Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Реформи 1863-1874 рр. в Росії

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗМІСТ Вступ Реформи 1863-1874 рр. в Росії. Реформи місцевого самоврядування. Діяльність революційних гуртків на початку 30-х років ХІХ ст. Гуртки М. Станкевича та П. Чаадаєва. Історичний портрет М.І. Новікова (1744-1818) Висновок Список використаної літератури Вступ Політична та економічна ситуація в Російській імперії у ХVІІІ – ХІХ ст. була досить мінливою і нестабільною У середині 50-х років 19ст. у Російській імперії розпочався період реформ, які сприяли загальному пом’якшенню і лібералізації царського режиму. (Терміни «відлига» і «гласність» вперше були вжиті саме у цю епоху). Реформи були вимушеним кроком, на який повинно було піти самодержавство під натиском загальної кризи системи та загрозою революційного вибуху. Безпорадність централізованої системи управління з особливою наочністю проявилася у часи Кримської війни (1853-1856), в якій Росія зазнала нищівної поразки. Однією з ознак кризи стала активізація народних рухів. Навесні 1855 р. вісім повітів України були охоплені масовими виступами, які ввійшли в історію під назвою Київської козаччини. Рухи виникли у тій місцевості, де жила пам’ять про козацькі традиції. Російський уряд видав з приводу війни маніфест, в якому закликав усіх підданих вступати до війська. Оголошення маніфесту дало українським селянам привід думати, що їх закликають у козаки і звільняють від панської залежності. Селяни чинили опір будь-яким спробам повернути їх назад у кріпацтво. Всі ці чинники спричинили необхідність проведення реформ. Реформи треба було проводити на селі, у військовому секторі, в органах місцевого самоврядування. На початку 19 ст., зокрема в 30-х роках в Росії почали виникати різні революційні невдоволення, в наслідок чого виникло багато революційно спрямованих гуртків. Мета даної роботи полягає у висвітленні трьох питань з історії Росії ХVІІІ – ХІХ ст. Завданням при цьому є: з’ясувати суть та причини проведення реформ 1863-1874 рр. в Росії, зокрема реформ місцевого самоврядування; проаналізувати діяльність революційних гуртків на початку 30-х років ХІХ ст. викласти дані історичного портрету М.Новікова (1744-1818). Аналізуючи літературні джерела, які розкривають суть питань даної роботи, необхідно сказати, що історія Росії ХVІІІ – ХІХ досить широко і детально охарактеризована в навчальних підручниках та періодичних виданнях. Це дало мені змогу досить добре розкрити усі питання роботи. 1. Реформи 1863-1874 рр. в Росії. Реформи місцевого самоврядування Селянська реформа 1861 р. призвела до змін в економічній структурі суспільства, що викликало необхідність трансформації політичної системи. Нові буржуазні реформи, вирвані в уряду в період демократичного підйому, з'явилися побічним продуктом революційної боротьби. Реформи в Росії були не причиною, а слідством розвитку соціально-економічних процесів. У той же час, після реалізації, реформи об'єктивно впливали на ці процеси. Проведені перетворення мали суперечливий характер - царат намагався пристосувати стару політичну систему самодержавства до нових умов, не змінюючи її класової сутності. Реформи (1863-1874) відрізнялися половинчастістю, непослідовністю й незавершеним характером.

Вони проектувалися в роки революційної ситуації, а проводилися, особливо деякі з них, через 10-15 років в обстановці спаду революційної хвилі. Найбільш архаїчною в середині XIX в, залишалася система російського судочинства. Суд носив становий характер, засідання мали келійний характер і не висвітлювалися в пресі. Судді повністю залежали від адміністрації, а підсудні не мали захисників. Найбільш рельєфно буржуазний початок виявився в нових судових уставах 1864 р., в основу яких були покладені головні принципи буржуазного права: неупередженість суду, змагальний характер процесу, гласність і незалежність суддів. Результатом судової реформи стало введення в Росії двох систем: коронних і світових судів. Коронний суд мав дві інстанції: окружний суд і судова палата. У ході судового засідання обвинувачення висував прокурор, а захист вели адвокати (присяжні повірники). Рішення про винність обвинувачуваного приймали виборні присяжні засідателі. Міру покарання встановлювали суддя й два члени суду. Світові суди розглядали дрібні злочини, судочинство тут вели світові судді, що обираються земськими зборами або міськими думами. Однак і на новій системі судочинства лежав відбиток старих феодальних пережитків. Так, були збережені спеціальні суди для окремих категорій населення (наприклад, волосні суди для селян). Обмеженими виявилися й гласність судочинства й незалежність суддів від адміністрації. Необхідність підвищення боєздатності російської армії, що стала очевидною вже в ході Кримської війни явно заявила про себе під час європейських подій 70-х років 19 ст., коли продемонструвала свою боєздатність прусська армія (об'єднання Німеччини під верховенством Пруссії, франко-прусська війна 1870 р.), вимагала здійснення корінних військових реформ. Ці реформи були проведені під керівництвом військового міністра Д.А.Мілютіна. В 1864 р. він увів систему військових округів, трохи пізніше здійснив централізацію військового управління. Була реформована система військових навчальних закладів, прийняті нові військові устави. Проводилося переозброєння армії. В 1874 р. у Росії була введена всестанова військова повинність із обмеженим терміном військової служби. Військова служба замість 25 років установлювалася строком 6 років (на дійсній службі) і 9 років у запасі. На флоті служили 7 років і 3 роки в запасі. Ці строки істотно скорочувалися для осіб, що мали сім’ю. У такий спосіб у країні була створена масова армія буржуазного типу, що мала обмежений кадровий склад у мирний час і великі людські ресурси на випадок війни. Однак як і раніше кадровий офіцерський склад російської армії складався переважно із дворян, солдати ж - вихідці із селянської маси - були безправні. Розвиток капіталістичних відносин призводив до реорганізації фінансової системи імперії, сильно розстроєної в роки війни. Серед найважливіших заходів щодо впорядкування фінансів було створення Державного банку (1860), упорядкування процесу формування державного бюджету, перетворення державного контролю. Слідством «трезвенного» руху стало скасування винних відкупів. Незважаючи на те що фінансові перетворення носили буржуазний характер, вони не змінили станового характеру системи оподатковування, при якому вся вага податків падала на податне населення.

Проведення в 60-х роках ХІХ ст. серії фінансових реформ було спрямованим на централізацію фінансів і торкнулися головним чином апарату фінансового управління. Тут велику роль зіграв відомий фінансист, державний контролер В.А.Татарінов, який спеціально вивчав фінансову справу в Європі. Діяльність Міністерства фінансів була підзвітна Державному контролю. Подушний податок, оброчні і викупні платежі в 60-70 роках ХІХ ст. складали більше 25% державних доходів, але основна їх частина (більше половини) збиралися у вигляді непрямих податків, які переважно сплачувало також податне населення. Потреби економічного й політичного життя країни робили необхідними зміни в організації народної освіти. В 1864 р. було опубліковано «Положення про початкові народні училища», що розширило мережу початкових навчальних закладів. По «Положению» початкові училища дозволялося відкривати суспільним установам і навіть приватним особам, однак всі вони перебували під контролем училищних рад. Викладали в початковій школі писання, читання, правила арифметики, закон божий і церковний спів. Більшість початкових шкіл бути земськими (створювалися земствами), церковнопарафіяльними й «міністерськими» (засновані Міністерством народної освіти). В 1864 р. був уведений новий устав гімназій, які стали розділятися на класичні (орієнтовані на дворянських і чиновницьких дітей) і реальні (в основному для дітей буржуазії). Училися в гімназіях 7 років. У класичних гімназіях робився упор на ретельне вивчення древніх мов (латині й грецького), у реальні замість «класичних» мов читалися розширені курси природних наук. Випускники класичних гімназій могли без іспитів надходити в університети, «реалісти», в основному, ішли в технічні вищі навчальні заклади. Кількість початкових і середніх навчальних закладів у Росії в післяреформений період швидко зростало. Наприкінці 50-х років їх було близько 8 тисяч, на початку 80-х років - понад 22 тис., а до середини 90-х років понад 78 тис. Однак і до кінця XIX ст. Росія залишалася країною неписьменних, їх було майже 80%. В 1863 р. вступив у дію новий університетський устав, що відновлював і розширював автономію університетів. У країні відкривалися нові вищі навчальні заклади, у тому числі технічні, а також жіночі курси в Москві, Петербурзі, Києві. У ході перетворень уряд був змушений піти на ряд поступок в області цензури. «Тимчасові правила для печаті» (1865) частково скасовували попередню цензуру в столицях, але разом з тим установлювали судову відповідальність для осіб, що порушили законодавство в цій області. Таким чином, незважаючи на протидії консервативних кіл, у Росії в 70-ті роки був реалізований цілий комплекс буржуазних реформ. Багато хто з них були суперечливими й непослідовними, однак у цілому вони були кроком уперед по шляху перетворення російської феодальної монархії в монархію буржуазну, сприяли розвитку в країні капіталістичних відносин, росту економіки й культури, підняли престиж Росії в сфері міжнародних відносин. Революційна ситуація в країні не переросла в революцію. Реформувавши політичну надбудову суспільства, самодержавство зуміло зберегти за собою основні позиції, це створювало передумови для можливого повороту, руху назад, що виявилося в період реакції й контр реформ 90-х років XIX ст.

Добролюбова, состоялся не "осенью 1861 года", как пишет А. Ф. Кони, а 2 (14) января 1862 г. Стихотворение "Пускай умру - печали мало..." (1861) было напечатано наряду с другими сгихотворениями Добролюбова, опубликованными посмертно в январском номере "Современника" за 1862 год с примечаниями Н. А. Некрасова. Об этом литературном вечере и выступлении на нем Некрасова см. также А. Панаева, Воспоминания, 1824-1870, М. - Л., "Academia", 1933, стр. 482-483. 11. А. Н. Еракову Некрасов посвятил "Недавнее время" (1871) и "Элегию" (1874). 12. Цитата из стихотворения "Праздник жизни - молодости годы" (1855). 13. На страницах "Колокола" - русской газеты, издаваемой А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне (1857--1867), в 1863 году был опубликован ряд документов, разоблачающих грабительский характер реформы 1861 года и мнимый либерализм внешней и внутренней политики Александра II ("Александровская конституция и Павловское время", "Александр Николаевич пошел в гору", "Письмо П. В. Долгорукова к императору Александру Николаевичу" и др. - см. составленное П. Н

1. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

2. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

3. Россия в годы либеральных реформ (60-90-е годы XIX века)

4. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

5. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

6. Калининградский регион России в условиях экономических реформ 90-х годов
7. Административно-правовые реформы в Казахстане 1860 – 90
8. Судова реформа в Росії та Білорусії

9. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

10. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

11. Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії

12. Реформы 60-70 годов XIX века в России и контрреформы 80-90 г.г. XIX века

13. Селянська реформа 1861 року і її юридичне оформлення

14. Українська культура 1980–90-х років

15. Золотое колцо Росии. Ярославль

16. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Налоги и налоговые реформы в России

19. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

20. Реформа белорусского правописания 1933 года

21. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

22. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение
23. Реформы в годы перестройки
24. Столыпинская аграрная реформа

25. Реформы Александра II

26. Россия в 90-е годы XX века

27. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

28. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

29. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

30. Реформы Ивана IV Грозного

31. Аграрная реформа П. А. Столыпина

32. Реформы Витте-попытка модернизации страны

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

33. Витте, денежная реформа

34. Реформа федеративных отношений в современной России

35. Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

36. История рок музыки в Великобритании

37. Театральные реформы в России конца 1980-x - начала 1990-x годов

38. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)
39. Федор Кузьмич Сологуб (1863-1927)
40. Развитие рок-музыки

41. Хард-рок. Истоки. Развитие. Сущность

42. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

43. История рок музыки в Великобритании

44. Столыпин и его реформа

45. Александр II и его реформы

46. Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы

47. Столыпинская аграрная реформа

48. Александр 2 и его реформы

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

49. Реформа политической системы в условиях перестройки

50. Подготовка и ход реформы 1861г.

51. Военные реформы Александра 2

52. Административные и экономические реформы Петра I

53. Военная реформа 1905-12 годов

54. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда
55. Государственные реформы Петра I
56. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

57. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

58. Реформы 1905-1912 гг.

59. Реформы Ивана IV

60. Реформы Петра I

61. Реформы Петра I и судьба России

62. Реформы Петра Великого

63. Реформы Солона (638-559 до н.э.)

64. Реформы Столыпина

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

65. Советский Союз во второй половине 80-х - начале 90-х годов

66. Советско-японские отношения в 90-е годы

67. Реформы Ивана Грозного

68. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века

69. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине XIX века

70. 90 тригонометрических формул
71. Судебная реформа (Контрольная)
72. Реформы образования в России и Англии

73. Оценка петровских реформ в историографии

74. Смена политических элит в России в 80-90-е гг. XXв.

75. Свет и тени Хрущевских реформ

76. Праворадикальные партии и движения Европы в 90-е годы

77. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

78. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

79. Политические интересы молодежи 90-x годов

80. Пенсионная реформа в Российской Федерации

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

81. Россия на пути экономических реформ

82. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

83. Пенсионная реформа в Российской Федерации

84. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

85. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

86. Налоги и налоговые реформы в России
87. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы
88. Влияние экономических реформ на население Казахстана

89. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

90. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

91. Российские экономические реформы глазами западных критиков

92. Демократическая Россия - реформы 1990-х годов

93. Реформа российского образования в первой половине XIX века

94. Правление Александра I. Реформы М.М. Сперанского

95. Реформы 60 -70-х годов 19 века

96. Современная реформа политической власти в России

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Военные реформы 1861-1874 гг

98. Аграрная реформа 1861 года

99. Эпоха Ивана IV Грозного. Его реформы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.