Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ & bsp; ВСТУП 1. Оцінка трудових ресурсів 2. Оцінка ефективності діяльності ВАТ “Западинське” 3. Оцінка фінансового стану 4. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ “Западинське” 5. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства 6. Розробка маркетингової програми ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВСТУП & bsp; Поглиблення ринкових процесів в економіці України визначає необхідність переорієнтації виробничо-комерційної діяльності господарюючих суб’єктів щодо задоволення потреб споживачів на основі концепції маркетингу. В зв’язку з цим перед сільськогосподарськими підприємствами постають нові задачі, розв’язання яких вимагає комплексного дослідження ринку та вивчення його поточної кон’юнктури, прогнозування розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, формування та задоволення попиту, аналізу економічної ефективності ринкової діяльності в цілому. Через мінливість попиту на агропродовольчому ринку здійснюються постійні пошуки більш ефективних напрямів товарної і цінової політики,  каналів розподілу продукції, методів формування попиту і стимулювання збуту, активізуючи цим в підприємствах аграрного сектора маркетингову діяльність. ЇЇ вплив на  економічні здобутки останніх років є беззаперечними аргументами актуальності науково-прикладної проблеми і необхідності підвищення ефективності використання маркетингу в сільськогосподарських підприємствах різних  форм власності і господарювання. База практики – ВАТ “Васильківське  міжрайонне підприємство матеріального-технічного постачання “Міжрайагропостач ”. 1.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Оцінка трудових ресурсів & bsp; Організаційна структура підприємства наведена на рисунку 1.1. Рис. 1.1. Організаційна структура ВАТ “ Міжрайагропостач ” Отже, дана робота систематизувала організаційні утворення в агропромисловому комплексі, було виявлено та досліджено основні напрямки їх діяльності та види управління у організаційних формуваннях різноманітних форм власності. Таблиця 1.2 Кілість працівників підприємства та оплата праці Назва показника Одиниця  виміру Всього Середньооблікова кількість штатних працівників осіб 20 Середня кількість позаштатних працівників (працюючих за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники) зовнішні сумісники) осіб 1 Відпрацьовано штатними працівниками Люд.-год 36581 Кількість штатних працівникв, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня ,тижня) осіб 3 Щодо досліджуваного підприємства, то на мою думку йому необхідно краще організувати організаційну структуру управління, розподілити права та обв’язки між усіма керівними членами підприємства у відповідності із займаною посадою. Необхідно підвищити спеціалізацію, оскільки коефіцієнт спеціалізації є дуже низьким – 0,17. Та знаходити нові, більш вигідніші ринки збуту продукції, що в свою чергу підвищить прибуток підприємства, а отже і його рентабельність. 2. Оцінка ефективності діяльності ВАТ “Западинське” Розглянемо склад і структуру продукції тваринництва та рослинництва на ВАТ “Западинське”. Аналіз проведено за допомогою таблиці 2.1

. & bsp; Таблиця 2.1 Динаміка складу і структури виробництва продукції рослинництва та тваринництва в ВАТ “Западинське”, 2003-2007 рр Культури 2003р. 2004 р 2005 р 2006р. 2007р. ц % ц. % ц. % ц % ц % Продукція рослиннництва Зернові та зернобобові всього 30367 27911 31487 46114 39312 Пшениця 17304 57,0 17420 62,4 - - 21397 46,4 18921 48,1 Гречка - - - - 1875 6,0 690 1,5 1126 2,9 Кукурудза на зерно 1500 4,9 3550 12,7 4449 14,2 11141 24,2 5672 14,4 Ячмінь - - - - 7567 24,1 10341 22,4 9411 23,9 Горох - - - - - - 1517 3,3 3500 8,9 Овес - - - - 944 3,0 671 1,5 682 1,7 Соняшник - - 1386 5,0 1762 5,6 1092 2,4 2099 5,3 Продукція тваринництва ВРХ - - 22 2,4 203 19,2 51 12,5 120 5,4 Свині 93 36,6 586 63,5 300 28,4 340 83,1 157 7,1 Молоко 161 63,4 315 34,1 555 52,5 18 4,4 1936 87,5 Всього 254 100 923 100 1058 100,0 409 100 2213 100 З таблиці 2.1 можна помітити, що в цілому по підприємству відбувається нарощування обсягів виробництва продукції твариннництва та рослинництва. Найбільшу частку в продукції рослинництва припадає на озиму пшеницю (в середньому – 50%). Тому доцільно провести всебічний аналіз якості та конкурентоспроможності саме цієї продукції підприємства ВАТ “Западинське”. Проаналізуємо прибутковість вирощування свиней в ВАТ “Западинське” (таблиця 2.2). Таблиця 2.2 Динаміка прибутку і рентабельності вирощування свиней в ВАТ “Западинське”, 2003-2007рр. Показники 2003р. 2004 р. 2005 р. 2006р. 2007р. Відхилення 2007р. від 2003р. Реалізовано, ц 111 325 221 260 94 84,68 Виручка, тис. грн 73 150 104 194 85 116,44 Собівартість  реалізоваої продукції, тис. грн 73 193 201 209 90 123,29 Ціна, грн за ц 65,77 46,15 47,06 74,62 90,43 137,50 Прибуток ( ), збиток (-), тис.грн 0 -43 -97 -15 -5 Рівень рентабельності, % 0,00 -22,28 -48,26 -7,18 -5,56 Отже, в ВАТ “Западинське” спостерігається тенденція до зменшення економічної ефективності вирощування свиней. Навіть можна зазначити, що вирощування свиней є нерентальним та неприбутковим. Переломним роком став – 2005 рік. Тому процес вирощування свиней потребує подальшого удосконалення з метою підвищення рівня прибутковості та рентабельності даного виду діяльності. Також треба відмітити, що одними із шляхів підвищення прибутковості є підвищення ціни або зменшення витрат. Проаналізуємо прибутковість вирощування ВРХ в ВАТ “Западинське” (таблиця 2.3). Таблиця 2.3 Динаміка прибутку і рентабельності вирощування великої рогатої худоби в ВАТ “Западинське”, 2003-2007рр. Показники 2003р. 2004 р. 2005 р. 2006р. 2007р. Відхилення 2007р. від 2004р. Реалізовано, ц н/д 60 87 4 34 56,67 Виручка, тис. грн н/д 18 23 2 18 100,00 Собівартість  реалізоваої продукції, тис. грн н/д 32 57 4 24 75,00 Ціна, грн за ц 30,00 26,44 50,00 52,94 176,47 Прибуток ( ), збиток (-), тис.грн н/д -14 -34 -2 -6 Рівень рентабельності, % н/д -43,75 -59,65 -50,00 -25,00 Отже, в ВАТ “Западинське” спостерігається тенденція до зменшення економічної ефективності вирощування ВРХ. Навіть можна зазначити, що вирощування ВРХ є нерентальним та неприбутковим. Тому процес вирощування ВРХ потребує подальшого удосконалення з метою підвищення рівня прибутковості та рентабельності даного виду діяльності.

Також треба відмітити, що одними із шляхів підвищення прибутковості є підвищення ціни або зменшення витрат. Проаналізуємо прибутковість виробництва молока в ВАТ “Западинське” (таблиця 2.4). Таблиця 2.4 Динаміка прибутку і рентабельності виробництва молока в ВАТ “Западинське”, 2003-2007рр. Показники 2003р. 2004 р. 2005 р. 2006р. 2007р. Відхилення 2007р. від 2005р. Реалізовано, ц н/д н/д 173 1024 1760 1017,34 Виручка, тис. грн н/д н/д 13 69 182 1400,00 Собівартість  реалізоваої продукції, тис. грн н/д н/д 10 73 140 1400,00 Ціна, грн. за ц 7,51 6,74 10,34 137,61 Прибуток ( ), збиток (-), тис.грн н/д н/д 3 -4 42 Рівень рентабельності, % н/д н/д 30,00 -5,48 30,00 Отже, в ВАТ “Западинське” спостерігається тенденція до підвищення економічної ефективності виробництва молока. Хоча 2006 рік був нерентабельним для виробництва молока, але в 2007 році значно зросла прибутковість його виробництва за рахунок більш значного підвищення ціни виробництва молока. Але вважаю, що процес виробництва молока потребує подальшого удосконалення з метою підвищення рівня прибутковості та рентабельності. Проаналізуємо прибутковість вирощування соняшнику в ВАТ “Западинське” (таблиця 2.5). Таблиця 2.5 Динаміка прибутку і рентабельності вирощування соняшнику в ВАТ “Западинське”, 2003-2007рр. Показники 2003р. 2004 р. 2005 р. 2006р. 2007р. Відхилення 2007р. від 2003р. Реалізовано, ц 916 718 950 643 2129 232,42 Виручка, тис. грн 83 52 432 772 1184 1426,51 Собівартість  реалізоваої продукції, тис. грн 59 52 212 222 1072 1816,95 Ціна, грн. за ц 9,06 7,24 45,47 120,06 55,61 613,75 Прибуток ( ), збиток (-), тис.грн 24 0 220 550 112 Рівень рентабельності, % 40,68 0,00 103,77 247,75 10,45 Отже, в ВАТ “Западинське” в цілому спостерігається тенденція до зростання економічної ефективності вирощування соняшнику. В 2007 році після тривалого зростання прибутковості вирощування соняшника відбулося її падіння та значне падіння рентабельності. Тому процес виробництва його потребує подальшого удосконалення з метою підвищення рівня прибутковості та рентабельності. Проаналізуємо прибутковість виробництва зерна озимої пшениці в ВАТ “Западинське” (таблиця 2.6). Таблиця 2.6 Динаміка прибутку і рентабельності вирощування пшениці озимої в ВАТ “Западинське”, 2003-2007рр. Показники 2003р. 2004 р. 2005 р. 2006р. 2007р. Відхилення 2007р. від 2003р. Реалізовано, ц 15689 18414 226 12389 15781 100,59 Виручка, тис. грн 788 618 124 590 673 85,41 Собівартість  реалізоваої продукції, тис. грн 461 456 108 627 695 150,76 Ціна, грн. за ц 5,02 3,36 54,87 4,76 4,26 84,91 Прибуток ( ), збиток (-), тис.грн 327 162 16 -37 -22 Рівень рентабельності, % 70,93 35,53 14,81 -5,90 -3,17 Отже, в ВАТ “Западинське” спостерігається тенденція до зменшення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці. Переломним роком став – 2005 рік. Тому процес виробництва його потребує подальшого удосконалення з метою підвищення рівня прибутковості та рентабельності зернової галузі вцілому і озимої пшениці зокрема. В цілому зернова галузь району потребує змін щодо організації виробничого процесу, матеріальної та моральної зацікавленості працівників, застосування нових сортів пшениці, оптимізації посівних площ, розвитку маркетингово-збутового процесу, спрямованого на пошук вигідних партнерів – постачальників ресурсів та споживачів продукції.

Но Запад уже закрывает свои рынки от ввоза стали, алюминия и химических полуфабрикатов из России, а больше вывозить нечего: все производства, которые могли бы дать несырьевой вывоз, уничтожены «реформами». Россиянская экономика 1999 года куда менее конкурентоспособна, нежели советская 1985 года. У экономических реформ всегда есть ясные критерии: в их результате должно снижаться потребление энергоресурсов на единицу продукции, должны появляться новые технологии производства, расти производительность труда. Но Россияния жрет на единицу продукции в полтора раза больше энергии, нежели во времена СССР, технологический прогресс в промышленности остановлен. С этой точки зрения то были не реформы, а простая деградация. Вот они, плоды «реформ» этой нечисти, этих «чужих», этих людо-вирусов. Все это плод крушения самой идиотской из самых идиотских финансовых систем, созданных нашими «реформаторами», плод краха «пирамиды» ГКО, Государственных казначейских обязательств. Детище Чубайса и Бэллы Златкис, Лившица, Вавилова и других еврейских умников, оно с самого начала предназначалось для уничтожения нашей страны

1. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

2. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

3. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

4. Новые технологии и искусство

5. Новые технологии хранения информации

6. Коучинг как новая технология развития и обучения персонала
7. Этические проблемы новых "технологий зачатия"
8. Новые технологии расширяют возможности образования и межкультурного взаимодействия

9. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

10. Методические перспективы реализации новых технологий обучения движениям и овершенствования в них

11. Новые технологии в обучении иностранному языку

12. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

13. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

14. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

15. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

16. Применение новых технологий при проведении ремонтно-изоляционных работ

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

17. Нові технології в MacOS X10.6 SnowLeopard

18. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

19. Справочно - информационное обслуживание: новые технологии

20. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

21. Новейшие технологии в развитии лидерских моделей

22. Прогнозування нових технологій
23. Новые технологии обучения
24. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

25. Особливості технології виробництва цукру-піску в промислових умовах

26. Интернет-консультирование в качестве новой технологии психологического консультирования

27. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

28. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

29. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

30. Новые информационные технологии обучения в математике

31. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

32. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Стратегия запуска новой продукции на внешние рынки: эмпирическое исследование факторов современности

34. Использование новых информационных технологий в обучении языку и культуре

35. Новые информационные технологии в изучении истории психологии

36. Новые информационные технологии в процессе реформирования системы образования

37. Социальная опасность правонарушений в сфере новых информационных технологий

38. Новые формы занятости и информационные технологии
39. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД
40. Технология производства продукции животноводства растениеводства

41. Технология подготовки аналитической информационной продукции в библиотеке

42. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

43. Внедрение новых компьютерных и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс

44. Новые информационные продукты и технологии

45. Технология гастрономической продукции из гидробионтов в условиях мини-производств

46. Проблемы применения новых образовательных технологий в обучении истории

47. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

48. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

50. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

51. Разработка технологии возделывания картофеля на раннюю продукцию

52. Технология производства, хранения, переработки и стандартизации продукции

53. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва

54. Новые подходы к производству биологически безопасной мясной продукции в цикле "корма – животные – сырье – готовый продукт"
55. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
56. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

57. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

58. Применение информационных технологий в анализе затрат на производство и себестоимости продукции

59. Новые информационные системы и технологии

60. Национальные традиции в технологии и способах отпуска кулинарной продукции кубинской кухни

61. Розробка технології нових видів загартованого морозива

62. Технология продукции общественного питания

63. Технология производства продукции из козьего молока

64. Технологія виробництва вина

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

65. Технологія виробництва маринованих огірків

66. Технологія виробництва масла шоколадного методом перетворення високожирних вершків

67. Технологія виробництва пива

68. Технологія виробництва сметани 30%

69. Технология продукции общественного питания

70. Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу
71. Маркетинговые исследования рынка книжной продукции и перспектив открытия нового книжного магазина компанией "Клуб семейного досуга"
72. Новейшие информационные технологии в разработке анимационных проектов

73. Разработка программы продвижения новой продукции

74. Современные технологии и новые формы торговли

75. Совершенствование лекарств и новые фармацевтические технологии

76. Новые информационные технологии в документационном обеспечении управлении

77. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

78. Управление внедрением нового вида продукции на предприятии

79. Штриховые коды – новый предмет библиотечной технологии

80. Новые образовательные технологии как средство повышения качества образования

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

82. Новые информационные технологии в практике работы фармацевтических организаций

83. Технологія виробництва пива на прикладі заводу Оболонь

84. Социальные технологии как новый этап развития

85. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

86. Перспективные композиты XXI века на основе органических и неорганических полимеров и новые металлические сплавы, приоритетные технологии, структура, свойства
87. Новые современные коагулянты в технологии очистки сточных вод
88. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

89. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

90. Аналіз виробництва та реалізації продукції

91. Аналіз витрат на виробництво продукції

92. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

93. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

94. Організація виробництва продукції на підприємстві

95. Показатели экономической эффективности новой техники и технологии. Сдельная форма оплаты труда

96. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

97. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

98. Новейшее достижение в освоении космоса

99. Новый подход в понимании преадаптации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.