Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Чинники популярності в підлітковій групі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вінницький соціально-економічний інститут Університету &quo ;Україна&quo ; Курсова робота з предмету «Соціальна психологія» на тему: «Чинники популярності в підлітковій групі» Виконала: студентка групи ПС-31(07)з Дяченко Ірина Петрівна Перевірила: ст. викладач Комар Тетяна Олександрівна Вінниця 2010 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1 Проблема лідерства в сучасному суспільстві 1.2 Лідерство і керівництво в малих групах 1.3 Лідерство як структурний феномен РОЗДІЛ.2. Особливості підліткового віку РОЗДІЛ 3. Дослідження популярності в підлітковій групі 3.1 Аналіз методів та методик 3.1.1 Методика «Соціометрія» Дж. Морено 3.1.2 Методика діагностики акцентуації характеру. (Опитувач К. Леонгарда - Г. Шмишека) 3.1.3 Анкета на визначення популярності 3.2 Кореляційна робота по визначенню популярності у підлітковій групі ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУПАктуальність теми. Популярність в підлітковій групі є дуже важливим чинником життя підлітка, тому ця тема є досить актуальною. Адже всім відомо як важко переживає школяр підлітковій вік, все тоді важливо, як ті одягнений, як виглядаєш, з ким товаришуєш, тому що все це робить тебе популярним, або навпаки, самітником без друзів, невдахою. Оскільки в підлітковому віці всі почуття загострені, колосальні перепади настрою від радості до сліз, підліткова свідомість формується, тому вона дуже чутлива до всіх зовнішніх проявів. Все має значення для формування свідомості в цей час, і сім’я і школа, та для підлітка найважливішим в цей час є його коло спілкування, та його місце в ньому. Необхідність проведення даного дослідження полягає в тому, щоб визначити основні чинники популярності серед підлітків, основні проблеми пов’язані як з популярністю, так і з її відсутністю. Можливість попередження страшних травм та суїцидів. Адже неприйнятий підліток може піти і на крайні міри, на самогубство. Також підліток якого не приймають наприклад в школі, може знайти собі інших друзів на вулиці, де його будуть приймати таким який він є, та подавати на його думку гарний приклад. Та не завжди це так, частіше всього це закінчується наркоманією та алкоголізмом. Тому дуже важливо дослідити функціонування популярності та дружніх відносин в класі для того, щоб запобігти всі ці страшні наслідки. Метою даної курсової роботи дослідити причини популярності в підлітковій групі, риси характеру через які, ті чи інші підлітки стають популярними Завдання: вивчити літературу по даній темі; розглянути та провести методики по визначенню популярності в групі; зробити висновок по використаній роботі. Об'єкт дослідження це підліток (підлітковій вік) Предмет вивчення. Взаємовідношення підлітків між собою, формування лідерів, чинники які зумовлюють популярність в підлітковій групі РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1 Проблема лідерства в сучасному суспільствіЗа останній час намітилося значне зростання інтересу до проблеми лідерства. Це пояснюється логікою досліджень мікросередовища малих груп, яке з неминучістю призводить до встановленню факту групової диференціації, що у свою чергу дозволяє побачити значення і роль ватажків, організаторів і лідерів контактних груп.

Крім того, хід досліджень структури і динаміки психології малих груп впритул підводить і до питань прикладної соціальної психології, до питань ефективного керівництва і управління груповою діяльністю, а тим самим і до визначення місця і ролі лідерства в структурі чинників групової інтеграції. Ця проблема вивчається багатьма ученими, і стала воістину міждисциплінарною, але психологам належить пріоритет як в кількісному відношенні (по числу теорій, проведених експериментів публікацій, дослідницьких центрів), так і по розробленості проблеми. Інтерес дослідників закономірний - в людському суспільстві існують різні групи, неодмінним атрибутом яких на певному етапі розвитку являється висунення лідера. Під лідерством прийнято розуміти один з процесів організації і управління малою соціальною групою, сприяючий досягненню групових цілей в оптимальні терміни і з оптимальним ефектом детермінований пануючими в суспільстві соціальними стосунками. Разом з самим явищем лідерства, що припускає певний зв'язок і взаємодію між ініціатором і організатором груповій діяльності з одного боку, і членами групи - з іншою, необхідно розрізняти і поняття лідера. Лідер - це член групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах визначеної, специфічної і, як правило, досить значущій ситуації, щоб забезпечити організацію спільної, колективної діяльності людей для найбільш швидкого і успішного досягнення загальної мети. У характеристиці самого поняття лідера групової діяльності важливо підкреслити декілька обставин: по-перше, що лідер не висувається групою на відповідний пост, а спонтанно займає лідерську позицію з відкритої або прихованої згоди групи; по-друге, що лідер висувається на роль неофіційного керівника, а отже, з його особою ідентифікується специфічна і не вичерпувана системою офіційно загальноприйнятих значень, система групових норм і цінностей; по-третє, що лідер висувається на відповідну роль в умовах не лише специфічної але і завжди досить значущої життєвої ситуації групи. Лідерство, за своєю природою, є результатом одночасно як об'єктивних (інтереси, цілі потреби і завдання групи в конкретній ситуації), так і суб'єктивних (індивідуально-типологічні особливості індивіда як ініціатора і організатора групової діяльності) чинників. Проблеми лідерства є ключовими для досягнення організаційної ефективності. З однією сторони, лідерство розглядається як наявність певного набору якостей, що приписуються тим, хто успішно чинить вплив або впливає на інших, з іншою, лідерство - це процес переважно не силової дії у напрямі досягнення групою або організацією своїх цілей. Лідерство є специфічним типом управлінської взаємодії, заснований на найбільш ефективному поєднанні різних джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних цілей. Лідер знаходиться в найсильнішій залежності від колективу. Група, маючи образ лідера, - модель, вимагає від реального лідера, з одного боку, відповідності їй, а з іншого - від лідера вимагається здатність виражати інтереси групи. Вплив лідера завжди залежить від ситуації. Вищий інтелект, підготовка або досвід можуть стати основою для лідерства.

Зазвичай важливе значення має схильність до домінування, а саме уміння проявляти ініціативу в міжособових стосунках, направляти увагу інших, пропонувати їм рішення. Проблема лідерства як психологічного феномену є однією з кардинальних проблем в соціальній і організаційній психології, і, на сьогодні, вона, вийшовши за рамки цих наук, являється однією з найбільш популярних концепцій в сучасній суспільній свідомості. 1.2 Лідерство і керівництво в малих групахПри характеристиці динамічних процесів в малих групах, природно, виникає питання про те, як група організовується, хто бере на себе функції її організації, який психологічний малюнок діяльності по управлінню групою? Проблема лідерства і керівництва є однією з кардинальних проблем соціальної психології, бо обидва ці процеси не просто відносяться до проблеми інтеграції групової діяльності, а психологічно описують суб'єкт цієї інтеграції. Коли проблема позначається як &quo ;проблема лідерства&quo ;, то цим лише віддається данина соціально-психологічної традиції, пов'язаної з дослідженням цього феномену. У сучасних умовах проблема має бути поставлена значно ширше, як проблема керівництва групою. Тому украй важливо зробити передусім термінологічні уточнення і розвести поняття &quo ;лідер&quo ; і &quo ;керівник. Б.Д. Парыгин називає наступні відмінності лідера і керівника : 1) лідер в основному покликаний здійснювати регуляцію міжособових стосунків в групі, тоді як керівник здійснює регуляцію офіційних стосунків групи як деякої соціальної організації; 2) лідерство можна констатувати в умовах мікросередовища (яким і є мала група), керівництво - елемент макросередовища, тобто воно пов'язане з усією системою громадських стосунків; 3) лідерство виникає стихійно, керівник всякої реальної соціальної групи або призначається, або обирається, але так чи інакше цей процес не є стихійним, а, навпроти, цілеспрямованим, здійснюваним під контролем різних елементів соціальної структури; 4) явище лідерства менш стабільно, висунення лідера великою мірою залежить від настрою групи, тоді як керівництво - явище стабільніше; 5) керівництво підлеглими на відміну від лідерства має набагато певнішу систему різних санкцій, яких в руках лідера немає; 6) процес ухвалення рішення керівником (і взагалі в системі керівництва) значно складніший і опосередкований безліччю різних обставин і міркувань, що не обов'язково кореняться в цій групі, тоді як лідер приймає більш безпосередні рішення, що стосуються групової діяльності; 7) сфера діяльності лідера - в основному мала група, де він і є лідером, сфера дії керівника ширша, оскільки він представляє малу групу в ширшій соціальній системі . Як видно з приведених міркувань, лідер і керівник мають проте справу з одинпорядковим типом проблем, а саме, вони покликані стимулювати групу, націлювати її на рішення певних завдань, піклуватися про засоби, за допомогою яких ці завдання можуть бути вирішені. Хоча за походженням лідер і керівник розрізняються, в психологічних характеристиках їх діяльності існують загальні риси, що і надає право при розгляді проблеми частенько описувати цю діяльність як ідентичну, хоча це, строго кажучи, не є цілком точним.

Дальнейшее развитие принципы, найденные в „Оклахоме“, получили в таких произведениях, как „Вестайдская история“ А. Лоренса и Л. Бернстайна, „Человек из Ламанчи“ Д. Вассермана, Д. Дэриона и М. Ли и ряд других довольно удачных мюзиклов. С другой стороны, мюзикл породил поток ремесленных комедий „машинного производства“, как отзывались о них критики, но именно они прочно захватили сцены, в том числе и Бродвейских театров. Классические спектакли ставятся на Бродвее редко и недолго удерживаются в репертуаре. В истории Бродвейских театров была страница, связанная с деятельностью режиссера Элии Казана, который после закрытия известного театра „Груп“ в 1941 году стал виднейшим режиссером бродвейских театров. Он стал признанной и популярной фигурой на Бродвее довольно быстро. Казан стал пытаться ставить серьезные пьесы, которые бы поднимали важные жизненные вопросы. Тогда это было еще возможно. Формирование его режиссуры связано с постановками пьес Уильямса и Миллера — нынешних американских классиков. Э. Казан поставил на Бродвее три пьесы Артура Миллера

1. Особливості навчання дітей підліткового віку

2. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

3. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

4. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

5. Агресивна поведінка підлітків

6. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки
7. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
8. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

9. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

10. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

11. Асоціальна поведінка підлітків

12. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

13. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

14. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

15. Статеве виховання підлітків

16. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

17. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

18. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

19. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

20. Неврози в дітей і підлітків

21. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

22. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів
23. Проблеми тривожності підлітків
24. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

25. Психологічні особливості спілкування підлітків

26. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

27. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

28. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

29. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

30. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

31. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

32. Підбір і використання тестових методик для добору членів робочих груп-команд

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

34. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

35. Геоинформационный рынок популярных ГИС продуктов. Классификация технических и программных средств для ГИС

36. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

37. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

38. Понятие вещных прав, виды и т.п.
39. К.П. Брюллов – портретист
40. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо

41. Астрология и причины ее популярности

42. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

43. Салон А.П.Шерер

44. "Скверно вы живете, господа..." А.П. Чехов

45. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

46. Вишнёвый сад А.П. Чехова, как пьеса о прошлом, настоящем и будущем

47. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

48. П.Я. Чаадаев Философская концепция

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Роман "Проклят и убит" В.П. Астафьева в контексте идейно-художественной эволоции творчества писателя

50. Тургенев - биография, произведения и т.п.

51. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

52. Российское чиновничество в произведениях А.П. Чехова

53. А.П.Чехов "Устрицы"

54. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли
55. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")
56. Времена года П.И. Чайковский

57. П. А. Столыпин (1862-1911)

58. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

59. П.А. Столыпин и его реформа

60. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

61. Столыпин П.А.

62. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

63. П. А. Столыпин. Другие реформы

64. Популярные услуги Internet

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. П.А.Загорский - выдающийся анатом, физиолог и врач

66. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

67. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

68. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

69. Травление п/п ИМС

70. Вопросы религиозного самопознания в творчестве Флоренского П.А.
71. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии
72. П.А. Сорокин - крупный социолог XX века

73. П. Л. Шиллинг и его телеграф

74. Теософия Е.П. Блаватской

75. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

76. Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов

77. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

80. Революция 1905-1907 гг. и реформы П.А. Столыпина

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Аграрная реформа П. Скоропадського

82. Битва під Москвою

83. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова

84. П.А. Столыпин - судьба реформатора

85. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

86. Сподвижник Петра1 П.А.Толстой
87. Победоносцев К. П. - критик «великой лжи нашего времени»
88. Реформа П. А. Столыпина

89. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

90. Русский изобретатель телефона П. М. Голубицкий

91. Інформаційні системи і технології підприємства

92. А.П.Чехов: "Ионыч"

93. А.П.Чехов: "Палата номер 6"

94. Федотов П.А.

95. Христос в доме Марфы и Марии. Популярные сюжеты

96. Архитектура стран Пиренейского п-ова

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

97. Особенности способов повествования в научно-популярной статье (на материале немецкого журнала «Der Spiegel»)

98. Библейские и мифологические мотивы в творчестве П.П. Рубенса

99. Творчество художника П.П. Кончаловского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.