Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Роль банків у міжнародних розрахунках

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему: «Роль банків у міжнародних розрахунках» Харків, 2007 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Особливості міжнародної банківської справи 1.1 Міжнародні підрозділи банків 1.2 Міжнародні кредитні послуги банків 1.3 Міжнародні не кредитні банківські послуги Розділ 2. Роль та місце банківської системи України на міжнародному ринку банківських послуг 2.1 Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки 2.2 Місце банківської системи України у світі Висновок Перелік літератури ВСТУП Процеси інтернаціоналізації та глобалізації економіки, що ведуть до формування світового господарства, потреби диверсифікації та підвищення прибутковості банківських операцій – усе це сприяє розширенню міжнародної банківської діяльності, що долає географічні та часові межі, набуває величезних порівняно з національними масштабів. Банківська справа, зокрема міжнародна, охоплює надання різноманітних фінансових послуг клієнтам, а також менеджмент власних фінансових позицій кожного банку. У цілому міжнародна банківська справа – це комерційна та інвестиційна банківська діяльність, котра включає транснаціональні операції у різних іноземних валютах. Хоча базовими завданнями зарубіжного і вітчизняного банку є традиційні операції щодо залучення депозитів та інших джерел фондування, надання позик та інформаційних послуг, а також менеджмент ризику, проте інструменти, клієнти і правила діяльності на міжнародній арені досить суттєво відрізняються від тих, які наявні на національних банківських ринках. Міжнародна банківська справа охоплює: 1) надання кредитів зарубіжним клієнтам, котрі є нерезидентами країни-кредитора; 2) отримання депозитів від агентів, які є резидентами інших держав; 3) здійснення форексу іноземних валют для проведення міжнародних операцій; 4) емісія документарних акредитивів та інших інструментів менеджменту ризику для захисту клієнтів від різноманітних загроз міжнародної торгівлі; 5) проведення не кредитних фінансових послуг для іноземних клієнтів (консультування, трастові операції, кліринг чеків тощо). Міжнародні банківські операції є об’єктом державного та міждержавного регулювання та контролю. Так, державні структури можуть обмежувати діяльність банків за кордоном, перелік їхніх операцій, участь національних банків у міжнародних банківських консорціумах тощо. Проблема фінансової глобалізації та визначення місця і ролі банків у цьому процесі є дуже актуальним питанням на цей час. В сучасних умовах під впливом інтеграції і технічних нововведень сформувалися досить сприятливі передумови для підвищення мобільності капіталів. Інтернаціоналізація фінансово-кредитної інфраструктури спричинила створення транснаціональних банків, які стали одними з головних суб’єктів сучасної глобальної фінансової системи. Завданням даної роботи є виявлення основних особливостей міжнародної банківської справи, визначення міжнародних послуг банків та місця українських банків у розвитку міжнародної банківської справи. Дослідження питання місця і ролі банків України на міжнародному ринку банківських послуг є важливим у визначенні шляхів вдосконалення вітчизняної банківської системи, напрямів її розвитку.

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 1.1 МІЖНАРОДНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКІВ Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 20.03.1991 банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених цим Законом . Банки є юридичними особами. Вони є економічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству. Згідно із статтею 344 Господарського кодексу України банки є суб’єктами міжнародних розрахунків . Перед тим як банк почне транснаціональні депозитні, кредитні, інвестиційні, дилінгові та трастові операції в іноземній валюті, він повинен встановити лінії зв’язку, тобто канали передачі міжбанківської інформації та переказу трансферів валютних коштів. Канали міжбанківської комунікації можуть замикатися або на іноземному банку за кордоном (з котрим укладається спеціальна кореспондентська угода у певній формі), або на власному підрозділі за кордоном (дочірньому банку чи філії). В останньому випадку це вже будуть внутрішньобанківські комунікації. Банк, виходячи на міжнародну арену, повинен початково вирішити, в якій організаційно-інституціональній формі він це здійснюватиме . У розпорядженні сучасного банку є низка організаційно-інституційних форм для проведення міжнародної діяльності. Спочатку він може створити в одному з своїх вітчизняних офісів транснаціональний департамент, що має спеціалізуватися на здійсненні зовнішньоекономічних валютних операцій. Після того як його валютно-фінансовий обіг досягне значного обсягу чи перед ним постане завдання їхнього суттєвого нарощування, перед керівництвом банку виникне проблема не тільки операційного, а й організаційно-інституційного виходу на іноземні ринки. Міжнародний департамент – валютний зовнішньоекономічний відділ вітчизняного офісу банку. Доти, поки обсяг транснаціональних операцій банку є незначним, він для їхнього здійснення може використати свої звичайні ресурси, не створюючи такого департаменту. Його внутрішня організація пристосовується до обслуговування певних потреб як клієнтів, так і самого банку. Такий департамент може бути малим та універсальним або великим і вузькоспеціалізованими. Зарубіжні банківські представництва – зазвичай застосовуються банками у столиці чи у відомому фінансовому центрі іншої держави, якщо вони намагаються бути присутніми там, але не мають достатнього обсягу очікуваних операцій, щоб здійснити витрати, які необхідні для формування і функціонування філії або іншої операційної одиниці у цій країні. Проте причиною заснування зарубіжного представництва може бути й той факт, що філії іноземних банків заборонені у деяких державах. Закордонні філії банки мають майже на кожному значному іноземному грошовому ринку і практично обов’язково у міжнародних фінансових центрах.

Незалежно від форми зарубіжної одиниці банку для того, щоб відкрити дочірній банк чи філію в іншій країні, треба отримати дозвіл від влади відповідної держави базування, а також центрального банку своєї країни. Деякі зарубіжні філії створюються банками не для здійснення загальної банківської діяльності за кордоном, а для спеціальної мети слугування своєрідною оболонкою проведення транснаціональних євровалютних чи офшорних операцій, котрі, зазвичай, реально здійснюються у головному офісі банку або в якій-небудь з його великих закордонних філії. Крім філій, банки мають право формувати за кордоном операційні підрозділи у вигляді дочірніх чи сумісних банків. Зарубіжний дочірній банк – це іноземна компанія, у котрій материнський банк володіє контрольним пакетом акцій або контролює її у деякій іншій формі. Банки засновують дочірні банки за кордоном, щоб поліпшити свої міжнародні конкурентні позиції, мінімізувати іноземні податкові зобов’язання і використати можливість, які дає ця організаційна форма. Дочірні банки як обслуговують зовнішніх клієнтів, так і функціонують в інтересах материнського банку, виконуючи, зокрема, операції, що заборонені для головного офісу банку на батьківщині. Спільний банк – іноземна фірма, у котрій материнський вітчизняний банк не володіє контрольним пакетом акцій. Він засновується декількома банками, котрі поділяють його власність і, у деяких випадках, управління, що забезпечують банкам різних держав можливість мати операційну одиницю у країні, де заборонені філії, котрі належать нерезидентам, або обмежена сфера діяльності іноземних банків. Спільний банк функціонує як незалежна фірма, отримуючи загальні директиви і нормативи від акціонерів через раду директорів, яка формується засновниками . 1.2 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ПОСЛУГИ БАНКІВ Банки в усьому світі надають посередницькі кредитно-депозитні послуги. Кредити становлять найбільш важливе джерело їхнього прибутку, виступаючи різновидом інвестицій банків у не обіговій формі та базуючись на співвідношенні оцінки дохід-ризик за кожною окремою заявкою на коротко- і середньостроковий період. Але банки часто схильні надавати позики не у прямій формі, а у формі умовних зобов’язань: кредитна лінія, акредитив, гарантія, андеррайтинг цінних паперів клієнта, лізинг, що виступають здебільшого як його забалансові позиції, вимагаючи не настільки значного зростання капіталу, наскільки цього потребує видача прямих термінових кредитів . Міжнародний кредит як форма руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язана з наданням грошових і товарних цінностей на умовах повернення, платності, строковості, забезпеченості та цільового використання, є основою фінансування експортних та імпортних операцій . Клієнтами банків, які здійснюють міжнародне кредитування можуть бути: 1) експортери та імпортери, яким необхідно профінансувати свою міжнародну торгівлю; 2) банки-кореспонденти, котрим потрібні грошові кошти для фінансування торговельних чи інвестиційних операцій своїх клієнтів; 3) транснаціональні корпорації, що потребують фондів для іноземних інвестицій, контролю за відсотковим і валютно курсовим ризиком; 4) зарубіжні уряди, які мають потребу у коштах для фінансування дефіциту платіжного балансу чи для виконання програм розвитку.

Раньше это было важно с точки зрения налогообложения и использования грязных или чистых цен, а сейчас это не играет практически никакой роли. Структура торговли на этом рынке имеет много общего с американским рынком, так как многие черты американского рынка были заимствованы Великобританией во времена введения в действие Акта о финансовых услугах 1986 года и также были внесены изменения в работу рынка с точки зрения разрешения выполнения брокерами двойственных функций. Большая часть сделок .заключается по телефону и через электронные торговые системы с использованием маркет-мейкеров, которые называются GEMM (маркет-мейкеры по золотообрезным облигациям). GEMM должен получить разрешение от Банка Англии на проведение операций, и они представляют собой подразделения с собственным капиталом и должны действовать самостоятельно по отношению к подразделениям той же самой компании, которые работают с другими ценными бумагами. Банк Англии ежедневно контролирует соблюдение маркет-мейкерами требований к достаточности капитала через прямую компьютерную сеть

1. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Міжнародні фінансові організації та їх роль

4. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

5. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

6. Організація ресурсної бази банків в Україні
7. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
8. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

9. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

10. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

11. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

12. Роль та вміст води в організмі

13. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

14. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

15. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

16. Організація міжнародного менеджменту

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

18. Суспільна організація життя слов

19. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

20. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

21. Організація праці менеджера

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Організація оплати праці на підприємстві

25. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

26. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

27. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

28. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

29. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

30. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

31. Організація біржової торгівлі

32. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Організація кредитної роботи в комерційному банку

34. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

35. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

36. Організація будівельного майданчика

37. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

38. Організація робочого місця бухгалтера
39. Рівні організації організму людини
40. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

41. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

42. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

43. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

44. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

45. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

46. Внутрішній аудит організації

47. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

48. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

50. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

51. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
55. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
56. Організація документування господарських операцій

57. Організація і методика аудиту грошових коштів

58. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

59. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

60. Організація облікової політики підприємства

61. Організація обліку в магазині "Світанок"

62. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

63. Організація обліку доходів

64. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

65. Організація обліку на підприємстві

66. Організація обліку орендних операцій

67. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

68. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

69. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

70. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
71. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
72. Організація управлінського обліку

73. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

74. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

75. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

76. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

77. Становлення професійних бухгалтерських організацій

78. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

79. Аудит в організації

80. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

81. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

82. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

83. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

84. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

85. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

86. Організація роботи Верховної Ради України
87. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
88. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

89. Правова організація працевлаштування громадян

90. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

91. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

92. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

93. Організація баз даних

94. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

95. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

96. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

98. Створення Організації Об’єднаних Націй

99. Організація науково-інформаційної діяльності

100. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.