Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Радіаційна екологія

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ на тему:”Радіаційна екологія” План1. Фізичні основи радіаційної безпеки. 2. Джерела опромінення. Природна й штучна радіоактивність. 3. Потік і інтенсивність іонізуючих випромінювань. 3.4.1 Фізичні основи радіаційної безпеки Радіаційна безпека - нова науково - практична дисципліна, яка виникла в момент створення атомної промисловості і вирішує комплекс теоретичних і практичних завдань, пов'язаних із зменшенням можливості виникнення аварій і аварійних ситуацій на радіаційно-небезпечних об'єктах. Нижче висвітлюється весь комплекс завдань, що стоять перед радіаційною безпекою. Головним завданням радіаційної безпеки є: а) вироблення критеріїв оцінювання іонізуючого випромінювання як шкідливого фактору впливу на окремих людей, популяцію в цілому й об'єкти навколишнього середовища; б) вироблення та впровадження способів оцінювання й прогнозування радіаційної обстановки, а також знаходження шляхів приведення її у відповідність з уже діючими критеріями безпеки на основі комплексу технічних, медико-санітарних і адміністративно-організаційних заходів; В кожному випадку для вироблення необхідних критеріїв використовуються багаторічні спостереження за людьми, які працюють або працювали на об'єктах з рівнем радіації, що перевищує допустимі межі, а також спостереження за штучно опроміненими тваринами. Прогнозування радіаційної обстановки для випадків можливих аварій або аварійних ситуацій, здійснюється на основі математичних розрахунків і даних, отриманих при вивченні аварій і аварійних ситуацій, які відбулися у різних країнах світу за весь період розвитку атомної промисловості й атомної енергетики. В даний момент існує розроблена система допустимих меж впливу іонізуючого випромінювання на людський організм, оформлених у вигляді законодавчих документів - Норм Радіаційної Безпеки України (НРБУ-97) та “Закон України про охорону навколишнього природного середовища”. Другим немаловажним завданням радіаційної безпеки є розробка та впровадження ефективних систем радіаційного контролю в умовах експлуатації різних радіаційних установок, виробництва та використання для практичних цілей радіоактивних речовин. Економія матеріальних ресурсів диктує необхідність усвідомленого вибору засобів і частоти вимірювань рівня радіації, концентрації радіоактивних речовин. Так, при експлуатації гамма-дефектоскопів досить обмежитися контролем рівня гамма-випромінювання, а на радіохімічних підприємствах поряд із зазначеним контролем щоб не допустити переопромінення співробітників, необхідно проводити вимірювання концентрації радіоактивних газів у повітрі і рівень забруднення робочих приміщень. Радіаційна безпека, крім перерахованих вище завдань, вирішує ще досить важливе функціональне завдання - зниження рівня опромінення персоналу й населення, яке проживає на забрудненій території до нижчого рівня (у крайньому випадку до регламентованої межі), на основі таких заходів: технічних (створення захисних огороджень, автоматизація технологічного процесу, очищення викидів від радіоактивних речовин); медико-санітарних (забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, постачання місцевим штабам ЦО засобів захисту населення); організаційних (створення спеціального графіка роботи в умовах переопромінення); Створення ефективних систем радіаційного контролю дозволяє оперативно реагувати на зміни в радіаційній обстановці.

Нарешті необхідно визнати, що надійність систем радіаційної безпеки набагато вища, ніж систем захисту від аварій і аварійних ситуацій інших галузей промисловості. Це пояснюється тим, що вперше використана атомна енергія для воєнних цілей (бомбардування деяких міст Японії у 1945 році) призвела до значних руйнувань і жертв і тим самим викликала упереджене відношення до неї, а це пішло на користь радіаційної й екологічної безпеки. 3.4.2 Джерела опромінення. Природна й штучна радіоактивність Основну частину опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел радіації. Радіоактивні елементи природного походження присутні всюди в навколишньому середовищі. У великих обсягах утворюються штучні радіонукліди, головним чином як побічний продукт на підприємствах оборонної промисловості й атомної енергетики. Потрапляючи в навколишнє середовище вони здійснюють впливи на живі організми, у чому і полягає їхня небезпека. Для правильного оцінювання цієї небезпеки необхідно мати чітке уявлення про масштаби забруднення навколишнього середовища, про необхідність мати виробництво, основним або побічним продуктом якого є радіонукліди, і про можливі втрати, пов'язані з відмовою від такого виробництва, про реальні механізми дії радіації, наслідки її дії, і існуючі міри захисту. Всі джерела радіації можна поділити на такі групи: природні джерела, які дають середні річні ефективні дози опромінення 2 мЗв (мілізіверти); джерела, які використовуються у медицині, середньостатистичні дози опромінення від який за рік складають близько 0.4 мЗв; радіоактивні опади, які приблизно дають за один рік дозу, що дорівнює 0.02 мЗв; атомна енергетика, доза опромінення від якої складає за рік 0.001 мЗв. Більшість з цих джерел такі, що уникнути опромінення від них практично неможливо, тому що вони є природними джерелами радіації. Це перш за все: джерела земного походження, внутрішнє опромінення від який складає 1.325 мЗв; джерела земного походження, зовнішнє опромінення від який складає 0.35 мЗв; космічне зовнішнє опромінення, що складає 0.35 мЗв; космічне внутрішнє опромінення, яке значно менше й наближено складає 0.015 мЗв. Люди в основному опромінюються двома способами – зовнішнім і внутрішнім. Радіоактивні речовини (РР), які перебувають поза організмом, опромінюють його зовні. У цьому випадку говорять про зовнішнє опромінення. Але радіоактивні речовини можуть виявитися і у їжі, і у воді, і у повітрі і потрапити усередину організму разом з їжею, водою або через органи дихання. Такий спосіб опромінення називається внутрішнім. Зупинимось дещо детальніше на цих видах опромінення. Зовнішнє опромінення. Протягом всієї історії існування Землі різні види випромінювання надходять від радіоактивних речовин, які є в земній корі, а також падають на поверхню Землі з космосу у вигляді космічних променів. Космічні промені дають радіаційний вклад дещо менший половини зовнішнього опромінення, яке населення одержує від природних джерел. Космічні промені в основному складаються із заряджених частинок. Космічному зовнішньому опроміненню піддається вся поверхня Землі. Однак опромінення це нерівномірне.

Інтенсивність космічного випромінювання залежить від сонячної активності, географічного положення об'єкта і зростає з висотою над рівнем моря. Велика частина космічних променів надходить до Землі із глибин Всесвіту, але деяка його частина народжується на Сонці під час сонячних спалахів. Космічні промені можуть досягати поверхні Землі, або взаємодіяти з її атмосферою і породжувати вторинне випромінювання, яке в свою чергу стає причиною утворення різних радіонуклідів. Північний і Південний полюси опромінюються значно більше, ніж екваторіальні області. Це пов’язано з існуванням біля Землі магнітного поля, яке відхиляє заряджені частинки. Істотно також, що рівень опромінення зростає із зростанням висоти. Причиною цього зростання є зменшується шару повітря, яке відіграє роль захисного екрана. Поглинена потужність дози космічного випромінювання в повітрі на рівні моря дорівнює 32 нГр/годину і формується в основному мюонами. Для нейтронів на рівні моря потужність поглиненої дози складає 0.8 нГр/годину і потужність еквівалентної дози складає 2.4 нЗв/годину. За рахунок космічного випромінювання більшість населення одержує дозу, рівну 0.35 мЗв на рік. Сонячні спалахи мають велику радіаційну небезпеку під час космічних польотів. Космічні промені, що йдуть від Сонця, в основному складаються з протонів широкого енергетичного спектру (енергія протонів до 100 МеВ). Заряджені частинки від Сонця здатні досягати Землі через 15-20 хв після того, як спалах на його поверхні стає видимим. Тривалість спалаху може сягати декількох годин. У результаті ядерних реакцій, що відбуваються в атмосфері під впливом космічних променів, утворюються радіоактивні ядра – космогенні радіонукліди. Наприклад 14 3H 12C , 14 p 14C У створення дози найбільший внесок роблять 3H, 7Be, 14C і 22 a які надходять разом з їжею в організм людини (табл.1) Таблиця 1 Доросла людина споживає з їжею 95 кг вуглецю на рік при середній активності на одиницю маси вуглецю 230 Бк/кг. Сумарний внесок космогенних радіонуклідів в індивідуальну дозу складає близько 15 мкЗв/рік. Земна радіація обумовлена наявністю у гірських породах Землі радіоактивних ізотопів калію-40, рубідію-87 і цілого ряду інших складників радіоактивних сімейств, які входять до складу Землі. Всі ці ізотопи беруть початок відповідно від урану-238 і торію-232 , і мають тривалі періоди піврозпаду. Рівні земної радіації також неоднакові для різних місць і залежать від концентрації радіонуклідів на тій чи іншій ділянці земної поверхні. Приблизно 95% населення Землі проживає у місцях, де потужність дози земної радіації складає (0.3 - 0.6) мЗв на рік. Близько 3% населення Землі одержує приблизно 1,0 мЗв на рік, а близько 1.5% - більше ніж 1.4 мЗв на рік. Є місця, де рівні земної радіації значно вищі. За підрахунками науковців, середня ефективна еквівалентна доза зовнішнього опромінення, яке людина одержує від земних джерел природної радіації, складає приблизно 350 мкЗв. Це трохи більше середньої індивідуальної дози опромінення, яке створюється космічними променями на рівні моря. Внутрішнє опромінення В середньому дві третини ефективної еквівалентної дози опромінення, яке людина одержує від природних джерел радіації, надходять від радіоактивних речовин, які потрапили в організм із їжею, водою або повітрям.

Трагедия отамана Волинця.P К., 2002. Козельський Б. В. Шлях зрадництва  авантюр: Петлюрвське повстанство.P X., 1927. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералтет укранських визвольних змагань.P Львв, 1995. Копиленко О. Л. «Сто днв» Центрально Ради.P К., 1992. Корпус счових стрельцв.P Чикаго, 1969. Косик В. Полтика Франц щодо Украни // Укранський сторик.P 1979. P14. Кох Г. Договр з Денкним.P Львв, 1930. Краснов В., Дайнес В. Неизвестный Троцкий. Красный Бонапарт.P М., 2000. Крах германской оккупации на Украине.P М., 1936. Кубанин М. К истории кулацкой контрреволюции // На аграрном фронте.P 1925. P9. Кузьмин Г. В. Гражданская война и военная интервенция в СССР: Военно-политический очерк.P М.: Воениздат, 1958. 360 с. Куромя Г. Свобода  терор у Донбас К., 2002. Литвин А. Л. Красный и белый террор в России (19171922).P М., 2004. Литвин М. Укрансько-польська вйна 19181919 рр.P Львв, 1998. Литвин М., Науменко К. ¶сторя ЗУНР.P Львв, 1995. Литвин С. Суд стор: Симон Петлюра  петлюриана.P К., 2001. Лихолат А. В

1. Радіаційна безпека

2. Біологічна дія радіації

3. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

4. Деятельность "Избранной Рады" во времена Ивана Грозного

5. Избранная Рада и ее реформы

6. Изобретение радио Поповым
7. Контент-анализ "Городские новости радио "Европа плюс Шахты"
8. Інвестиційна діяльність страхових компаній

9. Перша світова війна. Причини та характер

10. Первые передачи телевизионных изображений по радио в СССР

11. Избранная рада и опричнина Ивана Грозного. Их влияние на развитие русской государственности в работах советских историков

12. Кто "изобрел" радио?

13. Жизнь ради смерти

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

16. Не разводиться - ради детей

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

17. Жизнь без целей или жизнь ради целей?

18. Радио- и телереклама

19. Радуйтесь оргазму вместе с партнером

20. Особенности общения с аудиторией радио- и телевещания

21. Варіаційні принципи механіки

22. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
23. Екологія в Україні
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

26. Інноваційна діяльність підприємства

27. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

28. Святой блаженный Андрей, Христа ради юродивый

29. "Водный промысел": история производства радия в республике Коми

30. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

31. Інформаційна політика України

32. Радио в интернете

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

34. Структура, основні поняття і закони екології

35. Соціальна екологія

36. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

37. Екологічна криза та форми її прояву

38. Украинская Центральная Рада /Укр./
39. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі
40. Кто изобрёл радио?

41. Реклама на радио: ее особенности и характеристики

42. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

43. Інвестиційна діяльність страхових компаній

44. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

45. Біологія та екологія бактеріофагів

46. Екологічний зміст процесу антропогенезу

47. Екологічні особливості ампельних рослин

48. Екологія бактерій

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Ведення земельного кадастру на території Лідіївської сільської ради Доманівського району Миколаївської області

50. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

51. Екологічне землеробство

52. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

53. Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області

54. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області
55. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
56. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

57. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

58. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

59. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

60. Екологічне право як галузь права

61. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

62. Комерційна таємниця

63. Обєкти екологічних правовідносин

64. Пенсійна реформа в Україні

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

65. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

66. Принципи міжнародного екологічного права

67. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

68. Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство

69. Україна як конституційна держава

70. Значение местного радио
71. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад
72. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

73. Інформаційна безпека, пошук інформації

74. Інформаційна структура Російської Федерації

75. Корпоративна інформаційна система R/3

76. Операційна система LINUX. Команди

77. Операційна система Windows

78. Реляційна база данних трудової книжки

79. Велика Вітчизняна війна: ціна перемоги

80. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

81. Війна в Афганістані

82. Друга Світова війна

83. Друга світова війна на Украіні

84. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

85. Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы

86. Переяславська рада. Входження України до складу Росії
87. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
88. Радянсько-польська війна 1920 р.

89. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

90. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

91. Українська республіка в часи Центральної Ради

92. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

93. Витоки української авіації

94. Антени військових радіостанцій

95. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

96. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

97. Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

98. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

99. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.