Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Система освіти в Англії

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

План: Вступ Розділ І. Загальна характеристика системи освіти в Англії: минуле і сьогодення Розділ ІІ. Система початкової та середньої освіти в Англії Розділ ІІІ. Подальша та вища освіта в Англії Висновки Список використаної літератури Вступ Сьогодні, коли англійська мова є, практично мовою міжнародного спілкування, освіта, отримана у Великій Британії, дає значні переваги й розкриває більші можливості для випускників англійських шкіл, коледжів та університетів. Система британської освіти пройшла перевірку часом і вважається зразковою. Сучасна система освіти в Великобританії складається з чотирьох рівнів: початкового, середнього, так званої подальшої і вищої освіти. Дошкільне виховання відбувається в школах-яслях і дошкільних класах. Початковою освітою охоплюються діти з 5 до 11-12 років. З 5 років діти відвідують дворічні школи для малюків (pre-prepara ory school), з 7 до 11 років - початкові школи (primary, eleme ary або prepara ory school). З 11-12 літнього віку для дітей починається етап середньої освіти. З середини 50-х років в Великобританії почалась державна перебудова системи середньої освіти, яка незавершена й досі. У результаті в країні сусідствують декілька типів середніх шкіл, значно відмінних одна від одної учбовими програмами і цілями навчання. Для всіх типів шкіл законодавче закріплений єдиний освітній мінімум, який повинна дати школа. Також законодавче введена обов'язкова безкоштовна середня освіта, яка завершується у віці 15-16 років. Випускники шкіл складають випускні екзамени і отримують сертифікат про середню освіту GCSE (Ge eral Cer ifica e of Seco dary Educa io ). Цей сертифікат є достатнім для початку самостійної трудової діяльності, але не дає права вступу у вищі учбові заклади. Говорячи про історіографію даного питання, ми можемо сказати, що досить довгий час англійська система освіти перебувала в полі зору науковців, як зарубіжних, так і вітчизняних, російських та радянських. Певною мірою це можна пояснити частими, вже згадуваними реформами, про які писали в своїх працях такі вітчизняні та російські науковці: Н. Воскресенмська, Б. Фульфсон, С. Коваленко. Питанням виховання в англійських школах та проблемою навчання дітей з обмеженими можливостями займалися знову ж таки вітчизняні дослідники: О. Джуринський, Н. Лавриченко, О. Локшина, Л. Пуховська та ін. стосовно радянської історіографії, то ми б хотіли виокремити фундаментальну працю Н. Барбариги, присвячену переважно середній освіті в Великобританії. Серед західноєвропейських дослідників варто звернути увагу на С. Братан, Е. Кейд, К. Робінс, О. Петерс, які присятили увагу питанню початкової та вищої освіти в Англії. Сучасні системи освіти Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії відрізняються певними деталями, але основні їхні структури подібні, про що буде сказано при подальшому вивченні проблеми. Тож таким чином ми можемо сказати, що об’єктом нашого дослідження є така західноєвропейська острівна країна як Англія. В якості предмета вивчення виступає система освіти Англії. Мета нашого дослідження: подати чіткий наліз розвитку системи освіти в Англії; визначити основні освітні напрямки уряду Англії.

В ході дослідження перед нами постає ряд завдань: По-перше, докладно проаналізувати етапи розвитку англійської системи освіти. По-друге, порівнево охарактеризувати систему освіти Англії. По-третє, визначити основні пріоритети уряду стосовно освіти в країні. По-четверте, визначити чим обумовлений розвиток освіти в Англії. Розділ І. Загальна характеристика системи освіти в Англії: минуле і сьогодення Говорячи про систему освіти вивчаємої країни не можна не згадати саму історію освітніх закладів Англії. Так, вона має давню й розвинену систему освіти. Перші школи існували на території Англії ще в часи, коли майже вся вона входила до складу Римської імперії і Лондон із мікроскопічного поселення перетворився на центр ремесла і торгівлі. Надалі система освіти спочатку обслуговувала церкву і керівну адміністрацію країни, а з середньовіччя розвивалася паралельно з економікою країни, задовольняючи її потреби. Засновані на початку XIII століття університети в Оксфорді й Кембриджі, кожен з яких складається в наш час з декількох коледжів, для навчання еліти, покликаної слугувати Богові й державі, кілька століть репрезентували всю її вищу освіту. Аж до XIX століття вони залишались єдиними університетами в країні. Наступні університети з'явилися тільки після 1830 року під тиском суспільних вимог періоду індустріальної революції та нових потреб країни. Та й після цього вища освіта країни була елітарною і охоплювала надто малий відсоток молоді. З кінця XIX століття у Англії працювали технічні коледжі, але їхні дипломи вважалися нижчими від академічного стандарту університетів. Лише з 1956 р., зі створенням Національної ради з присудження академічних звань, дипломи закладів технічного сектора вищої освіти підняли до рівня бакалаврських . Загалом, на сучасному етапі, систему середньої освіти Англії можна зобразити таблицею: Державні школи Вік учнів Приватні та незалежні школи Вік учнів Дошкільна освіта Школи-дитсадки 2 – 5 Дошкільна освіта (школи-дитсадки) 2 - 5 Початкова освіта Школи для мальків Молодша школа 5 – 7 7 – 11 Початкова освіта Передпідготовчіготовчі школи Підготовчі школи 5 – 88 – 13 Середня освіта Середня школа (граматична, технічна, сучасна, об’єднана) 11 - 18 Середня освіта Середня школа (паблік-скулз) 13 - 18 . Кінець ХХ ст. став періодом активного реформування освітньої системи Великобританії. Сучасні радикальні перетворення в освіті Англії розпочались з Акту Бейкера, прийнятого урядом М. Тетчер у 1988 році. Реформа, за цим актом, здійснювалась на основі синтезу неоконсервативної та неоліберальної освітньої ідеологій. Провідною її ідеєю стало забезпечення високої якості освіти через введення освітніх стандартів ( національних навчальних програм, рівнів навчальних досягнень учнів кожного класу з кожного предмету, національних тестів з англійської мови, математики та природничих наук учнів 7, 11, 14, 16 – річного віку ); запровадження ринкових механізмів в освітню сферу ( вільного вибору школи, їх диференціації та інформаційного забезпечення, конкурентної боротьби за «клієнта» між навчальними закладами). Проте ця система зазнала певної критики серед англійських освітян, які опираючись на те, що вона нехтує певними принципами соціальної справедливості на користь високої якості освіти «для не багатьох»; робить з вчителів не професіоналів, а «самозацікавлених індивідів», котрі мінімізують свої зусилля у викладацькій діяльності, до того ж самі педагоги не підтримали проведену реформу через що не було досягнуто бажаного результат, піддали її великій критиці.

Нова епоха освітніх реформ розпочалась із приходом до влади у 1997 році лейбористського уряду Т. Блера. Їх нова освітня політика задекларувала свої наміри щодо повернення пріоритетності принципу рівності й соціальної справедливості. Провідну ідею неолебористської освітньої реформи сформульовано так: «Високі вимоги та велика підтримка». Один з авторів даної реформи М. Барбер, зазначав, що успішність освіти прямо пропорційно залежить від характеру вимог та її підтримки владою. Сучасний уряд Англії наполягає на абсолютній нагальності радикальних змін в освіті. Таке твердження вони мотивують в першу чергу через необхідність переконання середнього класу в дієвості державної освітньої системи, у її спроможності задовольнити потреби у якісній освіті. Дана програма опирається на ряд принципів: амбіційні стандарти, децентралізація відповідальності, високий рівень інформанованості суспільства щодо результатів діяльності шкіл та чітко поставлені освітні цілі, звітність ( передбачає інспектування ), втручання у справи шкіл у напрямі зворотному до рівня їх успішності ( нагороди, допомоги і т.д.). Названі принципи а механізми освітніх реформ реалізуються в контексті чотирьох широких стратегій, що безпосередньо стосуються ідеї забезпечення соціальної рівності та справедливості в освіті. Коротко розглянемо ці основні стратегії. Перша – підтримка раннього розвитку дитини. Вона включає в себе такі напрямки: 1) запровадження програми «Впевнений старт», яка передбачає надання допомоги бідним сім’ям для забезпечення нормального розвитку дитини; 2) гарантія кожній дитині, починаючи з трьох років, права на отримання дошкільної освіти; 3) розробка та прийняття стандартів дошкільної освіти. Друга – це національні стратегії мовної та числової грамотності. Ним передбачене дуже широке коло заходів, основними з них є такі: 1) введення у початковій школі щоденних уроків з мови та математики, забезпечення яких включає детально розроблені навчальні програми, підручники, методичні посідки та спеціальну підготовку вчителів; 2) вивчення та поширення передового педагогічного досвіду; 3) інтенсивний моніторинг результатів запроваджених стратегій; 4) організація вчасної додаткової допомоги «проблемним» учням і школам. Третя стратегія передбачає перебудову середньої освіти. Так, урядом передбачені покращення викладання мови, математики та природничих наук, окрема увага має приділятись «проблемним » школам. Важливим кроком стала поява програм виправлення стану справ у школах з низькою успішністю. Цим програмам надається пріоритетне значення як національною, так і місцевими освітніми адміністраціями. Важливу роль при вирішенні даного питання мають відіграти успішні школи, партнерство з якими має принести користь «проблемним » навчальним закладам. Для покращення ситуації в неуспішних школах будуть залучати також соціальних партнерів: бізнесові структури, громадські та релігійні організації. Дані методи дали свої результати, так, протягом останніх чотирьох років кількість неуспішних шкіл поступово зменшилась. Оскільки в Англії найбільш проблемними залишаються школи великих міст, через їх різноманітний національний, етнічний та релігійний склад, то уряд розпочав втілювати в життя програму яка отримала назву «Високоякісна освіта в містах».

LEM», что могло бы стать для него главным аргументом, что Станислав Лем является агентом КГБ, причем целым террористическим (идеологически) комитетом, раз уж «St. LEM» это не имя-фамилия польского писателя-человека, а псевдоним-аббревиатура: что еще нужно для доказательства его идефикса. 186 «Бегущий по лезвию бритвы» (англ.). 187 весь я не умру (лат.). 188 В книге «Лем С. Диктанты или… каким образом дядя Сташек в то время Михася - сейчас Михала - учил писать без ошибок» («Stanisіaw Lem. Dyktanda czyli… w jaki sposob wujek Staszek wowczas Michasia - dzis Michaіa - uczyі pisaz bez bікdow» - Krakow, Wydawnictwo «Przedsiewziecie Galicja», 2001, 88 s.). 189 пессимистические прогнозы одного футуролога (нем.). 190 Растите и размножайтесь (лат.). 191 Wizja lokalna 192 Электромагнитное излучение, заполняющее пространство Вселенной и являющееся, вероятно, остатком ранних стадий ее эволюции. - Примеч. С. Береся. 193 Фред Хойл умер в 2001 году в возрасте 86 лет. 194 для этой цели (лат.). 195 точными словами, прямо (лат.). 196 буквально (фр.). 197 не знаем и не узнаем (лат.). 198 кстати (фр.). 199 двойные стандарты (фр.). 200 Global positioning system - Система глобального позиционирования (англ.). 201 кто стережет самих стражей (лат.). 202 Эта часть беседы происходила в сентябре 2001 года, а обработана была 30 марта 2002 г., в день, когда израильские танки атаковали штаб-квартиру Арафата в Рамалле. - Примеч. С. Береся. 203 Когнитивные (познавательные) труды (пол.). 204 о вкусах не спорят (лат.). 205 относящаяся к лошадям. 206 Язык тела (нем.). 207 По-польски dupa и dusza соответственно. 208 S

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

2. Система освіти Китаю

3. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

4. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

5. Система вищої освіти Болгарії

6. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу
7. Система вищої освіти в Італії та Іспанії
8. Система образования в Англии

9. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

10. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

11. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

12. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

13. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

14. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

15. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

16. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

17. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

18. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

19. Навчання як головний шлях до освіти

20. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

21. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

22. Структура та зміст віщої освіти
23. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
24. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

25. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

26. Соціологічна концептуалізація освіти

27. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

28. Банковская система Англии

29. Англо-саксонская правовая система

30. Системы регулирования несостоятельности в Англии, Франции, Германии

31. Банковские системы мира. Банковская система Англии

32. Формирование судебно-правовой системы в Англии

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Конституционно-правовая система Англии и Франции в XX веке

34. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

35. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

36. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

37. В поисках системы мира

38. Малые тела Солнечной системы
39. Происхождение Солнечной системы
40. Строение солнечной системы

41. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

42. Солнечная система

43. Происхождение солнечной системы

44. Спутниковые системы местоопределения

45. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

46. Двигательные системы организма

47. Нервная система

48. Нервная система

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

49. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

50. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

51. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

52. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

53. Транспортная система Украины

54. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
55. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
56. Банковская система Франции

57. Денежно-кредитная политика Банка Англии

58. Налоги и налоговая система РФ

59. Налоговая система государства, налоги и их виды

60. Налоговая система Российской Федерации

61. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

62. Налоговая система Японии

63. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

64. Проблемы реформирования налоговой системы в России

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Судебная система Российской Федерации

66. Система расходов бюджета

67. Налоговая система России в новом правовом поле

68. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

69. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

70. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
71. Становление системы социальной защиты государственных служащих
72. Контроль в системе органов государственной власти

73. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

74. Гражданское право в системе права

75. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

76. Государство и право Англии в средние века

77. Право Англии

78. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

79. Правовая система Великобритании

80. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

81. Судебная система 1917-22 гг.

82. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

83. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

84. Создание советской судебной системы

85. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

86. Федерализм и избирательная система в Германии
87. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
88. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

89. Налоговая система Швеции

90. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

91. Налоговая система Дании

92. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

93. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

94. Избирательная система в РФ

95. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

96. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

97. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

98. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

99. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.