Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Основні етапи становлення світової політичної думки

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План Вступ Концепції політичних учень Стародавнього Сходу та Античності Особливості розвитку політичної думки у феодальній Європі та Новому часі Політична думка в США У XVIII ст Погляди «позитивістів» Погляди представників елітарних концепцій До сучасних політичних концепцій належать концепції тоталітаризму і суспільно-політичної модернізації Вступ Із виникненням держави з’являлися перші політичні вчення. Найшвидше цей процес розпочався у країнах Стародавнього Сходу. Особливості політичних течій Стародавнього Сходу: обгрунтування божественного походження влади; ототожнення державної влади із владою царя або імператора; визнання божественного втручання в управління державою і визначення людської долі; проголошували верховенство етичних принципів над політичними; торкалися питань управління, а не структури і функцій політичних інститутів. Концепції політичних учень Стародавнього Сходу Конфуцій розглядав державу як велику сім’ю, де влада імператора уподібнювалася владі батька, а відносини між володарем і підданим розглядалися як відносини між старшими і молодшими членами сім’ї, а благо народу було основною метою державної адміністрації. Правитель повинен мати шляхетне походження і піклуватися про достаток народу, захищати його зброєю і виховувати. У свою чергу народ повинен був би проявляти шанобливість до правителя, беззастережно виконувати його накази; Легісти (законники) відмовилися від етичного і релігійного розуміння політики своїх попередників. Державне правління мало грунтуватися виключно на законах, виконання яких повинен забезпечити централізований державний апарат чиновників. Неухильно дотримуватися закону, згідно з поглядами легістів, повинен народ, а не правителі, які є законотворцями. Політичні концепції античності: античні політичні теорії виокремилися у самостійну галузь; на місце східної колективної моралі висунувся принцип індивідуальної свободи людини, її громадянського обов’язку; в політичних теоріях розроблялися питання суті й форм держави, а також ідеї приватної власності та права. Періодизація розвитку західної політичної думки: античний (від V ст. до н.е. до ІІ ст. н.е.), що охоплює політико-філософську думку Стародавньої Греції та Риму; просвітницько-раціоналістичний (від XV до половини ХІХ ст.), що поєднує європейську та американську політико-філософську думку епохи Відродження, Просвітництва та раціоналістичні концепції ХІХ ст.; політико-соціологічний (з кінця ХІХ ст. до другої світової війни), коли політична проблематика розвивається в контексті соціології або самостійно, але на основі соціологічних емпіричних методів; політологічний (після другої світової війни), коли політологія була визнана ЮНЕСКО як самостійна наука і навчальна дисципліна, що поєднує теоретичні й емпіричні методи дослідження. Погляди мислителів античного періоду: ПЛАТОН (пояснював генезис держави як природне прагнення людей до громадського життя з метою забезпечення потреб для існування й удосконалення. Держава має служити високому ідеалові – наближенню людей до ідеї добра, спокою, щастя. Платон розробив дві концепції держави: ідеальну та реальну.

Основними ознаками ідеальної держави є загальність і постійність. Загальність передбачає, що держава керується загальним добром, а не окремими інтересами громадян, а постійність полягає в тому, щоб громадяни одностайно прямували до досягнення мети держави. В ідеальній державі громадяни мають бути поділені на три суспільні стани, кожен з яких повинен жити і виховуватись у своєрідних умовах і володіти власними чеснотами. До першого, найвищого стану належали правителі, які повинні бути філософами. Чеснотою цих правителів є мудрість. Другий стан становлять воїни, що дбають про цілісність держави, бережуть її кордони та внутрішній лад. У них чеснотою є хоробрість. До третього стану мають належати ремісники, купці, хлібороби – всі ті, хто здобуває матеріальні засобидля існування. Їхня чеснота – поміркованість. Два перших стани повинні жити за комуністичними принципами – без приватної власності, подружжя, родини, а також мають пройти школу державного виховання. Платон виділяє форми держави за ступенем їхньої досконалості і регремисивної лінії розвитку. Аристократія – влада кращих, тимократія – влада військових, олігархія – влада багатих, демократія – влада, яка допускає рівність і нівелює ієрархічні вартості людей, тиранія -–влада несправедливих і нерозумних людей, котрі захопили її силою. Ідеальна форма державного правління існувала у минулому. Якщо у державі немає філософів, здатних управляти, Платон пропонує у праці «Закони» проект законодавчої держави, в якій мудрі закони заступають мудрість філософів. У цій парці Платон висловив геніальну здогадку про загибель держави, де закони не мають сили і перебувають під чиєюсь владою, натомість лише та держава забезпечує благо громадян, в якій закони – володар над правителями, а вони – його раби. Аристотель не пропонував ідеальної держави, а зосередив увагу на такій державній моделі, яка була б доцільнішою для певних історичних умов. Він трактував державу як об’єднання вільних громадян для здійснення управління справами суспільства. Аристотель відкидав ідею Платона про усуспільнення майна, родинного життя з огляду на те, що це призведе до недбальства, лінощів, егоїзму. Форми держави він класифікував за двома критеріями: кількістю правителів та метою правління (служіння загальному благу чи особистим інтересам). Відповідно до цих критеріїв Аристотель виділив правильні і неправильні форми держави. До правильних він відносив монархію (царську владу), аристократію і політію, а до неправильних – тиранію, олігархію і демократію. Найкращою формою держави він вважав політію – помірковану демократію, яка поєднує кращі риси олігархічного й демократичного правління і грунтується на законах. Політія мусить спиратися на середній клас, який підтримував би рівновагу між багатими і убогими. Полібій розкрив логіку виникнення і змін шести форм держави в межах одного циклу: монархії, аристократії, олігархії, демократії, охлократії, тиранії. Монархія як єдиновладне правління царя або вождя грунтується на розумі. Розкладаючись, монархія перетворюється в тиранію, а незадоволення тиранією призводить до того, що благородні мужі з допомогою народу встановлюють аристократію.

Аристократію поступово перероджується в олігархію, де використовується влада з метою наживи. Народ, незадоволений розкошуванням олігархії, скидає її і встановлює своє правління – демократію. Її спотвореною формою стає охлократія (панування натовпу), за якої домінують беззаконня і свавілля. Натовп, що нездатний управляти, знову обирає собі царя. Для того, щоб подолати круговерть політичних форм, потрібно встановити змішану форму держави, яка б поєднувала монархію, аристократію і демократію. Марк Тулій Ціцерон обгрунтував республіканський принцип побудови держави. Основна мета державної влади - безпека громадян, подолання у них страху один перед одним. Він виступав за змішану форму держави за аналогією з державним устроєм Риму, в якому монархічна форма виявлялася в повноваженнях магістрату (передусім це влада консулів), а аристократична в повноваженнях Сенату, демократична – в повноваженнях народних зборів і народних трибунів. Особливості розвитку політичної думки у феодальній Європі політична думка перебувала під впливом теології; догмати церкви виступали одночасно і політичними аксіомами, і правовими нормами; доктрина «двох мечів» (один меч церква зберігає при собі, інших вручає володарям, щоб ті могли вершити земні діла і водночас виконувати волю церкви Політична думка нового часу: Ніколо Макіавеллі (намагався звільнити політику від релігійних і моральних основ. Сутність віровчення важлива не з точки зору його істинності, а з точки зору суспільної вигоди,. Відстоював гасло «мета виправдовує засоби», що означало можливість порушення задля слави і могутності моральних норм. Допускав аморальність правителя лише у випадках смертельної небезпеки для вітчизни, в усіх інших випадках правитель повинен бути чесним і справедливим. Ідеалом державного правління була змішана республіканська форма Стародавнього Риму. Проте їй повинна передувати одноосібна диктатура для приборкання свавілля аристократів і наведення твердого порядку. Основні принципи політики за Н.Макіавеллі можна узагальнити так: А) для того, щоб управляти треба знати істинні причини вчинків людей, їх бажання і інтереси; Б) в політиці треба завжди сподіватися гіршого, а не ідеально кращого; В) влада не повинна зазіхати на майно підданих, оскільки це породжує ненависть; Г) правитель повинен поєднувати в собі якості лева, щоб силою зламати ворогів, і лисиці, щоб уникнути хитро розставлених противником пасток; Д) правитель повинен вміти тримати народ у страху, щоб забезпечити лад у державі; Е) народ, обираючи посадових осіб, здатний зробити кращий, ніж правитель, вибір; Ж) тиранія правителя значно страшніша, ніж тиранія народу. Жан Боден (сформулював поняття суверинітету як істотної ознаки держави. Суверинітет держави він розумів як єдину, неподільну, вільну від обмежень і законів владу над громадянами і підданими. Основними ознаками суверинітету є: 1) самостійність влади, яка зовнішньо виявляється у незалежності від інших держав, а внутрішньо – у незалежності від підпорядкування кому-небудь всередині держави; 2) постійність і безперервність влади, яка у Франції, наприклад, виявляється в офіційному повідомленні про смерть одного короля і вступ на престол іншого; 3) незв’язаність законами, оскільки вони є розпорядженнями тієї ж суверенної влади (влада може бути зв’язана правом як виявом загальної справедливості); 4) невідчудженість і неподільність влади.

При цьому, як ми вже згадували, поняття «укранський нацоналзм» мало досить широкий спектр. До лав «укранських нацоналств» потрапили  представник консервативно полтично думки В. Липинський,  лберальн демократи М. Грушевський, С. ґфремов,  навть соцалдемократи В. Винниченко, Л. Юркевич та н.[353] Цкаво, що таке трактування термна суто формально (якщо позбавити його деологчного навантаження) збгаться з «широким» розумнням «нацоналзму», тим, що снувало в укранськй нтелектуальнй традиц до початку деологзац цього поняття. У сучаснй укранськй науковй лтератур й публцистиц поки що нема усталеного розумння термна. Оскльки вн, поперше, залишаться деологчним ярликом, подруге, може трактуватися надто широко, сучасн автори вживають конкретнш й деологчно «цнотливш» поняття: «нацональна свдомсть», «нацональний» чи «нацональновизвольний рух», «укранство» тощо. Якщо в захдному суспльствознавств «хаос дефнцй» виник на основ методологчного плюралзму, то в Укран основною причиною непорозумнь  методологчна криза суспльствознавства, повязана з крахом офцйно деолог радянських часв  вакуумом у категоральнй сфер (можна, щоправда, тшитися тим, що захдне суспльствознавство також уже досить давно перебува в тяжкй методологчнй криз)

1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

2. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

3. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

4. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

5. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

6. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
7. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей
8. Характеристика основных видов речи

9. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

10. Болгария – краткая характеристика основных налогов

11. Общая характеристика основных групп болезней и вредителей

12. Характеристика основных стаций гусеобразных на пролете в Константиновском районе Амурской области

13. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

14. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования

15. Характеристика основных моделей ноутбуков

16. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Україна у Другій світовій війні

18. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

19. Характеристика основных достижений в развитии американской социологии на рубеже 20-21 века

20. Характеристика основных выгод и проблем, связанных с развитием туризма. Туристский продукт Алтайского края

21. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

22. Загальна характеристика основних економічних моделей
23. Характеристика основних фінансово-промислових груп України
24. Політичні права і свободи громадян України

25. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

26. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

27. Економіко- і політико-географічне положення України

28. Місце правової системи України серед правових систем світу

29. Історія розвитку української мови

30. Політична система Української козацької держави

31. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

32. Суспільно-політичне та культурне життя України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

33. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

34. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

35. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

36. Центристські партії в політичній системі сучасної України

37. Політична опозиція в Україні

38. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
39. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку
40. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

41. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

42. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

43. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

44. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

45. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

46. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

47. Походження та основні етапи розвитку письма

48. Ізяслав - основні етапи розвитку

Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

50. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

51. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

52. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

53. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

54. Етапи розвитку політичної думи в Україні
55. Історія світової політичної думки
56. Тенденції розвитку світової демократії

57. Виникнення та еволюція світової політичної думки

58. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

59. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

60. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

61. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

62. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

63. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

64. Основные стороны процесса общения и их характеристика

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные

65. Основные стадии в развитии политической науки, их общая характеристика

66. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

67. Солнце. Основные характеристики

68. Світові ринки зброї та військового спорядження

69. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

70. Принципы воспитания, как основные теоретические положения процесса воспитания, и их характеристика.
71. Политическая власть и ее основные характеристики
72. Понятие, основные характеристики и правовая природа неустойки

73. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

74. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

75. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

76. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

77. Эволюция и основные характеристики аналитической философии

78. Інтеграція України у світове господарство

79. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

80. Поняття та структура світового ринку

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

81. Туризм у світовій економіці

82. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

83. Основные генетические характеристики популяции

84. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

85. Основные структуры HTML 3.2 документа

86. Образование Русского централизованного государства (2-я пол. XV - н. XIV вв.)
87. Аксиоматическое построение основных уравнений теории реального электромагнитного поля
88. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

89. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

90. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

91. Історія світової банківської системи

92. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

93. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

94. Характеристика й особливості розвитку Київської області

95. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

96. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

97. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

98. Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты

99. Основні характеристики клімату Закарпатської області

100. Основные правовые характеристики Монголии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.