Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Українська культура 1980–90-х років

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Контрольна робота на тему Українська культура 1980 – 90тих років Пік постмодернізму на Заході припав на 80ті роки, а зараз він переходить із розряду &quo ;сьогодення&quo ; в розряді минулого, своєрідної класики, хоча нічого нового на зміну йому не прийшло; більш того, складається враження, ніби постмодернізм втягує в свою орбіту нові сфери культурної свідомості. Центр художньої постмодерністської творчості з регіонів, де сьогодні переважає стабільність, пересувається в зони негараздів, що дедалі зростають, тобто на схід Європи, у держави колишнього Радянського Союзу. Радянська людина жила у такому світоустрої, де протилежні речі розглядаються як речі ідентичні. Наприклад, диктатура розглядалася як найвища форма демократії, працьовитість — як користолюбність і т.д. Перед нами саме така реальність, де втрачається наша здатність розрізняти добро і зло, істину й фікцію. Для колишніх соціалістичних країн проблема &quo ;загубленої реальності&quo ;, кризи цінностей — першорядна. Якщо західна філософія теоретично доводила неможливість існування бінарних опозицій свідомості, то у нас саме життя змішало їх. Уперше термін &quo ;постмодернізм&quo ; зародився в літературознавстві, але поступово захопив власну сферу духовності й активно застосовується філософами та культурологами у ха­рактеристиці сучасності. У 80х роках пост­модернізм із суто американського явища стає міжнародним. Постмодернізм притаманний і Україні; посуті, це стан сучасної культури, з його ідеями заперечення універсального детермінізму, раціоналізму, класичних цінностей. Відмітною рисою сучасного мистецтва є відмова від локального, зорієнтованого в цілому на місцеву специфіку художнього менталітету й відчуття себе частиною загального процесу. Завданням для України сьогодні є визначення своєї ідентичності, свого місця та голосу в за­гальнолюдському культурному розвиткові другої половини XX ст. Тому позитивним є все те, що сприяє активізації діалогу культур України та Заходу. Важливий культурний феномен 80х років — &quo ;вітер свободи&quo ;, що розкрив двері Заходу для митців зі Сходу, відкриває нові перспективи перед обома партнерами. Йдеться про усвідомлення єдності світової культури. І такою спільною основою з мистецтвом Заходу є мистецтво авангарду, що розвивалось в Україні та Росії між 1910—22 рр. й стало однією із фундаментальних основ сучасного світового мистецтва. Тимчасова 70-літня ізоляція українського мистецтва в &quo ;залізній клітці&quo ; колишнього СРСР від закономірностей згаданого процесу тільки підтверджує, що говорити про мистецтво України не можна поза контекстом найважливіших тенденцій світової культури. За цими законами розвитку воно у спотвореній формі, але всеж розвивалося в період ізоляції, і з подвійною силою &quo ;вибухнуло&quo ; після розпаду Союзу. Українське мистецтво зараз шукає шляхів інтегрування до європейського культурного простору. Однак перш ніж інтегруватися з ним сучасна Україна мусить пережити стадію глибокого й об'єктивного самопізнання. На відміну від Європи, у нас не існує науково вірогідної і обґрунтованої картини мистецької історії України XX ст.,

в котрій були б адекватно представлені різні течії, тенденції у взаємному зівставленні. З огляду на це, а також враховуючи реалії української художньої культури, її нинішній стан та соціальний контекст, специфіку сучасної суспільної свідомості в нашій країні, неможливо прийняти ідею механічної інтеграції українського мистецтва у світовий художній контекст. Абсурдними наголошуються будьякі спроби нав'язати нашій художній практиці концепцію &quo ;актуального&quo ; шляху, розвитку завдань і цінностей, виходячи із західної ситуації. Західна людина структурована зовсім іншим способом. Вона здатна терпіти агресію сучасного мистецтва. Не розуміє, але терпить. Проведено довгу й важку роботу, щоб західний представник середнього класу змирився з тим, що в одному з головних музеїв країни виставлений унітаз, який представляє &quo ;нетлінне мистецтво&quo ;. Сучасна людина нашої країни не реагує на сакральність такого типу. Така експлуатація функцій сакрального на Заході є частиною економічних відносин, а в нашому суспільстві абсолютно не спрацьовує. Людина орієнтована на традиційні сакральні цінності. Навіть молодь сьогодні не так вже рветься дивитись авангард, не кажучи вже про сучасне мистецтво, а охочіше знайомиться зі старим мистецтвом. Втома нації від потрясінь, революцій, утопій, постійних зусиль зберегти свою традиційнонаціональну культуру призводить до того, що радикальні образи сучасного мистецтва не сприймаються. Необароко у контексті українського менталітету. Сучасний стан суспільства, світосприйняття людини, суперечності кінця XX століття знайшли відображення в концепціях постмодернізму. Паралельно на Заході ведуться пошуки інших визначень характеру та &quo ;ключових понять&quo ; епохи. Широкий резонанс отримала, зокрема, концепція необароко, сформульована іспанським філософом Хав'єром Робертом де Бентосом та італійським дослідником О. Калабрезе. На їхню думку, сучасне суспільство схильне не до цілісного, а до фрагментованого сприйняття, до пантеїзму й динаміки, до багатополярності й плюралізму, що є типовим для бароко. Барокові за своєю суттю, як підкреслював К. Відаль, визначення, що їх надали 80м рокам Ж. Бодрійяр (&quo ;система симулякрів&quo ;), Г. Дебор (&quo ;суспільство спектаклю&quo ;), Ж. Баландьє (&quo ;театрократія&quo ;), Ж. Липовецький (&quo ;імперія ефемерного&quo ;). Це відчуття театральної примарності, бурлескності, неавтентичності життя, яке особливо виявилось у 80х роках, пов'язується західними філософами з необароковим світосприйняттям. Якщо для західної культури з її сильними традиціями раціоналізму, детермінізму, логізму, які критикуються постмодернізмом, необароко неавтентичне, то для української культури бароко взагалі є істотним шаром народної традиції, рідної стихії, звертаючись до якої сучасне мистецтво України отримує зовсім інше звучання. Декоративний експресіонізм &quo ;необароко&quo ; — одна з найвиразніших стильових ліній образотворчого мистецтва 80х років. Це відчутно в полотнах Ю. Луцкевича, П. Гончара, О. Бородая, А. Захарова, Н. Стороженка і ще десятків митців. Звернення до українського бароко, до кольору українських художників &quo ;Вольової групи&quo ; не є декларацією національного початку, а становить собою ускладнену постмодерністську гру.

Зокрема, новий український живопис прикметний бароковою ірраціональністю. Сучасний етап у розвитку українського мистецтва, починаючи з 80х років, можна назвати необарочним. Омар Калабрезе в книзі &quo ;Епоха необароко&quo ;, яка вийшла в 1987 році, наголошує, що саме термін &quo ;необароко&quo ; точніше та глибше характеризує сучасний менталітет людини, дух часу, смак епохи, ніж поняття &quo ;постмодернізм&quo ;. &quo ;Дух необароко&quo ; — це підвищення ролі таких форм творчості та соціальної поведінки, для яких характерні втрата цілісності, глобальності, впорядкованої систематичності, та акцентування замість цих якостей нестабільності, неоднозначності, змінюваності. Калабрезе аналізує, як універсальні ключові поняття барокового смаку виявляються в сучасних умовах. Для системи культури типу бароко характерне зміщення центру, посилення тиску на контур, тобто &quo ;робота на межі&quo ;. &quo ;Роботою на межі&quo ; автор вважає, наприклад, експериментування з лінією, перспективою в образотворчому мистецтві пізнього Ренесансу, маньєризму, бароко. За такими &quo ;граничними&quo ; варіюваннями точки зору, ракурсу, кута зображення вгадується вже саморуйнування перспективи. Та ж сама логіка простежується в сучасній культурі, яка постійно випробовує еластичність межі видів та жанрів мистецтва. Перехід межі між мистецтвом та життям — одна з основних тенденцій мистецтва XX ст., яку ми детально аналізували на прикладі концептуального мистецтва, попарту. Втручання побутових речей у сферу художньої діяльності, яке у 20х роках викликало сенсацію, сьогодні вже нікого не дивує. Це виявляється і в зміщенні жанрів, взаємоперехрещенні різноманітних видів мистецтв, в архітектурі, скульптурі. Як приклади &quo ;тяжіння до межі&quo ; Калабрезе розглядає спроби максимального підвищення або, навпаки, зниження порогу сприйняття часу та рухів у моментальній фотографії (зупинена мить) або під час прискореного та уповільненого теле й кінознімання. Кардинально змінюється сам характер сприйняття часу. Одна з ознак цього — тотальне осучаснення всіх продуктів культури в людській свідомості під впливом телебачення. Для учнів немає відчутної історичної дистанції між А. Шварценегером та міфологічними героями античності — Геркулесом, Одіссеєм, Ксеною, які стають суперменами сучасних серіалів. В епоху &quo ;тотальної візуалізації&quo ; дистанція між минулим та сучасним, будьяка хронологія зводяться до нуля: &quo ;все абсолютно синхронне&quo ;. Об'єкти, які потрапляють у сферу необароко, набувають властивості бути завжди тут, а &quo ;тут&quo ; означає всю історію в цілому, недиференційовано, причому йдеться не тільки про актуальність збігу часів, але й &quo ;спілкування можливого з реальним&quo ;. Мистецтво минулого розглядається як склад готових матеріалів. Фрагменти вириваються з контексту, та при цьому цінується зламаність, випадковість їх форми. Цікаво, що такою ж логікою керується телеглядач, коли натискає кнопки дистанційного управління багатоканального телевізора й перескакує з однієї програми на іншу, — він ніби створює з випадкових фрагментів якесь нове мозаїчне ціле.

Вважаючи безперечним для кожного комунста й для кожного свдомого робтника необхднсть найтсншого союзу для всх радянських республк у х боротьб з грзними силами всесвтнього мпералзму, росйська комунстична, партя стоть на тй позц, що означення форм цього, союзу буде остаточно виршено самими укранськими робтниками й працюючим селянством. 3. В тепершний-же час вдношення мж укранською соцалстичною совтською республкою й росйською соцалстичною федеративною совтською республкою опредлюються федеративним зв'язком на основ постанов великого центрального виконавчого Комтету 1 червня 1919 р.  центрального виконавчого комтету Украни 18 травня. 4. 3 огляду на те, що укранська культура (мова, школа й т. д.) на протяз столть придушувалася царатом  експлуататорськими клясами Рос, центральний комтет росйсько комунстично парт ставить в обов'язок усм членам парт всми засобами сприяти усуненню всх перепон до вльного розвитку укрансько мови й культури. Оскльки на Aрунт многовкового пригноблення серед вдстало частини укранських мас спостергаються нацоналстичн тенденц, члени росйсько комунстично парт обов'язан ставитися до них з надзвичайною терпимостю й обережностю, протиставляючи м слово товариського роз'яснення тотожности нтересв працюючих мас Украни й Рос

1. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

2. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

3. Українське кіно початку ХХ століття

4. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

5. Українська культура першої половини ХІХ століття

6. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття
7. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття
8. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

9. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

10. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

11. Українська література 19 століття

12. Культура початку ХХ ст Українська музика

13. Українська та зарубіжна культура

14. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

15. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

16. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

17. Українська революція (1917-1920 роки)

18. Архітектура України кінця ХVII століття

19. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

20. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

21. Українська культура: становлення та розвиток

22. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття
23. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
24. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

25. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

26. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

27. Культура России 9 - 20 вв.

28. Українська національна революція 1649-1657рр

29. Українська держава П. Скоропадського

30. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

31. «Українська демонологія та її персонажі»

32. Українська школа бухгалтерського обліку

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

33. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

34. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

35. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

36. Сучасна українська літературна мова

37. Українська мова в засобах масової інформації

38. Українська мова у професійному спілкуванні
39. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття
40. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

41. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

42. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

43. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

44. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

45. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

46. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

47. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

48. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

50. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

51. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

52. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

53. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

54. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни
55. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття
56. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

57. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

58. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

59. Срібне століття

60. Німецька література XVII століття

61. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

62. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

63. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

64. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

65. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

66. Українська модель менеджменту

67. Українська асоціація якості

68. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

69. Підготовка до ЗНО - українська мова

70. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай
71. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
72. Українська національна ідея

73. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

74. Наукова психологія XIX століття

75. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

76. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

77. Філософія ХХ століття

78. Українська писанка

79. Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта

80. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Етнічний розвиток Русі-України

82. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

83. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

84. Розвиток гнучкостi хлопчикiв 8-9 років першого року навчання в ушу

85. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

86. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
87. Культура України в 30-х рока
88. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

89. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

90. Рок-культура и эстетика

91. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

92. Лекції з української та зарубіжної культури

93. Формування рок- культури

94. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

95. Культурные диспозиции прогрессивного рока (progressive rock) в рок-культуре

96. Смена политических элит в РОссии в 80-90-е гг 20 столетия.

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

97. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

98. Культура та побут населення України

99. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

100. Философские аспекты культуры /Укр./


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.