Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств – фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал. Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно. Існує певний базовий «набір», без якого банк не може нормально існувати та функціонувати . До таких констатуючих операцій банка відносяться: прийом депозитів; здійснення грошових платежів; видача грошових кредитів. Саме на виконанні цих функцій і створюється той фундамент, на якому розвивається робота банку. Метою курсової роботи є ознайомлення з теоретичними основами та аналіз розрахунково-касових операцій банку. Виходячи з поставленої мети, були визначені наступні задачі: познайомитись з видами банківських рахунків та особливостями їх обслуговування; засвоїти форми та види безготівкових розрахунків; з'ясувати механізм здійснення міжбанківських розрахунків; зрозуміти порядок функціонування системи готівково-грошового обігу в банках. Об’єктом дослідження була обрана Сумська обласна дирекція АКБ «Аваль». 1. Комерційний банк в системі грошових розрахунків 1.1 Грошові розрахунки і принципи їх організації Грошовий оборот незмінно поділяється на дві нерівні частини: 1) сферу готівкових розрахунків і платежів, що посідає меншу питому вагу і має тенденцію до скорочення; 2) сфера безготівкових розрахунків, що забезпечує безперервні розрахунки і платежі між суб’єктами ринкових відносин. Визначені такі принципи організації розрахунків : Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів) або на підставі платіжних вимог стягувачів у разі примусового списання коштів. Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки приймають до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та виконання в разі відсутності/недостатності коштів на цих рахунках. Для списання коштів з рахунку платника банк платника застосовує платіжні інструменти, які визначені цією главою, згідно з нормативно-правовими актами Національного банку та внутрішніми процедурами банку.

Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам нормативно-правових актів. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд. Для забезпечення виконання однієї зі своїх найважливіших функцій – розрахунково-платіжної – комерційні банки здійснюють різноманітні посередницькі операції, пов'язані з обслуговуванням руху грошових коштів клієнтів. Основною передумовою проведення цих операцій є необхідність відкриття банками рахунків клієнтам у національній та іноземній валютах. Комерційні банки відкривають та обслуговують в національній валюті рахунки таких типів : – поточні; – депозитні (вкладні); – поточні бюджетні рахунки. Клієнти мають право вільного вибору банку для відкриття власного рахунка (за умови згоди на це самого банку) . Поточні рахунки в національній валюті банки відкривають підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, представництвам фірм-нерезидентів, фізичним особам для приймання і зберігання їхніх власних грошових коштів та для здійснення всіх розрахунково-касових операцій з ними. Ці рахунки найчастіше використовуються у банківській практиці, за ними здійснюється переважна частина міжгосподарських платежів та платежів населення, що проходять через банківську систему. До поточних належать також карткові рахунки, за якими здійснюються операції за платіжними картками. Депозитні (вкладні) рахунки в національній валюті відкриваються підприємствам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі депозитного договору, укладеного між банком і його клієнтом на певний строк. Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам (їх відокремленим підрозділам), військовим частинам, установам та організаціям, яким виділяються кошти за рахунок державного та місцевих бюджетів для цільового їх використання. Відкриття бюджетних рахунків здійснюється на підставі дозволів, які видаються фінансовими органами – розпорядниками бюджетних коштів, а також заяви клієнта про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів осіб – розпорядників рахунків та відбитком печатки. Якщо даний клієнт має в цій установі банку поточний рахунок, то бюджетний рахунок йому може бути відкритий лише на підставі заяви без подання інших документів. У разі відкриття (закриття) усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та іноземних офіційних представництв) комерційний банк зобов'язаний повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом 3 робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи цей день). Таке повідомлення надсилається також до Національного банку України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків. Власниками рахунків в українських банках можуть бути: юридичні особи; фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності; філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств – юридичних осіб; виборчі фонди (політичні партії, блоки партій та кандидатів у депутати); представництва юридичних осіб-нерезидентів; іноземні інвестори; фізичні особи .

На сьогодні немає жодних обмежень щодо кількості банківських рахунків, які можуть відкривати вказані особи. Водночас у разі відкриття двох і більше поточних рахунків власник рахунка – суб'єкт підприємницької діяльності протягом 3 робочих днів з дня відкриття наступного рахунка визначає один з рахунків як основний, на якому обліковується заборгованість, що списується у беззаперечному порядку, і повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації та банкам, в яких відкриті додаткові рахунки. У свою чергу банки, в яких відкриваються додаткові рахунки, протягом 3 робочих днів крім податкових органів повідомляють також установу банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття додаткових рахунків. Національний банк України встановив окремий порядок відкриття і ведення рахунків у національній валюті іноземним організаціям та установам. Комерційні банки можуть відкривати таким клієнтам рахунки типу «Н» і типу «П». Однією з головних умов відкриття цих рахунків є наявність індивідуальної ліцензії обласного управління НБУ на відкриття рахунка того чи іншого типу. Встановлено певний порядок функціонування цих рахунків щодо операцій із зарахування та списання грошових коштів. 1.2 Форми безготівкових розрахунків Форми безготівкових розрахунків – це види носіїв боргових грошових вимог, що відрізняються за структурою розрахункових документів, документообігом, часом і місцем здійснення розрахунків, ступенем гарантії платежу . У сучасних умовах у вітчизняному господарському обігу використовуються такі основні форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; акредитиви; чекова форма; вексельна форма; розрахунки платіжними вимогами . Кожна окрема форма безготівкових розрахунків несе повне економічне навантаження, має свої сильні та слабкі сторони, специфічні особливості та сфери найефективнішого використання. Конкретний набір форм безготівкових розрахунків визначається як рівнем економічного розвитку країни, так і традиціями, історично встановленими звичаями та стереотипами у сфері платіжних відносин. Так, у США і Канаді традиційно серед форм безготівкових розрахунків переважають розрахунки чеками. В більшості європейських країн поширена форма розрахунків за допомогою дебетових та кредитових доручень . Безумовно, ні одна форма безготівкових розрахунків не створює додаткових коштів. Однак в умовах ринку, економічної кризи необхідно використовувати саме таку форму, яка б гарантувала своєчасне і повне надходження коштів на рахунок виробника продукції. Розрахунки платіжними дорученнями – одна з найпоширеніших форм безготівкових розрахунків у господарському обороті України. Платіжне доручення – письмово оформлене доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача коштів у тій чи іншій банківській установі . Позитивною рисою цих розрахунків є їх універсальний характер. Платіжні доручення використовуються, насамперед, при оплаті за придбані товари, надані послуги, виконані роботи.

Об этом он упоминает и в своих письмах. Но он не писал их, потому что они ему не удавались. То есть они были бы не хуже всего того, что пишется, но это его не удовлетворяло. Поэтому он, не отказывая в советах, когда к нему приставали, не углублялся и ограничивался средствами, которые если и не помогут, то во всяком случае не могут повредить: сода, касторка, компрессы, припарки... Когда в Мелихове приходили к нему мужики и бабы с нарывами и глубокими порезами и ему об этом сообщали, он кривился - должно быть, опять-таки от сознания, что может сделать не так, как следует, но не отказывал, принимал, с величайшим вниманием осматривал, резал, вычищал и перевязывал. Я думаю, что если б за операцией пришел к нему помещик, он послал бы его к специалистам. Но для мужика специалист недостижим, и все равно лучше ему никто не сделает. Однако ж меня, например, он вылечил от экземы, которой наградили меня в одной из лучших московских парикмахерских на Кузнецком мосту. Специалисты прижигали, вырывали волосы и вообще истязали меня самыми последними средствами, а он взглянул и сказал: - Пустое

1. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

2. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

3. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

4. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

5. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

6. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
7. Організація обліку орендних операцій
8. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

9. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

10. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

11. Організація приймання товару в аптеці

12. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

13. Організація праці

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

15. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

16. Організаційна система управління природокористуванням України

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

17. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

18. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

19. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

20. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

21. Рельєф та ландшафтна організація

22. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
23. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
24. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

25. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

26. Організація кредитної роботи в комерційному банку

27. Організація та планування кредитування

28. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

29. Організація будівельного майданчика

30. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

31. Організація робочого місця бухгалтера

32. Рівні організації організму людини

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

34. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

35. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

36. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

37. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

38. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
39. Внутрішній аудит організації
40. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

41. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

42. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

43. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

44. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

47. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

48. Організація документаційного забезпечення установи

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Організація і методика аудиту грошових коштів

50. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

51. Організація облікового процесу на підприємстві

52. Організація обліку

53. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

54. Організація обліку власного капіталу підприємства України
55. Організація обліку запасів на підприємствах
56. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

57. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

58. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

59. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

60. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

61. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

62. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

63. Організація управлінського обліку

64. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

66. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

67. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

68. Становлення професійних бухгалтерських організацій

69. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

70. Аудит в організації
71. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла
72. Громадські організації як вид об’єднань громадян

73. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

74. Організації (органи) господарського керівництва

75. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

76. Організація захисту державної таємниці в Росії

77. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

78. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

79. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

80. Правова організація працевлаштування громадян

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

81. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

82. Організація видавничій справи

83. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

84. Організація роботи користувача з АБД

85. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

86. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем
87. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.
88. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

89. Створення Організації Об’єднаних Націй

90. Організація науково-інформаційної діяльності

91. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

92. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

93. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

94. Лексико-граматична організація українських військових команд

95. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

96. Організація збутової діяльності на підприємстві

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

97. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

98. Організація обліку на торгівельному підприємстві

99. Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

100. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.