Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Початк граматичної традиції

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Після поділу Польші у 1772р Галичина потрапляє у склад Австро-Угорської імперії, маючи такі культурні показники: українські шляхта і міщанство (вищий прошарок) асимільовані польською культурою, духовенство (середній стан) і слеянство–українці за національністю і греко-католики за віросповіданням, а культурноосвіченою є лише одна українська верства–священники. Не дивно, що все культурне життя українців Галичини того часу зосереджуються навколо Ваиліанського чину. Саме ченці–василіанці стають ініціаторами нових шкіл; маючи власні лрукарні в Почаєві та Києві, видають книги церковнослов'янською  українською або майже чистою українською мовами" 1) . Так, після 1772р у Галичині з'являються твори духовного і зрідка світнього змісту, як-от: "Народо віщаніє" або "Слово к народу католіческому" (1778р), "Бесіди парахіяльні" (1789р), "Книжиця для господарства" (1788р), "Політика свідка" (1790р). Досліники вважають, що твори написані мовою, хоч і не чистою українською, але вже наближеною до неї. Однак прихильникосвіченого абсолютизму цісар Йосип II закриває більшість греко-католицьких церков і монастирів, вважаючи, що церква повинна підлягати державі і цому, цісареві. Звідси зменшується і культурна праця ченців-василіан. Нова надія на духовний розвій у галичан з'являється з відкриттям у 1787р при Львівському університеті українського відділу, богословні та та філософські науки. У цей час виникають спроби читати лекції не тільки латинською мовою, але й тодішньою книжною українською. Правда, вся наукова традиція викладачів написана–таки іноземними мовами (латинською німецькою і польською). В університеті працюють вчені, які в тій чи іншій мірі актуалізували деяку форму літературного викладу, а саме: Петро Лодій (до 1801), Модест Гриневецький (1758-1823), викладач богословія; Арсеній радкевич (1759-1821), викладач схдних мов; єпископ Микола Скородинський (1757-1805), О. Гарасевич (1763-1830). Наскільки це було проблематичним, засвідчують рукописні матеріали Я.Головацького про П.Лодія, теоретичної і практичної філософії, викладача математики і нумізматики. За часів його діяльності "въ школахъ усюди вчили класичної латинської мови, а народних мов не допускали до практики викладання", однак П.Лодій тільки маттематику читає польською мовою, інші ж дисципліни —тогочасною книжною українською: Языкъ той був нэ словяньский церковный, нэ руский народный, але книжный, злотеный из обох" .Зрозуміло, що П.Лодій, започавши таку мовленнєву практику у вищій школі стоїть перед фактом і термінотворення, і перекладу. Ці проблеми йому приходиться вирішувати самостійно, однак його діяльність стає зразком для інших, майбутніх, літературної форми української мови.Очевидно, в своєму імпліцитному вияві і починається теоретичне пізнання цієї форми і досвід такого авторитета, яким був у науці П.Лодій для галичан, дає для інших зразок компромісного, як на наш час, але цілком вмотивованого в пору Лодія шлях побудови літературної форми "из обох"—книжної і народної. Позитивну роль П.Лодія у формуванні літературної мови в Галичині у свій час підкреслює М.Возняк: "Як ся мова якою писав Лодій, була би вдерталася у школах, від неї легко було перейти до народної мови" На жаль,український відділ при Львівському університеті проіснував лише до 1809р.,

так і не зреалізувавши свого внеску у витворення літературної форми української мови. Через німецьку, польську та чеську літературу в Галичину приходять ідеї романтизму. Вони проявлялися в зацікавленні народною мовою, піснями, народним життям, старовиною. Саме серед св'ященників і виникає увага доживої української народної мови, української творчості. Чи не найшвидше ці ідеї зреалзувались у проповідях українською мовою, причому навіть не в Галичині, а у Відні, актуалізуючи потреби літературного викладу. Так, перший парох греко-католицької церкви св.Варвариу Відні о.Єронім стрілецький (1733-1833) свої проповіді продовж 20-ти років виголошує українською (у той час як у Галичині тільки польською ). На думку дослідників, саме він укладає першу граматику тодішньої української літературної мови, шо становить перехід від церковнослов'янської до української мови . Очевидно, це було у 1777р перед цого поїздкою до Відня, граматка має назву „ Gramma yka (ruska) kro ka przez S releckiego”(надрукована в Почаєві без вказівки на рік. Вважають, що саме її, ймовірно, мали Снігурський та Пасловський, наступні укладачі граматики руської мови. І.Лаврівський (1773-1820) — ректор Лвівської греко-католицької семінарії, канонік у Перемишлі— першим у Галичині починає виголошувати проповіді українською мовою, яку вже вважає самостійною і окремою від інших слов’янських мов. Цей дослідник працює над укладенням тлумачного словника української мови, укладає буквар, збирає матеріали до української історії . П.Пасловський (1792-1846)– парох церкви св.Варвари у Відні теж виголошує проповіді українською мовою, укладає навіть з них збірник. Пише рукописну граматику української мови. На думку М.Возняка, саме вона служить основою для першої друкованої української граматики в Галичині– граматики Й. Левицького. І. Ольшовський (1784-1804)—парох при церкві св.Варвари в одному з листі до Віденськоїконсисторії у 1812р уже підкреслює відмінність живої української мови від мови літературної. І.Снігурський (1784-1847) як парох при церкві св.Варвари у Відні з 1812р виголошує проповідь українською мовою (до нього це робили І.Стрілецький і І. Ольшовський). Прогресивний діяч свого часу, який ширить ідеї щодо окремішності української мови від інших, її самостійність. Дбає про розвиток української свідомості в представників духовенства Підтримує прогресивні починання серед молодшого духовенства– І.Могильницького, І.Лаврівського, Й.Лозинського, Й.Левицького. Залешились твори в рукописному варанті, серед них і проповіді українською мовою. Яскравим свідченням года них дослідників до літературної форми є рукописні граматики. Наприклад, П.Паславський залишив „Скорочену руську граматику і збірник проповідей”, які, нажаль, згоріли. І.Лаврінський почав працювати над своєю граматикою у 1815р; У листі до О.Востокова В 1822 він уже згадує, що праця наближається до завершення, однак і на період 1832р все ще бракувало останньої частини–синтаксису (цікаво, що перша друкована граматика в Галичні Й.Левицького „Gramma ik der ru he ischer oder klei -russische sprache i Calizie ” (Перемишль, 1834 ) присвячена саме І.Л

аврінському). Працював над своєю граматикою і І.Могильницький (1777-1831). Відомо, що митрополит М.Левицький просить дозволу на друк цієї праці в губернатора гр. Тааффевже 18 вересня 1823р. Після клопотань з’являється повідомлення від 10 лютого 1824р, що „друкови рукописи не стоїть нічого на перешкоді .2 Як бачимо завдяки діяльності греко-католицьких священників у галичині починається відлін власної граматичної традиції, яка стає базою у формуванні знання про українську літературну мову. Тому вважаємо, що початок наукового пізнання літературної форми має свої особливості. По-перше, воно відштовхується від знання церковнослов’янської мови, чого не трапилось у граматичній традиції східної України. Перша граматика української мови О.Павловського (1818р) орієнтується на живу народну мову. З цього часу окреслюється дві традиції наукового пізнання літературної форми. Представники першої, щ найшвидше зароджується в Галичині, зазнали впливу церковнослов’янської мови; на думку М.Драгоманова, „не посміли узяти за основу своїх виводів граматичних малоруську простонародну мову, а намішали з нею у свої граматики и церковних и російських елементів”.Представники другої традиції, що зароджується дещо пізніше, ніж у Галичині, орієнтуються на живу народну мову. По-друге, печаток наукового пізнання літературної форми зазнає впливу збоку граматичної теорії, яка стає своєрідним орієнтиром у виробленні галицькими дослідниками власої традиції розуміння сучасності літературної мови. Так, починається граматична теорія для галичан від граматики М.Смотрицького і закінчується діяльністю славістівкінця XVIII і початку XIXст, як от: Й.Добровського , В.Копітора, П.Карамзина, М. Греча, Лінде, О.Востокова та ін., у працях, яких знову зачіпалася проблема зв’язку церковно слов’янської мови з національними літературними мовами. Про те в якій мірі фактор зв’язка відіграє свою роль у формуванні граматичних погляідв, засвідчує діяльність І.Лаврінського. Ставши ректором греко-католицької семінарії, він добровільно починає викладати українську мову. Зрозуміло, що постає перед проблемою підручника, оскільки граматика М.Смотрицького для цього непридатна . Очевидно, моделював літературну форму в дусі галицької граматичної традиції, бо як тільки ознайомився з граматикою О.Павловського, приступив до праці над нолвим варіантом свого підручника . Цей момент виразно ілюструє орієнтирів у теоретичному пізнанні літературної мови Теоретичне підгрунтя кодифікаторської діяльності галицьких мовознавців. Мовознавці Галичини починали пізнання літературної форми української мови в умовах мегасоціуму Австро-Угорщини, який об’єднав духовне надбання різних народів— слов’янських і не слов’янських отож дослідники були знайомі з результатами наукових досліджень із культурно-історичного ареалу, що мав центр у Відні. Українці Російської імперії з огляду на економічну, адміністративно-державні і політичні зв’язки, а також звжаючи на російську літературну мову як основний засіб мовноївзаємодії належали вже до іншого культурно-історичного простору. Розміщення Галичини на межі цих двох ареалів— західноєвропейського та східноєвропейського —уможливлювало досту п до наукової практики різних вчених.

Все це наглядн познаки того, що вплив терористично системи втрача свою всевладнсть, що  перемагають дейн руш змагання до вол. Цей злам ще тим важливший, що вн наглядно виявлявся в обставинах найкориснших для большевизму й найтруднших для визвольних змагань. Моральний вислд цього дужання виходить цлком протилежно до вдношення фзичних сил обидвох сторн. Це явище надто загрозливе для большевицького панування,  посталнськ верховоди в Кремл не могли залишити його без належно уваги. Наслдникам Стална, як Маленкову так  Хрущову, було б надто трудно та небезпечно розпочинати сво панування ще сильншим прикрученням шруби загального гнту й терору. Це було б тим бльш неможливим, що в традиц московського самодержавства змна мператора приносила деяк полегш, принаймн на початку. Так само смерть Стална скрпила протирежимн настро й викликала очкування поправи внутршнього становища. До того ж, було б важко придумати успшн методи посилення сталнського терору й натиску, коли доцьогочасн методи почали втрачати силу свого длання

1. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

2. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

3. Великобритания - традиции и современность. Личное представление. (UK - Tradition and modernity. A personal view)

4. Традиции и праздники в США

5. Народные традиции в современном костюме

6. Обычаи и традиции Шотландии
7. Античный пир: блюда, обычаи, традиции
8. Индия. Кулинарные традиции

9. Традиции и праздники в США

10. Традиции

11. Традиции и обычаи Индии

12. Традиции Чехова и Салтыкова-Щедрина в произведениях Зощенко

13. Суд присяжных: традиция или новация

14. Индия. Кулинарные традиции

15. Этика поведения -> Обычаи и традиции моей социальной среды -> Свадебный обряд

16. Традиции и новаторство в культуре

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

17. Зарождение философской традиции (Доклад)

18. Методология исследования политической традиции в России

19. Великобритания: королевские традиции

20. Методология анализа политической традиции в России

21. Насилие политики Петра над традициями (обычаями) Московской Руси

22. Социальные традиции в русской культуре. Корни традиции
23. К вопросу о судьбах древнерусских языческих традиций в XI в.
24. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

25. Г.В. Вернадский - историк русской исторической науки(продолжающая традиция или новый взгляд?)

26. Некоторые аспекты феномена гостеприимства в русской и бретонской традициях XIX века

27. Полемика как явление культуры: генезис и традиции

28. Традиции и ритуал как элементы культуры

29. Народные механизмы языковой традиции

30. Традиции и новаторство в храмовой архитектуре Реймса

31. Храмовое зодчество к северу от Луары: традиции и новаторство

32. Япония : древние традиции и современный стиль жизни

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

33. Посредническая роль южнославянских стран в становлении древнерусской письменности. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции

34. Праздники, обряды и традиции Чувашии

35. Феномен венецианской художественной традиции XVII века

36. Книга Стендаля «О любви» в свете психологических традиций французской культуры XVII века

37. Традиции философии XVII века в мировоззрении и эстетике Флобера

38. Ислам в России: Традиции и перспективы
39. Теории культурологии традиции типологии
40. Традиции народной баллады в творчестве английских романтиков (Кольридж, Вордсворт, Скотт)

41. Романы Б. Акунина и классическая традиция

42. Конфликт рассказа В. Пелевина «Ника» в контексте национальной эстетической традиции

43. Классические традиции в творчестве А. Ахматовой

44. Традиции русской поэзии XIX века в творчестве И. А. Бунина

45. Об омонимии в русской лексикографической традиции

46. Традиции Горького и Достоевского в социально-философской повести В. Распутина "Живи и помни"

47. Традиции Гоголя в творчестве Булгакова

48. О платоновско-дантовской традиции в русском символизме

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Время как эстетическая характеристика пьесы (традиции А. П. Чехова)

50. Фольклорные традиции в произведении одного из русских писателей XIX века. (Н.С.Лесков. «Левша».)

51. Традиции русской детской литературы

52. Американская словесность XVII века и последующая литературная традиция

53. Баллада А. фон Платена «Klaglied Kaiser Otto des Dritten» и традиция духовной песни

54. Судьбы ренессансной традиции в средневековой культуре. Итальянские формы в русской архитектуре XVI века
55. Топонимические традиции русской усадьбы (1861-1917 гг.)
56. Гитара, виуэла, лютня - история, традиция, культура

57. Традиции старообрядческого церковного пения: средства музыкальной выразительности

58. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века

59. Научные традиции

60. Православное образование в России: традиция и развитие, уроки и перспективы

61. Формы организации процесса обучения: традиции и новации

62. Традиции юридического образования в России и странах Западной Европы

63. Православная традиция духовно-нравственного становления человека

64. Русские стереотипы, традиции и ментальность

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Инновации и традиции - два полюса мира образования

66. Ценностное измерение системного эксперимента в образовании. Эксперимент в контексте традиции

67. Лесковская концепция праведничества и традиции старчества

68. «В область народного духа» (педагогические традиции К. Д. Ушинского в наше время)

69. Традиции и новаторство в творчестве символистов, акмеистов, футуристов

70. Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное восприятие
71. "Священный молот" как средство эвтаназии в бретонской традиции
72. К вопросу об авторитете в Восточной Православной традиции. Протестантский взгляд

73. Материалы для изучения эзотерической традиции в России в начале XIX века: А. Ф. Лабзин и «Сионский вестник»

74. Внедрение традиции Серебряного Колечка

75. Мир XXI века и христианская традиция

76. Спортивный ритуал, традиции, символика в спорте

77. Духовная и культурная традиции России в их конфликтном взаимодействии

78. Классики русской философии и европейская философская традиция

79. Проблема разума: традиции решения

80. Традиция и антрополатрия в наследии К.Н. Леонтьева

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Традиции и новаторство в творчестве символистов , акмеистов , футуристов

82. Природоохранные идеи и традиции народов Прибайкалья

83. Банкротство в гражданском праве России: традиции и перспективы

84. Право собственности на землю сквозь призму православных традиций. Покровская А.Ю.

85. Праздники и традиции в России и англо-язычных странах /english/

86. Англия, Лондон, праздники и традиции в Англии /english/
87. Традиция местного самоуправления в России (на историческом материале Российской империи)
88. Тенденции и традиции развития хачкаров в контексте народной культуры Армении

89. Вертепная традиция

90. Традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина в сатире Маяковского. Сатира Маяковского

91. Метаморфозы русской классической традиции в «Родине» и «Элегии» Н. А. Некрасова

92. Традиция заговаривания в болгарской народной медицине

93. Опера Генри Пёрселла “Дидона и Эней”: проблемы традиций и новаторства

94. Мистические традиции христианства - трансперсональный анализ

95. Сопряжение понятий «нравственность» и «духовность» в рамках православной традиции

96. Семейные традиции воспитания в императорских семьях

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Классические традиции обучения грамоте

98. Роль таджикской традиции в развитии исламского вероучения

99. Даниил Андреев и гностическая традиция


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.