Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Даний вид індивідуалізації пов’язаний з формуванням у ліцеїстів-старшокласників індивідуального стилю (ІС) оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи (комунікативний/некомунікативний тип) та стиля діяльності який уже склався протягом навчання в середніх класах загальноосвітньої школи. В вітчизняній і зарубіжній літературі дане питання вивчається протягом багатьох років (С. Ю. Ніколаєва, Н. Ф. Бориско, Н, Д. Соловйова, I. O. Malley, A. U. Chamo , R. L. Oxford, E. Rod, P. Skeha , I. udor та ін.). Ми визначаємо ІС оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю як повна модель поведінки, яка включає психологічні, когнитивні та сенсорні індивідуальні особливості, які визначають прийоми та способи, яким учень надає перевагу по вивченні іноземної мови. Одним із завдань вчителя є надання допомоги учню у формуванні ІС. В методичній літературі існує два підходи до формування ІС. Один з яких базується на організації таких видів діяльності учнів на уроці і вдома, які співпадають з спонтанно обраними учнями способами і прийомами, яким вони надають перевагу в досягненні успіху в навчанні (Willi g 1987; 1988). І другий підхід включає додаткові способи і прийоми, які відрізняються від тих яким учні спонтанно надають перевагу, або до яких звикли (O’Malley, Chamo 1990). На наш погляд прийнятним є другий підхід, тобто ознайомлення з різними стилями навчання з подальшою організацією навчальної діяльності таким чином, щоб учні могли вдосконалювати прийоми і способи такого стилю навчальної діяльності, який відповідає їх індивідуальним особливостям, тобто формувати ІС навчальної діяльності. Для практичної реалізації навчання ІС необхідно визначити його компонентний склад. В методичній літературі дане питання розглядається в дослідженнях стратегій і стилів навчання. При цьому розрізняють тактику, яка полегшує використання мови (Produc io s ra egies i Commu ica io s ra egies) і яка полегшує вивчення іноземної мови (Lear i g s ra egies). В сучасній методиці зустрічається велика кількість класифікацій стилів і стратегій навчання. Назвем деякі з них, прийнятні для ознайомлення з ними ліцеїстів: конкретний, аналітичний, комунікативний, авторитарно-орієнтований (Willi g 1987); візуальний, аудитивний, діяльнісний (Reid 1987); послідовний, невпорядкований стилі (Lowes, arge 1998); когнитивні, соціально-ефективні, метокогнітивні стратегії (O’Malley, Chamo 1990), прямі (когнитивні, мнемотехнічні, компенсаторні) і непрямі (метакогнитивні, афективні, соціальні) стратегії (Oxford 1990) та ін. спираючись нароботи вище згаданих авторів, ми виділяємо такі компоненти ІС для навчання ліцеїстів старшокласників: Індивідуальний стиль навчання Стратегії вживання іноземної мови Стратегії вивчення іноземної мови Стратегії продуціювання Правильне і ефективне вживання лінгвістичної системи мови Планування Компенсаторні стратегії, спрощення Пред’явлення і самоконтроль Стратегії комунікації Вирішення проблем комунікацій, які виникають в процесі взаємодії спілкуючихся Підтримання мовлення Уточнення Показання розуміння мовлення Стратегії вивчення мовного матеріалу Стратегії мовленнєвих умінь Навчальні уміння Аудіювання Говоріння Читання Письма Прямі стратегії Когнітивні Мнемотехніки Компенсаторні Непрямі стратегії Метакогнитивні Афективні Соціальні В рамках формуючої індивідуалізації навчання іноземних мов вирішується питання ознайомлення учнів з можливими стилями і стратегіями навчання, визначення власного стилю, практичне випробування нових стратегій і формування навчальних умінь технологічного мовлення Для практичного рішення проблеми ознайомлення учнів з різними стилями навчання: визначення власного стилю пропонуються такі завдання.

Завдання 1. Read he sayi g a d say wha you hi k abou i . Lear i g how o lear is he eleme ha is always of value ow a d i fu ure. Завдання 2. La guage lear i g is o differe from a y o her ki d of lear i g. here are four s ages i his process. he lear i g cycle S age 1 Havi g a experie ce S age 4S age 2 Pla i g a d ryi g agai Looki g a he experie ce S age 3 Drawi g co clusio s from he experie ce ry o fi d ou how you like o lear E glish. Fill he char a d be ready o repor o you favouri e a d u favouri eac ivi ies i E glish. How do you feel abou hese ac ivi ies? ick 4 colum 1, 2 or 3. I like his ac ivi y 1 very much 2 OK 3 o a all lis e i g o casse es maki g lis s of vocabulary playi g games aski g ques io s doi g exercises lear i g a dialogue lis e i g o so gs maki g pos ers si gi g so gs doi g a projec speaki g i pairs alki g abou pic ures readi g ex s i he coursebook doi g pro u cia io exercises worki g alo e doi g a quiz wri i g se e ces wa chi g videos worki g i big group doi g role plays Is here a y hi g else ha you like o do? Для досягнення учнями результатів в вивченні іноземної мови необхідно врахоаувати їх відношення до даного виду діяльності, стереотипи навчання, які вже склалися (Ellis 1994: 484). Вчитель може і повинен розвивати позитивне ставлення до вивчення іноземної мови. Завдання 3. You k ow, here o righ or wro g ways of lear i g – o ly he o e ha works for you perfec ly. ry differe way of lear i g a d choose he mos sui able o es for you. A d ow work wi h yoru deskma e a d ry o fi d ou wha ki d of lear er you are. hese ques io will help you. Do you hi k you are good a lear i g la guages? Why or why o ? Wha do you hi k is he bes way o lear a ew la guage? Why? Wha ki d of ac ivi ies do you hi k should be i cluded i your course? Why? here is a recordi g of foreig s ude s a sweri g he same ques io s. Lis e o he i erview a d say if you feel he same way as a y of he recorded lear ers a d why. Для слабих учнів доцільно роздати картки з майже цілим текстом відповідей іноземних студентів на запитання а) і b). Для середніх учнів – картки з опорними словами та виразами. Перед обговоренням питання с) треба розповісти учням, що вивчення іноземної мови можна умовно поділити на дві частини. Перша – свідоме навчання, друга – підсвідоме в процесі спілкування. Також треба пояснити учням цю точність (accuracy) необхідна при вивченні повного матеріалу – граматичного, лексичного і фонетичного. І при навчальних діях, спрямованих на формування точності висловлювання, помилки виправляються в процесі навчальної діяльності (виконання вправ). Швидкість (flue cy) важлива для процесу комунікації, і помилки перевіряються після виконання вправ, спрямованих на формування швидкості мовлення. Завдання 4. Wi h you deskma e deside o he ques io c). his card will be helpful for you. How ma y differe ki ds of ac ivi y do use i your classes i a average week? ick all hose lis ed ha you used i he las week. pairwork groupwork describi g pic ures o a s ory lear i g he dialogue grammar exercises a quiz a game role play lis e i g o a so g aski g ques io s i pairs mi gle wa chi g a video usi g dic io aries worki g ou he rules brai s ormi g ideas discussi g ideas maki g lis s choral repe i io free wri i g physical respo se o i s rac io Завдання 5.

Discuss your ideas wi h he res of your class. Для домашнього завдання можливо дати таку анкету. Do you have a posi ive a i ude? ick 4 he se e ce if i is rue. Pu a cross 8if i is o rue. If you do ‘ k ow, pu a ?. I am usually very ac ive i class. E glish is a difficul la guage. I is impor a o s udy a home. I like o hi k abou he rules of E glish. E glish spelli g is crazy. I like o use my imagi a io . I ca ‘ u ders a d E glish grammar. I is oo complica ed. I ca lear from my mis akes. I am good a E glish. I e joy lear i g E glish. I do ‘ wa o speak i E glish. I feel shy. If i do ‘ u ders a d, I ask he eacher or a o her s ude . Score № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 0 3 3 0 3 0 3 3 2 0 3 8 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 ? 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 20 – 31 You are very posi ive abou lear i g E glish. Well do e! 10 – 20 o bad! ry o be more posi ive – i will help you lear be er. Remember o be ac ive i class. Do ’ be afraid o speak. You ca lear from your mis akes. 0 – 10 You feel a bi ega ive abou lear i g E glish. Why? ry o fi d some hi g you like abou E glish, a d prac ise ha . You ca be good, you jus eed ime a d prac ise. Завдання 6. Fi d ou wha ki d of a i ude owards s udyi g E glish you have a d repor wha ki d of ac ivi ies would be useful o you as a lear er. Дані завдання можуть бути запропоновані на першому етапі формування ІС, де учні повинні усвідомити, що вони очикують від даного курсу; що таке процес навчання, і які необхідні дії для ефективного вивчення іноземної мови. На другому етапі учням необхідно визначити, які існують стилі навчання, який стиль навчання у них уже сформувався і якому вони надають перевагу. Для цього ми пропонуємо такі завдання. Завдання 1. Here is i forma io abou differe lear i g s yles a d ry o deside which of hem sui you mos of all. here ca be o he o ly o e. I dividual lear i g s yles have bee ca egorised i various ways. he classifica io below represe some of hese ways, a d we ca see how lear i g s yles li k wi h ac ivi ies. Se sory prefere ce Visual lear ers hese lear ers lear bes whe hey ca see hi gs: hey like o have hi gs w i e dow hey respo d well o pic ures hey like usi g books a d aki g o es. Audi ory lear ers hese lear ers fi d i easier o lear whe hey hear expla a io s: hey e joy lis e i g o apes or o he eacher. hey like maki g ape recordi gs of  wha hey are lear i g. Physical or ki aes he ic lear ers hese lear ers eed o be ac ively i volved i doi g a ask i order o lear easily: hey of e like o move arou d a d fi d i bori g o si s ill hey will probably e joy role plays or ha dli g physical objec s. hey like a varie y of classroom ac ivi y a d ac ively par icipa e i hem. Co cre e/Abs rac Co cre e lear ers hese lear ers like ha ds-o , prac ical ac ivi y: hey will lear some hi g if i has a purpose hey e joy games, simula io s a d role plays a d are experime al by a ure. Abs rac lear ers hese lear ers are happy wi h heory a d may be good a hi ki g ra io ally a d logically: hey e joy ideas a d lear well hrough books hey may be good a readi g a d wri i g a d less i cli ed o more prac ical exercises. Seque ial/Ra dom Seque ial lear ers hese lear ers are good a classifyi g a d arra gi g k owledhe: hey may be very a aly ical, i dus rious a d reliable.

Саме поняття набуло популярност порвняно недавно, його стали вживати замсть поширеного у XVIII поч. XX ст. означення «нацональний характер»  пзншого термну «нацональна самосвдомсть». Чому так сталося, незрозумло. Можливо, ниншня повсюдна зацкавленсть дентичнстю це частина загально тенденц сучасного ндивдуалзму, яка вдбива неспокй та вдчуження багатьох людей у дедал розднаншому свт (див. Kemilainen, 1964; Bhabha, 1990: розд. 16). Як  решта термнв царини нацоналзму, вислв «нацональна дентичнсть» ма значення як головного взрця деолог нацоналзму, так  аналтичного поняття. ¶деали нацоналстично теор я розглядатиму в дальшому роздл. А зараз хочу запропонувати робоче означення поняття, що нин набуло широкого вжитку: «безперервне вдтворення й нове тлумачення характерних вартостей, символв, памят, мтв  традицй, як утворюють особисту спадщину нац, а також ототожнення ндивдв з цими ознаками, спадщиною й складниками культури». Виршальними для означення  два взамозвязки: перший мж колективним та ндивдуальним рвнями аналзу, а другий мж безперервнстю й змною дентичност

1. Організація та планування кредитування

2. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

3. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

5. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

6. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
7. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
8. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

11. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

12. Процес організації виробництва та виробництва

13. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

14. Організація та проведення туристичних походів

15. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

16. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

17. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

18. Індивідуалізація навчання

19. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

20. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

21. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

22. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

25. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

26. Рельєф та ландшафтна організація

27. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

28. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

29. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

30. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

31. Застосування засобів індивідуального захисту

32. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

33. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

34. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

35. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

36. Облік готової продукції та її реалізації

37. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

38. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
39. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
40. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

41. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

42. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

43. Суть та фактори картографічної генералізації

44. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

45. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

46. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

47. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

48. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

49. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

50. Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості

51. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

52. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

53. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

54. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B
55. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
56. Цивілізації середньовіччя та сучасності

57. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

58. Aнімaлістичні хaрaктери в індивідуaльній aвтoрській міфoлoгії Р. Кіплінгa

59. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

60. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

61. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

62. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

63. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

64. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

66. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

67. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

68. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

69. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
72. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

73. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

74. Світова організація торгівлі: цілі та функції

75. Україна та міжнародні економічні організації

76. Економічні та правові основи управління організацією

77. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

78. Лідерство та керівництво в організації

79. Організація ярмарок та аукціонів

80. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

82. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

83. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

84. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

85. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

86. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
87. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
88. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

89. Дитячі та юнацькі організації в Україні

90. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

91. Індивід у групі: вплив групи, відносини влади й підпорядкування

92. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

93. Соціальне середовище та соціалізація особистості

94. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

95. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

96. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Основні організаційні форми та види туризму

98. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

99. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

100. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.