Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія Кафедра фінансово-економічного аналізу та статистики Контрольна робота з дисципліни політична економія Виконала: студентка І курсу заочної форми навчання факультет «Економіки і менеджменту», спеціальність «Економіка підприємства» Стоян Марія Валеріївна Полтава - 2009 ПЛАН Вступ Конкуренція Форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці Список використаної літератури ВСТУП КОНКУРЕНЦІЯ - це змагання між виробниками (продавцями) товарів, а в загальному випадку — між будь-якими економічними, ринковими суб'єктами; боротьба за ринки збуту товарів з метою здобуття вищих доходів, прибутку, інших вигод (від лат. co curre ia - стикатися). Метою даної роботи є аналіз еволюції поняття &quo ;конкуренція&quo ; з розвитком економічних теорій, показати яку роль грає держава в розвитку і підтримці конкурентних стосунків в ринковому середовищі. У системі ринкових стосунків покупці вільно обмінюються благами на багатьох конкурентних ринках. Конкуренція є механізмом, який вирішує всі економічні проблеми суспільства. Ринковий характер економічних стосунків означає свободу вибору для покупця і продавця. Механізм ринку діє через співвідношення попиту і пропозиції, що передбачає необхідну рухливість цін, конкуренцію товарів і, значить, товаровиробників. Конкуренція – це невід'ємна частина ринкового середовища, необхідна умова розвитку підприємницької діяльності. Конкуренція виникла одночасно з товарним виробництвом, проте лише при капіталізмі вона перетворилася на головний важіль ринкового регулювання суспільного виробництва. Конкуренція одночасно має і позитивні і негативні сторони. Позитивний вплив конкуренції на економіку полягає в наступному: 1.вона сприяє розвитку науково-технічного прогресу, постійно заставляючи товаровиробника застосовувати кращі технології, раціонально використовувати ресурси. Завдяки конкурентній боротьбі вимиваються економічно неефективні виробництва, застаріла техніка, неякісні товари; 2. вона чуйно реагує на зміну попиту, веде до здешевлення витрат виробництва, гальмує зростання цін, а у ряді випадків веде до їх зниження; 3.певною мірою вирівнює норму прибутку на капітал і рівень заробітної плати у всіх галузях національної економіки. До негативних сторін можна віднести: 1.додає бізнесу певну нестабільність, створює умови для безробіття, інфляції і банкротства; 2.веде до диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого розподілу; 3.її слідством може бути надвиробництво товарів і недовантаження потужностей в періоди виробничих спадів. У роки планової економіки в нашій країні конкуренція не грала тієї ролі, яка їй відводиться при ринкових методах господарювання. З точки зору організації планової економіки концентрація виробництва в монополіях вважалася найбільш ефективним способом господарювання, а конкуренція - джерелом хаосу і криз надвиробництва. Завдяки цьому економіка перетворилася не лише на систему високомонополізованих виробництв, але буквально в суму гігантських промислових натуральних господарств, що самостійно забезпечують себе всім необхідним: від допоміжного виробництва до соціальної сфери.

Все це привело до низької ефективності виробництва, надмірно високого рівня витрат, і, в деяких галузях до глибокого технологічного відставання від передових науково-технічних розробок. Чим жорстокіша конкуренція на внутрішньому ринку, тим краще національні фірми виявляються підготовленими до боротьби за ринки за кордоном, і тим у вигіднішому положенні опиняються споживачі на внутрішньому ринку і по рівню цін, і за якістю продукції. Адже конкурентноздатна продукція повинна мати такі споживчі властивості, якими б вона вигідно відрізнялася від схожої продукції інших конкурентів. Підтримка конкурентного середовища в Україні, як і у всіх розвинених країнах в даний час, стала важливим завданням державного регулювання економіки. А значить, вивчення конкуренції, її роль в розвитку ринкових стосунків є зараз важливим завданням економічних досліджень в нашій країні. КОНКУРЕНЦІЯ Конкуренція – це суперництво, економічна боротьба, змагання між продавцями – виробниками за право здобуття максимального прибутку і між покупцями при покупці товарів за велику вигоду. Конкурентна боротьба сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів. Ресурси розподіляються по галузях і видах виробництва так, щоб продукція, отримана від цих ресурсів, приносила їм прибуток. Вона є регулюючою силою в умовах ринку. Конкуренція виконує в ринковій економіці важливу функцію – вона змушує виробників враховувати інтереси споживача, а значить, і інтереси суспільства в цілому. В ході конкуренції ринок з безлічі товарів відбирає лише ті, які потрібні споживачам. Саме їх вдається продати. Інші ж не користуються попитом, і виробництво їх скорочується. Конкуренція є конкретним механізмом, за допомогою якого ринкова економіка вирішує фундаментальні питання: що, як і для кого виробляти? Конкуренція грає важливу роль в ринкових стосунках. Вона стимулює розвиток економіки і самих працівників, діяльність самостійних одиниць. Через неї товаровиробники як би контролюють один одного. Їх боротьба за споживача призводить до зниження цін, зменшення витрат виробництва, поліпшення якості продукції, розвитку науково-технічного прогресу. Конкуренція є суперництвом суб'єктів господарської діяльності для досягнення найбільш високих результатів в своїх інтересах. Як економічний закон конкуренція виражає причинно-наслідковий зв'язок між інтересами суб'єктів господарювання і результатами в розвитку економіки. За наявності конкуренції на ринку виробники постійно прагнуть понизити свої виробничі витрати, аби збільшити прибуток. В результаті підвищується продуктивність, знижуються витрати і компанія дістає можливість зменшити ціни. Конкуренція також спонукає виробників покращувати якість товарів і постійно збільшувати різноманітність пропонованих товарів і послуг. Таким чином, виробники вимушені постійно боротися з конкурентами за покупців на ринку збуту шляхом розширення і поліпшення асортименту високоякісних товарів і послуг, пропонованих за нижчими цінами. Від цього виграє споживач. Основні умови виникнення конкуренції: 1.повна господарська (економічна) відособленість кожного товаровиробника; 2.п

овна залежність товаровиробника від кон'юнктури ринку; 3.протистояння всім іншим товаровиробникам в боротьбі за купівельний попит. Конкуренція – найважливий елемент ринку, що грає роль в підвищенні якості продукції, робіт і послуг, зниженні виробничих витрат, в освоєнні технічних новинок і відкриттів. Функції конкуренції Конкуренція направляє обмежені ресурси в ті галузі і види діяльності, на продукцію і послуги яких є попит. Це називається алокаціонною функцією або функцією розміщення. Інноваційна функція конкуренції полягає в стимулюванні впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, випуску нових видів продукції і послуг, підвищення якості продукції і послуг, і так далі. Функція конкуренції, що полягає в створенні умов для здобуття доходів і прибутку найбільш успішними підприємствами, що наводить до банкротства підприємства, чия продукція і послуги не користуються попитом у споживача, називається розподільною. Конкуренція є інструментом (засобом), яке перешкоджає виникненню і існуванню стійкої монопольної влади на ринку. Наприклад, монополіст може призначити ціну. В той же час конкуренція надає покупцеві можливість вибору серед декількох продавців. Чим досконало конкуренція, тим справедливіше ціна. Тобто конкуренція володіє контролюючою функцією. Конкуренція сприяє встановленню рівноважної ціни, рівнянню попиту і пропозиції. На чисто конкурентному ринку окремі фірми здійснюють незначний контроль над ціною продукції, мають настільки невелику частину від загального обсягу виробництва, що збільшення або зменшення її випуску не робитиме відчутного впливу на ціну товару. Виробник, так само як і покупець, завжди повинен орієнтуватися на ринкову ціну. Таким чином, конкуренція сприяє досягненню компромісу між продавцями і покупцями. Тут можна відзначити і те, що конкуренція створює тотожність приватних і суспільних інтересів. Конкуренція підтримує суспільно нормальні умови виробництва і реалізації товарів і послуг. Вона як би підказує товаровиробникам, скільки капіталу вони повинні вкласти у виробництво того або іншого товару. Припустимо, що один продавець витратив на виробництво якого-небудь товару більше засобів, чим інший. При такій ситуації, коли на ринку встановиться рівноважна ціна на даний вигляд товару, більше за прибуток матиме останній продавець, тобто той, хто виробив товар за нижчою собівартістю. А при надлишку даного виду товару станеться, як вже наголошувалося, різке падіння цін, і продавець, що витратив на виробництво багато засобів, зазнає збитків. Таким чином, конкуренція підтримує нормальні для всього суспільства умови виробництва. Макконнелл відзначає, що «в умовах чистої конкуренції ті, що керуються мотивом прибутку підприємці вироблятимуть кожен товар до тієї межі, в якій ціна і граничні витрати зрівнюються». З цього виходить, що в умовах конкуренції ресурси розподіляється ефективно. Конкуренція стимулює науково-технічний прогрес і підвищення ефективності виробництва. Оскільки конкуренція служить «зрівнювачем» цін, то можна зробити висновок, що при ринковому суперництві перемагатиме той, хто має товари високої якості і максимально низькою собівартістю.

Выбирать, другими словами, предстоит не между собственностью и пиратством, а между разными системами собственности и свободами, которые те предоставляют. Я уверен: есть способ обеспечить гонорары артистам без превращения сорока трех миллионов американцев в преступников. Самая яркая черта подобной альтернативы заключается в том, что она приведет к появлению совершенно другого рынка производства и распространения творчества. Доминирующее меньшинство, которое сегодня контролирует практически всю сферу дистрибуции контента в мире, больше не сможет осуществлять подобный абсолютный контроль. Скорее всего, они разделят судьбу гужевых повозок. Правда, следует признать, что производители телег нашего поколения уже оседлали Конгресс и правят закон для защиты себя от новых форм конкуренции. Для них выбор стоит между клеймением сорока трех миллионов американцев преступниками и собственным выживанием. Понятно, почему они поступают так. Непонятно, почему наша демократия продолжает им потворствовать. Джек Валенти очарователен, но не настолько, чтобы оправдать отход от такой глубокой и важной традиции, как свободная культура

1. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

2. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

3. Конкуренция, ее сущность и формы

4. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

5. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

6. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
7. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин
8. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

9. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

10. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

11. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

12. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

13. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

14. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

15. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

16. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

18. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

19. «Экономическая конкуренция. Её формы и роль в развитии экономики»

20. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

21. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

22. Роль грошей у ринковій економіці
23. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні
24. Роль конкуренции в экосистемах

25. Конкуренция и её экономическая роль. Виды конкуренции

26. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) (бюджетов WinWord)

27. Научно-технический прогресс: суть и роль в экономике

28. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

29. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

30. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

31. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

32. Роль власності у соціально-економічних процесах

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Полезная роль «вредных» активных форм кислорода

34. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

35. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

36. НТП: суть и роль в экономике

37. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

38. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування
39. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
40. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

41. Ненадлежащая реклама как одна из форм недобросовестной конкуренции

42. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

43. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

44. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

45. Роль та місце жінки у общині

46. Економічна та торгово-політична роль митного збору

47. Місце Великобританії у світовій економіці

48. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Економічна сутність та форми оплати праці

50. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

51. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

52. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

53. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

54. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
55. Роль фінансів в економічному розвитку країни
56. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

57. Конкуренция, её виды, место и роль в современном хозяйственном механизме

58. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

59. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

60. Ознаки ринку досконалої конкуренції

61. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

62. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

63. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

64. Ринок і державне регулювання економіки

Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты

65. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

66. Ринок як форма функціонування товарного господарства

67. Роль конкуренции и методы антимонопольного регулирования в современном мире

68. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

69. Форми і методи регулювання економіки державою

70. Ринок - економічна основа комерційної діяльності
71. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів
72. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

73. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

74. Гибридные формы промысловых рыб

75. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

76. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

77. Поиск внеземных форм жизни

78. Роль материнского генома в развитии потомка

79. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

80. Роль рек в освоении и заселении Сибири

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

81. Роль транспорта в организации экономического пространства России

82. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

83. Государственное регулирование экономики: формы и методы

84. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

85. Инфляция: сущность и формы проявления

86. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития
87. Роль государства в экономике
88. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

89. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

90. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

91. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

92. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

93. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

94. Организационно-правовые формы юридических лиц

95. Юридические формы защиты прав потребителей

96. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

98. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

99. Реферат о Пугачеве

100. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.