Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творчая спадчына Алеся Пісьмянкова

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМЕСТУВОДЗІНЫ І. ГЛАВА. АСАБЛІВАСЦІ ЖЫЦЦЁВАГА І ТВОРЧАГА ШЛЯХУ А.ПІСЬМЯНКОВА ІІ. ГЛАВА. ХАРАКТАРЫСТЫКА ТВОРЧАЙ ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦІ ПІСЬМЕННІКА 2.1 Асноўныя тэмы і вобразы паэзіі А.Пісьмянкова 2.2 Суадносіны сучаснага і мінулага ў часавай прасторы твораў Алеся Пісьмянкова 2.3 Тэма Радзімы ў лірыцы А.Пісьмянкова ЗАКЛЮЧЭННЕ СПІС ЛІТАРАТУРЫ Уводзіны Маладая беларуская паэзія 80-90-х гадаў – з’ява шматаблічная, яна складаецца з цікавых творчых індывідуальнасцяў, увабрала ў сябе багаты мастацкі спектр вобразаў, тэм пачуццяў і думак. Сучасная беларуская паэзія складаецца з вялікай колькасці творчых індывідуальнасцяў. Не выключэнне і імя Алеся Пісьмянкова ў паэзіі гэтага часу. Калі чалавека не стае, найперш падчас ягонага імгненнага адыходу, інакш пачынаеш успрымаць шмат якія ягоныя ранейшыя выказванні, абавязкова шукаючы ў іх нейкі патаемны сэнс, што на адлегласці ўспрымаецца ўжо як змрочнае прадчуванне. У дачыненні да пісьменніка, прынамсі, зрабіць гэта прасцей, бо ўсё тое, што гняло яго, не давала спакою, выклікала трывожныя думкі, як правіла, занатавана на паперы. Алесь Пісьмянкоў у гэтым выпаду таксама не з’яўляецца выключэннем. Менавіта ў гэтым заключаецца значнасць і актуальность тэмы, якой прысвечана наша курсавая работа. Агляд літаратуразнаўчых крыніц па тэме даследавання паказаў, што жыццёваму і творчаму шляху Алеся Пісьмянкова прысвяцілі свае працы многія крытыкі і літаратуразнаўцы, сярод які варта назваць наступных аўтараў. Так, творчасці А.Пісьмянкова ўвогуле прысвечаны працы: Галубовіч П. &quo ;Рыцар паэзіі&quo ;; Гальпяровіч Н. &quo ;Паэзія дабрыні: творчасць Алеся Пісьмянкова&quo ;, &quo ;Творчы партрэт Алеся Пісьмянкова&quo ;; Коршуков Е. &quo ;Сердце поэта: прочитывая книгу поэзии Алеся Письменкова&quo ;. Асобныя тэмы ў творчасці А.Пісьмянкова раскрываюцца ў працах: &quo ;Паэзія А.Пісьмянкова ў колерах і пахах&quo ; Бельскі А.І.; &quo ;Праз уласнае сэрца: Тэма Радзімы ў творчасці Алеся Пісьмянкова&quo ; Марціновіч А. Калі звяртацца да выказванняў літаратараў і пісьменнікаў пра асобу і творчасць Алеся Пісьмянкова, то тут варта згадаць наступныя: Вельмі праўдзіва і кранальна малюе партрэт свайго сябры Уладзімір Ягодвік, звяртаючыся да яго з такімі словамі: &quo ;Ты ўмеў жартаваць. Ты любіў жартаваць. Ты заўсёды імкнуўся і блізкага сябра, і калегу па рабоце акрыліць радасцю. Не імкнуўся, а проста ў цябе так атрымлівалася, бо інакш ты жыць не ўмеў. Вядома, ты меў права назваць сваё выбранае: &quo ;Я не памру, пакуль люблю&quo ; . Слушна сказала пра творчасць Алеся Пісьмянкова Таццяна Мушынская: &quo ;Сам Пісьмянкоў лічыў, што шмат пісаць не трэба, бо кожнае слова павінна быць аплачана пачуццём. Як грошы ў дзяржаве – золатам. А іначай пачынаецца інфляцыя. Цяпер зразумела, чаму так моцна дзейнічалі на свядомасць яго вершы – слова сапраўды было аплочана чыстым золатам паэтавай душы. Зразумела, вершы Алеся застаюцца ў хрэстаматыях і школьных падручніках, некалі сябры выдадуць зборнік успамінаў. Магчыма, залічаць да сонму класікаў. Гэта суцяшэнне, але слабое. Жывы, хоць без рэгалій – усё роўна лепей.&quo ; .

Мэтай нашай работы з’яўляецца комплексны аналіз творчасці Алеся Пісьмянкова. Пастаўленая мэта патрабуе вырашэння наступных задач: прааналізаваць літаратуразнаўчыя крыніцы па дадзенай тэме; даць характарыстыку асноўным этапам жыццёвага і творчага шляху Алеся Пісьмянкова; разгледзець і вызначыць асаблівасці творчасці аўтара. Аб’ектам даследавання дадзенай курсавой работы з’яўляецца творчая індывідуальнасць Алеся Пісьмянкова. Прадметам жа ў сваю чаргу можна назваць творчую спадчыну пісьменніка. Паэзія А.Пісьмянкова не можа не выклікаць захаплення. Яна вабіць да сябе нязмушанасцю радка і адначасова надзвычайнай ёмістасцю, што нярэдка пераходзіць у філасофскую напоўненасць. Яна вельмі прачулая, бо ідзе ад уражлівай душы. У ёй ёсць жыццёвая моц, але яна прываблівае і сваёй духоўнай трываласцю. І гэта пры здзіўляючай лаканічнасці, што месцамі нагадвае сабой нават пэўную эскізнасць, але эскізнасць гэтая – не штрыхавая, а контурна выразная, а таму і атрымліваецца паэтычны малюнак такім зрокава выразным і пераканальным. Алесь Пісьмянкоў – паэт рамантычнага светаўспрымання. Яго паэзія прасвечана глыбокім пачуццём лірызму, пранікнёным пафасам патрыятызму і чалавечнасці. У сваіх кнігах &quo ;Белы Камень&quo ; і &quo ;Чытаю зоры&quo ; паэт сцвярджае неўтаймоўнасць чалавечага духу ў спазнанні зямнога быцця, гісторыі, сучаснасці. Герой А.Пісьмянкова – беларус, які мае трывалую культурна-гістарычную памяць, ён адчувае сябе на зямлі продкаў паўнакроўна і надзейна (&quo ;Балада роду&quo ;, &quo ;Трызненне паўстанца&quo ;, &quo ;Дума Вітаўта&quo ;). Паэтаў герой ведае і шануе генеалогію свайго роду, ганарыцца крэўнай прыналежнасцю да зямлі Беларусі, якая нарадзіла Каліноўскага і Вашчылу, Скарыну і Багрыма, Багушэвіча і Багдановіча. І ГЛАВА. АСАБЛІВАСЦІ ЖЫЦЦЁВАГА І ТВОРЧАГА ШЛЯХУ А.ПІСЬМЯНКОВА Алесь Пісьмянкоў нарадзіўся 25 лютага 1957 г. у вёсцы Іванаўка Касцюковіцкага раёну Магілёўскае вобласці. Бацька паэта, Уладзімір, па прафесіі шафёр, маці, Марыя, працавала медсястрой. У 1964 Алесь Пісьмянкоў паступіў у Бялынкавіцкую сярэднюю школу. Асаблівы ўплыў на яго зрабіў настаўнік мовы і літаратуры А. Нікіценка, які ў свой час, калі вучыўся ў Смаленску, неаднойчы сустракаўся з А. Твардоўскім і М. Ісакоўскім. У школе А. Пісьмянкоў рана пачаў пісаць вершы, але сур'ёзнай увагі ім не надаваў. У 1974 – 1975 працаваў карэспандэнтам касцюковіцкай раённай газеты &quo ;Сцяг камунізму&quo ;. Тады ж асабіста пазнаёміўся з А. Пысіным, які прыязджаў на сустрэчу з членамі раённага літаб'яднання. А.Пысін так пісаў пра сваё знаёмства з Алесем Пісмянковым: &quo ;На касцюковіцкім семіныры асабліва прыемным было знаёмства з семнаццацігадовым Алесем Пісьмянковым. Нядаўні дзесяцікласнік, ён працаваў карэктрарам у раённай газеце, а жыў у сваёй вёсцы Бялынкавічы, якая паблізу. Танклявы, светлавалосы, знешне ён нагадваў гарадскога падлетка, але быў занадта ціхі і сарамлівы. Можа, разумеючы гэта, у сваіх вершах хацеў быць трохі &quo ;байчэйшым&quo ;, надаваў свайму лірычнаму герою больш сталасці і мужнасці. А лепшыя яго вершы па-юнацку шчырыя і непасрэдныя, у іх шмат пачуцця і такой добрай наіўнасці, якая асабліва кранае&quo ; .

Як Генадзь Бураўкін верыў у шчаслівую творчую дарогу Яўгеніі Янішчыц, прадстаўляючы яе &quo ;лімаўскаму&quo ; чытачу, гэтаксама Аляксей Пысін быў упэўнены, што ў далейшым хораша складзецца паэтычны лёс ягонага земляка. А ўпэўненасць з’явілася пасля таго, як Аляксей Васільевіч, вельмі ўважлівы да кожнага таленту, паспеў прачытаць яго творы. Шчырасць, непасрэднасць, а часам і тая ж &quo ;добрая наіўнасць&quo ; характарызавалі і вершы, прапанаваныя А.Пысіным для падборкі ў &quo ;Дзень паэзіі&quo ;. Іх усяго чатыры, але гэта і нямала, калі прыняць пад увагу, што шмат каму і з ужо добра вядомых паэтаў было адведзена месца ненамнога больш. Ды справа не ў колькасці: вершы А.Пісьмянкова не толькі не губляліся сярод іншых публікацый, а наадварот, сваёй прасветленасцю, сонечнасцю, нейкай унутранай празрыстасцю, што выклікае ў душы не проста пачуццё замілавання, а і здзіўлення перад нерушавасцю таленту і ўсяляе ўпэўненасць, што ён у далейшым на многае здатны, выклікалі ў сэрцах сапраўдных знаўцаў і прыхільнікаў паэзіі радасць ад усведамлення, што не пабяднела беларуская зямля на яркія дараванні. Гэта ўжо пазней з гадамі, калі голас паэта ўзмужнеў і акрэп, Алесь Пісьмянкоў стаў пісаць пра тое, што блізкае і дарагое для яго сэрца ад нараджэння. Пісаў пра тое, чым была напоўненая душа – успрымальная і ўражлівая. Па словах А.Марціновіча: &quo ;Праўда гэта нам, чытачам, здавалася, што ён проста пісаў. А ён і тады, і пасля пісаў не ў традыцыйным разуменні гэтага слова. І нават не жыў вершамі, а думаў імі&quo ; . У гэтай жа сувязі, каб пацвердзіць вышэйакрэсленую думку, варта прывесці словы самога Алеся Пісьмянкова, які даволі слушна гаворыць пра гэтую ж рэч: &quo ;Паэты з уласнай практыкі ведаюць, што вершы не пішуць, вершы думаюць, вершы выношваюць і толькі потым запісваюць&quo ; . У 1975 паступіў на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ, якое скончыў у 1980. Пасля заканчэння універсітэта Пісьмянкову пашанцавала застацца ў Мінску. У далейшым прафесійны, творчы яго лёс у дачыненні да яго аказаўся спагадным. Атрымаўшы дыплом аб вышэйшай адукацыі, у 1980 – 1982 працаваў карэспандэнтам у аддзеле крытыкі і бібліяграфіі газеты &quo ;Літаратура і мастацтва&quo ;. З 1982 – рэдактар аддзела навукі і мастацтва часопіса &quo ;Полымя&quo ;. 3 1990 намеснік старшыні СП Беларусі. Пасля вярнуўся ў &quo ;Полымя&quo ; намеснікам галоўнага рэдактара, каб пазней зноў перайсці ў &quo ;ЛіМ&quo ;, цяпер ужо галоўным рэдактарам. Апошім часам узначальваў рэдакцыю гумарыстычна-сатырычнага часопіса &quo ;Вожык&quo ;. Алесь Пісьмянкоў быў лаурэатам прэміі Ленінскага камсамола (1988), Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова (1998). Член СП Беларусі з 1984. Многія з творчых людзей па-добраму могуць пазайздросціць такой службовай кар’еры. Чаго не скажаш пра лёс жыццёвы. Ён, у адрозненні ад творчага, выпрабоўваў А.Пісьмянкова жорстка, нават з нейкай садысцкай паслядоўнасцю. Блізкія Алесю людзі адыходзілі адзін за адным, пакідаючы ў ягонай душы глыбокі след, а ў сэрцы - незагойныя раны. А сэрца ён меў слабае, хвоорае, аднак да ўрачоў не тое што не спяшаўся, а ніколі іх не наведваў.

Треба, насамперед, дослдити хн походження, закладен в них хн властивост, взамоповязансть, взамодю тих сил; творчий чи руйнвний вплив х на весь народ. Коротко кажучи потрбен глибокий соцологчний аналз ДУХОВНОСТ¶ певного народу. ¶ лише пзнавши ДУХ  ДУШУ народну, зможемо зрозумти д того народу. Д ж бо особи чи спльноти  лише зовншнм виявом х духовност. Наука про народну вдачу (етнологя) тепер лише в пелюшках,  тому мусимо звертатися також  до суспльствознавства (соцолог), народознавства (етнограф), до науки про походження народу (етноген) та науки про спадковсть (генетики), взагал до стор людсько культури. Стара сторософя майже не брала до уваги цих наук, не зважала на дух  душу народв. Тим-то багато сторичних подй впало на вчен голови сторикв несподвано. А саме сторики мали дати полтикам ключ до передбачення сторичного розвитку, дянь окремих народв. Але саме найбльший укранський сторик М. Грушевський, ставши 1917 р. на чол укранського народу, завв його до жахливого пекла на мя СРСР

1. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

2. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

3. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

4. Производство красителя "Кислотного алого"

5. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

6. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
7. Пио Бароха-и-Несси. Алая заря
8. Фольклорная спадчына

9. Творчий шлях П. Сосюри

10. Дорога к алым парусам

11. Життя і творчість Івана Франка

12. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

13. Соціал-демократична концепція держави та влади

14. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

15. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

16. Свідомість та творчість

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Роль хімії в створенні нових матеріалів

18. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

19. Абу Али Ибн Сина

20. Али-Бей

21. Ал-Джахиз

22. Аль-Газали Абу Хамид Мухаммад Ибн Мухаммед
23. Муамар аль Каддафи
24. Алесь (Александр Михайлович) Адамович

25. Хамид Ал-Гарнати Абу

26. Ущелье Ала-Арча в Кыргызстане

27. Активність і творчість учнів на уроках історії

28. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

29. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

30. Натаниель Готорн. Алая буква

31. Производство красителя «Кислотный Алый»

32. Екзистенціалістська естетика

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

33. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

34. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

35. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

36. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

37. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

38. Деревина та деревні матеріали
39. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів
40. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

41. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

42. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

43. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

44. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

45. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

46. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

47. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

48. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

50. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

51. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

52. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

53. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

54. Життя і творчість Майкла Фарадея
55. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)
56. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

57. Соціалізм в історії України

58. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

59. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Регистр PSW

60. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

61. Життя і творчість С.П. Галябарди

62. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

63. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

64. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

65. Творчість Леонардо Да Вінчі

66. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

67. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

68. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

69. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда

70. Життя і творчість Степана Васильченко
71. Життя та творчість Г. Сковороди
72. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

73. Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

74. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

75. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

76. Творча діяльність Панаса Мирного

77. Творчая індывідуальнасць Анатоля Грачанікава

78. Творчість Богдана-Ігора Антонича

79. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

80. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

81. Творчість М. Старицького

82. Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

83. Творчість українських поетів

84. Усна народна творчість

85. Література сентименталізму. Творчість Стерна

86. Михайло Драй-Хмара - життєвий і творчий шлях
87. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах
88. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

89. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

90. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

91. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

92. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

93. Економічний потенціал національної економіки

94. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

95. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

96. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

97. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

98. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

99. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.