Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ І. Банківська система України. Види банків та їх функції. Структура банківської системи. Національний банк – головний елемент банківської системи України. Його функції. Комерційні банки та їх діяльність. ІІ. Особливості функціонування і перспективи розвитку кредитно-грошового розвитку кредитно-грошового механізму. Банки, як регулятори грошого обігу. Банки та кредити. Їх роль в економіці України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. Досить важко зазначити, як і коли виникли перші банки. Справа в тому, що сьогодні банки – це універсальні фінансові заклди, які виконують до 300 видів різноманітних послуг. Оскільки ці операції та послуги виникли не в один час та не в одному місці, то стає важко зазначити, коли виникла банківська справа. Найдавнішими вважаються операції по збереженню грошей. Цим займались або церковні заклади, або приватні особи. Слід зазначити, що в деяких випадках вже в давньому світі нараховувались відсотки за внесені гроші або власність. Окремо виникла потреба в обігу грошей. Гарним прикладом може бути Європа. В середині століття не існувало єдиної системи монет. Торгівля велась монетами різних країн, міст і навіть приватних осіб. Всі монети мали різну вагу, форму і номінал. Тому потрібні були спеціалісти, які мали б вести оіб. Ці спеціалісти розміщувались з своїми столами обігу там, де торгівля мала велику швидкість. Люди, які займались операціями збереження та обігом грошей, розуміли, що зібрані багатства не виристовуються. Якщо хоча б деяку частину від цих коштів віддавати в тимчасове використання, тоді можна вилучати з цього користь. Таким чином виникли ссудні (кредитні) операції, в основі яких лежала видача грошей на строк з обов’язковим поверненням та сплаті відсотка. Закладом при цьому були будинки, кораблі, дорогоцінні речі і т.і. Всі ці операції спочатку існували окремо, а тільки поступово вони об’єднувались в організації, які ми звикли називати банками. Слово “банк” в перекладі з італійського “ba co” означає стіл. В англії капіталістична банківська система виникла в ХУІ столітті, доречі банкіри вийшли з середовища майстрів золотих справ або купців. В нашому суспільстві банки виконують різноманітні види операцій. Вони не тільки організовують грошовий обіг та кредитні відносини. Через них здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівлі, продаж цінних паперів, а у деяких випадках управління власністю та посередницькі послуги. До розкриття сущості банку можливо підійти з двох сторін: з юридичиної та з економічної. Економічна сторона: а). прияняття грошей до вкладів; б). надання різноманітних видів кредиту; в). купівля векселей та чеків; г). комісійні операції з цінними паперами; д). операції з коштовностями і т.і. Банки – це кредитно-фінансові заклади, які виконують операції щодо накопичення вільних грошових коштів підприємств, організацій та населення, посередництва в платежах, а також емісію грошей, цінних паперів, короткострокиве кредитування. Вчорашнє уявлення про банк: Банк – це частина апарату управління, головна мета якого здайснювати контроль за діяльністю господарчих організацій.

Розвиток банків стимувався і стримується зараз бідністю населення та бідністю значної кількості підприємств. Командна система поступово знищувала поняття населення про банк, як міцний комерційний існтитут, обмежувала його призначення, перетворювала в розрахунково-касові центри, які розподіляють кредити за призначеними лімітами “картками”. Але сучасні комерційні і зараз відчувають велику нестачу коштів для кредитування підприємницької діяльності. Крім того, банк – це атономне, незалежне, комерційне підприємство. Банк – не завод, не фабрика, але у нього, як і у любого підприємства, є свій продукт. Продуктом банка є насамперед формування платіжних коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у виді надання кредитів, гарантій, доручення, консультацій, управління власністю. Діяльністю банку несе виробничий характер. Чим більше банкв, там бальше їх продукт. Ринок висуває банк в число основних, ключових елементів економічного регулювання. Банк стає найважливішою складовою, яка забезпечує народне господарство додатковими грошовими ресурсами. Зазначення грошей, кредиторів щоденно зростає, вони перетворюються в єдине джерело прискорення виробництва. І. Банківська система України Види банків та їх функції. В залежності від того, кому належать кредитні та кредитно-фінансові заклади, в країнах з ринковою економікою розрізняються: державні кредитні та кредитно-фінансові заклади; приватні кредитні та кредитно-фінансові заклади. Перша група – це центральні банки, які мають монопольне право випуску банкнот, окремі комерційні банки, поштово-збережні каси, деякі закладі, які виконують спеціальні функції по кредитуванню тієї чи іншої галузі господарства. Розвиток державно-монополічтичного капіталізму супроводжується зростом державної власноіт в різних сферах, в тому числі в сфері кредиту. За характером діяльності банки розділяються на: емісійні; комерційні; інвестиційні; іпотечні; збережні; спеціалізовані (наприклад, торгівельні). Емісійні банки здійснюють випуск банкнот і є центрами кредитної системи. Вони займають в ній особливе положення та являються “банками банків”. Комерційні банки являють собою банки, кі здійснюють кредитування промислових, торгівельних та інших падприємств головним чином за рахунок тих грошових капіталів, які вони отримують у вигляді вкладі. За формою власності вони розділяються на: а). приватні акціонерні; б). кооперативні; в). державні. На початкових ступенях розвитку капіталізму переважали індивідуальні банкірські фірми, але з розвитком капіталізму і особливо в епоху амперіалізму деяка частина віх банківських ресурсів зусередилась в акціонерних банках. Розвиток державно-монополістичного капіталізму знайшло вираження в одержавленні деяких комерційних банків. Інвестиційні банки займаються фінансуванням та довгостроковим кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та транспорту. Через інвестиційні банки задовільняється значна сатина потреб промислових та інших підприємств в основному капіталі. Розвиток цієї складової кредичної системи характерно для сучасного ринкового господарства.

На відміну від комерційних банків інвестиційні мабілізують частину своїх ресурсів шляхом випуску власних акцій та облігацій, а також отпримання кредитів від комерційних банків. Разом з тим вони відіграють активну роль у випуску та розміщенні акцій промислових та інших компаній. Іпотечні банки пропонують довгострокові ссуди під заклад нерухомості – землі та будівель. Вони мобілізують ресурси за допомогою випуску особого виду цінних паперів – закладних паперів, забезпеченням яких є закладена в банках є фермери, населення, а в деяких випадках – підприємці. Іпотечний кредит фермери часто використовують для купівлі землі. Частково іпотечні ссуди використовуються для купівлі машин, добрива та інших засобів виробництва. Крім того, купівлі землі дає цим фермерам можливість розширити своє господарство. Спеціалізовані банківські заклади включають банки, які спеціально займаються зазначеним видом кредитування. Таким чином, зовнішньоторгівельні банки спеціалізуються на кредитуванні експорта та імпорта товарів. Розрахункові операції банків. Підприємства розраховуються між собою безготівково через установи банку, в яких вона мають розрахункові рахунки. Розрахунки проводять за такими правилами: платежі здійснюються, як правило, після відвантаження товароматеріальних цінностей або виконання робіт; за дорученням платника; за рахунок власних коштів платника або в окремих випадках за рахунок кредиту банку; сума списується з рахунку платника, а потім зараховується на рахунок постачальника. Виняток становлять розрахунки чеками у межах окремої держави. Безготівкові розрахунки здійснюються у таких формах: платіжні доручення, чеки, акредитиви, вимоги-доручення, векселі. Доручення за домовленістю між підприємствами можуть бати строковими (наприклад, авансом, або після відвантаження товару, або часткові платежі при великих угодах), дострокові або відстрочені – без шкоди для фінасового стану сторін. Розрахунки акредитивами застосовуються, як гарантія оплати товарів або послуг. Акредитив призначається для розрахунків лише з одним постачальником. Розрахунки вимогами – дорученнями застосовуються для оплати виконих робіт і наданих послу, поставленої договором продукції. Розрахунки, що застосовуються між підприємствами, спрямовані на усунення автоматизму у розрахунках та підвищення відповідальності з виконання договорів. Особливістю сучасної банківської справи в Україні є швидко зростаючий спектр пропонованих клієнтам послуг. Нині банки є найбільш важливими фінансовими інститутами в ринковій економіці, які виконують чисельні функції в суспільстві за схемою клієнт-банк-клієнт. Складові банківської послуги (servicе): діяльність з надання клієнтові допомоги чи сприяння в отриманні прибутку; система яка задовольняє певні потреби; кваліфікована допомога, або порада, орієнтовані на практичне використання. Банківські послуги – це комплексна діяльність банку із задоволення потреб клієнта при проведенні банківських операцій або із залученням тимчасово вільних ресурсів, спрямована на одержання прибутку. Особливість банківських послуг полягає в тому, що вони носять не стільки грошовий відтінок, скільки мають властивість самозростаючої вартості.

Авторами программы были молодые экономисты-реформаторы Е. Гайдар, А. Шохин, А. Чубайс, вошедшие в новое правительство. Главой правительства оставался сам президент, намеревавшийся своим авторитетом поддержать малоизвестных министров. Наибольшим влиянием в правительстве пользовался заместитель председателя правительства Е.Т. Гайдар. Он считал, что для быстрого перехода от командно-административной системы к рыночной экономике необходим одномоментный запуск всех рыночных механизмов без каких-либо ограничений. Для преодоления экономического кризиса нужно полностью положиться на рынок, отказавшись от ведущей, регулирующей роли государства. Главным мероприятием правительства была либерализация (отпуск) цен. Рост цен прогнозировался примерно в 3 раза, но в условиях всеобщего товарного дефицита и отсутствия конкуренции товаропроизводителей цены выросли в 10 раз. В результате запланированный рост заработной платы на 70P% оказался недостаточным для предотвращения падения жизненного уровня россиян. В Верховном Совете РСФСР стала нарастать оппозиция монетаристскому курсу правительства

1. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

2. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

3. Банковская система Республики Башкортостан и ее социально-экономическая роль

4. Банковская система и ее роль в рыночной экономике

5. Банковская система и ее роль в рыночной экономике

6. Банковская система. Прибыль банка и ее источники
7. Банковская система РФ и проблемы ее формирования в условиях рыночной экономики
8. Роль банковской системы в условиях перехода к рынку

9. Банковская система России и тенденции ее развития в современных условиях

10. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

11. ВВП и система взаимосвязанных показателей. Динамика ВВП в Украине в 90-е годы

12. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики

13. Право Украины в период формирования административно-командной системы (30-е годы)

14. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

15. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

16. Сущность заработной платы, ее формы и системы

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Компетенции и их роль в системе управления персоналом

18. Современная психология и ее место в системе наук. Психология и естествознание

19. Иерархичность системы стратегического планирования и ее характеристика

20. Налоговая система России и пути ее совершенствования

21. Системы заработной платы, порядок ее исчисления

22. Финансовая система России и управление ею
23. Государственная система России в 90-е годы ХХ века
24. Оперативно-розыскная деятельность и ее место в системе российского права

25. Роль нервной системы в воспалительной реакции

26. Роль пищеварительной системы. Витамины, их классификация и характеристика

27. Формирование системы менеджмента качества и ее внедрение в высшее учебное заведение

28. Способы формирования орфографической зоркости и создание системы орфографических упражнений для ее выработки

29. Взаимосвязь лидерских качеств личности с ее статусом в системе межличностных отношений

30. Социология как наука, ее место в системе наук об обществе

31. Кредит. Сущность и роль. Кредитная система России

32. Финансовая система государства и управление ею

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

33. Банки и их роль в экономике Украины

34. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

35. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

36. Философия и ее роль в жизни человека

37. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

38. Реклама и ее роль в коммуникационной политике (Контрольная)
39. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы
40. Евро - новая международная валюта, ее роль в мирохозяйственных связях

41. Понятие конкретной жизненной ситуации, ее роль в механизме преступного поведения

42. Композиция и ее роль в раскрытии идеи "Слова о полку Игореве"

43. Направленность личности, ее роль в жизнедеятельности человека

44. Федеральная корпорация страховых депозитов (США) и ее роль в защите частных вкладчиков от потерь

45. Философия и ее роль в развитие общества

46. Собственность и ее роль в экономике

47. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками и ее роль в формировании ресурсов банка (активы, их состав, структура)

48. Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

49. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира

50. Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века /Укр./

51. Системы счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую

52. Судьба и жизненный финал Настасьи Филипповны Барашковой, ее роль в нравственной проблематике романа Ф.М.Достовского "Идиот"

53. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира

54. История становления и развития эргономики и ее роль в создании безопасных условий труда
55. Клетчатка в кормах и ее роль в питании жвачных и моногастричных животных
56. Аудиторская деятельность и ее роль в бухгалтерском деле

57. Юридическая служба на предприятии, ее роль и функции

58. Технология разработки экспертной системы. Выбор подходящей проблемы для разработки экспертной системы

59. Сталинский террор в Украине в 30-е годы

60. Символика цвета и ее роль в произведениях

61. Конкурентоспособность торговой организации и ее роль в обеспечении эффективной работы на рынке

62. Особенности сосудистой системы легких. Малый круг кровообращения. Особенности венозной системы органов малого таза. Формирование внутренней подвздошной вены. Нижний портокавальный анастомоз

63. Торгово-промышленная палата Республики Беларусь и ее роль в развитии внешнеэкономической деятельности в Беларуси

64. Оппозиция и ее роль в политической жизни

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Политология и ее роль в зарубежном обществознании

66. Урбанизация и ее роль в жизни общества. Социализация человека

67. Энтропия и ее роль в построении современной картины мира

68. Работа Т. Куна "структура научных революций" и ее роль в методологии научного познания

69. Функции философии и ее роль в жизни общества

70. Денежная масса и ее роль в денежно-кредитной политике
71. Отрасль машиностроения и ее роль в Вологодской области
72. Фискальная политика государства и ее роль в государственном регулировании экономики

73. Банковская система /Украина/

74. Банковская система и тенденции ее развития в современных условиях

75. Банковская система России. Роль центрального банка России

76. Банковская система и тенденции ее развития в России

77. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

78. Национальный банк Украины как главное звено банковской системы страны

79. Роль Национальный банка в банковской системе Республики Беларусь

80. Банковская система России и ее организация

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Банковская система России и современные особенности ее функционирования

82. Банковская система Украины

83. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

84. Банковская система и ее значение для функционирования рыночной экономики

85. Банковская система Франции

86. Банковская система. Регулирование экономики
87. Банковская система СССР (Доклад)
88. Банки и банковская система в России и США

89. Информатизация банковской системы

90. Банковская система США: от зарождения до образования Федеральной резервной системы

91. Валютный риск в деятельности банковской системы

92. Банковская система

93. Государственное регулирование банковской системы

94. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

95. Банковская система республики Татарстан

96. Банковская система

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

97. Банковская система России: институциональные изменения и показатели развития

98. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

99. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.