Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове становище селянського (фермерського) господарства

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

смотреть на рефераты похожие на "Правове становище селянського (фермерського) господарства" Міністерство освіти України Львівський національний університет ім.І.Я.Франка Кафедра трудового та аграрного права Р Е Ф Е Р А Т на тему: "ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА" Львів 1999р. ПЛАН Стр. 1. Загальна характеристика законодавства про селянське (фермерське) господарство. . . . . 3 2. Поняття селянського (фермерського) господарства та його правові ознаки. . . . . 6 3. Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державної реєстрації. . . . . 7 4. Порядок надання земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства. . . . . 8 5. Майнові відносини у селянському (фермерському) господарстві. . . . .10 6. Регулювання праці у селянському (фермерському) господарстві. . . . .11 7. Підстави та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства. . . . .14 1.Загальна характеристика законодавства про селянське (фермерське) господарство Правову базу для створення та припинення існування СФГ створює законодавство, яке можна поділити на три групи: 1) загальне законодавство, що діє стосовно всіх господарюючих суб'єктів; 2) галузеве (земельне, аграрне, цивільне, трудове, фінансове та інше) законодавство, яке закріплює певні однорідні суспільні відносини і торкається СФГ; 3) фермерське законодавство, як специфічна спеціалізована, комплексна галузь законодавства, що лише формується як галузеве утворення і яке присвячено лише СФГ. Щодо загального законодавства, то провідна роль у ньому належить Конституції України. Її прийняття створило досить чіткий правовий фундамент для розвитку галузевого та спеціального, зокрема, фермерського законодавства. У зв'язку з тим, що виникнення СФГ пов'язано насамперед з земельними відносинами, важливе значення для цього має стаття 14 Конституції, яка гарантує право власності на землю, а саму землю правомірно оголошує «основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави». І хоч у самій статті немає терміну «приватна» власність, він, на нашу думку, презюмується оскільки у статті 14 говориться про те, що право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою «виключно відповідно до закону». Для земельних відносин таким основним законом є Земельний кодекс України, який передбачає право громадян України одержати у приватну власність земельну ділянку перш за все для «ведення селянського (фермерського) господарства» (ст. 6). Підтвердження зазначенної думки ми знаходимо і в Статті 41-й Конституції України, яка закріплює норму про те, що «право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом». І хоч не зовсім досконало (особливо в частині земель запасу), але такий порядок у законодавстві встановленний (зокрема, щодо паювання земель). Важливе значення для визначення правового становища СФГ мають конституційні норми щодо підприємництва (стаття 42). Адже, фермерство є одним з найяскравіших проявів аграрної підприємницької діяльності, і вона. згідно з Конституцією, повинна бути під державним захистом (якого дуже потребує).

Хоч законодавством України проголошено принцип «рівноправності всіх форм власності» (точніше: суб'єктів усіх форм власності) практично фермери його реалізувати не можуть у зв'язку з величезною різницею економічної бази, наприклад, колективних сільскогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. Тому СФГ повинна бути законодавчо і практично гарантована державна підтримка. На превеликий жаль, у Конституції не знайшов прямого закріплення генеральний принцип пріоритетності сільського господарства, притаманний законодавству інших країн світу. На наш погляд, слід створити конкретний правовий механізм реалізації для тих. конституційних норм, які можуть вже зараз допомогти функціонувати фермерським господарствам. Зокрема, стаття 41 Конституції, яка регламентує базові відносини власності (в тому числі і приватної) містить норму про те, що «громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами державної та комунальної власності відповідно до закону». Отже, закон міг би встановити конкретні форми здійснення цієї норми для фермерів, які теж є громадянами. Це, наприклад, могло би бути надання пільгових державних транспортних послуг, торговельних та складських приміщень для реалізації фермерської сільськогосподарської продукції . Стаття 42 Конституції України цілком слушно говорить про те, що держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Для фермерів це повинно означати створення знову ж таки певних пільгових державних умов цієї конкурентної підприємницької діяльності, адже ж стартові її умови, для великого давно існуючого КСГП і маленького щойно створеного СФГ є дуже різними. Практично це могло б знайти втілення у наданні фермерам пільгових цільових кредитів, звільнені на більш тривалий термін (на п'ять років) не лише від сплати земельного, а й інших податків та державних зборів. Цей принцип законодавче стверджений у більшості країн світу (зокрема, в США) і дає необхідний економічний та соціальний ефект. Він знаходить там свою реалізацію через систему стабільної державної підтримки сільського господарства як зони особливого природного ризику, дію цільових державних програм підтримки різних видів сільськогосподарського виробництва, державної дотації діяльності фермерів тощо. У нас, на превеликий жаль, про пріоритетність села здебільшого лише говориться (особливо останнім часом), але відсутність конституційного закріплення цього принципу позначається і на подальшому його розвитку в поточному законодавстві і на практиці діяльності органів державної влади та управління всі рівнів, які щороку змушені приймати конкретні «авральні» заходи для забезпечення весняних посівних, або осінніх збиральних робіт. Закон же України «Про пріоритетність соціального розвитку села». який зараз діє в його редакції від 15 травня 1992 р., є нормативно-правовим актом не конституційного рівня, а поточного законодавства, а тому здебільшого встановлює певні конкретні (дуже важливі) пільги для аграрних суб'єктів і не забезпечує дію принципу пріоритетності села як загальнодержавного; до того ж і він на практиці майже не виконується (частково по зазначеній раніше причині).

Важливе значення для правової регламентації відносин у СФГ має Закон України від 7 лютого 1991 року «Про власність». Закон України від 7 лютого 1991 року «Про підприємництво», закони України про банкрутство, податки, пенсійне забезпечення тощо. Розвиток конституційного процесу повинен активізувати прийняття нового Цивільного кодексу України, який має увібрати до свого змісту значну частину норм законодавства про власність та підприємництво. При цьому, на наш погляд повинні бути збереженні всі три форми власності (зокрема в сільському господарстві) , що дало б можливість рівноправного конкурентного функціонування суб'єктів приватної, колективної та державної власності. Фермерство—дуже перспективний напрям аграрної економіки, але за наших сучасних конкретних умов господарювання він не зможе ефективно проявити себе швидко, а тому вкрай необхідним є і всебічний розвиток сільськогосподарських кооперативів різних видів та форм. Такі кооперативи, засновані на колективній формі власності, є прадавнею українською ідеєю і мають широкі можливості вписатися і в сучасну ринкову економіку. А ідея вертикальної кооперації вкрай актуальна і для СФГ. Набуття частиною земель товарного характеру (у зв'язку з виникненням інституту приватної власності на землі) створює підстави для регламентації їх правового режиму цивільним (а не лише земельним) законодавством. Проте, землі не є майном у типово цивілістичному аспекті: вони не створюються працею людини, не мають бухгалтерської балансової вартості (хоч мають унікальну економічну і екологічну цінність), а тому Цивільний кодекс мав би виділити їх правовий режим у відокремлений від типового майна розділ (підрозділ). А загальносуспільна (а не лише монопольного приватного власника) цінність земель сільськогосподарського призначення зумовлює необхідність встановлення в цивільному, земельному та екологічному законодавстві спеціального правового режиму використання та охорони цих земель (навіть з певним обмеженням правомочностей власника в інтересах суспільства). У новому Цивільному кодексі слід передбачити, окрім спільної сумісної власності членів СФГ, також і можливість приватної власності окремих членів господарства. Цивільне законодавство, і у першу чергу Цивільний кодекс України, мають універсальну сферу дії щодо всіх суб'єктів майнових відносин у частині загальних положень, принципових засад права власності, зобов'язувального права, договірних відносин тощо. У той же час, багато з цих положень повинні знайти спеціалізоване закріплення в спеціальному- фермерському законодавстві. У другій групі (галузевого) законодавства домінуючу роль для СФГ має земельне законодавство. Саме воно створює безпосередні правові умови для створення селянського (фермерського) господарства і для його функціонування як землевикористувача. Тому особливе значення тут відіграє Земельний кодекс України. Так, його ст. 6, встановлюючі право приватної власності громадян України на землю, перш за все говорить про те, що це їх право може бути реалізовано для створення СФГ. Порівняно з іншими суб'єктами земельних відносин ЗК України найбільш детально регламентує ці відносини саме щодо СФГ.

Величезний приплив нових мешканців створював у містах надзвичайно важкі умови існування й особливо загострив дефіцит житла. Новоприбулих, що нерідко лишали свої родини в селі, розміщували в переповнених гуртожитках, де вони часом жили роками. А ті, що привозили з собою сім'ю, часто не мали іншого вибору, як селитися в убогих халупах у передмісті. Продукти харчування розподілялися за картковою системою. Єдина втіха для багатьох робітників у новій ситуації полягала в тому, що яким би тяжким не здавалося нове становище, все ж воно було кращим, ніж життя на селі. Колективізація. Ще більш драматичними й радикальними, ніж у містах, були перетворення на селі. Однак тут «друга революція» супроводжувалася такою, жорстокістю й страхіттями, що її можна назвати не інакше, як війною режиму проти селянства. По суті, не буде перебільшенням сказати, що колективізація з її спустошливими наслідками стала однією з найжахливіших подій в українській історії. Більшовики завжди доводили, що рано чи пізно колективне сільське господарство має замінити дрібні селянські господарства

1. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

2. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

3. Аналіз правового становища прокуратури Румунії

4. Правове становище товарної біржі

5. Правове становище рабів

6. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
7. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
8. Налоговая система России в новом правовом поле

9. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

10. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

11. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

12. Правовое регулирование государственной службы

13. Правовые акты управления

14. Административно-правовой статус государственных служащих в России

15. Административно-правовой статус граждан

16. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

17. Источники правового регулирования банковской деятельности

18. Правовой статус Центрального Банка РФ

19. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

20. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

21. Правовое положение Акционерного Общества

22. Вещно-правовые способы защиты права собственности
23. Гражданско-правовая ответственность (TXT)
24. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

25. Гражданско-правовые сделки с квартирами

26. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

27. Организационно-правовые формы юридических лиц

28. Правовая охрана товарных знаков

29. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

30. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

31. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

32. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Лизинг и его правовое регулирование

34. Правовые основы наследования в Российской Федерации

35. Гражданско-правовое регулирование залога

36. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

37. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

38. Правовое положение индивидуального предпринимателя
39. Метод гражданско правового регулирования
40. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

41. Гражданско - правовой иск

42. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

43. Правовое регулирование оборота земель промышленности

44. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

45. Правовой строй Древнего Вавилона

46. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

47. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

48. Политические и правовые учения Древней Греции

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

49. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

50. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

51. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

52. Правовое положение Президента Республики Беларусь

53. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

54. Толкование правовых норм
55. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)
56. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

57. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

58. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

59. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

60. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации

61. Гражданское общество и правовое государство

62. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

63. Международно-правовые способы разрешения международных споров

64. Правовое положение иностранных граждан в России

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

65. Правовой режим мирового океана

66. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ

67. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

68. Правовое положение иностранных граждан в России

69. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

70. Правовой статус иностранных инвестиций в России
71. Местное самоуправление в России: история и современное правовое регулирование
72. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

73. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

74. Единый социальный налог - правовой аспект

75. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

76. Правовое обеспечение информациооных систем

77. Особенности административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в медицинской практике

78. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

79. Порядок и правовые последствия признания субъекта хозяйствования банкротом

80. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

81. Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ

82. Правовой статус образовательных учреждений

83. Правовое государство

84. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей

85. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

86. Возникновение и идеи правового государства
87. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав
88. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

89. Правовое регулирование инвестиционной деятельности

90. Правовые и нормативные основы труда

91. Правовой статус индивидуального предпринимателя

92. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей

93. Правовое государство - сущность и основные черты

94. Правовое поведение и правонарушение

95. Формирование правовой культуры общества

96. Нормативно-правовые акты

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Понятие и принципы правового государства

98. Правовое государство

99. Правовые нормы: определение, признаки, виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.