Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Сучасна митно-тарифна політика України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Відкритий міжнародний університет розвитку людини &quo ;Україна&quo ; КОНТРОЛЬНА РОБОТА Сучасна митно-тарифна політика України виконала студентка 4-ого курсу групи ЗМЗЕД-41 спеціальності ”менеджмент ЗЕД” Викладач: Могілевська В. П. Київ 2008 План 1. Особливості формування національної макромоделі зовнішньоекономічної політики 1.1 Cтруктура ЗЕП 1.2 Відображення в моделі ЗЕП зовнішньоекономічних зв’язків 2. Сучасна митно-тарифна політика України 2.1 Поняття митного контролю 2.2 Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем 2.3 Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею 2.4 Склади митниць 2.5 Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем 2.5.1 Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем 2.5.2 Технологія оформлення декларації-зобов'язання 2.5.3 Зберігання товарів під митним контролем 2.5.4 Завершення митного оформлення Список використаної літератури 1. Національна макромодель ЗЕП: структура і стратегічне оперування 1.1 Структура ЗЕП Для національної ситуації характерно, що ЗЕП вважається одним з основних механізмів трансформації економіки в новітню економічну систему згідно з пріоритетами й національним стратегічним інтересам. Іншими словами, народжується країна – системи, що здійснюють ЗЕП, з численними винисеннями за національні межі функціональними ланками. Ці ланки-ланцюги забезпечують «підключення» національної економіки до різних ланок зовнішньоекономічних і світових відтворювальних ядер (циклів). Оскільки державі не байдуже, як ЗЕП розв’язує це масштабне завдання, зазначений процес реалізується вбудовуванням в економічну політику відповідної макромоделі зовнішньоекономічної політики. За структурою ця модель складається з трьох важливих компонентів: основних закономірностей, які зумовлюють економічну природу ЗЕП; політико-організаційної форми реалізації стратегічних цілей; адекватного методологічного інструментарію прийняття стратегічних рішень. 1.2 Відображення в моделі ЗЕП зовнішньоекономічних зв’язків Багатопланова та суперечлива структура і процес функціонування зовнішньоекономічних зв’язків відображаються в моделі ЗЕП. По-іншому й не може бути, бо вони є складовою національної економіки. Звичайно цим різноплановість зовнішньоекономічного сектору не обмежується. Певна різноманітність зумовлюється також світогосподарською сферою. У цих умовах модель ЗЕП має відображати вплив чисельних факторів і в кінцевому підсумку може бути подана у вигляді рівнодійової політичного вектора, який сприймає (оперує) рух чисельних факторів. Серед цих факторів необхідно виокремити насамперед рівні управління співробітництвом: державний, територіально-виробничий, галузевий та міжгалузевий, співробітництва на рівні корпорації, підприємства та організації. Істотно змінюється розстановка акцентів у ЗЕП, якщо розглядати її за векторами зовнішньої політики. Неминучість специфічних особливостей співробітництва з розвиненими країнами, з країнами Центральної та Східної Європи, Латинської Америки, Близького Сходу, Азіатсько-Тихоокеанського басейну та ін.

Своєрідною є політика співробітництва з окремо взятими країнами (США, Німеччина, Китай та ін.). По-іншому будується ЗЕП з асоціативними угрупуваннями та організаціями: ЄС, Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Північноамериканською асоціацією вільної торгівлі (НАФТА) та ін. Модель ЗЕП має бути адаптована до зазначеної різноманітності. Фактори, що впливають на компонування й власності моделі ЗЕП, аж ніяк не вичерпується зазначеними ознаками. Наприклад, значну роль відіграють зовнішньополітичні фактори, відмінність у пріоритетах завдань, що розв’язуються завдяки активізації зовнішньоекономічних зв’язків, тощо Усе це у поєднанні визначає поліхромність моделі ЗЕП. Вона є системою, що охоплює підсистеми різного ступеня розвиненості: зовнішньо-торгівельну, кредитно-грошову політику тощо. Загалом національна модель ЗЕП у такій ситуації становить сукупність різних типів моделей ЗЕП. Так, українська зовнішня економічна політика зіткнулась з трьома типами моделей ЗЕП, що мають різні організаційні структури. Постачально-збутову було відпрацьовано в межах співробітництва країн – членів РЕВ. Модель торгово-посередницької політики вилилась в роза луджену структуру Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі. Третя - найвища модель ЗЕП співробітництва – зароджується в Україні зі своїми центрами формування (Міністерство економіки, фінансів та ін.). Становлення нового типу моделі ЗЕП повинно враховувати уже напрацьовані зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки (наприклад, Україна та інші нові незалежні держави – з країнами СНД). З утворенням СНД кожна її держава постала перед вибором власної моделі ЗЕП. Насамперед спостерігається її регіоналізація: утворення Євразійського економічного співробітництва, ГУУАМ тощо. Нині відбувається «прикрашення» національних моделей ЗЕП у контексті своєрідної зовнішньоекономічної багатоукладності. Одне слово, модель ЗЕП розкриває закладений у ній потенціал лише тією мірою, якою розроблено й представлено всі необхідні складові: теоретичне підґрунтя моделі, що розкриває внутрішню її логіку й певний каркас (вісь), який зумовлює її організаційно-функціональну структуру і формування відповідного методологічного апарату. Такими є три основних орієнтири національної моделі ЗЕП, які, у свою чергу, мають кілька зрізів, що й становлять її публічне матеріальне становище. Отже, багатогранна (повна) національна модель ЗЕП, що працює, відповідає на численні запитання, пов’язані з регулюванням сільськогосподарських зв’язків. 2. Сучасна митно-тарифна політика України 2.1 Поняття митного контролю Світовий розвиток зовнішньо-економічних зв’язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторгівельних потоків, стали причиною тому, що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон. Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни. Таке переміщення місця митного оформлення в ‘тил’ митної території поставило перед митними органами задачу дотримання митного законодавства на етапі переміщення товару від кордону до внутрішньої митниці, де і здійснюється остаточне митне оформлення вантажів.

Таким чином, службові особи митниці зобов’язані вжити заходів для забезпечення виконання діючого законодавства в період перебування товарів під так званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних дій у відношенні до об’єктів, що переміщуються під митним контролем. Проходження митного контролю є необхідною, але не достатньою умовою завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари та предмети, що переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.) До форм митного контролю належать: перевірка документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистий огляд), переогляд, облік предметів, які переміщуються через митний кордон України. Можливі також інші форми контролю, якщо вони не суперечать законам України. До обов’язків підприємств, а також громадян, що переміщують через митний кордон України товари та інші предмети, належнить надання митниці необхідні для митного контролю документи. Перелік та порядок подання документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним комітетом України відповідно до законодавства України про митну справу, Митного кодексу України та інших законодавчих актів України. Згідно до статті 85 Митного кодексу України вантажі, які переміщуються через митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею, причому підприємства можуть зберігати вантажі тільки з дозволу митниці та під її контролем. За перебування вантажів під митним контролем митниця справляє з власника вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Цей збір за перебування вантажів під митним контролем справляється незалежно від місцезнаходження вантажів та сплати митного збору за зберігання. 2.2 Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем Нині діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 380 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за 469/2909) і Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за 443/2883 ). Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем.

Перед самим Рздвом Мнстерство прац та соцально полтики Украни професю гадалки, астролога, хроманта цлителя ввело в Державний нацональний класифкатор професй. Державн муж тим самим узаконили хню дяльнсть сказали, що "признаючи так профес, ми наслдумо вропейський досвд", що "це допоможе держав контролювати доходи знахарв гадалок, заставити х платити податки" (голова комтету Верховно Ради з питань науки освти)»!!! Допускаю, що Тимошенко не читала цього «Послання». Але не можу збагнути, чому ан начебто побожний полттехнолог Олег Медведв, ан дослдник страхв людських, не менш побожний «пастор» Олександр Турчинов не ознайомили Юлю Володимирвну з першою (!) заповддю Закону Божого, яка гласить: «Я - Господь, Бог твй нехай не буде в тебе нших богв, крм Мене», та не нагадали слова, промовлен Господом до Мойсея: «Не ворожть, не гадайте! Не звертайтесь до духв померлих та до ворожбитв, не доводьте себе до опоганення ними» (Старий Заповт. Книга Левт, глава 19: 26, 31)?! Зважмо, шановн читач, також на те, що дос нхто толком не аналзував, на скльки ж саме - на 3%, чи на 13%, чи на вс 17,11%, - окультистськ манпуляц поповнили електоральний урожай лдерки «вонства свтла»? Але й без такого аналзу зрозумло, що з х помччю псля дострокових виборв 2007-го року Тимошенко премр-мнстром стала, а нещодавно ВОНА заледве президентом Украни не була обрана! У першому випадку блоки БЮТ НУНС заледве нашкребли сукупно 226 голосв за призначення

1. Сучасна мовна політика України

2. Митна політика України

3. Податкова політика України

4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

5. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

6. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
7. Валютна політика України
8. Структура системи соціального захисту населення і політики України

9. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

10. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

11. Історія становлення митної системи на теренах України

12. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Економіко- і політико-географічне положення України

15. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

16. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

17. Центристські партії в політичній системі сучасної України

18. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

19. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

20. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

21. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

22. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
23. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
24. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

25. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

26. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

27. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

28. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

29. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

30. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

31. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

32. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

33. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

34. Суспільно-політичне та культурне життя України

35. Первісна культура на терені сучасної України

36. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

37. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

38. Вибори та їх роль у політичному житті України
39. Державна політика в Україні
40. Економічні чинники регіональної політики в Україні

41. Партійна система України. Політичний маркетинг

42. Розвиток політичної думки України

43. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

44. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

45. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

46. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

47. Митна політика

48. Організаційна структура митної системи України

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

50. Переміщення через митний кордон України

51. Система митних органів України та їх повноваження

52. Митна служба України

53. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

54. Сучасний стан фондового ринку України
55. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
56. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

57. Атомна енергетика України і РПС

58. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

59. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

60. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

61. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

62. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

63. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

64. Історія України

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Історія соборності України

66. Господарство України періоду утвердження капіталізму

67. Національна політика СРСР в роки перебудови

68. Період гетьманщини України

69. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

70. Історія держави та права України
71. Культура України в 30-х рока
72. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

73. Економічне районування України

74. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

75. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

76. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

77. Поняття, форма та функції Конституції України

78. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

79. Суверенітет України

80. Бюджет України: актуальні проблеми

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Державній бюджет України

82. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

83. Управління фінансами України

84. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

85. Організаційна система управління природокористуванням України

86. Машинобудування України
87. Бідність в України
88. Вплив російської кризи на економіку України

89. Місце України в глобалізаційних процесах

90. Машинобудівний комплекс України

91. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

92. Роль і значення АПК для господарства України

93. Авіаційний транспорт України

94. Чорна металургія України

95. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

96. Банківська система України

Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики

97. Механізм кредитування банками України

98. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

99. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.