Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Курсова робота З курсу , Економічна теорія” На тему №124 ,Фіскальна політика як засіб регулювання економіки ” Вінниця 2007 ЗМІСТ Вступ 1.Суть і механізм фіскальної політики. 2.Мультиплікатор фіскальної політики. 3.Зміст державного бюджету та проблеми його формування. 4.Державний бюджет України та проблеми державного боргу. Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки Вступ На даному етапі становлення нашої країни необхідна підтримка вітчизняного виробника, інвесторів, які прагнуть допомогти Україні, фізичних осіб, які є жителями цієї країни. Як ми знаємо з економічної теорії для функціонування держави необхідно дотримуватися кілька умов. Це виробництво, торгівля, мирне співіснування і звичайно ж зняття податків з своїх громадян і підприємців. Та треба пам’ятати, що великі податки приводять до занепаду економіки, погіршення матеріального і морального становища її мешканців. Тому в даній курсовій роботі я б хотів описати деякі аспекти формування фіскальної політики в Україні, недоліки та переваги. Та особливо зробити висновки для створення загальної теорії формування податкового механізму та його функціонування. В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. Тема моєї курсової роботи, (Фіскальна політика як засіб регулювання економіки) на даному етапі розвитку нашої країни є актуальною, тому що саме від регулювання економіки країни напряму залежить її благополуччя, розвиток, відносини з іншими країнами та ще багато іншого. Мета даної курсової роботи зробити аналіз фіскальної політики як засобу регулювання економіки. Завдання розкрити всі пункти плану та зробити висновки з викладеної інформації. Моя курсова робота складається з чотирьох питань,вступу,списку використаних джерел та додатку. Все це має загальний обсяг 45 сторінок. 1.Суть і механізм фіскальної політики. У першому пункті я висвітлив загальні відомості та поняття, що стосуються фіскальної політики. 2.Мультиплікатор фіскальної політики. Другий пункт стосується мультиплікатора фіскальної політики. В ньому я розкрив суть мультиплікатора Кейнса та вплив мультиплікатора на регулювання економіки та на економіку в цілому. 3.Зміст державного бюджету та проблеми його формування. Це питання є досить актуальним на сьогоднішній день. В ньому я висвітлив відомості про державний бюджет,про його формування та про державний бюджет України. 4.Державний бюджет України та проблеми державного боргу. Для України питання про державний борг є вкрай важливим. Він формується під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. До перших з них можна віднести несприятливий інвестиційний клімат, трансформаційний склад виробництва і звуження на цій основі податкової бази, від’ємне сальдо торговельного балансу, переважання застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і фізичного спрацювання основного капіталу, уповільнені темпи виробничого відтворення.

Суб’єктивні фактори пов’язані з ситуативними прорахунками у тактиці впровадження реформ і фактичною відсутністю стратегії щодо розвитку фінансового ринку. Логіка конкретних макроекономічних і фінансових рішень може бути продиктована як політичним міркуваннями, так і вибором на користь суспільного добробуту. В будь-якому випадку борговими перспективами визначається фінансове здоров’я країни. Незбалансованість державного бюджету України, дефіцитність торговельного балансу, прийняття державою боргів підприємств і не виважена політика державного запозичення вкрай загострили проблему державного боргу у нашій країні. 1. Суть і механізм фіскальної політики Цілі економічної політики можуть узгоджуватися демократично, пошуками компромісу в процесі зіткнення і поєднання інтересів різних суспільних груп. Але для такого узгодження необхідно мати розвинені інститути демократії. Іншим способом узгодження інтересів є авторитарне прийняття рішень щодо цілей економічної політики. Здавалось би, демократичне прийняття рішень - це завжди добре, а авторитарне - погано. Проте, виявляється демократичний спосіб нерідко має суттєвий недолік: він хибує на так званий &quo ;перерозподільний ефект&quo ;, коли в результаті намагання задовольнити одночасно всіх втрачається практична значущість певних кроків, заходів економічної політики. Окрім того, якщо демократичні рішення приймаються більшістю голосів, то інтереси меншості часто-густо взагалі не враховуються. І, в цьому разі, стирається відмінність між демократичними і авторитарними: адже і в першому, і в другому випадках інтереси певних суспільних груп при формуванні економічних цілей можуть виявитись проігнорованими. . Фіскальна політика - це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат. Основні функції фіскальної політики: 1) Вплив на стан господарської кон’юнктури. 2) Перерозподіл національного доходу. 3) Нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм. Основні джерела доходів: 1) Податки. 2) Власні доходи держави від виробничої та інших форм діяльності. 3) Платежі за ресурси, які згідно з діючим законодавством належать державі. 4) Позики у формі державних облігацій. До фіскальної політики відносяться тільки такі маніпуляції державним бюджетом, які не змінюють кількості грошей в обігу. Податки. Основним джерелом доходів держави в цивілізованому суспільстві є податки. Податки за економічним змістом це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Функції податків: 1.Розподільча: перерозподіл вартості створеного ВНП між державою і юридичними та фізичними особами. 2.Фіскальна: централізація частини ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби. 3.Регулююча: вплив податків на різні сторони діяльності їхніх платників. Принципи побудови податкової системи. 1.Загальність охоплення податками всіх економічних суб'єктів, які отримують доходи незалежно від організаційно-правової форми. 2. Стабільність: високий рівень гарантій того, що передбачені Законом про бюджет доходи будуть отримані у повному обсязі.

3.Обов'язковість: примусовість податку, неминучість його сплати, самостійність суб'єкта в його обчисленні та сплаті. 4.Соціальна справедливість: встановлення податкових ставок і податкових пільг, які ставлять всіх суб'єктів у приблизно рівні умови і які пом'якшують податковий тягар на низько доходні підприємства та групи населення. Проблеми бюджетно-податкової політики у тому чи іншому зв'язку ми вже торкалися при розгляді &quo ;кейнсіанського хреста&quo ;, моделі IS-LM, моделі Манделла-Флемінга. Але у всіх попередніх випадках вона цікавила нас не як така, а в ролі чинника, який впливає на макроекономічну рівновагу. Тепер же об'єктом нашої уваги є сама бюджетно-податкова політика. . Бюджетно-податкова політика, фіскальна політика - це політика використання державних податків та витрат (видатків) з метою впливу на макроекономічний кругообіг. Зобразимо цей вплив схематично (див.рис.1.1) А Д С Рисунок 1.1 Доход у розпорядженні Пояснення до рисунка 1.1: 1. На рисунку зображено кругообіг доходів (верхня частина схеми) і витрат (нижня частина схеми), що здійснюється між підприємствами і домогосподарствами. 2. Доходи, що надходять у розпорядження домогосподарств, є платою їм як власникам ресурсів, за винятком податків. Сукупні витрати (попит), згідно зі схемою, формуються трьома потоками: споживанням домогосподарств, інвестиціями (що є перетвореною формою заощаджень) та державними витратами. 3. Фіскальна політика безпосередньо торкається кругообігу в точках А та Д, тобто коли держава вилучає податки і коли вона збільшує попит на величину державних витрат. Для відновлення макрорівноваги необхідно, щоб величина того, що тимчасово вилучено з кругообігу,дорівнювала величині того, повернулося у нього. До фіскальної політики мають відношення податки та державні витрати. Отже, у фіскальної політики є дві сторони: податкова та видаткова. Наша мета зрозуміти, на які макроекономічні показники може ефективно впливати і як використовується на практиці фіскальна політика. Однак попередньо розглянемо структуру державних видатків та податків, щоб у подальшому диференціювати вплив різних елементів на макроекономічні показники. У сукупності державних витрат слід розрізняти три елементи: закупки товарів та послуг, соціальні трансферти та проценти по боргах. Державні витрати. Закупівля товарів та послуг може бути пов'язана з національною обороною, утриманням транспортної системи, освітою, енергетикою, наукою, системою правосуддя та виконанням службових обов'язків іншими гілками влади, охороною здоров'я, житловим будівництвом тощо. Для того щоб товари і послуги, пов'язані з переліченими видами діяльності, були створені, уряд повинен виступити суб'єктом відносин на ринку факторів виробництва. Так, ним &quo ;наймаються&quo ; працівники державних освітніх закладів, купується обладнання для державних підприємств. Частково держава виступає суб'єктом відносин на ринку товарів та послуг, коли наприклад, у приватних фірм купуються створені на державне замовлення будівлі або результати науково-технічних розробок. Соціальні трансферти окремим особам охоплюють допомогу непрацездатним, пенсіонерам, безробітним, малозабезпеченим тощо.

У радянських військових з'єднаннях Росії та України діяли єдині статути — польовий, стройовий, внутрішньої та гарнізонної служби. Таким чином, забезпечувалася єдина воєнна політика, хоч кожна республіка мала свою армію. Життя вимагало поглиблення економічного співробітництва, в основі якого лежала єдина грошова система, шляхи сполучення, зв'язку й т. ін. Виходячи з воєнно-політичних і економічних реалій, суспільних тенденцій, уряд УСРР ще 28 січня 1919 р. поставив питання перед радянськими соціалістичними урядами Росії, Латвії, Білорусії, Естляндії, Литви про укладення міцного оборонного союзу проти всяких спроб знищити встановлену ціною таких жертв владу робітників і селян. Такі ж побажання висловлювали й інші республіки. 1 червня 1919 р. на сесії ВЦВК за участю представників України, Латвії, Литви і Білорусії було ухвалено документ про створення воєнно-політичного союзу радянських республік. У відповідному декреті говорилося: «Стоячи цілком на ґрунті визнання незалежності, свободи й самовизначення трудящих мас України, Латвії, Литви, Білорусії і Криму і враховуючи резолюціюї Українського Центрального Виконавчого Комітету, що була прийнята на засіданні 19 травня 1919 р., так і пропозицій радянських урядів Латвії, Литви, Білорусії, Всеросійський Виконавчий Комітет Рад визнає необхідним провести тісне об'єднання: 1) військової організації і військового командування, 2) Рад народного господарства, 3) залізничного управління й господарства, 4) фінансової і 5) комісаріатів праці радянських соціалістичних республік… з тим, щоб керівництво цими галузями народного життя було зосереджено в руках єдиних колегій»[800]

1. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

2. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

3. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

4. Державне регулювання економіки

5. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

6. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
7. Політологія як наука і політика як суспільне явище
8. Політика, як суспільне явище

9. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

10. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

11. Державне регулювання економіки

12. Державне регулювання економіки

13. Механізм фіскальної політики держави

14. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

15. Сучасні моделі державного регулювання економіки

16. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

17. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

18. Державне регулювання ринкової економіки

19. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

20. Економіко- і політико-географічне положення України

21. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

22. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
23. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики
24. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

25. Економічні чинники регіональної політики в Україні

26. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

27. Влада як найважливіший атрибут політики

28. Державне регулювання соціальної політики

29. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

30. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

31. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

32. Приватизація як засіб припинення державної власності

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Національна політика СРСР в роки перебудови

34. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

35. Податкова політика України

36. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
39. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
40. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

41. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

42. Інформаційна політика США

43. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

44. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

45. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

46. Інвестиційна політика банків в Україні

47. Державна політика в галузі охорони праці

48. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

49. Організація облікової політики підприємства

50. Ревізія як елемент методу економічного контролю

51. Формування облікової політики підприємства

52. Концепція регіональної політики

53. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

54. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки
55. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові
56. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

57. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

58. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

59. Історія економіки Німеччини

60. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

61. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

62. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

63. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

64. Політика суцільної колективізації

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

65. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

66. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

67. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

69. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

70. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
71. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого
72. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

73. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

74. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

75. Асортиментна політика підприємства

76. Маркетингова товарна політика

77. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

78. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

79. Управління ціновою політикою підприємства

80. Цінова політика фірми та її оцінка

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

82. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

83. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

84. Економічний потенціал національної економіки

85. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

86. Зовнішня і міжнародна торговельна політика
87. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
88. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

89. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

90. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

91. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

92. Торговельна політика розвинутих країн

93. Конкурентоспроможність національної економіки

94. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

95. Кадрова політика

96. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

97. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

98. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

99. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.