Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Хмельницький національний університет Кафедра менеджменту Робота на тему: «Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області» 2009 Вступ В умовах ринкової економіки кожне підприємство може успішно працювати, коли воно створює конкурентні переваги шляхом розробки і виведення на ринок нових продуктів і технологій. Інноваційна діяльність таких підприємств стає найважливішою частиною і основою загальнодержавної соціально-економічної і науково-технічної політики. Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Інновація (нововведення) – це кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності або нового підходу до соціальних послуг. Особливу значимість для нашої країни має творче використання досвіду розвинених країн по реалізації мір державної підтримки інноваційних процесів в економіці, що дозволить сформувати діючу вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності. Актуальність дослідження даних питань зростає в зв'язку з тим, що українська економіка прагне до гідного й органічного входження у світове співтовариство. Подолання відставання практично у всіх галузях і виробництвах припускає посилення інноваційного характеру підприємницької діяльності, формування особливої інноваційної сфери. Аналіз інноваційної діяльності Таблиця 1. Витрати організацій на виконання власними силами наукових та науково-технічних робіт за видами робіт Рік Всього, тис. грн. У тому числі, тис. грн. Фундаментальні дослідження Прикладні дослідження Науково-технічні розробки Науково-технічні послуги 1995 1544,6 86,0 404,8 895,4 158,4 2000 1908,4 104,4 480,2 693,7 630,1 2003 3651,0 167,1 1397,4 885,5 1201,0 2004 3471,7 285,4 1908,4 1214,1 63,8 2005 4044,3 510,9 2956,3 496,8 80,3 2006 5594,6 676,0 4169,7 669,9 76,0 2007 7485,9 1020,6 4494,7 1933,8 36,8 Зробивши аналіз витрат організацій на виконання власними силами наукових та науково-технічних робіт за видами робіт, ми можемо зробити висновок, витрати на фундаментальні дослідження найбільшими були у 2007 році – 1020,6 тис. грн., а науково-технічні розробки у 2005-2006 роках зменшились, але у 2007 році вони зросли і становили 1933,8 тис. грн., витрати на прикладні дослідження найбільшими були у 2007 році, вони становили 4494,7 тис. грн., а найменшими у 2004 році – 1908,4 тис. грн. Але витрати на науково-технічні послуги зменшились до 36,8 тис. грн., порівняно з тим, що у 2005 році вони становили 80,3 тис. грн. Зміни витрат пов’язані в першу чергу з науково-технічним прогресом, завдяки якому ми можемо проводити фундаментальні і прикладні дослідження, але нажаль менше використовувати науково-технічні послуги.Таблиця 2. Обсяг реалізованої інноваційної продукції 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Всього, тис. грн. 111205,2 83789,4 141687,6 189973,2 111172,4 96984,2 У тому числі принципово нової 36716,8 45953,0 29651,6 38733,6 92333,2 40607,0 Із загального обсягу поставлено на експорт 45124,7 26448,5 42125,3 36759,8 2949,2 17325,7 Аналізуючи, ми бачимо, у 2004-2005 році обсяг продукції який був поставлений на експорт і нова продукція майже не змінювалася і був майже рівний між собою.

Найбільше було реалізовано нової продукції у 2006 році і її обсяг становив 92333,2 тис. грн, а також обсяг поставленої продукції на експорт у цьому ж році становив лише 2949,2 тис. грн. найменше протягом 2004-2007 років. Із-за того, що у 2006 році ринок був преповнений товарами, ми бачимо, що у 2007 році обсяг реалізованої продукції зменшився, а обсяг експорт зріс до 17325,7 тис.грн., що на 14376,5 тис. грн. більше, ніж у 2006 році.Таблиця 3. Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Впровадження нових прогресивних технологічних процесів 42 26 13 55 12 13 4 8 з них маловідходних ресурсозберігаючих і безвідходних 11 5 5 21 7 3 3 4 Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань 395 405 307 72 31 19 20 7 з них нових видів техніки 36 40 22 11 7 3 14 5 Розглядаючи діаграму зробили висновки, що найбільше освоювались нові види продукції у 1995-2002рр., починаючи з 2003 року спостерігається тенденція спадання. Також можна сказати, що впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості з кожним роком зменшується, це є поганим фактором для розвитку інновацій, тому, що з поменшанням використання нових прогресивних технологій виробництво країни буде занепадати, оскільки без інновацій неможливий економічний розвиток країни в цілому. Таблиця 4. Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Всього 971,7 1887,1 3747,6 3681,5 4138,7 5893,4 7629,1 У тому числі за рахунок держбюджету 286,1 557,9 812,0 1292,9 1805,4 2293,7 3017,7 Власних коштів 254,1 31,0 857,0 1352,5 2126,3 3291,9 3788,2 Коштів замовників вітчизняних 357,9 1164,7 2078,6 993,8 175,8 149,6 304,3 Іноземних держав 9,8 133,5 - - - - - Інших джерел 63,8 - - 42,3 31,2 158,2 518,9 Розглядаючи діаграму можна побачити, що найбільше фінансування наукових та науково-технічних робіт залежить від власних коштів, найбільше було профінансовано у 2007 році у розмірі 3788,2 грн., також можна побачити, що немалу роль відіграє фінансування з держбюджету. Можна прослідкувати те, що з кожним роком фінансування наукових та науково-технічних робіт збільшується, це є добрим показником, оскільки інноваційна діяльність стає більш розвиненою. Висновок Відсутність достатнього фінансового забезпечення інновацій є головною причиною гальмування динамічного розвитку підприємств. Найефективніше вирішити цю проблему можна тільки шляхом використання різних джерел фінансування, зокрема бюджетних коштів (державного та місцевого бюджетів), вітчизняних та іноземних інвестицій, власних коштів підприємств і кредитних ресурсів банків. Вирішення проблеми активізації інноваційної діяльності може бути забезпечене лише при умові поліпшення її фінансування з Державного бюджету. Узагальнюючи вищесказане, можна виділити основні стримуючі фактори інноваційного розвитку підприємств: низький рівень державного фінансування інноваційного розвитку та недостатність власних коштів підприємств; низька інвестиційна активність вітчизняних, зарубіжних інвесторів; недосконалість податкового законодавства; послаблення взаємозв’язків науки та виробництва.

Тому, активізація інноваційного розвитку підприємств повинна бути пов’язана, по-перше, з оновленням основних виробничих фондів, по-друге, розвиток інноваційної діяльності має бути органічно пов’язаним з ресурсозбереженням, по-третє, виходячи з сучасних умов, інноваційний розвиток, повинен мати соціальну спрямованість, де саме людина, якість та безпека її життя матимуть забезпечити пріоритети інноваційного розвитку.

Село Мачухи на Полтавщині із 2 тис. родин втратило близько половини. А менші населені пункти цієї ж області, мешканцями котрих були, вочевидь, хазяйновиті селяни-одноосібники (хутори Сороки, Лебеді, Твердохліби, Малолітка), знелюдніли повністю. Населення решти вцілілих хуторів, як підрахував один агроном, скоротилося приблизно на 75 %. Кількість мешканців села Яреськи, мальовничі ландшафти якого понад річкою Ворсклою приваблювали багатьох радянських кінематографістів, зменшилася від 1500 до 700. В іншому селі на Житомирщині у 1933 р. з 3500 жителів померло 800, а на світ з'явився лише один новонароджений — син активіста. Колишній радянський журналіст засвідчував, що в його рідному селі із 2011 мешканців померло близько 700, у тому числі дітей. Понад третини людності села Рясне на Полтавщині загинуло від голоду, а у селі Вербки Дніпропетровської області до вересня 1933 р. спорожніло більше половини хат. Наведемо також інформацію безпосередньо з західних джерел. Американський комуніст, який працював на радянському підприємстві, зазначав, що з 15 колгоспів та радгоспів, які він відвідав у вересні 1933 р., кожен втратив не менше 10 % робочої сили через голод

1. Особливості діяльності інноваційних підприємств

2. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

3. Суть комерційної діяльності на підприємстві

4. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

5. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

6. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
7. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
8. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

9. Економічний аналіз підприємств

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

12. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

13. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

14. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

15. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

16. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

17. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

18. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

19. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

20. Організаційні форми інноваційної діяльності

21. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

22. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
23. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
24. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

25. Інноваційний розвиток готельних підприємств

26. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

27. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

28. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

29. Аналіз діяльності підприємства

30. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

31. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

32. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

33. Организанізаційно-правові форми підприємств

34. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

35. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

36. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

37. Система маркетингового планування на підприємстві

38. Податок на прибуток підприємств
39. Правовий статус підприємств
40. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

41. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

42. Реструктуризація підприємств

43. Правила поведінки на підприємстві

44. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

45. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

46. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

47. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

48. Аналіз діяльності Приватбанку

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

50. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

51. Доходи сільськогосподарських підприємств

52. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

53. Бухгалтерський облік на підприємстві

54. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
56. Облік доходів підприємств

57. Облік неопераційних витрат на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

61. Організація облікового процесу на підприємстві

62. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

63. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

64. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Розподіл прибутку державних підприємств

66. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

67. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

68. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

69. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

70. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
71. Новотвори Хмельницької області
72. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

73. Інтернаціоналізація підприємств

74. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

75. Маркетингові дослідження на підприємстві

76. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

77. Організація обліку на торгівельному підприємстві

78. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

79. Управління запасами матеріалів на підприємстві

80. Аналіз діяльності компанії Nokia

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

84. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

85. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

86. Основи управління персоналом підприємств
87. Персонал на підприємстві
88. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

89. Рух кадрів на підприємстві

90. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

91. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

92. Управління якістю на підприємстві

93. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

94. Організаційний розвиток підприємств

95. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

96. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

98. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

99. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

100. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.