Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Информатика

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Тема 1: Загальна характеристика систем телекомунікацій. 1. Поняття телекомунікаційної системи і етапи розвитку телекомунікацій. 2. Поняття системи передачі даних. 3. Класифікація ТК систем. 4. Характеристика сучасного стану ТК в Україні. 5. Організація і розробка стандартів в області ТК. 1.1. Поняття телекомунікаційної системи і етапи розвитку телекомунікацій. ТК - системи віддаленого інформаційного зв’язку. Телематика - наука про вивчення засобів ТК. 1832 р. - перша ТК система, російський винахідник Шеллінг створив перший електромагнітний телеграф. 1837 р. - азбука Морзе. 1895 р. - Попов. Винахід радіо. Основні етапи розвитку ТК: 1 - з 1832 р. - створення і розвиток телефону і телеграфу. 2 - з 1895 р. - радіо і телебачення. Етап радіохвильових ТК систем. 3 - з 1957 р. - використання супутників. Етап супутникових ТК систем. 4 - з 1968 р. - поява глобальних комп.мереж. Етап комп’ютерних ТК систем. 5 - з 1980 р. - злиття засобів обчислювальної техніки ті зв’язку - інтегровані ТК системи. 1.2. Поняття системи передачі даних (СПД). Більшість ТК систем використовуються також і для передачі даних СПД, яка складається з таких компонентів: Кінечне обладнання даних (ДТЕ) - узагальнене поняття, що використовується для опису пристрою користувача та його частини. Може бути джерелом, отримувачем інформації. Апаратура каналу даних (ДСЕ) - забезпечення можливості передачі інформації між ДТЕ по каналах певного типу. Канал передачі даних - сукупність середовища розповсюдження і технічного забезпечення. В залежності від типу сигналів розрізняють аналогові та цифрові канали зв’язку. За режимом використання канали комутовані та виділені; симплексні (передача лише в одному напрямку), напівдуплексні (почергова передача в різних напрямках), дуплексні (одночасна передача в обох напрямках); низькошвидкісні (50-200 біт/с) - телеграф, середньошвидкісні (до 9600 біт/с) - аналоговий телефон, високошвидкісні (понад 19200 біт/с) - ТВ, супутник. В залежності від конструктивних особливостей можна розділити: коаксіал (тонкий, товстий); вита пара (екранована, неекранована); оптоволоконний кабель. 1.3. Класифікація ТК систем За типом середовища передачі: провідні (кабельні), безпровідні. По охоплюванню території: локальні, глобальні: За способом організації взаємодії: ієрархічні, з опорною підмережею, із зірчатим з’єднанням. За типом комутації: з комутацією каналів, пакетів, повідомлень. По використовуваних протоколах. За використовуваним тех. забезпеченням. За використаним програмним забезпеченням. 1.4. Характеристика сучасного стану ТК  в Україні. Розвиток ТК в Україні іде по напрямкам: 1. Створення ЛОМ установ 2. Створення шлюзів (вузлів) для виходу на глобальні мережі. 3. Створення спеціалізованих ТК систем відомчого або загального призначення. На сучасному етапіздійснюється процес цифровізації телефонного зв’язку. В багатьох містах України введена цифрова мережа з інтеграцією послуг (ISD ). Поширення мобілного з’взку. В Україні поширюється мережа УкрПАК (забезпечує взаємодію з Інтернет). Здійснюється будівництво за проектом ІТУР – передбачає об’єднання волокнооптичними лініями Італію, Турцію, Україну і Росію.

В Україні є вихід в Інтернет, Фідонет, Glass e Ukrai e та ін. В Україні існує понад 103 провайдери (22 в Києві – Укртелеком, Інфоком, Global Ukrai е і т.ін.)   Тема 2. Еталонна модель взаємодії відкритих систем та протоколів . 1. Основні поняття ЕМ ВВС. 2. Рівневі протоколи. 3. Базові моделі протоколів. 4. Аналізатори протоколів. 2.1. Основні поняття ЕМ ВВС. Відкритими називаються дві системи, основаних на однакових стандартах. Модель взаємодії ВС була розроблена МОС з МККТТ і названа еталонною тому, що дана модель використовується для побудови реальних систем. В ЕМ використовуються такі поняття: відкриті системи, прикладний об’єкт (процес), з’єднання, фізичне середовище. Прикладний об’єкт (процес) – програми, що є джерелами чи отримувачами інформації. З’єднання – процес інформаційного обміну між системами. Фізичне середовище – сукупність тех. обладнання для передачі даних і сама фізична середа. Всі функції ВС згруповано у 7 рівнів. Функції кожного рівня дають можливість виконувати дії вищим рівням. Кожний з 7 рівнів виконує формування пакету, додаючи свої заголовок і кінцеві блоки до повідомлення. Стандарти – набір семантичних і синтаксичних правил, що визначають поведінку функціональних блоків системи передачі даних. Або – набір правил, дотримання яких забезпечує сумісність тех. та програмних засобів. Інтерфейс – система уніфікованих зв’язків і сигналів, через які з’єднуються пристрої системи. Інтерфейс може бути описаний в певних стандартах. 2.2. Рівневі протоколи. Фізичний рівень ЕМ визначає фізичні, електричні, функціональні властивості фізичного середовища. Функціїї забезпечують активізацію, підтримку і деактивізацію зв’язку між ДТЕ і ДСЕ. RS-232c – фізичний стандарт. Канальний рівень (ланка передачі)  - відповідає за надійність і достовірність, здійснює контроль і корекцію помилок, відновлення даних, а також визначає метод доступу до каналу. CRC – цикличний надлишковий код – механізм контролю помилок. Методи доступу до каналу або протоколу керування каналом зв’язку: детерміновані та недетерміновані. Детерміновані – середовище передачі розділяється між вузлами за допомогою певних механізмів: метод опитування; метод передачі маркера, метод кільцевих слотів, методи без опитування. Недетерміновані – передбачає конкуренцію за середовище передачі: множинний метод доступу з контролем несучої і визначенням колізій (CSMA/CD). Метод з опитуванням – виділяється головний вузол, який по черзі опитує інші вузли на предмет наявності в них інформації для передачі: зупинка і очікування; ARQ. Метод без опитування: Xo /Xoff – вузол починає передачу, якщо від іншого пристрою поступив сигнал Xo (дозвіл на передачу). Закінчення передачі Xoff. R S/C S DMA – множинний метод доступу з часовим розділенням. Метод передачі маркера – постійний рух сигналу-маркеру. Вузол займає маркер і приєднує до нього інформацію. Може бути з пріоритетом або без пріоритету. Метод кільцевих слотів – як попередній тільки багато маркерів. Колізія – конкуренція за середовище передачі. CSMA/CD – кожний вузол прослуховує канал на предмет передачі інформації, якщо він вільний, вузол починає передачу.

Якщо в цей момент інші починають передачу, то всі інші вузли припиняють передачу. Передана інформація вважається шумом і вузли знову починають прослуховувати канал. Мережний рівень – забезпечує маршрутизацію даних, тобто визначають шлях від однієї системи до іншої. Алгоритми маршрутизації повинні забезпечити незалежність від тех. засобів. Протоколи: Х.25, Х.75 Транспортний рівень – забезпечує інтерфейс між мережним рівнем і верхніми рівнями і призначений для відокремлення користувача від фіз. особливостей. Може забезпечуватися розбиття повідомлення на пакети. Протокол: Х.224. Сеансовий рівень – забезпечує взаємодію користувача з транспортним рівнем. Існують можливості задання параметрів передачі інформації. Представницький або рівень предствалення даних – конвертація даних з будь-якого формату у формат для низьких рівнів. Прикладний рівень – підтримка прикладних процесів користувача. 2.3. Базові моделі протоколів Базова модель E her e . OSI I er e Pro ocols 1. Фізичний 2. Da a Li k 1. Фізичний 3. e work 2. I er e IP, ICMP, RIP, D S, EGP, IGP, GGP 4. ra spor 3. ra spor CP, UDP 5. Sessio 6. Prese a io 7. Applica io 4. Applica io F P, EL E , FS, RPC, SM P CP/IP – сукупність протоколів Інтернету 2.4. Аналізатори протоколів. Аналізатори протоколів – апаратно-програмні або програмні пристрої, які фізично підключаються до мережі та перехоплюють дані, що передаються по кабелю мережі, декодуючи і аналізуючи деякі з них. Використовуються аналізатори протоколів з метою оптимізації мереж і забезпечення вимірювання таких показників: Визначення рабочого навантаження мережі; Складу протоколів; Вимірювання ефективності мережних додатків; Вимірювання продуктивності апаратних пристроїв; Перевірка сумісності пристроїв в мережі; Визначити час реакції системи; Визначення пропускної здатності; Визначення цілісності передачі інформації. Приклади аналізаторів: S iffer A alyzer (фірма e work Ge eral) 1. Стандартний аналізатор для РС. 2. Аналізатор в форматі  Pc card (портативні комп’ютери). 3. Розподілені (Dis ribu i g S iffer Sys em)/ Аналізатори підтримують такі моделі протоколів: CP/IP, S A, DEC E , OVELL, OS/2, APPLE EL, X.25 і т. д. Pro olyzer (фірма Pro ools). Тема 3. Засоби організації компю’терних мереж. 1.Загальна характеристика мережних стандартів. 2.Технічні засоби для організації ЛОМ типу E her e . 3.Технічні засоби для організації ЛОМ типу Arc e . 4.Технічні засоби для організації ЛОМ типу oke Ri g. 5.Міжмережні пристрої для об’єднання ЛОМ. 3.1. Загальна характеристика мережних стандартів. Значний вклад в розвиток стандартів комп’ютерних мереж вніс ІЕЕЕ. В 80 р був створений комітет №802, який зайнявся розробкою ряду стандартів, в яких визначалася термінологія, архітектура і протоколи ЛОМ. Основні: ІЕЕЕ 802.1 - загальний документ, який визначає архітектуру і прикладні процеси керування мережами на підрівні МАС; ІЕЕЕ 802.2 - визначає протоколи специфікації інтерфейсу між мережним рівнем і підрівнем МАС; ІЕЕЕ 802.3 - виконує процедури CSMA/CD, описує ряд особливостей побудови  E her e ; ІЕЕЕ 802.4 - визначення маршрутного доступу до моноканалу (шина); ІЕЕЕ 802.5

Информатизация образовательного процесса Повышение качества подготовки специалистов высшей школой в значительной степени определяется достижениями информатики, внедряемыми в образовательный процесс. Информатика как научное направление может рассматриваться при этом на трех уровнях:  нижний (физический) - программно-аппаратные средства вычислительной техники и техники связи;  средний (логический) - информационные технологии;  верхний (пользовательский) - прикладные информационные системы. Средства информатики одновременно могут быть использованы для приобщения молодого поколения к информационной культуре, что становится особенно актуальным в связи с переходом к "информационному обществу". По прогнозам ученых такой переход для России намечается в 2050 г., для США и Японии - в 2020 г., для ведущих стран Западной Европы - в 2030 г. Образование является составной частью социальной сферы общества, а потому основные проблемы, пути и этапы информатизации для образования в основном совпадают с общими положениями информатизации общества в целом

1. Правовая информатика

2. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

3. Ответы на билеты по информатике. 11 класс. Выпускной экзамен

4. Информатика

5. Новейшие достижения в информатике

6. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства
7. Информатика
8. Экономическая Информатика

9. Социальная информатика

10. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

11. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

12. Информация и информатика

13. Экзаменационные билеты по информатике

14. Пояснительная записка к выполнению расчетной работы по дисциплине "информатика"

15. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

16. Информатика в условиях устойчивого развития

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Правовая информатика

18. Проблемы обучения информатики в школе

19. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

20. Лабораторная работа номер 5 по информатике

21. Основные фонды предприятия информатики

22. Информатика сегодня
23. Курсовая работа по информатике
24. Курсовая по информатике

25. Контрольная по информатике

26. Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики

27. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении

28. Контрольные по информатике

29. Информатика и культура в школах

30. Методы информатики в обучении математике

31. Обучение информатике

32. Программа непрерывного обучения информатике со 2 по 11 класс

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Проектные технологии обучения информатике: когнитивный анализ результатов опроса учителей

34. Социализм и информатика Н.Н. Моисеева

35. Отец информатики и первый «хакер» Алан Тьюринг

36. Информатика и информационные технологии

37. История информатики как науки о знаниях и технологиях

38. Контрольная работа по информатике
39. Так что же такое информатика?
40. Шпаргалки по информатике

41. Тесты по информатике с ответами. Вариант 6

42. Тесты по информатике. Вариант 2

43. Тесты по информатике с ответами. Вариант 1

44. Основное и дополнительное образование в области информатики глазами старшеклассников

45. 2 билета по информатики

46. Информатика - шпаргалка на украинском языке

47. Информатика

48. Информатика

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

49. Информатика

50. Информатика

51. Контрольная по информатике

52. Курсовая по информатике

53. Лаба по информатике

54. Лабораторная работа по информатике, вариант №13, с методическим пособием.zip
55. Лабораторные работы по информатике
56. Ответы на 50 вопросов по информатике

57. Программа по информатике и вычислительной технике

58. Современные информационные технологии и проблемы археологической информатики

59. Лаборатория экономической информатики

60. Вопросы по информатике

61. Лабораторная работа по информатике ( задания )

62. Прикладная информатика

63. Информатика

64. Способы кодирования информации и порядок преобразования десятичных чисел в двоичные и наоборот в информатике

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

65. Математика и информатика в проведении гуманитарных исследований

66. Взаимодействие права и информатики

67. Базовые понятия и определения информатики

68. Информатика

69. Информатика

70. Информатика в различных сферах человеческой деятельности
71. Информатика и информационные технологии
72. Информатика и компьютерная техника

73. Информатика и программное обеспечение ПЭВМ

74. Информатика как наука: развитие и перспективы

75. Информатика. Текстовый редактор

76. Информация, информатика, представление информации

77. История развития информатики

78. Место информатики в процессах управления

79. Обучающая программа по информатике

80. Основные понятия информатики

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Основы информатики

82. Предмет информатики как науки

83. Работа учителя информатики по поддержке сайта учебного заведения

84. Разработка информационного ресурса "История кафедры информатики и вычислительной техники"

85. Структура информатики

86. Теоретические основы информатики
87. Электронный учебник по компьютерной графике и информатике
88. Готовимся к экзамену по информатике

89. Дидактические возможности телекоммуникационной среды на уроках информатики в повышении качества знаний

90. Информатика, как наука и история ее развития

91. Понятие о медицинской информатике

92. Внеклассные мероприятия по математике и информатике

93. Линия "Формализация и моделирование" учебного курса "Информатика"

94. Обучение школьников решению логических задач на уроках информатики с использованием информационно–коммуникационных технологий

95. Развитие алгоритмического мышления младших школьников на уроках информатики

96. Разработка частной методики изложения темы "Редактор таблиц Microsoft Excel" по информатике

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

97. Реализация компетентностного подхода в процессе обучения школьному курсу информатики на основе применения кейс-метода

98. Система элективных курсов по информатике для предпрофильной подготовки "Компьютерная и информационная безопасность"

99. Урок информатики как средство формирования ключевых компетенций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.