Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Макіївський економіко – гуманітарний інститут Кафедра «Економіка підприємства» Індивідуальне контрольне завдання з дисципліни «Управління потенціалом » Виконав: Голубов Д. М. Студент групи: О/З ЕП – 4М Перевірила: доц. Загорна Т.О. (посада, І.П.Б. виклад.) Макіївка, 2010 Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» 1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i = 1,2,3,., ), а у стовпцях — назви підприємств, що розглядаються (j = 1,2,3,., m). 2. По кожному показнику визначається оптимальне значення при урахуванні коефіцієнта чутливості kч і здійснюється ранжування підприємств, з визначенням зайнятого місця. 3. Для кожного підприємства знаходимо суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування, за формулою: 4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj) у довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (рис. 1). Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані в розглянутій системі показників, та чотири вектори (В), що створюють його. Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули: Рис. 1. Квадрат потенціалу підприємства 5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки: 1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів. Перший тип має правильну форму квадрата — і якщо в результаті аналізу ми будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте підприємство має збалансований потенціал, що є основою успіху його діяльності. Другий тип має викривлену форму квадрата, причина цього може бути двояка: один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перетворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу. 2. Потенціали підприємств можуть бути прокласифіковані за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства, знаходиться в межах 70—100 у. о.; середній — у межах 30—70 у. о.; малий — до 30 у. о. 3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства для розвитку потенціалу до оптимальних параметрів. 5. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства. 6. Четвертий вектор — «Фінанси» — є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства. Таблиця 1.1-Виробництво, розподіл і збут продукції № п/п Показник Коеф. чутлив. kч «Соніко» «Гермес» «Соніко» «Гермес» 1 Потужність підприємства, тис. т 1,2 13 740 11 820 1 2 2 Якість продукції, % Fe 1,25 52 55 2 1 3 Фондовіддача, грн 1,1 1,95 1,8 1 2 4 Витрати на 1 грн товарної продукції 1,1 0,8 0,7 2 1 5 Екологія виробництва (штрафи, тис. грн) 1,05 1250 1405 1 2 6 Прибуток, тис. грн 1,15 15 450 17 630 2 1 7 Рентабельність виробництва, % 1,15 9 7,15 1 2 Р Р Таблиця 1.2

- Організаційна структура і менеджмент № п/п Показник Коеф. чутлив. kч «Соніко» «Гермес» «Соніко» «Гермес» 1 Ділові якості менеджерів, балів 1,2 230 245 2 1 2 Ефективність організаційної структури управління, балів 1,15 18 15 1 2 3 Вік персоналу, % до 45 років 1,15 45 53 1 2 4 Рівень освіти, % з вищою освітою 1,05 9 15 2 1 5 Продуктивність роботи, грн 1,2 59 754 56 350 1 2 6 Середньомісячна оплата роботи, грн 1,25 1120 980 1 2 Р Р Таблиця 1.3 – Маркетинг № п/п Показник Коеф. чутлив. kч «Соніко» «Гермес» «Соніко» «Гермес» 1 Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. т 1,2 14 025 15465 2 1 2 Місце в експорті, тис. т 1,15 1400 1640 2 1 3 Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства 1,15 0,012 0,1 1 2 4 Фірмовий стиль (розвинуті напрямки), од. 1,15 3 5 1 2 5 Ціна за одиницю продукції, грн. 1,1 45,6 42,7 1 2 6 Витрати на інноваційну діяльність, тис. грн 1,25 2560 1735 1 2 Р Р Таблиця 1.4 – Фінанси № п/п Показник Коеф. чутлив. kч Еталон «Соніко» «Соніко» «Гермес» «Гермес» Коефіцієнти ліквідності: 1 Коефіцієнт поточної оцінки 1,05 2—3 2,8 2 1 2,85 2 Коефіцієнт критичної оцінки 1,1 2—3 2,9 1 2 2,7 3 Оборот матеріально-товарних запасів 1,05 1—5 4,5 1 2 4,3 4 Термін погашення дебіторської заборгованості 1,05 до 60 днів 1,4 2 1 1,6 Коефіцієнти рентабельності: 5 Рентабельність продажу 1,15 &g ; 10 % 5,6 2 1 7,2 6 Рентабельність активів 1,05 &g ; 20 % 26,5 1 2 22,1 7 Рентабельність власного капіталу 1,1 близько 100 % 108 2 1 111,3 Показники ефективності: 8 Оборотність активів, обертів 1,1 3—7 0,16 1 2 0,2 9 Прибуток на одного працюючого, тис. грн 1,05 1,54 1,7 1 2 1,6 10 Виторг на одного працюючого, тис. грн 1,05 39 45 2 1 51 Коефіцієнти залежності: 11 Коефіцієнт заборгованості 1,1 до 0,7 0,3 1 2 0,45 12 Коефіцієнт капіталізації 1,15 до 10 4,3 1 2 3,9 Р соніко 1,05 1 1,05 2 1,1 1 1,15 1=18,40 Р гермес 1,05 2 1,05 1 1,1 2 1,15 2=20,60 Висновок Згідно розрахункам, підприємству в «Гермес» необхідно звернути увагу на виробничий, фінансовий и маркетинговий потенціал, котрий знаходиться в межах до 30 у.о. В той час як підприємство «Соніко» знаходиться в середніх межах свого потенціалу, в межах 30-70 у.о. Додаток Соніко Гермес

Наскільки прискіпливо, що й «забули» «обшманати» блатних. Бандити мали з собою ножі, кастети, іншу холодну зброю. Ми ж були голіруч. Неподалік гуркотів млин, перемелюючи вугілля. Хлопці, що його обслуговували, наварили, на нашу просьбу, на арматурні ручки величенькі сталеві кульки. На полуденок нам принесли разом з харчами замашненькі металеві «булави». Блатні вилежувались після обіду, насолоджуючись подумки майбутньою розправою над беззбройними, як вони себе тішили, політв’язнями. Але реальність для них виявилася дещо іншою. Ми дружно пустили в хід грізну «зброю». За короткий час добряче потрощили блатним кості. Не вцілів жоден, бо втікати було нікуди, а конвоїри-охоронці з автоматами позабиралися геть згідно оперівського плану розгрому політичних. Розгром відбувся, але дубасили блатних. Правда, ми пильнували, щоб не вбити котрогось, бо на той час з’явився якийсь указ «голова за голову». Віддавати ж своє життя за якогось вуркагана жодному з нас не хотілося. Більше політичних в’язнів на прополювання «забороненої зони» конвоїри не водили і блатні відтоді в таборі пошовковіли

1. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

2. Вирішення задач по аналітичній хімії

3. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

4. Вирішення міжнародних комерційних спорів

5. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

6. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві
7. Тактика вирішення конфліктів і чинники що на це впливають
8. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

9. Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

10. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

11. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

12. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

13. Рішення транспортної задачі за методом ПЗК і в Excel

14. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

15. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

16. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

17. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

18. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

19. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

20. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича

21. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

22. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии
23. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
24. Методы психогенетики

25. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

26. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

27. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

28. Методы и модели демографических процессов

29. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

30. Добыча золота методами геотехнологии

31. Государственное регулирование экономики: формы и методы

32. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

34. Предмет и метод гражданского права

35. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

36. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

37. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

38. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности
39. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
40. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

41. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

42. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

43. Методы исследования литературы

44. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

45. Цивилизационные методы в изучении истории

46. Методы компьютерной обработки статистических данных

47. Решение транспортной задачи методом потенциалов

48. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие

49. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

50. Обзор возможных методов защиты

51. Метод деформируемого многогранника

52. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

53. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

54. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц
55. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах
56. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

57. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

58. Интегрирование методом Симпсона

59. Защита цифровой информации методами стеганографии

60. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

61. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

62. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

63. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

64. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Численные методы

66. Метод Зойтендейка

67. Метод конечных разностей или метод сеток

68. "Комплект" заданий по численным методам

69. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

70. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера
71. Сетевые методы в планировании
72. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

73. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

74. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

75. Вычисление интегралов методом Монте-Карло

76. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

77. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

78. Методы и приемы решения задач

79. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

80. Вычислительные методы алгебры (лекции)

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Решение транспортной задачи методом потенциалов

82. Составление и решение нестандартных уравнений графоаналитическим методом

83. Некоторые дополнительные вычислительные методы

84. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

85. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

86. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности
87. Электрографический метод - метод регистрации и анализа биоэлектрических процессов человека и животных
88. Механические и хирургические методы контрацепции

89. Карл Леонгард: методы диагностики личности

90. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

91. МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

92. Основные методы обследования больного

93. Детский травматизм и методы самостоятельной помощи

94. Современные методы электрокардиостимуляции

95. Современные методы лечения псориаза у детей

96. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

98. Методичка по экспериментальной хирургии (МБФ РГМУ)

99. Современные методы контрацепции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.