Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти та науки України Криворізький державний педагогічний університет кафедра психології та педагогічних технологій « Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі » Курсова робота з вікової психології Науковий керівник: доцент кафедри психології та педагогічних технологій, кандидат псих. наук Мірошник Зоя Михайлівна. Виконав студент педагогічного факультету групи ПП – 04 – 4 Алексанкін. І. С. Кривий Ріг - 2007- ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ I. Загальна характеристика підліткового віку 1.1 Особливості емоційної сфери та психофізіології підлітків 1.2 Тривожність підлітка як емоційне явище 1.3. Поняття соціального становища підлітка в шкільному колективі РОЗДІЛ II. Експериментальне дослідження психологічних особливостей підліткового віку 2.1. Діагностика рівня тривожності учнів 8-го класу 2.2. Виявлення статусного розподілу серед учнів 8-го класу Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Життя людини складається з різноманітних сфер. Ми впливаємо на них і вони, водночас, впливають на нас. Однією з таких сфер є емоційна. З психологічної точки зору емоції людини викликають інтерес не лише природою їх виникнення, функціонування, а й розвиваючого або ж, навпаки, руйнуючого впливу на особистість. Такі вчені як К.Еріксон, У.Морган, Ю.В.Пахомов, Ю.Ханін, Г.Айзенк, Б.Вяткін, Ч.Спілбергер, Н.Махоні, Е.Соколов, Е.Г.Ейдеміллєр, А.І. Захаров багато років досліджували явище підліткової тривожності як емоційного стану та її вплив на соціалізацію молодої особистості. Виходячи з кола проблем сучасного шкільного практичного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності підлітків як такої вікової категорії, яка є „перехідною&quo ;, кризовою, не стійкою, але у той же час - фундаментальною, базовою для „нової&quo ;&quo ; особистості. Тривожність негативно впливає не лише на емоційне самопочуття людини, а й у подальшому її житті порушує функціональні можливості психіки - занижена самооцінка, низький рівень навчальності в силу ригідності мислення, відсутності креативу уяви, продуктивності пам'яті - відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості. Так звані «хронічні тривоги» здебільшого перетворюються на патопсихологічні розлади. Значна кількість тривожних дітей мають проблеми зі здоров'ям. Вирішення цієї проблеми, а саме - виявлення чітких детермінант появи тривожності, об'єктивна оцінка наслідків наявності в емоційному житті дитини надмірної тривоги і страху, створення найбільш оптимальної бази тих соціальних інститутів, які супроводжують людину на шляху її соціалізації, розробка дієвих корекційних програм усунення особливо дитячої тривожності - значно допоможе у таких соціальних аспектах як навчально-виховний процес у закладах освіти, родинне виховання, соціалізація особистості, індивідуальний розвиток і саморозвиток. Ідеалістичне поєднання проблем тривожності підлітків та їх становища в оточенні однолітків - як однієї з характеристик даного віку - привело до формування теми дослідження. Тому темою курсової роботи є: „Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі&quo ;.

Об'єктом дослідження є міжособистісні стосунки підлітків. Аналізуючи об'єкт, предметом дослідження постає підліткова тривожність і соціальне положення в групі. Мета роботи: експериментальним шляхом дослідити вплив високого рівня тривожності підлітка на його соціальне становище у групі. Гіпотеза: високий рівень загальної тривожності підлітка детермінує дисгармонійний вплив на статусне положення учня в класі. Завдання дослідження: за допомогою психодіагностичних методик визначити рівні тривожності учнів підліткового віку; використовуючи соціометричну методику дослідити особливості взаємовідносин учнів у певному класі та їх статусне положення; спираючись на отримані шляхом діагностування дані, перевірити чинність поставленої гіпотези та зробити висновки; навести приклад корекційної програми тривожності підлітків. РОЗДІЛ I. Загальна характеристика підліткового віку1.1 Особливості емоційної сфери та психофізіології підлітків Підлітковий вік також прийнято називати перехідним, тому що саме в цей період дитина робить вирішальний крок в завершенні свого дитинства і переходить до того етапу розвитку, який прямо, не опосередковано готує її до самостійного життя. У підлітків значно змінюється характер пізнавальної діяльності у порівнянні з молодшими школярами. Це вимагає засобів засвоєння знань, що в свою чергу передбачає більш високий рівень розвитку абстрактного, теоретичного мислення. Окрім того, вони починають стикатися з різними оцінками, які дають дорослі фактам дійсності та їм самим, їх особистості. Все це визначає зовсім іншу позицію учнів по відношенню до вчителів, і, так би мовити, емансипує підлітків від безпосереднього впливу дорослих, роблячи їх значно більш самостійними (Божович Л.І.). В дослідженнях Серебрянова Є.Л. було показано, що судження та оцінки однолітків починають набувати для підлітків більшого значення ніж судження та оцінки вчителів. Характерною ознакою цього віку є бажання за будь-яких умов уникати критики друзів і страх бути відстороненими від референтної групи. В процесі відносин з дорослими та однолітками формується самосвідомість підлітка. Розвиток самосвідомості відбувається в шістьох різноманітних напрямках. Перший напрямок – зростання та розвиток суб’єктивного особистісного образу. Другий, в розвитку самосвідомості, веде цей процес до шляху інтеріоризації, тобто перенос образа сформованого завдяки дорослим і одноліткам у власну свідомість. Третій напрямок – інтегрування. Підліток починає усвідомлювати себе як ціле. Четвертий напрямок – відгородження власного образу від зовнішнього світу та інших людей. Наступна ланка – розвиток колективістської моралі; досягається приблизно у 17 років, але навіть не всіма. Шостий напрямок полягає в нарощенні індивідуалізації (Виготський Л.С.). Процес самосвідомості є безперервним. На відміну від молодших школярів підлітки живуть не тільки в теперішньому, а значною мірою і в майбутньому. Підлітки стоять на порозі самостійного життя. Вони зайняті пошуками свого місця в суспільстві. “Прагнення знайти своє місце в суспільстві, самовизначитися, стає специфічною рисою старших підлітків” .

Основна внутрішня позиція дітей цього віку виявляється в тих зрушеннях, які відбуваються в мотиваційній сфері їх діяльності. Відбуваються істотні зміни у змісті і співвідношенні основних мотиваційних тенденцій. Збагачується мотивація навчальної діяльності, утворюються системи мотивів, в яких провідне місце посідають мотиви широкого соціального змісту (Виготський Л.С.). У зв’язку з розвитком свідомості, самосвідомості та реструктуризацією мотиваційної сфери формуються і вольові якості. Зміцнюється така риса волі, як здатність керуватися у своїй поведінці й діяльності більш віддаленими цілями, усвідомленням своїх обов’язків. Помітно зростають сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль. Збагачується мотиваційна сторона вольових дій. У їх регуляції важливої ролі набувають ідеали і моральні переконання. У підлітків формується вміння підпорядковувати свою поведінку конкретним цілям, на перше місце виступає відповідальність перед самим собою (Костюк Г.С.). Відбувається подальше формування самоконтролю, оволодіння прийомами керування собою. Вони доцільно і послідовно користуються такими засобами самоконтролю, як планування, ставлення до себе вимог, заохочення й самопокарання. Однак, слід зауважити, що у деяких підлітків є значні прогалини у формуванні вольових якостей. Вони часто відволікаються, важко буває переходити до робочого стану, лінуються, тривалість їх вольових зусиль залежить від безпосередньої зовнішньої стимуляції (нагадувань, контролю, покарання тощо). Продуктивність роботи багато в чому залежить від настрою. Емоційне життя підлітка тісно пов’язане з розвитком свідомості, самосвідомості, мотиваційної та вольової сфери, а також від перебігу пізнавальних процесів. У підлітків спостерігається значне збагачення емоційності. “Нові емоції викликаються не тільки об’єктами, а й дійовими взаємовідносинами з іншими людьми, новими видами діяльності, їх змістом, перебігом і результатами” . Інтелектуальна діяльність набуває нового емоційного забарвлення, пов’язаного з прагненням до вироблення наукового світогляду. Мислення стає повним пристрасності, завзяття (Божович Л.І., 1968). Прагнення будь-що дійти істини, мати свою власну думку, стверджувати свої погляди – все це свідчить про особливий емоційний характер пізнавальної діяльності в цьому віці. Високого розвитку починають набувати інтелектуальні почуття, зокрема любов, почуття нового, здивування, сумніву, упевненості, невпевненості тощо. Емоційні переживання підлітків починають характеризуватись глибиною, міцністю, тривалістю, вони різноманітніші за своїм змістом і спрямованістю, ніж у молодших школярів. Особливо загострюються почуття, пов’язані з усвідомленням свого “Я”, власної гідності. Збагачуються естетичні почуття та емоційна вразливість. У зв’язку із зростанням самоконтролю і саморегуляції своєї поведінки змінюються форми виявлення почуттів. Поступово слово та інтонація стають головним засобом виявлення почуттів та засобом впливу на почуття інших людей (Якобсон, 1958). В підлітковому віці починає формуватись вища емоційна чутливість, здатність співпереживати, розуміти і відгукуватись на переживання іншої людини, особливо однолітка.

Устраивает это региональные организации или не устраивает, покажут последующие пленумы ЦК КПРФ и, в меньшей степени, ее Съезд. Ряд депутатов — членов КПРФ пожертвовали в 2007 г. на нужды КПРФ по 980 000 рублей. Это обязательная «рента» за депутатство. Хотя маловероятно, что почти всю свою зарплату они сдают Зюганову. Скорее всего, здесь имеет место что-то вроде отмывания денег, поступивших от тех или иных структур сверх разрешенного лимита. Незаконно, но осуждать КПРФ я в данном случае не намерен. Есть, правда, одно «но»… Лица, которые жертвуют по такой сумме, становятся чем-то вроде иисусов христов, а такое их, во многих случаях, малозаслуженное возвышение в глазах партийной общественности может привести к негативным последствиям. Например, это может способствовать повышению их статусного положения в партии. Это может быть одним из способов взращивания кадров по-зюгановски. Впрочем, подобное внутреннее дело партии. С самого момента возникновения в кремлевских кругах идеи создания КПРФ как похоронной структуры для существовавших на 1992 год коммунистических партий факт ее создания не воспринимался думающими коммунистами, как появление действительно коммунистической партии, даже несмотря на то, что рядовыми членами партии на тот момент действительно являлись убежденные коммунисты

1. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

2. Методи наукових і експериментальних досліджень

3. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

4. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

5. Проблеми тривожності підлітків

6. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
7. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
8. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

9. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

10. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

11. Дослідження харчування

12. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

13. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

14. Про методи дослідження малих річок

15. Агресія як форма поведінки підлітків

16. Спектральні наземні дослідження

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

17. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

18. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

19. Палеоантропологічнi дослідження

20. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

21. Методика гідрогеологічних досліджень

22. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
23. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
24. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

25. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

26. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

27. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

28. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

29. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

30. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

31. Дослідження методів чисельного інтегрування

32. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

33. Дослідження чисельних методів інтегрування

34. Історіографія досліджень голодомору

35. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

36. Палеонтологічні дослідження

37. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
40. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

41. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

42. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

43. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

44. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

45. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

46. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

47. Маркетингові дослідження

48. Маркетингові дослідження діяльності фірми

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

49. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

50. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

51. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

52. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

53. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

54. Дослідження асортименту пральних машин
55. Дослідження поведінки споживачів
56. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

57. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

58. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

59. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

60. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

61. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

62. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

63. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

64. Методи психофізіологічних досліджень

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

66. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

67. Променеве дослідження молочної залози

68. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

69. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

70. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
71. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень
72. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

73. Дослідження аспектів управління якістю продукції

74. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

75. Дослідження та розробки на підприємстві

76. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

77. Асоціальна поведінка підлітків

78. Методи науково-педагогічних досліджень

79. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

80. Основи наукових досліджень

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

82. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

83. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

84. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

85. Технології навчання як дослідження

86. Виховання естетичної культури підлітків
87. Організація і структура наукових досліджень
88. Методи політичних досліджень

89. Дослідження рухів зубообробного вестата

90. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

91. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

92. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

93. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

94. Неврози в дітей і підлітків

95. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

96. Предмет дослідження соціальної психології

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

97. Проблема "важких" підлітків

98. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

99. Психологічні особливості спілкування підлітків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.