Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту" Введення Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і поєднуваних єдиним поняттям - ринок. По визначенню ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів ( попитом називається кількість товару,що споживачі можуть купити за визначеною ціною ) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товаруу, що виробники продають за визначеною ціною ) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на який-небудь товар, характер і структура відносин між ними, що визначають взаємодію попиту та пропозиції. Основні моделі ринку У залежності від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють наступні види конкурентних структур: 1. Велика кількість самостійних виробників деякого однорідного товару і маса відособлених споживачів даного товару. Структура зв'язків така, що кожен споживач, у принципі, може купити товар у будь-якого виробника, керуючись власною оцінкою корисності товару, його ціною і власними можливостями придбання даного товару. Кожен виробник може продати товар будь-якому споживачу, керуючись тільки з власною вигодою. Дана структура ринку називається полигополией і породжує, так звану, досконалу конкуренцію . 2. Величезна кількість відособлених споживачів і мала кількість виробників, кожний з який може задовольнити значну частку загального попиту. Така структура називається олігополією, і породжує, так звану, недосконалу конкуренцію. Граничним випадком даної структури, коли великій кількості споживачів протистоїть єдиний виробник, здатний задовольнити загальний попит усіх споживачів, є монополія. У випадку, коли ринок представлений відносно великим числом виробників, що пропонують гетерогенну (різнорідну) продукцію, то говорять про монополістичну конкуренцію . 3. Єдиний споживач товару і безліч самостійних виробників. При цьому єдиний споживач здобуває весь обсяг пропозиції товару, що поставляється всією безліччю виробників. Дана структура породжує особливий тип недосконалої конкуренції, називаний монопсонией (монополія попиту). 4. Структура взаємозв'язків, де єдиному споживачу протиставляється єдиний виробник (двостороння монополія),узагалі не є конкурентною, але також не є і ринковою. По Сміту сутність конкурентної поведінки виробників складало "чесне"- без змови - суперництво виробників за допомогою , як правило, цінового тиску на конкурентів .Не суперництво у встановленні ціни , а відсутність можливості впливати на ціну , є ключовим моментом у сучасному трактуванні поняття конкуренції.У таблиці, приведеної нижче, підсумовані характерні основні риси чотирьох типів ринків: чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії і монополії, що мають важливе значення на практиці.Т

аблиця 1 «Характерні риси чотирьох основних моделей ринку»: Чиста конкуренція Характеризується: Безліччю дрібних фірм. Однорідністю продукції. Відсутністю бар”єрів на вхід і вихід (з галузі). 4. Рівним доступом до усіх видів інформації. Монополістична конкуренція Характеризується: Безліччю дрібних фірм. Неоднорідністю продукції. Відсутністю бар”єрів на вхід і вихід (з галузі). Трохи обмеженим доступом до інформації. Олігополія Характеризується: Невеликим числом великих фірм. Неоднорідністю (чи однорідністю) продукції. Можливими затрудненнями при виході (з галузі). Трохи обмеженим доступом до інформації. Монополія Характеризується: Однією фірмою. Унікальністю продукції. Практично не переборними бар'єрами на вхід. Трохи обмеженим доступом до інформації. Термін "конкуренція" походить від латинського слова co cure ia і означає суперництво, змагання. Інше його обґрунтування випливає з французького слова courir-бігати (cour-бігу, сo cour-бега). Аналогічно італійське – co currere. Конкуренція – це взаємовідносини активного змагання, боротьба за максимізацію доходів і споживчого ефекту між незалежними покупцями і продавцями при їх досить великому числі і можливості вільно виходити на ринок і залишати його. Конкуренція – необхідна умова ринкової економіки. Конкуренція є однією з найважливіших умов існування ринку з моменту його виникнення, але особливого значення набуває з утворенням національних ринків, коли товарне виробництво охоплює уже всю економіку, а товарно- грошові відносини стають загальними. Конкуренція зовсім органічно стає корінною властивістю капіталізму, корінним тому, що вона концентрує в собі основні риси капіталістичної ідеології: приватну власність, волю підприємництва й особистий інтерес. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом , що спонукає людину до конкурентної боротьби , є прагнення перевершити інших . У суперництві на ринках мова йде про заключення угод і про частки участі в ринковій сфері . Конкурентна боротьба - це динамічний ( прискорюючий рух ) процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами. Як засоби, в конкурентній боротьбі, для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують , наприклад , якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через рекламу. Конкуренція, як економічне явище, з'явилося в часи встановлення торгових відносин і придбала свою повноцінність з появою вільних ринкових відносин. У цей же час з'явилися найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби. І основна заслуга в цьому класичної політичної економії, і її головного представника А.Сміта. Він розглядав конкуренцію, як щось, що саме собою розуміється, пронизуючи всі галузі економіки й обмежуючись тільки суб'єктивними причинами. А.Смит ототожнював конкуренцію з «невидимою рукою» ринку - автоматично рівноважним механізмом ринку.

Він довів, що конкуренція, зрівнюючи норми прибутку, приводити до оптимального розподілу праці і капіталу, регулятору приватних і суспільних інтересів. «.При повній волі підприємництва, коли кожен виробник дбає лише про свої інтереси, і прагне до власної вигоди, зовсім не виникає хаос і плутанина, .відомі невидимою рукою Проведення, переслідуючи свої інтереси, люди створюють блага і вигоди для суспільства в цілому» . А.Смит вважав, що ціль підприємця – це одержати якнайбільше прибутку, і ним керує егоїзм. Закони ринку змусять підприємця випускати не будь-які продукти, а тільки ті, що потрібні покупцям, а продавати їх по можливо низькій ціні. Тільки в цьому випадку він зможе перемогти своїх конкурентів і дістати максимальний прибуток. Таким чином, хоч підприємець зовсім не думає про благоденство суспільства, проте, його егоїзм приносити користь усім, тому що забезпечує достаток товарів і послуг кращої якості і по більш низьких цінах. «Невидима рука» може успішно діяти тільки в умовах досить гострої конкуренції. Механізм конкуренції змушує підприємця постійно шукати шляху зниження витрат виробництва, інакше не можна знизити ціну і збільшити прибуток за рахунок росту обсягу продажів. А.Смит на прикладі цінової конкуренції переконливо довів, що ринкова економіка, не керована колективною волею, не підлегла єдиному задуму, проте, випливає строгим правилам поведінки. У відповідність з ними вільна конкуренція на ринках факторів виробництва прагне зрівняти переваги цих факторів у всіх галузях і тім самим встановлює оптимальний розподіл ресурсів між галузями. Функції конкуренції. Функція регулювання. Для того щоб встояти в боротьбі, підприємець повинний пропонувати вироби, яким надає перевагу споживач ( суверенітет споживача ) . Звідси і фактори виробництва під впливом ціни направляються в ті галузі , де в них існує найбільша потреба. Функція мотивації. Для підприємця конкуренція означає шанс і ризик одночасно: -підприємства, що пропонують кращу по якості чи продукцію, яку роблять з меншими виробничими витратами , одержують винагороду у вигляді прибутку ( позитивні санкції ). Це стимулює технічний прогрес; -підприємства, що не реагують на побажання клієнтів , одержують покарання у вигляді збитків чи витісняються з ринку (негативні санкції ) . Функція розподілу. Конкуренція не тільки включає стимули до більш високої продуктивності , але й дозволяє розподіляти доход серед підприємств і домашніх господарств відповідно до їх ефективного внеску. Це відповідає пануючому в конкурентній боротьбі принципу винагороди за результатами. Функція контролю. Конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожного підприємства. Наприклад, монополіст може призначати ціну. У той же час конкуренція надає покупцю можливість вибору серед декількох продавців. Чим досконаліша конкуренція , тім справедливіша ціна. Політика в області конкуренції покликана піклуватися про те, щоб конкуренція могла виконувати свої функції. Керівний принцип "оптимальної інтенсивності конкуренції" як мети політики в області конкуренції припускає, що: - технічний прогрес по відношенні до виробів і прогресів швидко впроваджується ( інновація під тиском конкуренції) ; - підприємства гнучко адаптуються до мінливих умов (наприклад, схильності споживачів )( адаптація під тиском конкуренції ).

Без продуктов и их рекламы ипотека невозможна В условиях растущей конкуренции на ипотечном рынке одним из конкурентных преимуществ нового банка становится его продуктовая линейка. Можно с уверенностью утверждать, что уровень конкуренции у нас уже таков, что для привлечения заемщика недостаточно просто предоставить ему самый дешевый кредит с минимальной величиной первоначального взноса. Намного важнее разработать второстепенные условия по кредитам: например, наличие или отсутствие моратория на досрочное погашение кредита, величина штрафов при досрочном погашении или величина дополнительных комиссий во время его обслуживания, возможность уменьшения стоимости кредита после оформления объекта недвижимости в собственность, а также наличие дополнительных офисов для погашения кредита. Если учесть все эти факторы при создании ипотечного продукта, заемщик выберет не просто самый дешевый, но и самый удобный продукт. И здесь важную роль будет играть то, каким образом банковские специалисты донесут до потенциального заемщика мысль о важности второстепенных условий ипотечного кредита

1. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

2. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

3. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

4. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

5. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

6. Таїнство Хрещення і його сутність
7. Вади деревини та їх вплив на її якість
8. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

9. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача

10. Інфляція та інвестиційна діяльність

11. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

12. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

13. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

14. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

15. Поняття та сутність менеджменту

16. Свідомість та творчість

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Філософська культура особи та її суспільна значущість

18. Сутність витрат та методи їх зниження

19. Поняття сущність та ознаки держави

20. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

21. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

22. Освоєння космосу: історія та сучасність
23. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
24. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

25. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

26. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

27. Ґрунт та його родючість

28. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

29. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

30. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

31. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

32. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

34. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

35. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

36. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

37. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

38. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування
39. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
40. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

41. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

42. Злочинність неповнолітніх та її особливості

43. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

44. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

45. Сутність та соціальне призначення держави

46. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

47. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

48. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

49. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

50. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

51. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

52. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

53. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

54. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
55. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
56. Життя та творчість Олеся Гончара

57. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

58. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

59. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

60. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

61. Ціноутворення та цінова політика підприємства

62. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

63. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

64. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

66. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

67. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

68. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

69. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

70. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
71. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування
72. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

73. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

74. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

75. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

76. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

77. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

78. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

79. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

80. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

82. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

83. Поняття та сутність ефективності управління

84. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

85. Сутність, види та канали комунікацій

86. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
87. Життя та творчість Миколи Лисенка
88. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

89. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

90. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

91. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

92. Кохання та закоханість в юнацькому віці

93. Самооцінка та самостійність

94. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

95. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

96. Соціологія: становлення та сучасність

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Геніальність та стать

98. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

99. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.