Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 1. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра 1.1 Комунікації: поняття й основні підходи в психології 1.2 Види педагогічних комунікацій 1.3 Специфіка спілкування в музично-педагогічному процесі 1.4 Молодший шкільний вік: індивідуальність та її розвиток 1.5 Вікові особливості в сприйнятті вербальних і невербальних компонентів у спілкуванні 1.6 Розвиток індивідуальності молодшого школяра на уроках художньо-естетичного циклу (музики) 2. Особливості особистісних властивостей і міжособистісних відносин молодших школярів, їхній зв’язок з особливостями комунікацій у музично-педагогічному процесі 2.1 Мета, завдання та процедура дослідження 2.2 Обробка та аналіз отриманих результатів за методикою &quo ;Соціально-комунікативної компетентності&quo ; 2.3 Обробка та аналіз результатів за методикою Фландерса 2.4 Зіставлення та узагальнення аналізу невербального поводження педагога й результатів методики Фландерса Висновки Література Додатки Вступ Сучасний стан утворення характеризується тенденцією гуманізації й гуманітаризації навчання. Цей процес проявляється насамперед у встановленні субъектно-субъектних відносин, тобто учень розглядається не як об'єкт для педагогічних впливів, а як суб'єкт зі своїм внутрішнімсвітом, системою цінностей, індивідуальними особливостями, обєктом є педагогічні комунікації. Таким чином, спілкування між учнем і вчителем ми розглядаємо не тільки як взаємодію, але і як взаємовплив один на одного. Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Висока сензитивность цього вікового періоду визначає більші потенційні можливості різнобічного розвитку дитини.Основні досягнення цього віку обумовлені провідним характером навчальної діяльності і є багато в чому визначальної для наступного років навчання: до кінця молодшого шкільного віку дитина повинен хотіти вчитися, уміти вчитися й вірити у свої сили. Педагогічне спілкування складається з 2-х компонентів: вербального й невербального. З одного боку, вони доповнюють один одного, з іншого боку - суперечать. У музично-педагогічному процесі частка так званої невербалики значно збільшується. У таких навчальних предметах, як математика, фізика, література й інші, у навчальній взаємодії переважає вербальне спілкування. На уроках музики, з огляду на їхню специфіку (спів, слухання музики, виконання на музичному інструменті, диригування), безсумнівно, переважає невербальна взаємодія. Мистецтво як специфічна форма невербальної комунікації є могутнім засобом не тільки эстетического виховання, але й морально-ідеологічного формування особистості, засобом ефективної агітації й пропаганди будь-яких ідеологічних позицій. Іншими словами, мистецтво як інструмент впливу на психіку може бути вжите як у благо, так і в зло, залежно від намірів авторів і виконавців. Мета - виявити вплив особливостей педагогічних комунікацій на розвиток індивідуальності молодшого школяра на уроках музики. Особливості видів педагогічних комунікацій будуть: 1) взаємозалежні з розвитком особистісних властивостей і соціальним статусом молодших школярів.

Задачі: вивчити літературу по темі дослідження; вивчити особливості вербальної й невербальної комунікації вчителя музики; вивчити особливості індивідуальності молодшого школяра; розглянути вплив особливостей педагогічних комунікацій на розвиток індивідуальності молодшого школяра на уроках музики; розробити психолого-педагогічні рекомендації, спрямовані на оптимізацію взаємодії педагога й учнів. Уперше на рівні експериментального дослідження розглядається взаємозв'язок стилю педагогічних комунікацій з розвитком індивідуальності молодших школярів на уроках художньо-естетичного впливу. Аналіз видів вербальних і невербальних компонентів педагогічного спілкування, використовуваних на уроках музики, дозволить визначити психолого-педагогічні рекомендації для вчителів, спрямовані на формування мотиваційної сфери молодших школярів у зв'язку із предметами художньо-естетичного циклу (уроки музики) і більш повне розкриття індивідуальності молодшого школяра. Ми обрали методи дослідження, які адекватні тематиці даної роботи, а саме: вивчення й аналіз літератури; метод спостереження; методи психологічного дослідження з використанням стандартних психологічних методик. Таким чином, актуальність даної роботи обумовлена значимістю проблеми впливу педагога на розвиток особистості й міжособистісних відносин молодших школярів, її малою розробленістю; а також значимістю й нерозробленістю проблем невербальної комунікації в музично-педагогічному процесі. Виходячи із цього, ми обрали темою: вплив і взаємозв’язок особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра на уроках музики. 1. Комунікації в педагогічному процесі 1.1 Комунікації: поняття й основні підходи в психології Спілкування – специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства, у спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей. У спілкуванні виділяють три взаємозалежних сторони: комунікативна сторона спілкування складається в обміні інформацією між людьми. Спілкуючись, люди звертаються до язика як одному з найважливіших засобів спілкування; інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між людьми, наприклад, потрібно погодити дії, розподілити функції або вплинути на настрій, поводження, переконання співрозмовника; перцептивна сторона спілкування включає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню й установлення на цій основі взаєморозуміння. До засобів спілкування ставляться: 1. Язик-система слів, виражень і правил їхнього з'єднання в осмислені висловлення, використовувані для спілкування. 2. Інтонація, емоційна виразність, що здатна надавати різний зміст одній і тій же фразі. 3. Міміка, поза, погляд співрозмовника можуть підсилювати, доповнювати або спростовувати зміст фрази. 4. Жести як засоби спілкування можуть бути як загальноприйнятими, тобто мати закріплені за ними значення; або експресивними, тобто служити для більшої виразності мови. 5. Відстань, на якій спілкуються співрозмовники, залежить від культурних, національних традицій,ступеня довіри. У процедурі спілкування виділяють наступні етапи: 1. Потреба в спілкуванні (необхідно повідомити або довідатися інформацію, вплинути на співрозмовника)спонукає людину вступити в контакт із іншими людьми.

2. Орієнтування з метою спілкування, у ситуації спілкування. 3. Орієнтування в особистості співрозмовника. 4. Планування змісту свого спілкування, людина уявляє собі (звичайно несвідомо),що саме скаже. 5. Несвідомо (іноді свідомо) людина вибирає конкретні засоби, мовні фрази, якими буде користуватися, вирішує, як говорити, як поводитися. 6. Сприйняття й оцінка відповідної реакції співрозмовника, контроль ефективності спілкування на основі встановлення зворотнього зв'язку. 7. Коректування напрямку, стилю, методів спілкування. Якщо яку-небудь із ланок акту спілкування порушено,то мовцеві не вдається домогтися очікуваних результатів спілкування – воно виявиться неефективним. Ці вміння називають &quo ;соціальним інтелектом&quo ;, &quo ;практично-психологічним розумом&quo ;,&quo ;комунікативною компетентністю&quo ;, &quo ;комунікабельністю&quo ;. Виділяють наступні види спілкування: 1. &quo ;Контакт масок&quo ; -формальне спілкування, коли відсутнє прагнення зрозуміти співрозмовника, використовуючи звичні маски (увічливості, строгості, байдужості, скромності)-набір виражень особи, жестів, стандартних фраз, що дозволяють сховати щирі емоції, відношення до співрозмовника. Іноді такий контакт виправданий, щоб &quo ;не зачіпати&quo ; один одного без потреби, щоб &quo ;відгородитися&quo ; від співрозмовника. 2. Примітивне спілкування, коли оцінюють іншу людини як потрібний або об'єкт, що заважає: якщо потрібний, - то активно вступають у контакт, якщо мішають – відіпхнуть або підуть агресивні грубі репліки. Якщо одержали від співрозмовника бажане, то втрачають подальший інтерес до нього й не приховують цього. 3. Формально-рольове спілкування, коли регламентовані й зміст, і засоби спілкування й замість знання особистості співрозмовника обходяться знанням його соціальної ролі. 4. Ділове спілкування, коли враховують особливості особистості, характеру, віку, настрою співрозмовника, але нецікаві справи більше значимі, чим можливі особистісні розбіжності. 5. Духовне, міжособистісне спілкування друзів, коли можна торкнутися будь-якої теми й не обов'язково вдаватися до допомоги слів, друг зрозуміє вас і по вираженню особи, інтонації, рухам. 6. Маніпуляційне спілкування спрямоване на витяг вигоди від співрозмовника, використовуючи різні прийоми: пестощі, залякування, демонстрація доброти,залежно від особливостей особистості співрозмовника. 7. Світське спілкування.Суть його в безпредметності,тобто люди говорять не те, що думають, а те, що покладено говорити в подібних випадках; це спілкування закрите,тому що точки зору людей на те або інше питання не мають ніякого значення й не визначають характеру комунікацій. Отже, спілкування – базова категорія, логічний центр загальної системи психологічної проблематики, однак, недостатньо розроблена. 1.2 Види педагогічних комунікацій Поява будь-якої людини, яка відважилась виступити перед аудиторією, викликає в неї насамперед інтерес до того, як він виглядає, що і як робить, словом, як поводиться. Це цілком зрозуміло, оскільки ніякої іншої інформації він ще запропонувати не встигає. А не сприймати глядачі-слухачі не можуть – для того вони й зібралися.

Не меншої шкоди завдавала й відсутність згоди щодо того, яку політику проводити. Це з усією драматичністю виявлялося в гострій ворожнечі між Винниченком і Петлюрою — двома провідними міністрами в уряді. Винниченко доводив, що Центральній Раді слід проводити суспільне радикальнішу, ніж у більшовиків, політику, щоб виправдати сподівання мас на докорінні зміни. Тим часом Петлюра вважав, що слід приділяти більшу увагу будівництву інститутів національної державності. Нарешті, безпосередньою причиною кінця Центральної Ради стала її неспроможність задовольнити німецькі вимоги. І все ж, як пише Джон Решетар, у кінцевому рахунку поразку Центральної Ради зумовила нерозвиненість українського національного руху. Центральна Рада фактично була змушена починати будівництво держави ще до завершення процесу формування нації. Через репресивний характер царського режиму та соціально-економічні особливості українського суспільства більшість освічених людей на Україні були або росіянами, або русифікованими. Український рух ще не проникнув у міста, й ці важливі осередки промисловості, комунікацій і кваліфікованих робітників виступали твердинями російської чи інших меншостей, нерідко войовничо настроєних проти українців

1. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

2. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

3. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

4. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

5. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

6. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
7. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
8. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

9. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

10. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

11. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

12. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

13. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

14. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

15. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

16. Форми і методи комунікацій у підприємництві

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Ііміджелогія комунікацій

18. Маркетингові комунікації

19. Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

20. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

21. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

22. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
23. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті
24. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

25. Поняття комунікацій. Види комунікацій

26. Сутність, види та канали комунікацій

27. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

28. Колектив як фактор формування особистості

29. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

30. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

31. Роль колективу у формуванні особистості

32. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

33. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

34. Формування особистості в сучасному світі

35. Невербальні засоби комунікації

36. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

37. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

38. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
39. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
40. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

41. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

42. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

43. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

44. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

45. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

46. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

47. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

48. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

49. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

50. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

51. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

52. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

53. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

54. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
55. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
56. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

57. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

58. Особистісна тривожність молодших школярів

59. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

60. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

61. Особливості формування етнічних стереотипів

62. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

63. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

64. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

65. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

66. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

67. Особливості раціонів специфічних цільових груп

68. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

69. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

70. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів
71. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей
72. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

73. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

74. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

75. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

76. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

77. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

78. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

79. Комунікативні якості педагогічного мовлення

80. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

81. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

82. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

83. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

84. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

85. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

86. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів
87. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань
88. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

89. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

90. Класифікація психічних хвороб

91. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

92. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

93. Формування комунікативних вмінь менеджера

94. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

95. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

96. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

97. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

98. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

99. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.