Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Особливості операційних систем реального часу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРАСНОДОНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Реферат з предмету: «Операційні системи» на тему: «Особливості операційних систем реального часу» Студента групи 1ОКІСМ-06 Петренко Михайла Перевірила: Дрокіна Т.М. Краснодон 2009 Зміст 1. Вступ 2. Процеси, потоки, завдання 3. Планування, пріоритети 4. Пам'ять 5. Переривання 6. Годинники і таймери 7. Стандарти ОСРВ 8. Настроюваність операційних систем 1. Вступ Операційні системи реального часу (ОСРВ) призначені для забезпечення інтерфейсу до ресурсів критичних за часом систем реального часу. Основним завданням в таких системах є своєчасність ( imeli ess) виконання обробки даних. В якості основної вимоги до ОСРВ висувається вимога забезпечення передбачуваності або детермінованості поведінки системи в найгірших зовнішніх умовах, що різко відрізняється від вимог до продуктивності та швидкодії універсальних ОС. Гарна ОСРВ має передбачувану поведінку при всіх сценаріях системної завантаження (одночасні переривання і виконання потоків). Існує певне розходження між системами реального часу і вбудованими системами. Від вбудованої системи не завжди потрібно, щоб вона мала передбачувану поведінку, і в такому випадку вона не є системою реального часу. Однак навіть побіжний погляд на можливі вбудовані системи дозволяє стверджувати, що більшість вбудованих систем потребує передбачуваному поведінці, для деякої функціональності, і таким чином, ці системи можна віднести до систем реального часу. Прийнято розрізняти системи м'якого (sof ) і жорсткого (hard) реального часу. У системах жорсткого реального часу нездатність забезпечити реакцію на будь-які події в заданий час веде до відмов і неможливості виконання поставленого завдання. У більшості російськомовної літератури такі системи називають системами з детермінованим часом. При практичному застосуванні час реакції має бути мінімальним. Системами м'якого реального часу називаються системи, що не підпадають під визначення &quo ;жорсткі&quo ;, тому що в літературі чіткого визначення для них поки немає. Системи м'якого реального часу можуть не встигати вирішувати завдання, але це не призводить до відмови системи в цілому. У системах реального часу необхідне введення деякого директивного терміну (в англомовній літературі - deadli e), до закінчення якого задача повинна обов'язково (для систем м'якого реального часу - бажано) виконатися. Цей директивний термін використовується планувальником завдань як для призначення пріоритету задачі при її запуску, так і при виборі задачі на виконання. Мартін Тіммерман сформулював наступні необхідні вимоги для ОСРВ : ОС повинна бути багатозадачного і допускає витіснення (preemp able), ОС повинна мати поняттям пріоритету для потоків, ОС повинна підтримувати передбачувані механізми синхронізації, ОС повинна забезпечувати механізм успадкування пріоритетів, поведінка ОС повинно бути відомим і передбачуваним (затримки обробки переривань, затримки перемикання завдань, затримки драйверів і т.д.); це означає, що у всіх сценаріях робочого навантаження системи має бути визначено максимальний час відгуку.

Протягом останніх 25-30 років структура операційних систем еволюціонувала від монолітної до багатошаровій структурі ОС і далі до архітектури клієнт-сервер. При монолітній структурі ОС складається з набору модулів, і зміни одного модуля впливають на інші модулі. Чим більше модулів, тим більше хаосу при експлуатації такої системи. Крім того, неможливо розподілити ОС багатопроцесорні системи. У багатошаровій структурі зміни одного шару впливають на сусідні шари; крім того, звернення через шар неможливо. Для систем реального часу має бути забезпечено пряме звернення до кожного шару ОС, а іноді безпосередньо до апаратури. Основною ідеєю клієнт-серверної технології в ОС є зведення базису ОС до мінімуму (планувальник і примітиви синхронізації). Вся інша функціональність виноситься на інший рівень і реалізується через потоки або завдання. Сукупність таких серверних завдань відповідає за системні виклики. Додатки є клієнтами, які запитують сервіси через системні виклики. Клієнт-серверна технологія дозволяє створювати масштабовані ОС і спрощує розподіл багатопроцесорні системи. При експлуатації системи заміна одного модуля не викликає ефекту &quo ;сніжного кома&quo ;; крім того, збій модуля не завжди тягне за собою відмову системи в цілому. З'явилася можливість динамічного завантаження і відвантаження модулів. Головною проблемою в цій моделі є захист пам'яті, оскільки серверні процеси повинні бути захищені. При кожному запиті сервісу система повинна перемикатися з контексту програми на контекст сервера. За підтримки захисту пам'яті час перемикання з одного процесу на інший збільшується. Як правило, більшість сучасних ОСРВ побудовано на основі мікроядра (ker el або ucleus), яке забезпечує планування і диспетчеризацію завдань, а також здійснює їх взаємодію. Незважаючи на зведення до мінімуму в ядрі ОС абстракцій, Мікроядро все ж таки повинно мати уявлення про абстракції процесу. Всі інші концептуальні абстракції операційних систем винесені за межі ядра, викликаються за запитом та виконуються як додатки. Розглянемо концептуальні абстракції операційної системи через призму вимог до систем реального часу. 2. Процеси, потоки, завдання Концепція багатозадачності (псевдопараллелізм) є суттєвою для системи реального часу з одним процесором, програми якої повинні бути здатні обробляти численні зовнішні події, що відбуваються практично одночасно. Концепція процесу, що прийшла з світу U IX, погано реалізується в багатозадачному системі, оскільки процес має важкий контекст. Виникає поняття потоку ( hread), який розуміється як підпроцесу, або легкий процес (ligh -weigh process). Потоки існують в одному контексті процесу, тому перемикання між потоками відбувається дуже швидко, а питання безпеки не беруться до уваги. Потоки є легковажно, тому що їх регістровий контекст менше, тобто їхні управляючі блоки набагато компактнішим. Зменшуються накладні витрати, викликані збереженням та відновленням керуючих блоків перериваються потоків. Обсяг керуючих блоків залежить від конфігурації пам'яті. Якщо потоки виконуються в різних адресних просторах, система повинна підтримувати відображення пам'яті для кожного набору потоків.

Отже, в системах реального часу процес розпадається на завдання або потоки. У будь-якому випадку кожен процес розглядається як додаток. Між цими додатками не повинно бути занадто багато взаємодій, і в більшості випадків вони мають різну природу - жорсткого реального часу, м'якого реального часу, не реального часу. 3. Планування, пріоритети У зв'язку з проблемою дедлайнів головною проблемою в ОСРВ стає планування завдань (scheduli g), яке забезпечувало б передбачувану поведінку системи при всіх обставинах. Процес з дедлайну повинен стартувати і здійснюватися так, щоб він не пропустив жодного свого дедлайну. Якщо це неможливо, процес повинен бути відхилений. У зв'язку з проблемами планування в ОСРВ вивчаються і розвиваються два підходи - статичні алгоритми планування (RMS - Ra e Mo o o ic Scheduli g) і динамічні алгоритми планування (EDF - Earlies Deadli e Firs ). RMS використовується для формального докази умов передбачуваності системи. Для реалізації цієї теорії необхідне планування на основі пріоритетів, переривають обслуговування (preemp ive priori y scheduli g). У теорії RMS пріоритет заздалегідь призначається кожному процесу. Процеси повинні задовольняти таким умовам: процес має бути завершений за час його періоду, процеси не залежать один від одного, кожному процесу потрібно однакове процесорний час на кожному інтервалі, у неперіодичних процесів немає жорстких термінів, переривання процесу відбувається за обмежений час. Процеси виконуються відповідно до пріоритетів. При плануванні RMS перевага віддається завданням із самими короткими періодами виконання. У EDF пріоритет надається динамічно, і найбільший пріоритет виставляється процесу, у якого залишилося найменше час виконання. При великих завантаженнях системи у EDF є переваги перед RMS. У всіх системах реального часу потрібно політика планування, керована дедлайну (deadli e-drive scheduli g). Однак цей підхід знаходиться у стадії розробки. Зазвичай в ОСРВ використовується планування з пріоритетами, переривають обслуговування, яке засноване на RMS. Пріоритетне переривання обслуговування (preemp io ) є невід'ємною складовою ОСРВ, тому що в системі реального часу повинні існувати гарантії того, що подія з високим пріоритетом буде оброблено перед подією більш низького пріоритету. Все це веде до того, що ОСРВ потребує не тільки в механізмі планування на основі пріоритетів, переривають обслуговування, але також і у відповідному механізмі управління переривань. Більш того, ОСРВ повинна бути здатна забороняти переривання, коли необхідно виконати критичний код, який не можна переривати. Тривалість обробки переривань повинна бути зведена до мінімуму. ОСРВ повинна володіти розвиненою системою пріоритетів. По-перше, це потрібно тому, що система сама може розглядатися як набір серверних додатків, що підрозділяються на потоки, і кілька високих рівнів пріоритетів має бути виділено системним процесам і потокам. По-друге, в складних додатках необхідно всі потоки реального часу поміщати на різні пріоритетні рівні, а потоки не реального часу розміщувати на один рівень (нижче, ніж будь-які потоки реального часу).

Так в этих двух полюсах и существует каждое произведение, существует (онто-логически ) культура. В полюсе эстетическом жизнь произведения (в веках, в динамике общения...) раскрывает всеобщность особенного, - вот этого феномена культуры. В полюсе философском, когда в общение вступают реальные и потенциальные авторы всеобщих философских систем (реальные, то есть философы и философы, скажем Декарт и Спиноза или Кант и Гегель; потенциальные, то есть философы и - читатели философских произведений), - в этом полюсе раскрывается особенность всеобщего. Но не буду углубляться в собственно логическую ткань этого соотнесения. Не входя в детали и пропуская "развертку" идей культуры, вернусь к исходному определению философской логики культуры как такой (всеобщей) формы разумения, что понимает и актуализирует всеобщее бытие, как если бы оно было - произведением культуры. Если проецировать в сферу философской логики только что сформулированное понятие произведения (культуры), то исходное определение будет означать - в своей логической идеализации - следующее: (а) Философская логика культуры актуализирует бытие (всеобщее бытие "мира"...) как кристаллизованную форму общения с иным, за-мирным, провиденциальным Собеседником

1. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

2. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

3. Особливості функціонування партійних систем

4. Отладка систем реального времени

5. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

6. Інформаційне забезпечення інформаційних систем
7. Основные понятия и программное обеспечение систем реального времени
8. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

9. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

10. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

11. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

12. Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор

13. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

14. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

15. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

16. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

18. Открытость - свойство реальных систем

19. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

20. Исследование операций и теория систем

21. Мережевий друк в операційній системі FreeBSD

22. Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD
23. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття
24. Теорії лінійних одноконтурних автоматичних систем регулювання

25. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

26. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

27. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

28. Особливості діяльності інноваційних підприємств

29. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

30. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

31. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

32. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

34. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

35. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

36. Развертывание систем персонального радиовызова

37. Два часа, которые потрясли мир

38. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права
39. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
40. Правовое обеспечение информациооных систем

41. Аналогия в "Капитанской дочке" и реальных событиях пугачевщины

42. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

43. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

44. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

45. Современные тенденции развития настольных издательских систем

46. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

47. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

48. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

50. Построение систем распознавания образов

51. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

52. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

53. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

54. Теория Операционных Систем
55. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования
56. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

57. Создание экспертных систем в среде EXSYS

58. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

59. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

60. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

61. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

62. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

63. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

64. Перспективные разработки Операционных Систем

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

65. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

66. Критерии устойчивости линейных систем

67. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

68. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

69. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

70. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем
71. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)
72. Теория систем автоматического регулирования

73. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

74. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)

75. Использование дифференциальных уравнений в частных производных для моделирования реальных процессов

76. Методы решения систем линейных неравенств

77. О преобразовании дифференциальных систем уравнений в случае сингулярных пучков матриц

78. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

79. Техника операций при ИБС и перикардитах

80. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Антиглаукомная операция

82. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

83. Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

84. Берлинская операция

85. Типы политических систем

86. Механическая вентиляция и классификация её систем
87. История развития часов
88. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

89. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем

90. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

91. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

92. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

93. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

94. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

95. Практика построения логистических систем

96. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники

97. Гипноз. Реальные механизмы внушающего воздействия

98. Моделирование систем и сетей связи на GPSS

99. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.