Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Дипломна робота з теми: Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством ЗМІСТВСТУП Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 1.1 Особливості цивільно-правової відповідальності 1.2 Зобов’язання щодо відшкодування шкоди 1.3 Підстави виникнення зобов’язань щодо відшкодування шкоди Розділ 2. ВИДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 2.1 Відшкодування майнової шкоди 2.2 Відшкодування моральної шкоди 2.3 Підстави звільнення від відповідальності Розділ 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК А ДОДАТОК Б ДОДАТОК В ВСТУП Відшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів сучасного українського права. Шкода, спричинена внаслідок правопорушення, адміністративного делікту, злочину, зловживання правом, має бути відшкодована у випадках і в розмірах, установлених законодавством. Історія розвитку законодавства щодо відшкодування майнової і моральної шкоди сягає давнини. Практично до початку ХХ ст. за вказані правопорушення існувало досить суворе покарання, яке, здебільшого, було кримінально-правовим. Можна зазначити, що в різні періоди розвитку української держави, починаючи від славної Київської Русі і закінчуючи здобуттям незалежності, український народ, а зокрема кожна особа, мала право на відшкодування завданої шкоди, чи взагалі була позбавлена цього права. Разом із формуванням і розвитком давньоруської держави складалося і розвивалося законодавство Київської Русі. Виникнувши на основі звичаєвого, що мало місце у східних слов’ян ще у додержавній період, законодавство було поставлене під службу державі, послідовно відстоювало і захищало інтереси князів, бояр та інших категорій заможного населення. Про це свідчить перший юридичний звіт, яким був “Устав” і “Закон руський”. Останній захищав власність багатих від спроб її привласнення бідними і в основу його було покладено принцип поділу людей на вільних і залежних. З формуванням козацького республіканського ладу складається своєрідна правова система у Запорізькій Січі. Козаки не визнавали дій статутів та магдебурзького права на своїй території. Правосуддя в Запорізькій Січі відбувалося відповідно до стародавніх звичаїв, ”словесного права і здорового глузду”. Гордість української нації - запорізьке козацтво, для яких честь і гідність інколи шанувалась набагато більше життя. Вільний дух козака зводився до принципу “життя віддати, а честь не посоромити”. Перший державний нормативний акт України - конституція П. Орлика (1710 р.) важливе місце відвела захисту честі та гідності від різних порушень. Можна сказати, що конституцією впроваджувався порядок судового розгляду спорів з приводу захисту честі та гідності. Все це свідчило про високий рівень державності того періоду. За часів радянської влади відносини між державою і особою будувалися згідно з марксистською доктриною - від держави до людини, в якій держава мала необмежену владу. Особа за своїм правовим становищем у такому суспільстві не могла бути рівноправним суб’єктом права, а про відшкодування завданої шкоди, не могло бути й мови.

Історія розвитку нашої держави затьмарена періодами масових репресій і свавілля, де проблема відшкодування шкоди, на мій погляд, досягала межі апогею, тобто шкода не тільки не відшкодовувалася, а й кожна особа була позбавлена своїх прав. Із проголошенням України незалежною, суверенною, демократичною і правовою державою, - де людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, кожна людина, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних переконань, статі майнового стану, повинна почувати себе в безпеці і захисті. Адже саме демократична держава бере на себе обов’язок гарантії та захисту прав і свобод, законних інтересів. Тому що держава вважається демократичною не тільки прийнявши ряд гарантій захисту прав і свобод, а й у випадку порушення цих прав, вона сприяла тому, що вони були відновлені і на правопорушника була покладена відповідальність за заподіяння шкоди. Кожен день нам приходиться ставати свідками порушення прав і свобод людини і громадянина, це явище безперервне, але в протиріччя цьому нашим основним завданням, як майбутнім юристам, є правильне тлумачення, роз’яснення, повідомлення громадян про те, що кожна людина має право на відшкодування завданої майнової чи моральної шкоди, і не можна боятися чи цуратися цього права. Адже, як показав час, що минув після прийняття Конституції України, проголошені в ній права і свободи, гарантії їх захисту набувають все більшого реального наповнення. У законодавстві передбачено два види шкоди, що підлягає відшкодуванню, - шкоду матеріальну і шкоду моральну. Стаття 16 чинного Цивільного кодексу України (від 16 січня 2003 р.), в якій ідеться про захист цивільних прав та інтересів судом, передбачає право кожної особи звернутися до суду за захистом свого/особистого немайнового або майнового інтересу, способами захисту якого є, поряд з іншими, відшкодування майнової шкоди та відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Слід зазначити, що, на відміну від відшкодування матеріальної шкоди, відшкодування моральної шкоди є порівняно новим інститутом, адже цивільне право колишньої тоталітарної держави такого способу захисту прав та інтересів громадян не передбачало. Його вперше в національному законодавстві було введено Законом України «Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій» від 6 травня 1993 р. № 3188-ХП. Цим Законом до ЦК 1963 року відшкодування моральної шкоди було введено (статті 6, 7 та 440 і) як новий спосіб захисту цивільних особистих прав. До речі, Верховний суд України, з огляду на новизну цих норм та на необхідність узагальнення практики і надання рекомендацій судам, неодноразово звертався до питань застосування судами такого способу захисту інтересів особи, як відшкодування майнової шкоди. Зокрема, Пленум Верховного Суду України 31 березня 1995 р. прийняв постанову № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», яка була уточнена постановою Пленуму Верховного Суду від 25 травня 2001 р.

№ 5. Отже, можна зазначити, що проблема відшкодування шкоди не просто актуальна, вона є надзвичайно болючою для більшості населення будь-якої країни. Нам доводиться спостерігати, скільки людей звертається до суду за захистом свого порушеного права. Тільки хотілося б, щоб кількість заяв, поданих до суду, відповідала кількості розглянутих ,а в результаті прийнятих правильних рішень, щодо відшкодування заподіяної шкоди. Тому, що весь механізм відшкодування шкоди потребує значного доопрацювання, тому що, за статистикою, розмір відшкодування шкоди дуже мізерний. А кількість людей, які не знають, що існує наявність права на відшкодування такої шкоди взагалі існує, в результаті чого людина в демократичній державі почуває себе не захищеною. Даною темою займалися такі науковці: Борисова В.І, Дзера О.В, Панченко М.І, Підопригора М.А, Харитонов О.Є, Шевченко М.Я, та багато інших. Основною метою даної роботи, є аналіз механізму відповідальності за завдану шкоду, як матеріального так і морального характеру, передбачену цивільним правом. За для реалізації поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань: визначити поняття відповідальності за заподіяну шкоду; аналіз підстави виникнення зобов’язань, щодо відшкодування шкоди; визначення суб’єктів, на яких покладена відповідальність за заподіяння шкоди; проаналізувати в чому полягає особливість матеріальної і майнової шкоди; дослідити чинного законодавства, яке регулює питання, щодо відповідальності за заподіяну шкоду. Об’єктом дослідження даної роботи є ті суспільні відносини, які виникають у сфері заподіяння шкоди. Предметом дослідження є права та свободи громадян, які були порушені внаслідок протиправних посягань, нанесення збитків, фізичного болю, страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, душевних стражданнях, приниженні честі, гідності, а також ділової репутації. Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 1.1 Особливості цивільно-правової відповідальності Як правило, сторони добровільно виконують свої цивільно-правові зобов'язання належним чином. Але якщо Ви, наприклад, домовилися з однокласником, що він придбає для Вас якусь річ (диск, відеокасету тощо) протягом тижня, і не просто домовились, але й передали йому для цього власні гроші, а він не виконав свого зобов'язання, то, звичайно, Вам це не сподобається. Є багато різноманітних засобів впливу на порушника, але з точки зору цивільного законодавства у цьому випадку слід говорити про невиконання укладеної Вами угоди. З метою запобігання подібних правопорушень та усунення їх наслідків використовується цивільно-правова відповідальність. Цивільно-правовою відповідальністю визнається одна із форм юридичної відповідальності, суттю якої є застосування встановленого цивільним законодавством заходу примусового впливу (санкції) до порушника цивільних прав та обов'язків. Причому цей вплив полягає у покладенні на порушника насамперед невигідних наслідків здебільшого майнового характеру - відшкодування збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), відшкодування шкоди.

Гесс вдмовився давати пояснення Трибуналу. Його захисник Зейдль з напускним пафосом заявив, що Гесс вважа даний трибунал некомпетентним для суду над нмецькими вонними злочинцями...,  тут же, без паузи, почав висувати докази на захист Гесса. Гесс навть намагався оголосити себе божевльним, щоб уникнути заслуженого покарання. Але коли Гесс переконався, що такий маневр йому не допоможе, вн змушений був заявити в Суд, що вн стимулював утрату пам'ят, бо це був тактичний хд з його боку. Вн повинен був визнати, що несе повну вдповдальнсть за все те, що сков  пдписував разом з ншими. Отже, на Суд повнстю викрито незграбне намагання Гесса уникнути вдповдальност,  Гесс повинен сповна понести покарання за участь у загальному план здйснення свтових злочинв найтяжчих злочинв проти миру  людства. БОРМАН ¶м'я пдсудного Мартина Бормана нерозривно пов'язане з створенням гтлервського режиму. Вн був одним з тих, хто здйснював дикунськ злочини, спрямован на знищення сотень тисяч невинних людей

1. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

3. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

4. Відповідальність за порушення законодавства про надра

5. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

6. Матераільна відповідальність працівників
7. Відповідальність аудитора
8. Відповідальність бухгалтера

9. Адміністративна відповідальність

10. Адміністративна відповідальність в Україні

11. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

12. Кримінальна відповідальність

13. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

14. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

15. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

16. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

18. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

19. Юридична відповідальність

20. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

21. Відповідальність в конституційному праві

22. Відповідальність за податкове правопорушення
23. Відповідальність у житловому праві
24. Етика і відповідальність в менеджменті

25. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

26. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

27. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

28. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

29. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

30. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

31. Законодавство України про цивільну оборону

32. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

34. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

35. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

36. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

37. Дальний Восток как ПТК

38. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока
39. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока
40. Цивільний та арбітражний процес

41. Первооткрыватели Дальнего Востока

42. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

43. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

44. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

45. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке

46. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

47. Внешняя торговля Дальнего Востока

48. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

50. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

51. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

52. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

53. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

54. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.
55. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
56. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

57. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

58. Життя і творчість Івана Франка

59. Маркетингова сутність реклами

60. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

61. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

62. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

63. Поняття та сутність менеджменту

64. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в Москве и Московской области

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

65. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

66. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

67. Діяльність римських магімтратів

68. Застава у цивільному праві

69. Анализ конъюнктуры рынка услуг гостеприимства и перспективы его дальнейшего развития

70. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
71. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
72. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

73. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

74. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

75. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии (вторая половина XVIII в.)

76. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

77. Філософська культура особи та її суспільна значущість

78. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

79. Роль леса в экосистемах Дальнего Востока

80. Новая столыпинская политика на Дальнем Востоке России: надежды и реалии

Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование

81. Інноваційна діяльність підприємства

82. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

83. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

84. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

85. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья

86. Ринкова пропозиція та її еластичність
87. Экономика. Лекции, которые в дальнейшем использовались в качестве шпор
88. Экономическая география Дальнего Востока

89. Современное состояние и меры по дальнейшему увеличению производства овощей открытого грунта

90. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

91. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

92. Ратификация Договора между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

93. Анализ экономических связей Республики Беларусь со странами СНГ и дальнего зарубежья

94. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

95. Підсудність і її види

96. шпори з цивільного права України

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

98. Хімічна промисловість України

99. Сільське господарство i харчова промисловість України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.