Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Індекс групи 26897- МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано- Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75 Назва організації, посада ТзОВ “Інтерком” ЛТД, менеджер відділу реалізації Контрольна робота з дисципліни “Економічний ризик та методи його виміру” Тема ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА. ПЛАН. ВСТУП. 3 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. 4 2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. 8 ВИСНОВКИ. 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 11 ВСТУП. Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків. Таким чином, дослідження інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їх викликають та обчислення можливих втрат – ось важливі проблеми, на які необхідно зважати сучасному інвесторові, приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи інший напрям виробничої чи комерційної діяльності. Саме тому вміння оцінювати інвестиційні ризики є необхідним для сучасного менеджера. Про важливість врахування інвестиційних ризиків свідчить чимала увага, що приділяється даній проблемі дослідниками у високорозвинених країнах. Так, по цій проблемі “ у США видана багаточисленна довідкова література; в таких спеціалізованих журналах, як “Форчун”, “Бізнес уік”, з’явилися спеціальні рубрики, присвячені проблемам обліку ризику в інвестиційній кредитній діяльності, придбанні цінних паперів і т.і.”. За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків. 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. Як зазначає Б. М. Щукін, “інвестиції завжди орієнтовані на майбутнє і тому пов’язані зі значною невизначеністю економічної ситуації та поведінки людей. Від цього походить високий рівень ймовірності невиконання інвестиційних планів з об’єктивних чи суб’єктивних причин.” Інвестиційний ризик уявляє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (таких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків. Цей ризик необхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючи інвестиційний проект. Розрізняють загальноекономічний ризик, що походить від несприятливих умов в усіх сферах економіки, та індивідуальний ризик, пов’язаний з умовами даного проекту. Залежно від чинників виділяють такі види інвестиційного ризику : - політичний ризик; - загальноекономічний ризик; - правовий ризик; - технічний ризик; - ризик учасників проекту; - фінансовий ризик; - маркетинговий ризик; - екологічний ризик.

Політичний, правовий та загальноекономічний ризики можуть бути викликані зовнішніми умовами реалізації інвестицій. Інші види ризиків спричинюються можливими помилками планування та організації конкретних проектів. Технічний ризик зумовлюється великою кількістю хиб та помилок широкого спектру сторін інвестування, як-от пов’язаними з якістю проектування, технічною базою, обраною технологією, управлінням проектом, перевищенням кошторису. Фінансовий ризик випливає з нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту. Це можуть бути незаплановані зменшення або зникнення джерел та обсягів фінансування, незадовільний фінансовий стан партнерів, зриви надходжень коштів від реалізації вироблених товарів чи послуг, несплатоспроможність покупців продукції та власні ппідвищені витрати. Маркетинговий ризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових умов дії проекту, наприклад ринків збуту чи постачання сировини і матеріалів, організації реклами чи збутової мережі, обсягу ринку, часу виходу на ринок, цінової політики, внаслідок низької якості продукції. Екологічний ризик пов’язаний з питаннями впливу на довкілля, можливої аварійності, стосунків з місцевою владою та населенням. Нарешті, ризик учасників проекту може бути пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані підприємств- партнерів. О. Л. Устенко пропонує дещо інакшу класифікацію інвестиційних ризиків. Він поділяє їх на три групи, залежно від сфери вкладення капіталу : - інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу та невиробничу сфери економіки; - інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку; - кредитні ризики. Перша з вищезгаданих груп ризиків уявляє собою сукупність всіх тих ризиків, які діють на фірму під час проведення нею господарської діяльності, за винятком тієї її частини, яка пов’язана з діяльністю на фінансовому ринку. Інвестиційні ризики, пов’язані з діяльністю на фінансовому ринку, у свою чергу поділяють на три групи : - ризики втраченого зиску; - ризики зниження доходності; - відсоткові ризики. Група ризиків втраченої можливості “ має своїм джерелом імовірність наставання непрямих (побічних) фінансових втрат, які виявляються в недоотриманні прибутку в результаті нездійснення фірмою якогось заходу, який би дозволив їй одержати цей прибуток (наприклад, відсутність страховки на судно, що перевозило вантажі даної фірми і згодом затонуло). Окремим випадком цього ризику є ризик внаслідок падіння загальноринкових цін, який найчастіше пов’язаний з падінням цін на всі цінні папери, що обігають на ринку, одночасно (наприклад, у результаті зниження загальної інвестиційної активності)”. Найчастіше ризики втраченої можливості є несистемними. Їх можна запобігти завдяки проведенню спеціальних заходів. Іншою групою інвестиційних ризиків є ризики зниження доходностІ. Існування цмх ризиків є наслідком імовірності зниження розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, а також по внесках і кредитах. Портфельними інвестиціями називають вкладення коштів у цінні папери довгострокового характеру, які, за звичай, не передбачають швидкого одержання доходу.

Найчастіше це інвестиції великих промислових програм. Ризики зниження доходності мають два різновиди : - відсоткові ризики; - кредитні ризики. Відсоткові ризики – це ризики активних операцій, які проводять фірми (в більшості випадків банки). Можливі такі джерела їхнього виникнення :1) будь-які зміни в облікових ставках Національного банку;2) зміни маржі комерційних банків з кредитів, що надаються, і депозитних рахунків;3) зміна в розмірах обов’язкових для резервування фондів комерційних банків у Національному банку. Наприклад, збільшення розміру резервного фонду в Національному банку означатиме для комерційних банків недовикористання частини їхніх пасивів, отже існує висока ступінь імовірності підвищення ними відсоткових ставок по кредитах, що надаються, з одночасним зниженням відсотку по депозитних рахунках своїх клієнтів;4) зміни в системі оподаткування всіх суб’єктів господарювання і фінансових інститутів, зокрема;5) будь-які зміни в портфелі інвестицій, який має фірма, а також зміни в доходності самих інвестицій;6) імовірність змін у структурі пасивів (співвідношення власних і позичених коштів, термінових і ощадних депозитів, депозитів до запитання тощо);7) за зростання банківського відсотку може розпочатися масове “скидання” акцій, внаслідок чого їхня вартість зменшується;8) в разі вкладання коштів інвестором у середньострокові та довгострокові цінні папери (особливо в ту їхню частину, що має фіксований відсоток) за поточного підвищення середньоринкового відсотку порівняно з фіксованим рівнем. Це означає, що інвестор міг би збільшити доходи, але не може вивільнити свої кошти через зазначені умови;9) якщо емітент випустив в обіг цінні папери з фіксованим відсотком, то існує ймовірність настання для нього відсоткового ризику при поточному зниженні середньоринкового відсотку у порівнянні з визначеним їм фіксованим рівнем. Кредитні ризики тісно пов’язані з відсотковими, причини іхнього виникнення здебільшого однакові. Головна відмінність між цими двома групами ризиків зниження доходності полягає в тому, що відсоткові ризики розглядаються з позицій кредитора, а кредитні – з позицій позичальника. При цьому виділяють декілька суто кредитних ризиків :1) біржові ризики, сутність яких полягає в наявностів ймовірності виникнення втрат у результаті укладення фірмою біржових угод (наприклад, ризик неплатежу комісійної винагороди, ризик неплатежу взагалі тощо);2) селективні ризики (ризики вибору), які полягають у невірному виборі видів вкладення капіталу, видів цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля, виборі позичальника тощо;3) ризики ліквідності, які пов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів внаслідок зміни їхньої якості, споживчої вартості тощо;4) ризики банкрутства, які виникають у результаті невірного вибору способів вкладення капіталу і закінчуються повною втратою підприємцем власного капіталу і спроможності розрахуватися по взятих на себе зобов’язаннях. 2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. “Для кількісного оцінювання рівня ризику використовується принцип визначення можливих змін показників ефективності проекту в умовах тих чи інших несприятливих для інвестицій подій.

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених депозитiв овернайт. За кредитом рахункупроводяться суми повернених коштiв при закiнченнi строку депозиту, а також суми, перерахованi на рахунки прострочено та сумнiвно заборгованостi. 1511 А Гарантiйнi депозити та грошове покриття в iнших банках Призначення рахунку: облiк коштiв, якi вимагаються банками-контрагентами для покриття кредитного ризику за рiзними операцiями в цих банках (депозитами, акредитивами тощо). За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених депозитiв та суми грошового покриття за вiдповiдними акредитивами тощо. За кредитом рахункупроводяться суми повернених депозитiв та суми акредитивiв, виконаних за дорученням банку-емiтента, а також суми, перерахованi на рахунки прострочено i сумнiвно заборгованостi тощо. 1512 А Iншi короткостроковi депозити, якi розмiщенi в iнших банках Призначення рахунку: облiк коштiв, розмiщених в iнших банках на короткострокових депозитах. За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених коштiв. За кредитом рахункупроводяться суми повернених депозитiв, а також суми, перерахованi на рахунки прострочено i сумнiвно заборгованостi. 1515 А Довгостроковi депозити, якi розмiщенi в iнших банках Призначення рахунку: облiк коштiв, розмiщених в iнших банках на довгострокових депозитах

1. Кредитний ризик та методи управління ними

2. Аудиторський ризик та його визначення

3. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

4. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

5. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

6. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
7. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")
8. Валютні операції банку та валютні ризики

9. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

10. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

11. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

12. Фінансовий ринок та ризик

13. Полная история танков мира

14. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

15. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

16. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

17. Конституцiя США та реальнi права громадян

18. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

19. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

21. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

22. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
23. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
24. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

25. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

26. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

27. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

28. Сучасні форми та системи оплати праці

29. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

30. Міський бюджет: пріоритети та механізми

31. Виникнення та формування українського етносу

32. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

34. Люблінська та Берестейська унії

35. Перша світова війна. Причини та характер

36. Походження людини та її поява на території України

37. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

38. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
39. Історія держави та права України
40. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

41. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

42. Центральна рада: досягнення та прорахунки

43. Методи та способи підключення до мережі Internet

44. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

45. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

46. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

47. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

48. Лекції з української та зарубіжної культури

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

49. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

50. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

51. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

52. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

53. Сестринська етика та деонтологiя

54. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
55. Аналіз та удосконалення оперативного управління
56. Лідерство, вплив та влада

57. Поняття та сутність менеджменту

58. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

59. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

60. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

61. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

62. Соціал-демократична концепція держави та влади

63. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

64. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

65. Особенности работы терапевтических групп в традиции ТА

66. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

67. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

68. Поняття та форми державного устрою

69. Побудова та розкрій жіночої сукні

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Форми співучасті та види співучасників у злочині
72. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

73. Суспільна свідомість та її структура

74. Секулярное священство и опасности, которые таит демократия

75. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

76. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

77. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

78. Екологія та охорона навколишнього середовища

79. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

80. Інфляція та антиінфляційні заходи

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

82. Міжнародна економічна система та її головні елементи

83. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

84. Поняття та структура світового ринку

85. Проблеми та перспективи малого бізнесу

86. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
87. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
88. Суспільне виробництво та заробітна плата

89. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

90. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

91. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

92. Суть та види відтворення

93. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

94. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

95. Вооружение танков и БМП

96. Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

97. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

98. Чорнобильска трагедія: причини та наслідки

99. Электромагнитные излучения таят серьёзную опасность


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.