Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Операційна діяльність підприємства

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ І - Операційна система підприємства Розділ 2 – Транспортне господарство в системі операційної інфраструктури підприємства 2.1 Завдання транспортного господарства 2.2 Склад транспортного господарства 2.3 Організаційна структура 2.4 Організація і розрахунки перевезень 2.5 Транспортні засоби та їх вибір Розділ 3 – Аналіз господарської діяльності підприємства &quo ;Лиза&quo ; Висновок Список використаної літератури Вступ Операційний менеджмент - це діяльність по управлінню процесом придбання матеріалів, їх перетворення в готовий продукт і постачанням цього продукту покупцю. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці й застосуванні максимально ефективних методів й інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією й послугами. Ціль ОМ – формування ефективної системи управління операціями на виробництві та в сервісі, він призначений для побудови управлінських систем, які забезпечують виконання необхідних дій та процедур для отримання ринкового результату діяльності підприємства. Предмет ОМ – планування, створення та ефективне використання операційної системи організації. Мета ОМ – є забезпечення найбільш повного задоволення потреб споживачів на товари та послуги підприємства при досягненні достатнього рівня ефективності його функціонування. Операційний менеджмент полягає як в ефективному, так і в раціональному управлінні будь-якими операціями. Ефективність може бути визначена як досягнення поставлених перед системою цілей; у загальному значенні ефективність - це задоволення потреб покупців. Раціональність - це досягнення цілей, чи задоволення потреб, з використанням мінімуму ресурсів. Без правильного застосування принципів операційного менеджменту організація може бути прибутковою лише завдяки щасливій випадковості. Або вона зовсім випадково зробила все так, як треба, або конкуренти ненабагато кращі за неї. У будь-якому випадку малоймовірно, що таке везіння буде продовжуватися вічно. Особливістю ОМ визначається його функціональне навантаження на вирішення повсякденних завдань на вирішення повсякденних завдань операційної діяльності. Наприклад закупівля товарів, управління товарними запасами, формування товарного асортименту, проведення рекламних компаній, укладання договорів, транспортування, експедирування, профілактичний ремонт, що допомагає досягти стратегічних цілей організації та сформувати її потреби. Зазначене вимагає постійного моніторингу операційного процесу з боку низової ланки менеджерів. Підвищення ефективності виробництва продукції — одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуск продукції в результаті переробки сировини. Операційні системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги замовникам.

Операційний менеджмент – це наука для тих, хто бере безпосередню участь у процесі виробництва продукції або надання послуг. Операційні менеджери найнижчого рівня управління повинні вміти визначати найбільш раціональну структуру побудови і забезпечення операційних процесів і управління ними. Старші операційні менеджери відповідають за розробку стратегічного напрямку компанії із самого початку операційного процесу. Вони вирішують, які технології повинні використовуватися у виробництві, як варто розмістити виробничі потужності для виготовлення товарів або надання послуг, а також розробляють стратегію управління цими виробничими потужностями. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці і застосуванні максимально ефективних методів і інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією і послугами. У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу, а також інтегрований з високими технологіями і наданням високоякісних послуг. Розвиток будь-якої фірми і рівень її конкурентоздатності у величезному ступені залежать від того, наскільки вдало організоване управління її виробничими ресурсами. Саме в цьому і полягає основна задача операційного менеджменту. Розділ І. Операційна система підприємства Система в менеджменті – сукупність пов’язаних елементів призначених для досягнення визначених цілей. Операційна система – провідна підсистема будь-якої організації, яка вирішує різні задачі з виробництва продукції (послуг), виконання робіт, які призначені для споживача. Операція в операційному менеджменті – відносно закінчена рухома форма передбаченого результату (товару чи послуги), яка підпорядковується системі вимог або обмеженням які задає зовнішнє середовище. Структура операційної системи – відносно постійний порядок внутрішніх просторових та часових зв’язків системи з її елементами та зовнішнім середовищем, яке визначає функціональне призначення системи. Існує декілька видів операційних систем: одинична, серійна, система з масовим виробництвом (масова), неперервна. Охарактеризуємо кожну з них: операційна система з одиничною перероблюючою підсистемою – орієнтована на одноразові проекти, коли кожна одиниця готової продукції має унікальну конструкцію, розміщення, задачі. операційна система з серійною перероблюючою підсистемою – орієнтована на виготовлення великої номенклатури продукції і на протязі планового періоду ці вироби випускаються серіями. операційна система масового виробництва – орієнована на випуск однотипної продукції. Обмежена номенклатура в великій кількості на протязі періоду. операційна система з неперервним виробництвом – виробництво великої кількості однотипної продукції. Ресурси які надходять до цієї системи, проходять неперервним потоком, перетворюючись в продукт при виході. Класифікують операційні системи за критеріями: За природою чи типу середовища Промислові Інформаційні Обчислювальні Транспортні Сервісні Технічні За рівнем невизначеності природи Жорсткі Гнучкі За структурою Радіальні S R₁ R₂ R Де: S – система; R – елементи; Радіально-вузлові S S1 S2 S R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R Деревоподібні S S1 S2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 За масштабністю Сублокальні Локальні Субглобальні Глобальні Суперглобальні За ступенем складності взаємозв’язку окремих елементів Надпрості Прості Складні Надскладні За степенем детермінованості Змішані Дискретні Масові Мілкосерійні Серійні Неперервні За інформаційним забезпеченням З повним кількісним забезпеченням З неповним кількісним забезпеченням З наявністю якісної інформації З відсутністю інформації За способом технологічного процесу Виштовхуючі Витягуючі По типу перероблюючої системи ОС з одиничною перероблюючою підсистемою ОС з серійною перероблюючою підсистемою ОС масового виробництва ОС з неперервним виробництвом Життєвий цикл операційної системи дуже схожий на життєвий цикл продукту, він має 4 цикли.

Графічно він зображується так:І етап – Зародження ОС – незначна ефективність (Е1) ІІ етап – Швидкий ріст ОС – досягається шляхом зняття обмежень. ІІІ етап – Стабільність – період максимальної ефективності роботи підприємства. IV етап – поділяється на 2 відрізки. Відрізок А відображає падіння ефективності. Вирішується проблема ліквідації або модернізації ОС. Відрізок В відображає приріст ефективності (∆Е) – пов'язаний з згортанням діяльності. Основні показники характеризуючи операційну систему: Продуктивність Механізація Стандартизація Автоматизація Збирання чи конвеєр Спеціалізація З урахуванням сучасних тенденцій та перспектив, ОС повинна бути: Високоефективною Високоадаптивною Стабільною На ефективність операційної системи впливають такі фактори: Якість продукції, послуг, робіт Результат Гнучкість системи Ресурсні Трудові Розділ 2 – Транспортне господарство в системі операційної інфраструктури підприємства 2.1 Завдання транспортного господарства Забезпечення високопродуктивного функціонування основного виробництва на підприємстві пов'язане з постійним переміщенням великих обсягів різноманітних вантажів як за межами, так і всередині підприємства. На загальнозаводські та цехові склади для поповнення запасів здійснюється доставка матеріалів, палива, комплектуючих та інших матеріальних цінностей. У свою чергу, зі складів або безпосередньо з цехів вивозяться готова продукція та відходи виробництва. Усередині підприємства процес виробництва зумовлює транспортування: з загальнозаводських складів у цехи — матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів, оснащення та інших виробів; між цехами — заготовок, деталей, складальних одиниць; із цехів на склади та відповідні пункти призначення — готової продукції та відходів. Внутрішньо цехові перевезення пов'язані з переміщеннями деталей та складальних одиниць у процесі виготовлення та складання виробів, заготовок між коморами та дільницями, між дільницями, а на дільницях між робочими місцями. Від організації транспортного обслуговування залежить ритмічна робота робочих місць, дільниць, цехів, а також обсяги випуску готової продукції, її собівартість і якість та своєчасне задоволення споживачів. На тривалість виробничого циклу безпосередньо впливає час транспортних операцій. Серед допоміжних робітників 30—40 % зайнято на вантажно-розвантажувальних і транспортних операціях. Витрати на транспортно-складське обслуговування та транспортування вантажів на деяких підприємствах досягає 15—20 % від суми всіх побічних витрат у собівартості продукції, що випускається. Основними завданнями транспортного господарства є: швидке і безперебійне пересування предметів праці, палива та готової продукції відповідно до вимог виробничого процесу; ефективне використання транспортних засобів і праці транспортних робітників; механізація й автоматизація транспортних і вантажно-розвантажувальних операцій; зниження собівартості транспортних операцій; забезпечення суворої узгодженості технологічних і транспортних операцій; постійне підтримування транспортних і вантажно-розвантажувальних засобів у робочому стані.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

4. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

5. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

6. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2
7. Облік зовнішньоекономічної діяльності
8. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

9. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

10. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

11. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

12. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

13. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

14. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

15. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

16. Контрольна з підприємницької діяльності

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

17. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

18. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

19. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

20. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

21. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

22. Свобода та межі підприємницької діяльності
23. Мережевий друк в операційній системі FreeBSD
24. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

25. Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD

26. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

27. Організаційні форми інноваційної діяльності

28. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

29. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

30. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

31. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

32. Поняття і зміст підприємницької діяльності

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

34. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

35. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

36. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

37. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

38. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
39. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
40. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

41. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

42. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

43. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

44. Планування діяльності підприємства

45. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

46. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

47. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

48. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

50. Організація і методика аудиту доходів підприємства

51. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

52. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

53. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

54. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
55. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
56. Безпека діяльності підприємства

57. Операційна система підприємства

58. Організація діяльності підприємства

59. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

60. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

61. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

62. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

63. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

64. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Аналіз діяльності підприємства

66. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

67. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

68. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

69. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

70. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства
71. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства
72. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

73. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

74. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

75. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

76. Корпоративні підприємства

77. Розробка підприємства LOMAPAK

78. Фінанси підприємства

79. Формування основних фондів підприємства

80. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

81. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

82. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

83. Планування діяльності підприємств

84. Рентабельність підприємства

85. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

86. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
87. Управління утворенням прибутку підприємства
88. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

89. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

90. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

91. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

92. Автомазація виробничих процесів підприємства

93. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

94. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

95. Витрати підприємства

96. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

98. Облік активної частини балансу підприємства

99. Облік доходів підприємств

100. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.