Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування уваги на уроках читання у початкових класах

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості процесу формування уваги на уроках читання у початкових класах Поняття про увагу як психологічне явище Керування увагою школярів у процесі виконання навчальних завдань Дитяча неуважність та шляхи її подолання Характеристика творів різних літературних жанрів Розділ 2. Методичне забезпечення формування уваги на уроках читання у початкових класах 2.1 Засоби формування уваги на уроках читання у початкових класах 2.2 Методика використання засобів формування уваги при вивченні творів різних жанрів 2.3 Експериментальна перевірка ефективності методики опрацювання творів різних літературних жанрів з використанням засобів формування уваги Висновки Список використаних джерел Вступ Увага відіграє важливу роль у житті людини. Завдяки увазі здійснюється регуляція діяльності та поведінки людини. Без уваги неможлива цілеспрямована практична діяльність, неможлива ні фізична, ні розумова діяльність, бо людина повинна з увагою ставитися до об'єкта діяльності, до плану своєї діяльності, уважно стежити за перебігом цієї діяльності та її наслідками. Особливо велике значення має увага в навчальній діяльності школяра. Увага є необхідною умовою чіткого, усвідомленого відображення навчального матеріалу та міцного засвоєння його. Згідно з поглядами К.Д.Ушинського, увага є тими єдиними дверима нашої душі, через які, безумовно, проходять усі об'єкти зовнішнього світу, відображені свідомістю. Увага – це зосередженість діяльності суб’єкта в певний момент часу на якомусь реальному або ідеальному об’єкті, предметі, події, образі, міркуванні тощо (В.І. Страхова). На сьогоднішній день актуальною проблемою молодших школярів є недостатньо розвинута увага. Домінує увага мимовільна, спрямована на нові, яскраві, несподівані та захоплюючі об’єкти. Слабкість гальмівних процесів у цьому віці зумовлює також нестійкість уваги. Увага молодших школярів стає довільнішою за умови створення такої атмосфери для цілеспрямованої діяльності, за якої вони привчаються керуватися самостійно поставленою метою. При цьому розвиток довільної уваги іде від керування цілями, поставленими перед дітьми дорослими, до реалізації самостійно сформульованих цілей, від постійного контролю з боку вчителя (через контроль із боку однокласників)- до самоконтролю. З віком у дітей зростає обсяг і стійкість уваги. Увага молодших школярів тісно пов’язана з важливістю навчального матеріалу. Усвідомлення її змісту зумовлює стійкість їхньої уваги. Увага залежить і від доступності та посильності, поставлених перед учнями, а також від уміння вчителя так організувати процес навчання, щоб охопити ним усіх учнів класу. Однією з причин нестійкості уваги у цьому віці є передусім недостатня розумова активність дітей, зумовлена як недосконалими методиками навчання, так і рівнем їхньої готовності до навчальної діяльності, нездатністю переборювати труднощі, станом здоров’я тощо. На роль значущості знань в розвитку і вихованні уваги у школярів указує М. Н. Шардаков. Розвиток уваги він пов'язує з вихованням цілеспрямованості у учнів.

«У школі важливо так організувати учбовий процес, — пише М. Н. Шардаков, — щоб школяр усвідомлював значення своєї учбової роботи, необхідність вивчення основ наук для подальшого навчання і своєї майбутньої діяльності.Ясне розуміння цього завдання привертатиме увагу учнів до учбової роботи і разом з тим сприяти розвитку у них довільної і стійкої уваги». Н. Ф. Добрининим встановлено, що увага школярів буває достатньо зосередженою і стійкою тоді, коли учні повністю зайняті роботою, коли ця робота вимагає від них максимуму розумової і рухової активності. Якщо учні розглядають предмети, явища і при цьому мають можливість діяти з ними, то у такому разі вони дуже уважні. Аналіз, порівняння предметів, виділення істотних ознак, вичленення головного, основного в читаному матеріалі, класифікація предметів по групах, встановлення причиново-наслідкових зв'язків між предметами і явищами, а також інші види розумової діяльності неможливі без глибокого зосередження уваги на відповідних предметах, явищах. Активна розумова діяльність вимагає максимуму уваги. На основі узагальнення досвіду вчителів Добринін приходить до висновку, що увага учнів багато в чому залежить від доступності учбового матеріалу. «Що вчаться із захопленням працюють над тим, що може бути і важко, але здійснимо, що може показати їм наявність якихось досягнень». Увага найтіснішим чином пов'язана з емоціями і відчуттями дітей. Все те, що викликає у них сильні переживання, приковує їх увагу. Так, вже дошкільники можуть годинами слухати цікаві казки, розповіді, дивитися кінокартини. Молодші школярі з величезною увагою слухають цікаву розповідь вчителя і не відволікаються протягом задоволеного тривалого часу. Об’єктом - процес формування уваги при опрацюванні творів різних літературних жанрів. Предметом – умови, які забезпечують формування уваги при опрацюванні літературних творів на уроках читання. Метою дипломної роботи є характеристика психолого – педагогічних основ формування уваги молодших школярів на уроках читання. Завдання диплимної роботи полягає у: - вивчити стан досліджуваної проблеми в психолого – педагогічній літературі; зясуванні ролі уваги у встановлені особистості дитини; дослідити шляхи та засоби виховання та формування уваги молодших школярів на уроках читання у початкових класах; експерементально перевірити ефективність запропонованої методики на уроках читання у початкових класах . Над цією проблемою працювали такі вчені як: Добринін Н. Ф. в своїх роботах показує, що увага учнів найтіснішим чином пов’язана із значущістю матеріалу, що вивчається. М. Н. Шардакова, І. І. Страхова, М. С. Горбач та інші вважали, що увага учнів на уроці залежить від уміння вчителя організувати їх діяльність. А. Г. Іванов-Смоленський розробив спеціальну методику дослідження орієнтувальних рефлексів, користуючись якою він експериментально довів можливість утворення умовно-рефлекторної мимовільної уваги людини, на основі безумовних орієнтувальних рефлексів. Дипломна робота складається з :змісту, вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Розділ 1.

Психолого-педагогічні особливості процесу формування уваги на уроках читання у початкових класів 1.1 Поняття про увагу, як психологічне явище Увага — зосередженість діяльності суб'єкта в певний мент часу на якомусь реальному або ідеальному об'єкті - предметі, події, образі, міркуванні тощо (В.І.Страхов). Увага є не психічним процесом, а формою організації пізнавальних процесів та умовою їх успішного протікання, мислить не саме по собі мислення і не саме по собі сприймання сприймаюча та мисляча особистість. Як пише С.Л. Рубінштейн у кожному психічному процесі присутній момент, що виражає різні ставлення особистості, зокрема до світу людей, природа свідомості до об'єкта. Це ставлення виявляється в увазі. Наприклад, коли учень з інтересом ставиться до читання ( воно, ніби в полон, бере його свідомість). Функції уваги полягають у тому, що людина серед безліч подразників, що діють на неї, обирає потрібні, важливі, а інші гальмує, виробляє таким чином програми дій та зберігає зосередженість, контроль над протіканням їх. Самостійною формою психічної діяльності вважає увагу П.Я.Гальперін. Він дотримується гіпотези, що увага є діяльністю психічного контролю. Основні положення цієї гіпотези полягають у тому, що увага є однією зі складових орієнтовно-виконавчої діяльності, що в цій діяльності увага не власного продукту, а виконує функцію контролю, поступово стаючи внутрішньою скороченою автоматизованою дією. Довільна увага є увагою планомірною. Це — контроль за дією, що відбувається на підставі виробленого плану, вирізнених критеріїв та способів їх використання. Мимовільна увага також являє собою контроль, але такий контроль, який обмежується тим, що є у предметі, ситуації, тим, що «саме по собі впадає в око». Зміст діяльності такої уваги становить те, що відображається сприйманням або мисленням, пам’яттю або почуттям. Увагу як дію контролю можна формувати. Для цього потрібно не просто поставити завдання, а й навчити перевіряти його виконання на основі певних критеріїв у конкретному напрямі та послідовності. Розпочинати слід з організації контролю як зовнішньої дії, дії, що виконується в матеріальній або матеріалізованій формі. А потім дія контролю, шляхом поетапного опрацювання, доводиться до розумової, узагальненої, скороченої та автоматизованої форми, коли вона, власне, перетворюється на акт уваги. Увага характеризується цілою низкою властивостей. Серед них треба розрізняти основні властивості, тобто такі, які обов'язково проявляються у кожному акті уваги, і другорядні, наявність яких є не обов'язковою. До основних властивостей уваги треба насамперед віднести її концентрацію або зосередження. Фізіологічною основою психічного стану зосередження, яке завжди виявляється в увазі, є концентрація збуджень в домінуючому осередку. Вона супроводжується гальмуванням всієї кори головного мозку.За І. П. Павловим, осередок оптимального збудження є в центральній нервовій системі немовби пунктом тяжіння для подразнень, що йдуть від інших подразнювальних поверхонь. Зосередження уваги здійснюється шляхом негативної індукції. «Зосередившись на одному подразненні, — пише І.

Masur (1966); задовільний аналіз подано в Anderson (1983, ch. 3). 77 Модель тут не так югославська, як швейцарська або британська, хоча потрібного часу, який мали у своєму розпорядженні ці дві національні держави, бракує; зате є ресурси націоналістичної ідеології, що її швейцарці і британці мали тільки на пізніх стадіях свого національного формування. Докладніше про це сказано нижче в розділі 4. Про загальну ситуацію в Африці на південь від Сахари див. Rotberg (1967) і Horowitz (1985). 78 Див. Reiss (1955) про віру німецьких романтиків в органічну «національну душу» (Volkseele); про вчених давнини, що дотримувалися погляду про «споконвічність» націй, див. Walek-Czerneski (1929). 79 За добрі приклади «модерністського» підходу правлять Kedourie (1960) і Breuilly (1982); критику див. у A. D. Smith (1988a). 80 Див. Gellner (1983, ch. 2). 81 Про ранні ознаки демократії в шумерських містах-державах див. Roux (1964, 105); про швейцарські кантони в давнину див. Kohn (1957). Питання «Коли виникла нація?» тільки недавно почало привертати увагу; див. Connor (1990). 82 Див., наприклад, Frankfort (1954, ch. 4) і David (1982). 83 Про юридичну й освітню різницю між класами в Стародавньому Єгипті див

1. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

2. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

3. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

4. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

5. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

6. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
7. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
8. Експертиза та контроль реалізації товару

9. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

10. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

11. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

12. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

13. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

14. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

15. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

16. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

17. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

18. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

19. Механізм реалізації форфейтингу

20. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

21. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

22. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
23. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції
24. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

25. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

26. Реалізація і застосування права

27. Реалізація Конституції України

28. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

29. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

30. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

31. Реалізація двохзв’язного списка

32. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

33. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

34. Нюрнберзький процес та його уроки

35. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

36. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

37. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

38. Україна та міжнародні економічні організації
39. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
40. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

41. Анализ развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста на уроках физкультуры с гимнастической направленностью

42. Методы и принципы воспитания, их применение на уроках физкультуры

43. Особенности организации уроков физкультуры

44. Специфіка та типи уроку українського народознавства

45. Дидактические основы использования игрового метода на уроке физкультуры в 10 классах

46. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

47. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

48. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

49. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

50. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

51. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

52. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

53. Індивідуалізація навчання

54. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"
55. Мотивація, стимулювання і активізація навчання
56. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

57. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

58. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

59. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

60. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

62. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

63. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

66. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

67. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

68. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

69. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

70. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
71. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
72. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

73. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

74. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

75. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

76. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

77. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

78. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

79. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

80. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

81. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

82. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

83. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

84. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

85. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

86. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
87. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
88. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

89. Організація обліку в магазині "Світанок"

90. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

91. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

92. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

93. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

94. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

95. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

96. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

97. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

98. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

99. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

100. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.