Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Сутність лібералізму

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Кафедра політології Реферат з курсу «Політологія» на тему: «Сутність лібералізму»Виконав: студент 2 курсу, спеціальності ЕЕП203, 3 групи Снєгірьов М.О. Київ – 2010 План Вступ 1. Ліберальний – Liber (лат.) – вільний 2. Розвиток ліберальної думки, історичні етапи 3. Розвиток лібералізму у світі Висновки Список літератури ВступВ цій роботі я обрав таку політичну течію, як лібералізм. На мою думку це одна з найактуальніших проблем, серед існуючих. Оскільки нині існуючі державні утворення мають ознаки лібералізму. Саме ознаки, оскільки в цій роботі стоїть питання про той лібералізм до якого прагне дорости кожне суспільство. Схоже де що на «утопію» К. Маркса, що до комунізму. Перш за все розглянув сам корінь течії, ідеології. Її трактовка в різних епохах. Далі більш детально сама еволюція лібералізму як політичної течії з схематичною візуалізацією. Останнім питання розглянуте саме питання лібералізму в світі с точки зору Френсіса Фукуями Йосіхіро. 1. Ліберальний – Liber (лат.) – вільнийЛібералізм, течія, в корені якої розуміється поняття, свобода. Інакше кажучи, свобода слова, рівноправність. Проте його трактовка в різні епохи і різних кутках світу мала своє значення. Більш детально, саме слово «ліберальний» походить від лат. liber («вільний»). Тит Лівій в «Історії Риму від заснування міста» описує боротьбу за свободу між класами плебеїв і патриціїв. Марк Аврелій у своїх «Міркуваннях» пише про подання «про державу, до закону, рівним для всіх, де визнаються рівність і рівне право на мову; також про єдинодержавію, яке все більше шанує свободу підданих». В епоху італійського Відродження ця боротьба поновилася між прихильниками вільних міст-держав і Папи Римського. Нікколо Макіавеллі в своїх «Міркуваннях про першу декаду Тита Лівія» виклав принципи республіканського правління. Джон Локк в Англії і мислителі французського просвітництва сформулювали боротьбу за свободу в термінах прав людини. В російську мову слово «лібералізм» прийшло в кінці XVIII століття а з французького фр. libйralisme і означало «вільнодумство». Негативний відтінок до цих пір зберігся в значенні «зайва терпимість, шкідлива поблажливість, потурання» («Новий словник російської мови» під ред. Т. Ф. Єфремова). В англійській мові слово liberalism також спочатку мало негативний відтінок, але втратила його. Американська війна за незалежність привела до виникнення першої нації, яка розробила конституцію на основі ідеї ліберальної держави, особливо ідеї, що уряд керує державою за згодою керованих. Французька буржуазія також спробувала створити уряд на основі ліберальних принципів під час Великої французької революції. Автори іспанської конституції 1812 р., що знаходилися в опозиції по відношенню до іспанського абсолютизму, ймовірно, першими ввели у вживання слово «ліберал» для позначення прихильників політичного руху. Починаючи з кінця XVIII століття а, лібералізм став однією з провідних ідеологій практично у всіх розвинених країнах.

Багато початкових спроб втілення ліберальних ідей мали лише частковий успіх і часом навіть приводили до протилежних результатів диктатура. Гасла свободи і рівності підхоплювали авантюристи. Між прихильниками різних інтерпретацій ліберальних принципів виникали гострі конфлікти. Війни, революції, економічні кризи та урядові скандали провокували масове розчарування в ідеалах. У силу цих причин, в різні періоди в слово «лібералізм» вкладався різний зміст. З часом прийшло понад системне розуміння основ цієї ідеології, які стали фундаментом для однієї з найпоширеніших на даний момент політичних систем у світі — ліберальної демократії. 2. Розвиток ліберальної думки, історичні етапи Мал.1Класичні політичні ідеології в Європі починаються після Великої французької революції з протистояння консерватизм — лібералізм у питанні: чи можна змінювати усталений традиційний суспільний устрій Ліберали, на відміну від консерваторів, вважали, що освічений розум здатний поліпшити суспільство. Тоді ж виникає і радикалізм, що прагне докорінної перебудови усіх суспільних інститутів. Мал. 2Після серії національних революцій 1848 року в Європі у радикалізмі починають виокремлюватися дві головні лінії — соціалізм та націоналізм. Обидва напрямки декларували перебудову суспільства в інтересах більшості: соціалізм — пригноблених, націоналізм — представників панівних націй. Одночасно в межах консерватизму починають домінувати мотиви захисту національних традицій та інституцій. Соціалізм та націоналізм остаточно виокремлюються як різні ідеологічні напрямки. Радикалізм як щось ідеологічно визначене припиняє існування. Мал. 3 Виникає соціал-демократія як помірна форма соціалізму, що приймає основні цінності лібералізму. Водночас консерватизм, з одного боку, «лібералізується», а з іншого — набуває помірно націоналістичних рис 3. Спочатку комунізм та фашизм являли собою крайні форми соціалізму й націоналізму відповідно. У період між світовими війнами вони набирають сили та перетворюються на самостійні політичні ідеології. Мал. 4У підсумку соціалізм як політична ідеологія припиняє існування. Він постає розтягнутим між соціал-демократією та комунізмом і перетворюється на етичний орієнтир. Те саме відбувається і на протилежному фланзі з націоналізмом та лібералізмом. Виразно окреслюються дві осі етичних антиномій: соціалізм — націоналізм; лібералізм — підкорення єдиній волі. Після Першої світової війни кожний справжній політичний рух мав визначатися за двома осями. Час одновимірної політики завершився. Поразка Німеччини та Італії у Другій світовій війні привела до того, що фашизм перестав існувати як діюча політична ідеологія. Подібно до лібералізму, націоналізму та соціалізму він перетворився на певний етичний орієнтир, причому протилежний до лібералізму. Мал. 5Пізніше для нього придумали синонім — тоталітаризм. У свою чергу, місце фашизмуна ідеолого-політичному полі посів солідаризм (католицькі області Німеччини, Італії тощо). З погляду ідеології Другу світову війну можна тлумачити як війну лібералізму з фашизмом. Перемога ліберальних цінностей виявилася такою переконливою для буржуазної Європи, англомовної Америки, Австралії, Нової Зеландії та Ісландії, що наприкінці ХХ сторіччя в цих країнах вони постали вже як загальнолюдські.

Такою ж загальнолюдською цінністю стає неприйняття фашизму. З іншого боку, до 70-х років у Європі остаточно перемогли і соціалізм, і націоналізм — у тому сенсі, що не залишилося ані пригноблених класів, ані пригноблених націй. Причому це стало можливим лише завдяки цілковитій перемозі лібералізму. Мал. 63. Розвиток лібералізму у світіМи - члени міцних, багаторічних ліберальних демократій - стикаємося з незвичною ситуацією. Кілька поколінь тому чимало поважних людей були впевнені в наближенні щасливого соціалістичного майбутнього, коли буде скасовано приватну власність та капіталізм, а саму політику - в той чи інший спосіб «знято». Натомість сьогодні хтозна, чи можемо ми уявити світ, радикально кращий за наш власний, чи уявити майбутнє, що за своєю суттю не є демократичним і капіталістичним. У цих межах, звісно, багато що можна поліпшити: ми можемо збудувати житло тим, хто його позбавлений, надати нові можливості меншинам та жінкам, поліпшити механізми конкуренції та створити нові робочі місця. Ми також можемо уявити майбутні світи, значно гірші за ті, що їх ми зараз знаємо, де національна, расова або релігійна нетерпимість штовхають суспільство назад, де людство придушене війною чи екологічною катастрофою. Однак неможливо уявити собі світ, істотним чином відмінний від сучасного та водночас ліпший за нього. Інші, менш свідомі епохи також вважали себе найліпшими, однак ми доходимо цього висновку, немов змучені від пошуку альтернатив, які, за нашими сподіваннями, мали б бути кращими від ліберальної демократії . Ця ситуація та масштаби сучасної всесвітньої ліберальної революції спонукають нас поставити таке питання: ми просто стаємо свідками тимчасового злету у долях ліберальної демократії чи маємо справу з тривалою моделлю розвитку, що згодом просуватиме всі країни в напрямі ліберальної демократії? Зрештою, цілком можливо, що сучасний ухил у бік демократії є лиш етапом у циклічному процесі. Досить поглянути на кінець 60-х - початок 70-х років, коли Сполучені Штати зазнали кризи, викликаної В'єтнамською війною та Вотергейтським скандалом. Увесь Захід був втягнутий до економічних проблем, що стали наслідком нафтового ембарго країн ОПЕК; більшість латиноамериканських демократій були скинуті серією військових переворотів; і здавалося, що не- або антидемократичні режими процвітали по всьому світові - від Радянського Союзу, Куби та В'єтнаму до Саудівської Аравії, Ірану та Південної Африки. Тож з яких причин ми маємо сподіватися, що ситуація 70-х чи, що гірше, 30-х - з їхнім зіткненням агресивних антидемократичних ідеологій, не відтвориться знов? Мало того: хіба не можна стверджувати, що сучасна криза авторитаризму - лише випадок, рідкісне розташування політичних планет, що у найближчу століття вже не повториться? Адже уважне вивчення падінь авторитарних режимів у 70-х та 80-х роках XX століття надаватиме безліч прикладів, що засвідчуватимуть акцидентальну природу цих подій. Що більше ми знаємо про певну окрему країну, то більше ми свідомі того «виру зовнішніх випадковостей», що відрізняють її від сусідів, та зовні випадкових обставин, що привели, зрештою, до демократії&quo ;.

Можливо, нацоналзм найяскравший приклад тако взамод  взамовпливв. Згадаймо, зокрема, ункальн «адаптацйн» можливост нацоналзму: «Форми, яких набува нацоналзм, калейдоскопчн: релгйний, консервативний, лберальний, фашистський, комунстичний, культурний, полтичний, протекцонстський, нтеграцйний, сепаратистський, редентистський, даспорний, паннацоналзм тощо»[167]. Зрештою, нацоналзм, як свтогляд, формувався як сплав найрзномантнших свтоглядних конструкцй, етичних систем  поглядв. Наведемо такий приклад: лбералзм  нацоналзм як «несумсн» доктрини. Зауважимо, що спочатку ц «несумсн» доктрини були, значною мрою, частиною диного свтогляду. Вдомо, що народження нацоналзму повязане з виникненням де суверенност особи. Самовизначення особистост, рвнсть членв нац перед законом ц лберальн принципи стали визначальними в деяких «класичних» варантах нацоналзму. Можна припустити, що народження нацоналзму як свтогляду й деологчного явища було б узагал неможливим без засадничих принципв лбералзму

1. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

2. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

3. Партійні системи: сутність і типи

4. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

5. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

6. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
7. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності
8. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

9. Історичні дилеми лібералізму

10. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

11. Основи ринкової лібералізації

12. Сутність та зміст сучасного менеджменту

13. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

14. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

15. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

16. Сутність організаційних змін

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

17. Сутність та зміст контролю

18. Предмет політології, сутність та зміст

19. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

20. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

21. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

22. Поняття та сутність менеджменту
23. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
24. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

25. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

26. Поняття сущність та ознаки держави

27. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

28. Портфель цінних паперів - сутність та функції

29. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

30. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

31. Ґрунт та його родючість

32. Економічна сутність виробничих запасів

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

33. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

34. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

35. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

36. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

37. Сутність держави

38. Сутність і сфера міжгалузевого управління
39. Сутність Римського права
40. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

41. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

42. Поняття "культура" та її сутність

43. Сутність маркетингу

44. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

45. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

46. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

47. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

48. Чутливість деяких патогенних мікроорганізмів до антибіотиків цефалоспоринів ІІІ покоління

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

49. Міжнародні контракти: сутність структура види

50. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

51. Поняття і сутність менеджменту

52. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

53. Сутність лідерства та управління

54. Сутність, види та канали комунікацій
55. Болонський процес - сутність, концепції, методика
56. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

57. Лобізм та його регулювання

58. Політична влада: сутність і специфіка

59. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

60. Сутність соціального контролю у сфері праці

61. Сутність технологій в соціальній роботі

62. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

63. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

64. Сутність неореалізму

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

65. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

66. Сутність державного фінансового контролю

67. Сутність і призначення санації підприємств

68. Сутність та призначення фінансів

69. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

70. Антимонопольна політика держави та її сутність
71. Економічна сутність монополізму
72. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

73. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

74. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

75. Сутність Кейнсіанської теорії

76. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

77. Сутність та види прибутку

78. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

79. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

80. Лаврентий Берия - представитель советской элиты

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

81. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

82. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

83. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

84. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела

85. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

86. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
87. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
88. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

89. Інвестиційна діяльність страхових компаній

90. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

91. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

92. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

93. Постмодернізм та українська історична наука

94. Генерал Корнилов: "Ответственность перед богом и русским народом беру на себя!"

95. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

96. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

97. Творчість Рембрандта

98. Життя і творчість Івана Франка

99. Ознаки плода


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.