Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні погляди Арістотеля

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Реферат на тему: &quo ;Педагогічні погляди Аристотеля&quo ; Виконала студентка 731 групи природничо-географічного факультету Глива Юлія Володимирівна Суми 2009 Зміст Вступ Короткі біографічні дані &quo ;Політика&quo ; Висновки Список використаної літератури Вступ Виховання – найдавніше поняття суспільного розвитку. Людина, турбуючись про продовження свого роду, завжди дбала і про передачу новому поколінню досвіду старших. Спочатку цю функцію у повному обсязі виконували батьки, але пізніше окремі функції виховання дітей в родах, общинах члени суспільства передавали найбільш досвідченим, найбільш мудрим людям – педагогам. Одним із найдосвідченіших педагогів античної доби та знаменитим вченим-енциклопедистом був Аристотель. Він говорив: &quo ;Вихователі ще більш достойні поваги, аніж батьки, бо останні дають нам лише життя, а перші – достойне життя&quo ;. Метою дослідження є досконале вивчення педагогічної спадщини Аристотеля, вивчення його провідних державотворчих ідей, філософських та морально-етичних постулатів. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання: з’ясувати вплив вчителів Аристотеля на розвиток його світоглядних ідей; вивчити зміст та головні ідеї праць Аристотеля; обґрунтувати роль провідних ідей вченого-енциклопедиста, філософа у розвитку культури, науки, мистецтва, особливо на розвиток педагогіки та філософії. Об’єктом вивчення в роботі є педагогічні погляди Аристотеля. Предметом дослідження є трактування філософом основних засад морального, фізичного виховання, роль політичної діяльності на його педагогічні ідеї. 1. Короткі біографічні дані Аристотель 384 до н. е., Стагір у Фракії – 322 до н. е., Халкіда на о. Евбеї) – давньогрецький філософ і вчений. Аристотель Стагирит - давньогрецький філософ та вчений-енциклопедист. Філософія Аристотеля поділяється на теоретичну (умоглядну), мета якої - знання заради знань, практичну, мета якої - знання заради діяльності, та поетичну - знання заради творчості. Аристотель не виділяє педагогіку як окрему дисципліну, а трактує її як частину теорії держави та суспільства. Ідея виховання (пайдейї) виходить у філософа за межі шкільної педагогіки, переростає у поняття &quo ;культура&quo ; як трансляція знань, етичних цінностей і норм поведінки, що регулюється державою. Таким чином, законодавець, за Аристотелем, є вихователем. А його діяльність - свого роду соціальна педагогіка. У цьому значенні вже не педагогіка підпорядковується політиці, а політика - педагогіці: саме пайдейя стає метою аристократичної форми правління. Аристотель розвиває ідею про існування трьох сторін душі: рослинної, тваринної та розумної, яким відповідають три сторони виховання: фізичне, моральне та розумове. Мета виховання трактується філософом як пріоритетний розвиток вищих сторін душі — розумної та вольової. Фізичне виховання, що має передувати розумовому, полягає у вправах, які повинні сприяти росту душевних сил. Моральне виховання передбачає розвиток вольового, діяльнісного начала шляхом формування моральних звичок, вправ, запобігання крайнощам; сім'я трактується як основа морального виховання.

Розумове виховання спрямовується на формування людини, здатної до сприйняття культурних цінностей, виховання у неї уміння правильно міркувати про все, а не робити професіонала у тій чи іншій галузі знань (ідеал &quo ;загальної освіти&quo ;). Учень Платона. В 367-347 до н. е. брав участь в Академії платонівській, 335 до н. е. заснував власну філософ. Школу – Лікей . У своїх працях ( &quo ;Метафізика&quo ;, &quo ;Фізика&quo ;, &quo ;Аналітика&quo ;, &quo ;Топіка&quo ;, &quo ;Категорії&quo ;, &quo ;Про душу&quo ;, &quo ;Етика&quo ;, &quo ;Політика&quo ; та ін.), що охопили майже всі галузі знань того часу, прагнув узагальнити досягнення античної науки. Аристотель, залишаючись в основному на позиціях ідеалізму, в ряді питань (особливо в пізнання теорії) відстоював принципи матеріалізму. Арістотель надавав великого значення вихованню &quo ;вільно народжених громадян&quo ;. На його думку, людина від природи дістає лише зародки здібностей, які може розвинути виховання. У природі людини в нерозривній єдності перебувають три сторони: рослина, тварина (вольова) і розумна. Відповідно до них слід будувати й виховання, яке повинно забезпечити гармонійне поєднання фізичного, морального й розумового розвитку людини. Аристотель вимагав враховувати вікові особливості дітей. Виховання, за Аристотелем, - не приватна, а державна справа. Мета виховання: розвиток вищих сторін душі – розумової та вольової. Вікова періодизація: 1)до 7 років; 2)від 7 до 14 років(до статевої зрілості); 3) до 21 року (до бороди). Фізичне виховання: має передувати розумовому, полягає у вправах, що повинні сприяти росту душевних сил. Моральне виховання: розвиток вольового, діяльнісного начала шляхом формування моральних звичок , вправ, запобігання крайнощам; сім'я як основа морального виховання. Розумове виховання: формування людини, здатної до сприйняття культурних цінностей, виховання у неї уміння правильно міркувати про все, а не робити професіонала у тій чи іншій галузі знань ( ідеал &quo ;загальної освіти&quo ;). 2. Політика Книга VIII 1 1.Навряд чи хто сумніватиметься в тому, що законодавець повинен поставитися з винятковою увагою до виховання молоді, оскільки в тих державах, де цей предмет зневажають, сам державний устрій зазнає збитку. Адже для кожної форми державного устрою відповідне виховання – предмет першої необхідності: кожна форма державного устрою відрізняється властивим їй характером, який звичайно і служить для збереження самого устрою і визначає його начало, як, наприклад, демократичний характер устрою - демократію, олігархічний - олігархію. І завжди найкращий характер державного устрою обумовлює і вищу його форму. 2.Далі, всі (природжені) здібності (людини), всяке практичне застосування їх для відповідної роботи потребують попереднього виховання і попереднього пристосування. Очевидно, все це необхідно і для прояву діяльності у дусі чесноти. А оскільки вся держава в її цілісності має на увазі одну кінцеву мету, то, зрозуміло: для всіх громадян потрібне тотожне виховання, і турбота про це виховання повинна бути турботою державною, а не справою приватної ініціативи.

Зараз кожен турбується про виховання своїх дітей по-своєму, кожен і учить їх по-своєму, як йому надумається. На ділі ж те, що має на увазі загальний інтерес, повинно робитися спільно. Не слід, більше того, думати, ніби кожен громадянин - сам по собі; ні, всі громадяни належать державі, тому що кожний з них є частиною держави. А турбота про кожну частину, природно, повинна мати на увазі піклування про все ціле разом узяте. У цьому відношенні можна схвалити лакедемонян: вони дуже піклуються про виховання дітей, і це піклування носить у них загальнодержавний характер. Отже, зрозуміло: повинні існувати узаконення, що стосуються виховання, і останнє повинне бути загальним. Але не можна залишити без уваги і того, що взагалі являє собою виховання і як його потрібно організувати. В даний час із цього приводу існують різні точки зору: не всі згодні з тим, чи потрібно вести навчання молодих людей з ціллю виховати в них чесноти, чи ж вести це виховання так, щоб молоді люди могли досягти найбільшого щастя; не з'ясовано також і те, на що потрібно звертати при вихованні особливу увагу: чи на розвиток інтелектуальних здібностей, або на розвиток етичних якостей. Унаслідок такої нестійкості в поглядах на сучасного виховання, і обговорення пов'язаних з ним питань є сумбурним, і залишається абсолютно невиясненим: чи потрібно розвивати в дітях ті їх душевні властивості, які їм не стануть в нагоді в практичному житті, або ті, які мають на увазі чесноту, або, нарешті, ті, що ведуть до вищого абстрактного знання. Кожний із наведених тут поглядів має своїх захисників. Не дійшли також ніякої згоди і щодо того, що ж веде до чесноти. Оскільки далеко не всі цінують одну і ту ж чесноту, то логічний звідси висновок - розбіжність і в питанні, що стосується її застосування на практиці. Абсолютно очевидно, що з числа корисних (у житейському вжитку) предметів повинні вивчатися ті, які дійсно необхідні, але не всі без виключення. Оскільки всі заняття людей розділяються на такі, які пристойні для, вільнонароджених людей, і на такі, які властиві невільним, то, очевидно, з першого роду занять потрібно брати участь лише в тих, які не зроблять людину, яка займається ними, ремісником. Ремісничими ж потрібно вважати такі заняття, такі мистецтва і такі предмети навчання, які роблять фізичні, психічні та інтелектуальні сили вільнонароджених людей непридатними для застосування їх до чесноти і до пов'язаної з нею діяльності. Ось тому ми і називаємо ремісничими такі мистецтва і заняття, якими послабляються фізичні сили. Це ті роботи, які виконуються за плату; вони віднімають дозвілля для розвитку інтелектуальних сил людини і принижують їх. Із числа &quo ;вільних&quo ; наук вільнонародженій людині можна вивчати деякі тільки до певних меж; надмірне ж налягання на них, з тим щоб вивчити їх у всіх деталях, заподіює вказану вище шкоду. Велика різниця існує в тому, для якої мети кожен що-небудь робить або вивчає. Якщо це здійснюється в особистих інтересах, або на користь друзів, або, нарешті, на користь чесноти, то воно гідне вільно народженої людини; але робити таким самим чином на користь чужих часто може виявитися поведінкою, властивою найманцю і рабу.

Шляхетним завданням укранського нацоналста стало, отже, переконувати противника в безглуздост його агрес  невигдност  для нього ж самого, одню силою розумових аргументв; точнснько так, як вн гадав переконати Росю заперестати культурний гнт над укранським шкльництвом одню силою педагогчних арAументв[9]. Один з маркантних представникв монзму, В. Освальд (полемзуючи з млтаризмом) писав, що вдносини мж нацями повинн нормуватися розумовим принципом енерAетичного мперативу, який чисто науково наказу м сидти тихо  не тратити марно сил у непродуктивнй борн[10]. Як з точки погляду енергетичного мперативу плуг вище сохи, а полюбовне розмежування сусдв вигднше вчних сварок  бйок, так, з т ж само точки погляду, вигднше  мирне спвжиття народв, анж х ворогування. Щоб це ворогування спинилося, треба лиш переконати ворогв в його безсенсовност! Поколнню, хворому на надрозвиток нтелекту, промовляли до переконання ц навн арAументи. Врив у них  Драгоманв. Так, найбльшим аргументом проти надання укранству державно-правного характеру було в нього те, що ц стремлння не можуть витримати критики освченого чоловка; що х вдкинуто науковою критикою  аналзою

1. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

2. Педагогічні ідеї А.С. Барсукова

3. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

4. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

5. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

6. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
7. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
8. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

9. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

10. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

11. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

12. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

13. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

14. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

15. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

16. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

17. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

18. Образ Сократа в комедии Аристофана "Облака" и в диалогах Платона "Пир"

19. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

20. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

21. Профессиональное мастерство социального педагога

22. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили
23. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками
24. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

25. Личностные качества педагога

26. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

27. Сократ и Платон о человеке и обществе

28. Личностные качества педагога

29. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

30. Сократ

31. Сократ и Платон: фундамент классической философии

32. Философия Сократа

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

33. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

34. Философия Сократа

35. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

36. Сократ, его философическое учение

37. Реферат по информационным системам управления

38. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)
39. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии
40. Реферат по теме “Человек на войне”

41. Реферат по биографии Виктора Гюго

42. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

43. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

44. Реферат по менеджменту

45. Как сократить расходы на бизнес-образование?

46. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

47. Общественная педагогия

48. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер

Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Общественная педагогия во время Екатерины II

50. Компьютерные инструменты педагога

51. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

52. Педагоги-новаторы

53. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

54. Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и начального звена школы
55. Состояния тревожности у педагогов
56. Государственная педагогия

57. 10 теми по психології і педагогіці

58. Сборник рефератов о конфликтах

59. Подготовка будущих педагогов к восприятию субъектности учащихся в обучении

60. Моделирование профессиональной подготовки педагога-психолога

61. Взаимодействие педагога и ребенка как фактор развития творческой активности дошкольника

62. Выдающийся советский педагог А.С.Макаренко

63. Адыгские педагоги-просветители

64. Подготовка педагогов к реализации функции социальной защиты ребенка

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

65. Инновационная деятельность как фактор развития творчества педагогов

66. Сборник рефератов о конфликтах

67. Реферат по экскурсоведению

68. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

69. Философские методы Сократа

70. Концепция человека в философии Сократа
71. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору
72. Сократ и его творчество

73. Філософські погляди Г.С. Сковороди

74. Государство и общество в учении Платона и Сократа

75. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

76. Реферат по экологии

77. Реферат Евро

78. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

79. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

80. Основні макроекономічні показники

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

81. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

82. Лесные пожары - реферат

83. Жизнь Сократа

84. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

85. Реферат по Мексике

86. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)
87. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
88. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

89. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

90. Антропологічні типи українців

91. Иоганн Кунау – композитор, писатель, педагог

92. Специфические педагогические компетенции многопрофильного педагога сельской малочисленной школы

93. Детская одаренность глазами педагогов

94. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

95. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре

96. Софисты, Сократ, сократики

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

97. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

98. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

99. Гігієнічні норми житла


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.