Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кафедра електроніки і енергетики ДИПЛОМНА РОБОТА Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів Чернівці 2006 Анотація В роботі досліджувались процеси інтеркаляції водню матеріалів із розвинутою внутрішньою поверхнею (I Se; GaSe). Показано, що в процесі інтеркаляції змінюються параметри кристалічної гратки, електричні і фотоелектричні властивості. Ці матеріали є перспективними для накопичення в них водню. Зміст Анотація Вступ Експериментальні результати та їх обговорення 1. Технологія вирощування шаруватих кристалів А3-В6, придатних до інтеркалюванняя 2. Методика інтеркалювання 3. Впровадження водню в GaSe 4. Впровадження водню з газової фази під тиском 5. Нанокристалічні порошки GaSe і I Se 6. Інтеркаляція воднем нанопорошків 7. Техніка безпеки Висновки Література Вступ Основною тенденцією в розвитку сучасної техніки є використання функціональних об'єктів малих розмірів. Унікальність властивостей таких об'єктів (наноструктур) в основному визначаються атомними і електронними процесами, які протікають як в об'ємі, так і на їх межах і мають уже квантовий характер. Крім цього, наноструктури через малі розміри є достатньо нерівноважними системами. Одною з основних перешкод для застосування водню в якості універсального й екологічно чистого палива є відсутність ефективних способів його акумулювання. У цей час жоден з існуючих методів зберігання водню - під високим тиском, в адсорбованому стані при знижених температурах, у рідкому стані, у вигляді гідридів металів й інтерметалічних сполук - не задовольняє пропонованим вимогам до акумуляторів водню. Такі вимоги були сформульовані Департаментом енергетики США: у випадку мобільних систем зберігання вміст водню по масі повинен бути не менш 6.5 % (маси.), а по об'єму - не менш 63 кг/м. По вимогах Міжнародного енергетичного агентства, акумулятор водню повинен містити не менш 5 % (маси.) Н2 і виділяти його при температурі не вище 373. Тому розробка нових і більше ефективних методів зберігання водню багато в чому визначає подальший прогрес у розвитку водневої технології й енергетики. Акумулювання водню, засноване на оборотній сорбції водню, є одним з найбільш перспективних і широко досліджуваних способів рішення позначеної проблеми. Найчастіше як сорбенти розглядаються гідридоутворюючі метали й інтерметалічні сполуки й приготовлені різними способами сорту активованого вугілля. В останні роки для використання як воднево-акумулюючих матриць більші надії покладають на фулерени, вуглецеві нановолокна й нанотрубки. В зв'язку з цим в даний час відбувається як інтенсивний розвиток теорії явищ в малих об'єктах, так і розробка нових методів їх одержання, а також фізичних і хімічних методів дослідження. Поверхні наноструктури з їх особливими властивостями відіграють значну роль в таких об'єктах як високодисперсні системи - адсорбенти і каталізатори, наповнювачі композиційних матеріалів, плівкові і мембранні системи. Інтерес до наноструктур значно зріс у зв'язку з перспективами їх широкого використання в мікро- опто- і акустоелектроніці.

Виділився новий напрямок електроніки - наноелектроніка, яка використовує в роботі приладів низькорозмірні структури з квантовими ефектами. Крім цього, важливим напрямком є інтеркаляція нанорозмірних об'єктів воднем. Експериментальні результати та їх обговорення 1. Технологія вирощування шаруватих кристалів А3В6, придатних до інтеркалювання Важливим критерієм кристалічних матриць, здатних до інтеркалю- вання, є відсутність або мінімальна кількість домішкових атомів у ван-дер-ваальсових щілинах. Тому, технологічні параметри синтезу вибираються таким чином, щоб в першу чергу, забезпечити досконалість системи &quo ;гостьо- вих позицій&quo ;. В технології вирощування шаруватих монокристалів необхідно враховувати широке коло факторів, що визначають кінцевий стан кристалу: чистоту вихідних компонентів; режими синтезу; степінь очистки в процесі росту; температурний градієнт на границі кристал-розплав; стабілізацію температури; швидкість опускання ампули, та ін. В якості вихідних компонент для синтезу шаруватих кристалів GaSе використовувались селен ОСЧ - 22 - 4 і галій ГЛ-000. Контейнерами для синтезу та вирощування монокристалів служили кварцові ампули. Перед завантаженням вихідних компонентів ампули оброблялися слідуючим чином: травлення кислотою на протязі однієї години, 6-7 кратне промивання бідистильованою водою з подальшим пропарюванням і сушкою у вакуумі. Після висушування ампули графітувалися. В подальшому вони завантажувались вихідними речовинами. Кількість компонентів, використовуваних для синтезу, відповідала стехіометричному складу. Вага завантажуваних речовин не перевищувала 50 грамів, а величина вільного об'єму ампул після підпанки підбиралась мінімальною. Ампули вакуумувались до залишкового тиску порядку 10-6 мм рт. ст. і відпаювались. Синтез GаSе проводили в печі типу СУОЛ з використанням вібраційного перемішування розплаву як під час нагрівання, так і під час охолодження. При нагріванні перемішування в значній мірі прискорює процес утворення нових речовин, а при охолодженні сприяє видаленню із розплаву газових включень і утворенню щільних зливків. Це необхідно для того, щоб леткі компоненти селену при температурі, коли тиск його пари не перевищував атмосферного, встигли прореагувати з більшою кількістю або повністю з речовиною, яка залишилась. Технологічні експерименти показали, що найбільш придатним варіантом для вирощування шаруватих монокристалів GаSе з досконалою &quo ;гостьовою&quo ; структурою і яскраво вираженою шаруватістю є дещо змінений метод Бріджмена. При цьому, піч забезпечувала необхідний градієнт температури на фронті кристалізації. В результаті проведених досліджень впливу режимів вирощування на структурну досконалість і властивості монокристалів встановлено, що оптимальними є швидкість росту 1.5 - 2,0 мм/год і температурний градієнт в області кристалізації 10 - 15 град/см. Діаметр вирощуваних зливків при таких режимах складає 14 - 20 мм. Відмітимо, що при відхиленні градієнта температури і швидкості опускання ампули від оптимальних умов, вихід монокристалічного матеріалу зменшується при одночасному погіршенні структурних і електрофізичних параметрів.

Ще одним важливим фактором для вирощування якісних шаруватих матеріалів є стабілізація температури в печі (і особливо на фронті кристалізації), яка підтримувалась за допомогою терморегулюючих пристроїв типу РИФ-101 з точністю ± 0,5 °С. Отримані за даною методикою вирощування шаруваті монокристали GaSe мають яскраво виражену пошарову структуру з, як показують експерименти, підходящою системою &quo ;гостьових&quo ; позицій. Для вирощування моноселеніду індію (І Sе) використовувалась вищеописана технологія з слідуючими змінами: 1. замість галію вихідним компонентом вибирається індій І -000; 2. температура плавлення » 600 °С; 3. градієнт температури 25 - 30 град/см; 4. швидкість опускання ампули » 1 мм/год. Вищеописана технологія дозволяє отримувати монокристали з блискучою природною поверхнею сколу, яка характеризується дуже низьким числом ненасичених зв'язків, що роблять такі шаруваті кристали практично незамінними для спеціальних пристроїв фотоелектроніки. Завдяки яскраво вираженій пошаровості кристалічної структури, а також невеликому значенню інтегралу міжшарової взаємодії стає можливим механічним сколюванням відділяти плоскопаралельні пластини товщиною ~0,5 мкм. 2. Методика інтеркалювання Інтеркаляція монокристалів І Sе та GaSе проводилась електрохімічним методом. Для електрохімічного впровадження водню використовувались досконалі зразки селенідів індію та галію, в яких значення анізотропії електропровідності досягали значень 104 - 106. Інтеркаляція зразків проводилась з допомогою потенціостату П-5827М, як правило, в гальваностатичному режимі методом „тягнучого&quo ; електричного поля. В процесі інтеркаляції використовувалась скляна комірка ЯСЕ-2, виконана з хімічно та термічно стійкого скла (див. рисунок2.1). Комірка типу ЯСЕ-2 представляє собою трьохелектродну систему: електрод порівняння (4),робочий (3) та допоміжний (5) електроди. Рисунок 2.1 - Комірка типу ЯСЕ-2 В якості допоміжного та порівняльного електродів використовувався платиновий провід. До робочого електроду припаювався електричний провід (як правило нікелевий або мідний) від монокристалу (1). Потім зразки I Sе та GaSe приводились в контакт з електролітом (2). Через комірку (система робочий електрод - електроліт – проти-електрод) електричний струм потрібної величини, було реалізовано процес впровадження водню в між шаровий простір монокристалів. В якості електроліту використовувався 0,1-нормальний водний розчин соляної кислоти. При приготуванні розчину використовувалась бідистильована вода та концентрована соляна кислота класу ХЧ. Розчин електроліту приготовлявся при кімнатній температурі. Концентрація впровадженого водню визначалась по кількості електрики, яка пройшла через комірку, тобто контрольованими параметрами в процесі інтеркаляції були густина струму (І) та тривалість процесу. Пропусканням через спеціальну комірку електричного струму необхідної величини було введено водень у шаруватий кристал. Концентрацію введеної домішки визначали за кількістю електрики, що пройшла через комірку, тобто контрольованими параметрами в процесі реакції інтеркаляції були густина електричного струму та тривалість процесу.

Тогда мама пошла во двор и спросила моего отца: "Что вы делали, когда расходились с матерью во мнениях? " И мой отец сказал: «Я говорил, что считал нужным сказать и замолкал». Бетти спросила: «А что было дальше?» Мой отец сказал: «Кто-то из нас уступал. У нас всегда так было». Родители Эриксона были женаты почти семьдесят пять лет. Очевидно, что гармония их совместной жизни была достигнута на основе взаимного уважения, их главным принципом было не навязывать своего мнения. Как она прокладывала свой путь в колледже. Кристи сказала мне: "Ты сам пробивал себе дорогу в медицинском колледже. Конечно, это было сложнее, потому что ты был калекой. Я моложе, чем ты был тогда, и я собираюсь пробивать себе дорогу в колледже сама". «Хорошо, детка», сказал я. «Тогда следующий вопрос: сколько денег я должна буду тебе за жилье и питание?» Это был серьезный вопрос. «Средняя плата за это составляет двадцать пять долларов, но ты будешь лишена привилегии мыть посуду, пылесосить пол, убирать кровати, пользоваться телефоном и делать набеги на холодильник». «Это можно спокойно делать за десять долларов

1. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

2. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

3. Роль хімії в створенні нових матеріалів

4. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

5. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

6. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")
7. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"
8. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

9. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

10. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

11. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

12. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

13. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

14. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

15. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

16. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

18. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

19. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

20. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

21. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

22. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів
23. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"
24. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

25. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

26. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

27. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

28. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

29. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

30. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

31. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

32. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

33. Різання матеріалів, верстати та інструменти

34. Шліфування матеріалів

35. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

36. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

37. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

38. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів
39. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні
40. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

41. Матеріалістична філософія Нового часу

42. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

43. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

44. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

45. Геологическаа форма движения материи

46. Материал для сочинения по литературе

47. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

48. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

50. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

51. Эмоциональная связь матери и младенца

52. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

53. Физическая природа времени гравитации и материи

54. Философия духа и материи Рене Декарта
55. Понятие материи (Контрольная)
56. Формирование категории "Материя"

57. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

58. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

59. Структура организации материи

60. Прощание с Матерой. Распутин В.

61. Прощание с Матерой (В.Распутин)

62. Аль Капоне

63. Храм Покрова Божией Матери

64. Иерусалимская икона Божией Матери

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Слово о женщине, слово о матери (По произведениям Фадеева, Айтматова)

66. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского

67. Стихотворение Сергея Есенина "Письмо матери"

68. Геометрический материал на уроках математики

69. Вечный круговорот материи во вселенной

70. Единая теория структуры материи
71. Национальный банк клеточного материала
72. Рацион беременной и кормящей матери

73. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

74. Агата Кристи

75. Параметры «черных дыр» и природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества

76. Темная Материя во Вселенной

77. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

78. Нуклонный “веполь” - новое состояние материи и топологический дефект нуклонной массы атомов.

79. Формы существования материи

80. Активизация мыслительной деятельности учащихся посредством занимательного материала в курсе физики 11 класса

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

82. Самостоятельная работа как условие эффективного усвоения нового материала

83. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

84. Выбор материала для изготовления куртки мужской летней прогулочной

85. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

86. Систематизация и структурирование учебного материала в процессе изучения темы физики <Электростатика>
87. Дар аль-Кибт (Дом коптов)
88. Иконы Матери Божией

89. Казанская икона Божией Матери

90. Научные тексты как эмпирический материал изучения строения знаний и процессов мысли

91. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных стволов метрополитенов

92. Матераільна відповідальність працівників

93. Формирование философских понятий «материя» и «бытие»

94. Абу Хамид, Ал- Газали

95. Понятие материи

96. Материал к экзамену по философии

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

97. Концепция строения материи

98. Учение Аристотеля о материи и форме

99. Аксиомарные единые законы материи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.