Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Флора вільноплаваючих рослин Чернігівщини

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗмістВступ Розділ 1. Загальна характеристика основних груп вільноплаваючих рослин Розділ 2. Значення вільноплаваючих рослин в природі 2.1 Рослини індикатори екологічного стану водойми 2.2 Значення вільноплаваючих рослин в самоочищенні водойм Розділ 3. Характеристики типових видів вільноплаваючої водної рослинності 3.1 Відділ Мохоподібні — Bryophy a 3.2 Родина Водяногоріхові – rapaceae 3.3 Родина Сальвінієві – Salvi iaceae 3.4 Родина Рдесникові – Po amoge o aceae 3.5 Родина Жабурникові — Hydrochari aceae 3.6 Родина Ряскові — Lem aceae 3.7 Родина Росичкові — Droseraceae Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього природного середовища, що спричинює масові захворювання рослин, тварин та людей і загрожує подальшому розпитку людської цивілізації на Землі. У зв'язку з цим у даний час проблему охорони рослинного світу як найважливішого компонента біосфери, що має багатофункціональне значення і відіграє основну роль у її еволюції, неможливо вирішити зусиллями однієї країни, тим більше що багато ареалів видів рослин і рослинних співтовариств виходять за межі окремих держав. У цьому плані значний інтерес представляє рослинність перезволожених територій, що відрізняється, як відомо, інтразональністю, а також специфічними особливостями структури і функціонування. В даний час вона виявилася у фокусі цілого ряду питань, пов'язаних з розширенням гідробудівництва, посиленням антропогенної евтрофікації водойм і рекреаційного навантаження, необхідністю відновлення рибних запасів, вилученням великих обсягів води для різного роду потреб. У зв'язку з цим усе більшого значення набуває проблема фітоіндикації антропогенних змін, що відбуваються, перезволожених екосистемах . Водні макрофіти і їхні співтовариства є досить чуттєвими індикаторами станів природного середовища їх існування. Вироблені в них у процесі адаптивної еволюції ознаки досить чітко індикують рівні води, а також її хімічний і органічний склад. Важко переоцінити їх роль у біогеохімічному круговороті речовин і енергії перезволожених екосистем і в процесах самоочищення водойм. Метою роботи є аналіз відомостей про вільноплаваючі рослини Чернігівщини. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. Охарактеризувати основні екологічні групи рослин до яких належать вільноплаваючі рослини. 3. Охарактеризувати роль вільноплаваючих вищих водних рослин в природі. 4. Дати характеристику видів вільноплаваючих рослини Чернігівщини. При виконанні даної роботи було узагальнено і систематизовано джерела бібліографії з даної проблематики. Визначення і описи водних рослин проводилися за допомогою &quo ;Определителя высших растений Украины&quo ;, &quo ;Макрофиты индикаторы изменений природной среды&quo ;. Розділ 1. Загальна характеристика основних груп вільноплаваючих рослин Плейстофіти.

Життєвий цикл пов'язаний з лимнофазою, прибережною і болотною екофазами. У наземній екофазі особи відмирають. Коренева система водних рослин, що звичайно живуть у поверхневому шарі води, не розвинута або слабке розвинута. Мінеральні речовини рослини поглинають з води. У зв`язку з невеликими розмірами і масою вони переміщуються по водній поверхні під впливом вітру і хвиль. Здатність до вегетативного розмноження (поділ клонів) висока. Оптимально розвиваються в акумуляційної зоні водойм. Виділяються топічні (статичні) і динамічні форми. Тонічні форми: пелагіальні, субліторальні, евліторальні, наземні, затонні; динамічні: дифузійні (рослини поширюються колоніями розсіяно по усій водоймі), ексилозіонні (швидко поширюються після настання сприятливих умов і утворюють суцільні зарості на поверхні води); пульсаційні (рослини поширюються колоніями в сприятливих умовах і зникають у несприятливих (похолодання і сильний вітер) . Функції в співтовариствах: характерні види союзів Lem іo mі orіs, U rіcularіo vulgarіs і llydrocharі іo morsusra ae; є едифікаторами, домінантами в самостійних асоціаціях і в синузiях інших ценотичних рангів. Представники: Salvі іa, Azolla, Leі a mі or, Spіrodela poly hіza. Тенагофіти. Велика частина життєвого циклу, включаючи і генеративне відновлення, відбувається в прибережній і болотній екофазах. Генеративне розмноження менш характерне, ніж вегетативне. У лиміофазі і наземній екофазі рослини знаходяться короткий час, але при цьому характеризуються важливими морфологічними змінами. У лимнофазі розміри видів збільшуються. Під впливом гідростатичного тиску й у зв'язку зі слабкою закріпленістю кореневої системи деякі особи відриваються і стають тимчасово плаваючими. Вони здатні вегетувати більш тривалий час за умови закріплення в прибережних сплавинах (наприклад, Eleocharіs acіcularіs). В органічній масі сплавин ступінь участі видів дуже висока, хоча фітомаса їх незначна. У лимно-прибeрежному екоперіоді рослини зв'язані з акумуляційною зоною. Відрізняються невеликими розмірами (від декількох сантиметрів до 20 см) у прибережній і болотній екофазах, від 50 до 60 см - у гідрофазі. Вегетативні органи ламкі, коренева система досить розвинута, але розміщена лише в поверхневому шарі донних відкладень . Функції в співтовариствах: рослини є домінантами і співдоминантами в співтовариствах союзів U orellіo u іflorae. Представники: Eleocharіs acіcularіs, Lіmosella aqua іca, Pіlularіa globulіfera. Розділ 2. Значення вільноплаваючих рослин в природі 2.1 Рослини індикатори екологічного стану водойми Забруднення водойм зумовлене потраплянням в них зважених речовин, розчинених сполук, токсичних речовин. Забруднення потрапляють у водойми зі стічними водами населених пунктів і промислових підприємств, а також з дощовими водами. Характер впливу стічних водна водойми залежить від їх якості і кількості. Між водою як середовищем існування і населяючими водойму організмами існує певний зв’язок, згідно з яким при наявності в воді органічних сполук (білки, вуглеводні, жири кислоти) в ній виникає специфічна флора і фауна. По розвитку у водоймі певних організмів можна робити висновки стосовно санітарного стану .

У 1909 році була розроблена класифікація ступені забрудненості водойми за видами рослин і тварин, які наявні в водоймі. Ця класифікація отримала назву системи сапробності. В залежності від того, наскільки сильно забруднена вода, водойми і окремі ділянки діляться на відповідні зони: Зони сапробності клас чистоти Поліса пробна (р) IV Альфа-мезосапробна (α-m) III Бета-мезосапробна (&be a;-m) II Олігосапробна (o) I Поліса пробна зона (р) характеризується великим вмістом нестійких органічних речовин і продуктів їх анаеробного розпаду. Полісапробна зона (р) характеризується великим вмістом нестійких органічних речовин і продуктів їх анаеробного розпаду. Альфа мезосапробна зона (α-m). В цій зоні починається аеробний розпад органічних речовин з утворенням H3, міститься багато вільної вуглекислоти, кисень присутній в малій кількості . Бета мезосапробна зона (&be a;-m) відмічається у водоймах майже вільних від нестійких органічних речовин, що розклалися до окислених продуктів. Олігосапробна зона (о) характеризує майже чисті водойми з незначним вмістом нестійких органічних речовин і невеликою кількістю продуктів їх мінералізації. Вищі водні рослини розвиваються в основному в олігосапробній і бета-мезасапробній зонах. Ксенобіонтами є лише деякі водні мохи і папороті, які мають достатньо високе індикаторне значення . Оцінка якості води за гігрофітами може мати лише допоміжне значення, оскільки загальний аналіз повинен брати до уваги населення водойми і ступінь кількісного розвитку видів, що складають біоценози в цілому. На розвиток водної рослинності сильно впливає коливання рівня води протягом вегетаційного періоду. Індикаторами зниження рівня води є види широкого екологічного діапазону. Зовнішнім проявом реакції видів на посилення коливання рівня води до певних меж слід вважати їх масову появу в даних місцях, а також проходження повного життєвого циклу. Індикаторами забруднення води важкими металами виступають Po amoge o perfolia us і Po amoge o ob usi olius (залізо), Gliceria maxima (плюмбум); підвищений вміст кальцію у воді і донних відкладеннях - ymphoides pel a a, Po amoge o crispus. Ці та деякі інші види в умовах забруднення води характеризується високою концентрації хімічних сполук і елементів у воді вегетують більш тривалий час, ніж інші. Індикаторами евтрофування водойм, що відбувається під впливом антропогенних факторів. Гігрофіти слугують індикаторами акумулятивно – ерозійних процесів, що проходять в прибережній смузі водойм. Вони індукують ділянки майбутнього обміління і формування мулових відкладень, а також початкової стадії заростання водойм (Hydrocharis morsus–ra ae). Э індикаторами процесів заболочення, які особливо характерні для водойм антропогенного евтрофорування і зниження рівня води. 2.2 Значення вільноплаваючих рослин в самоочищенні водойм Під самоочищенням розуміють весь комплекс взаємозв’язку фізичних хімічних та біологічних процесів, в результаті діяльності яких якість води повертається до першочасткового стану . Велику роль в процесах самоочищення забруднених вод відіграють вищі водні рослини, які розвиваються у великих кількостях на озерах і водосховищах, мілких річках, ставках.

После морской победы Франции Жители Барселоны /баршинонцы?/, Салина и Фокайи: Золотой плющ, наковальня скрыта /зажата/, в мяче /пуле/, Жители Пролона согласятся на обман. IV. Герцог Лангра будет осажден в Доле, В сопровождении Остена /Остюна/ и лионцев, Женева, Аусбург присоединятся к Мирандолю /Миранде?/, Перейдут через горы [в борьбе] против анконцев. V. Вино будет разлито на столе, Третий не получит той, на которую он претендовал, Дважды черный /от черного/ спустится из Пармы,. Перуза сделает Пизе то, о чем он думал. VI. Неаполь, Палермо и вся Сицилия Станут необитаемыми после прохода варваров /от руки варваров/, На Корсике, в Салерно и на острове Сардиния Голод, чума, война, не видно конца бедам. VII. В битве великих [используют] легкую кавалерию, Провозгласят поражение большого полумесяца, Ночью пройдут через горы в пастушьих одеждах, [чтобы] убить [И сбросить] в красные пропасти, в глубокий ров /Красные пропасти в глубоком рве/. VIII. Флора, беги, беги от самого близкого римлянина, В Фезулане начнется конфликт, Кровь будет пролита, самые великие покорены, Ни храм, ни женщин /пол/ не пощадят. IX

1. Проектування багатофункціонального регістра-автомата

2. Постембріональний розвиток тварин

3. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

4. Значення хімії для розуміння наукової картини світу

5. Тема родины и природы в лирике М.Ю.Лермонтова

6. Родина и природа в лирике С.А. Есенина
7. Значення природоємності в економіці природокористування
8. Значение плесневых грибов в природе и в жизни

9. Воспитательно-образовательное значение экскурсий в природу.

10. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

11. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

12. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

13. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

14. Значение зеленых насаждений

15. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

16. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

17. Кораллы. Разнообразие и значение

18. Профессия - Родину защищать

19. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

20. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

21. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

22. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
23. Значение срока в Гражданском праве
24. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

25. Реферат о Пугачеве

26. Судебник 1550 года, его историческое значение

27. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства

28. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

29. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

30. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

31. Понятие и значение государственного кредита

32. Законодательство о защите природы

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Alaska’s Wildlife: on the Verge of Extinction (Живая природа Штата Аляска на грани исчезновения)

34. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты

35. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

36. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

37. Несколько рефератов по культурологии

38. Культура, её значение в жизни человека и общества
39. Образ Родины в творчестве Александра Блока
40. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

41. Тема Родины в лирике А.А.Блока

42. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

43. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

44. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

45. Человек и природа в современной литературе

46. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

47. Стихотворение М.Ю. Лермонтова "Родина"

48. Природа в романе Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

50. Остров Самос — Родина Пифагора

51. Советско-финская война 1939-40г. Итоги и значения

52. Великое посольство и его значение

53. Природа и человек в Древнем Риме

54. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории
55. Значение логики
56. Содержание и значение математической символики

57. Природа математических абстракций

58. Характеристика и значение деловых игр в медицине

59. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

60. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

61. Уголовный кодекс 1926 и его значение

62. Значение свободноживущих азотофиксирующих бактерий рода Azotobacter в азотном балансе почв

63. Охрана природы (Шпаргалка)

64. Охрана природы (Доклад)

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

66. Alaska’s Wildlife: on the Verge of Extinction (Живая природа Штата Аляска на грани исчезновения)

67. Нитраты, природа и человек

68. Международный Союз Охраны Природы (МСОП)

69. Экономические механизмы охраны природы

70. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"
71. Человек - венец природы
72. Значение игры для всестороннего развития ребёнка

73. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

74. Значение взаимоотношений в семье в развитии ребенка, его будущей жизни

75. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития

76. Природа психического. Психические особенности человека

77. Воображение: понятие и значение в жизни человека

78. Любовь и ее значение в жизни человека

79. Проблема межличностной совместимости и межличностной срабатываемости и их психологическая природа

80. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Предмет и значение логики

82. Несколько рефератов по Исламу

83. Благословение Патриархом Иаковом своих сыновей и пророчески прообразовательное его значение

84. Нитраты, природа и человек

85. Природа социального конфликта

86. Оптические явления в природе
87. Физическая природа времени гравитации и материи
88. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

89. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

90. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

91. Проблемы человека в конфуцианстве. Человек и природа в чань-буддизме

92. Природа и общество: взаимосвязь и взаимозависимость

93. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

94. Природа экспериментальных естественнонаучных методов

95. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

96. Природа математических абстракций

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

97. Европейская реформация XVI в.: основные фигуры, религиозные доктрины и социально-политическое значение

98. Колебательные химические реакции - как пример самоорганизации в неживой природе

99. Значение безналичного оборота

100. Финансовая отчетность предприятия и её значение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.