Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Сучасна школа повинна насамперед піклуватися про розвиток особистостей. Чи не тому ми часто бачимо світ у чорно-білих кольорах, що в ньому так мало людей, які мають свої думки, переконання? Як на мене, література й мова вивчаються в школі не для того, щоб через багато років людина могла розповісти всі правила, назвати біографічні дані кожного письменника, знати тему та ідею художнього твору. Ставлю перед собою інше завдання – навчити дитину жити, думати, володіти усним та писемним мовленням. Потрібно, щоб кожен учень усвідомив: мова не просто засіб спілкування, а генетичний код, і порушення цього коду породжує хаос у душі, розриває генетичний зв’язок між поколіннями. К. Ушинський писав: &quo ;Відберіть у народу все – і він усе може повернути, але відберіть мову, і він більше ніколи не створить її &quo ;. Справді вчитель творить людську душу, розвиває почуття. Ще Аристотель вважав: якщо ми піклуємося лише про розумовий розвиток молодої людини, забуваючи про необхідність розвитку її почуттів, ми йдемо назад, а не в перед. Будь-яка творчість передбачає любов, тому і діяльність учителя немислима без неї. Якщо учень і вчитель ідуть на урок з почуттям любові, добра, поваги, то відбудеться єднання душ, що сприятиме ефективному навчанню й вихованню. Саме з любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю. Дитина – не папір , на якому потрібно щось намалювати, це папір з малюнком, який нанесла природа. Отже, потрібно лише створювати умови для навчання й виховання. &quo ;Не вчи камінь котитися, сама природа навчила його. Прийми лише перешкоду, і він сам покотиться&quo ;, - справедливо писав Г. Сковорода. Доброзичливе, щире, відкрите, емоційне, наукове спілкування – ось що таке для мене уроки мови й літератури. На них учень і вчитель обмінюються враженнями, сперечаються, висловлюють свої думки, пізнають щось нове. Найкорисніші уроки, які наповнені добрими емоціями і почуттям, на яких панує робоча атмосфера. Якщо ви зайшли до класу, а очі учнів мертві, ледь жевріють, спробуйте своїм поглядом, словом &quo ;запалити&quo ; їх, тому що без цього ваш урок пройде марно. Тому перед вчителями-мовниками країни – важлива і складна державна задача, для вирішення якої потрібні знання, енергія, пошук нових шляхів. Кожен, хто пов’язаний з викладанням мови, знає, що засвоюється матеріал тим легше і краще, чим більше зацікавлений у ньому той, хто навчається, чим більше він захоплений навчанням. Анатоль Франс якось зазначив:&quo ;Мистецтво навчання є мистецтво пробудження в юних душах допитливості і послідуючого її задоволення. Коли ж насильно забивають голову знаннями, вони тільки гнітять і засмічують розум&quo ;. Необхідно, щоб урок словесності був високоефективним, щоб він залишав слід у душах підлітків. Тому досвід підказує, що у вивчення мови слід вносити нетрадиційні, нестандартні форми роботи, бо оновлення форм, змісту і методів навчання – це настійна вимога дня. Нетрадиційний, нестандартний урок!. Ця форма класичних занять все наполегливіше утверджується в шкільній практиці.

Багато вчителів вбачають у ній засіб подолання стереотипу уроку, зміни звичних способів спілкування, демократизації взаємовідносин між вчителями та учнями. Що ж дає нестандартний, нетрадиційний урок? По-перше, активізацію розумової діяльності учнів. Стимулює мислити, думати, порівнювати, аналізувати, виправляючи свої помилки і помилки свого товариша. По-друге, розвиток пізнавальних інтересів учнів до навчання. Їм цікаво вчитися, прагнучи знати якомога більше, щоб виступати в ролі вчителя, контролюючи чи перевіряючи товариша. По-третє, розвиток зв’язного мовлення та творчих здібностей учнів. Вони вчаться правильно, грамотно і красиво говорити. За новою навчально-виховною концепцією вивчення української мови учні мають не тільки засвоїти певну суму лінгвістичних понять та граматичних правил – вони повинні вільно володіти усною й писемною мовою, послуговуватися нею в різних ситуаціях. Як же донести до кожного школяра багатство й красу рідного слова, виробити вміння невимушено вести бесіду, створювати тексти літературною мовою? Ніякі новітні педагогічні технології не допоможуть словесникові це зробити, коли він за суб’єктом навчання не бачитиме живої людини, яка росте, пізнаючи навколишній світ і себе в ньому, не відчуває серцем душі цієї підростаючої особистості. Особливо це стосується дітей 5-6-их класів. Дітей, які щойно перейшли до середньої ланки і великою мірою ще сприймають життя як гру. Їхні очі широко відкритті назустріч казковому, незвичайному. Вони охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність. І тому уроки з елементами казки, гри в такому віці надзвичайно ефективні. У своїй практичній діяльності часто використовую такі нетрадиційні форми, які захоплюють уяву школяра, активізують його розумову діяльність. Це може бути урок-казка, урок-подорож, урок-змагання, урок-гра, урок-КВК, або ж традиційний урок з нестандартними елементами. Прикладом такого уроку може бути урок у 5-ому класі з розділу &quo ;Будова слова. Орфографія&quo ; по темі &quo ;Префікси пре-, при-, прі-&quo ;. Проводжу цей урок з використанням нетрадиційних елементів: а)&quo ;Казка про пре- і при-&quo ;; б) гра-загадка &quo ;Чому так?&quo ;; в) гра-змагання &quo ;Хто, швидше і правильніше &quo ; і закінчую урок творчим завданням: скласти і записати твір-мініатюру &quo ; Весно, весно! Яка ти чудесна&quo ;, який може бути написаний учнями диференційовано: а)за допомогою опорних слів; б)словосполучень і початків речень; в)за даним планом; г)самостійно. Тобто будую уроки так, щоб вони були підпорядковані дидактичній меті: діти мають винести з уроку якомога більше знань, умінь і навичок і вміти їх застосувати у житті. Уроки рідної мови та літератури вимагають від учнів напруженої інтелектуальної роботи. Тому дуже важливо використовувати такі методичні засоби, які сприяють виконанню основних завдань навчання, знімали б час від часу напруженість, давали емоційну розрядку. Прагнення стати переможцем – важливий стимул для активізації пізнавальної діяльності. Таким є урок – КВК. Урок-КВК – це і радість колективного пошуку правильної, дотепної відповіді, і можливість для кожного самостійно здобути та проявити свої знання, кмітливість, гумор, артистизм.

Краще всього таку форму навчання проводити під час узагальнення, закріплення чи повторення пройденого. Але я спробувала і провела урок у такій формі під час вивчення нової теми у 6-ому класі &quo ;Поняття про фразеологізми&quo ;. І результат був неперевершений! Всі учні були активними, виявляли велику зацікавленість, самонавчалися і робили висновки. Вони добре зрозуміли місце фразеології в системі мови, запам’ятали етимологію багатьох зворотів, уміли виділяти їх у тексті, пояснювати значення, правильно використовувати їх у мовленні та визначати синтаксичну роль. Цей урок ще раз довів, що гра - це також навчання, якщо гра правильно побудована. Оволодіння мовою немислиме, перш за все, без накопичення певного словникового запасу, постійного його збагачення. А це – не просто запам’ятовування слів, але й усвідомлення їх багатозначності, вживання в реченні. І ось тут допомагає гра, творчість. На одному із уроків по темі &quo ;Лексикологія&quo ;, коли мова йде про синоніми, омоніми, антоніми, розповідаю п’ятикласникам казку &quo ;Витязь на роздоріжжі &quo ;. Відважний витязь мандрував по країні Граматика. Одного разу він під’їхав до великого каменя, на якому прочитав напис: &quo ;Направо підеш – косу знайдеш. Наліво підеш – косу знайдеш. І прямо підеш – косу знайдеш&quo ;. Здивувався витязь і вирішив дізнатися, що ж це за коса. Поїхав направо і баче: далеко в море заходить довга піщана полоска землі. Поїхав наліво, а там у траві блистить гостра коса, якою траву косять. Відправився витязь прямо і зустрів дівчину з довгою косою. Розгубився витязь. Посміялись діти над витязем і твердо запам’ятали, які слова називаються омонімами. А на уроці по темі &quo ;Синоніми&quo ; використовую матеріал, вміщений у журналі &quo ;Дивослово&quo ; №5 за 1998 рік. На цьому матеріалі діти переконуються у словниковому багатстві рідної мови, яка створюється її синонімічністю. Нетрадиційні елементи гри застосовую і на уроках у 7-их класах, які доповнюю ще й диференціацією. Учні з бажанням і великим задоволенням виконують такі завдання, де може виявитися їх творча індивідуальність. Прикладом може бути вступний урок по темі &quo ;Прислівник як частина мови&quo ;. До нетрадиційних форм навчання належить і адаптивна система навчання, яка останнім часом широко висвітлюється на сторінках методичної преси. Ця форма роботи використовується не лише на етапі повідомлення нової інформації, а й під час самостійної роботи, самоконтролю, взаємоконтролю, дослідницької діяльності. При цьому виробляється в учнів уміння здобувати знання, узагальнювати і робити висновки. Така система орієнтує учнів не на запам’ятовування прослуханого, а на розуміння та аналіз мовного матеріалу в ході уроку. При цьому діти вчаться здійснювати взаємоконтроль і самоконтроль, працюють над виробленням навичок оволодіння новими формами планування самостійної роботи, на кожному уроці кожен учень працює безперервно. У 6-ому класі на уроці, тема якого &quo ;Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду&quo ; виконуємо, наприклад, таке завдання. Переписати, узгодивши прикметники з іменниками, визначити рід іменників: Після того, як учні завдання виконали, відкриваю контроль, написаний на дошці:Учні здійснюють самоконтроль, тобто кожен сам перевіряє свою роботу, виставляє собі оцінку відповідно до норм.

Не знаю, чи було ще де в Укран таке село, де б збралося таке яскраве гроно учителв вд Бога! ¶ я точно знаю, що фаховсть будь-яко людини будь-яко профес починаться з фундаменту - з знань, закладених у шкльн роки (до реч, як  брак фаховост також). Якщо, звичайно, було кому ц знання закладати у кругл гарбузики дитячих голвок. У мене так вчител були. ¶ я хочу, щоб ви х також знали. Багато хто з них завершив свою земну дорогу. Але, якщо я х пам'ятаю, а таких, як я, багато, мо вчител продовжують мене вчити й надал. Валентина Захарвна Задимидченко - моя вчителька укрансько мови  лтератури. Народилася 16 счня 1925 року в мст Запоржж. Батьки були вчителями. 1940 року батькв направили на роботу на Буковину, в село Лопушна Вижницького району. Батько Захар був директором Лопушнянсько школи. Десятирчку Валентина закнчила у Вижницькй СШ. Заочно навчалася в Чернвецькому унверситет. Випускниця флологчного факультету. З 1950 року - вчителька укрансько мови  лтератури Розтоцько середньо школи

1. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

2. Применение наглядности на уроках биологии

3. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

4. Применение тестовых заданий на уроках биологии

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Нетрадиційні уроки з біології
7. Конспект урока по биологии - ДНК
8. Конспект урока по биологии - биосинтез белков

9. Конспекты уроков по биологии в школе

10. Конспект урока по биологии-гликолиз

11. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

12. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

13. Диалог как средство развития коммуникативной компетенции у учащихся начальной школы на уроках немецкого языка

14. Операційні системи та робота з ними

15. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

16. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Інформаційні технології на уроках хімії

18. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

19. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

20. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

21. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

22. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
23. Термінологічна робота на уроках зоології
24. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

25. Формирование нового экологического мировоззрения на уроке экологии и биологии

26. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

27. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

28. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

29. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

30. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

31. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

32. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

34. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

35. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

36. Нетрадиційні релігійні культи серед голівудських зірок

37. Організаційні аспекти соціальної роботи

38. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму
39. Биология (Шпаргалка)
40. Билеты по биологии за 9 класс

41. Биология и экология обыкновенного и гребенчатого тритонов

42. Основы молекулярной биологии клетки

43. Шпаргалки по биологии

44. Биология в 21 веке

45. Тесты по биологии для школы

46. Курс биологии за 11 класс

47. Патологические формы простейших и их биология

48. Ответы на билеты по биологии 11 класс

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

50. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

51. Компетенция органов местного самоуправления

52. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

53. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

54. Нетрадиционные формы урока
55. Использование видео на уроках английского языка
56. Использование художественной литературы на уроках истории

57. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

58. Гибель Титаника. Уроки трагедии

59. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

60. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

61. Нотариальные действия: порядок их совершения и компетенция нотариуса

62. Таблица по биологии (амебы и прочие твари)

63. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

64. Биология раневого процесса: лечение ран

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

65. Основной курс биологии 8 класс

66. План урока по психологии

67. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

68. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

69. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

70. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе
71. Урок в современной школе
72. Планы уроков английского языка

73. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

74. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

75. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

76. Проблема эффективности урока графики

77. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

78. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

79. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

80. Аудирование на уроках немецкого языка

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

82. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

83. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

84. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

85. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

86. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе
87. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики
88. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

89. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

90. Развитие творческих способностей на уроках технологии

91. Фашизм: исторические корни и уроки

92. Надежность машин: станки, промышленные роботы

93. Использование роботов в промышленных предприятиях

94. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

95. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

96. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

97. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

98. Химия в биологии, медицине и производстве лекарственных веществ

99. Химия в биологии , медицине, производстве лекарственных веществ

100. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.