Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Інформаційні системи в управлінні підприємством

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» КАФЕДРА ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ КУЛЬТУРИ РЕФЕРАТ на тему: «Інформаційні системи в управлінні підприємством» ЛЬВІВ - 2010 Створення форм документів формування різних первинних, проміжних і підсумкових даних та показників, складання звітності пов'язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких беруть участь багато виконавців. Це потребує заздалегідь продуманої системи їхніх дій і процедур руху облікової інформації як у просторі так і в часі. Упорядкування цього процесу, тобто руху документів та виконання різних робіт, у практиці називають документообігом. Для успішного функціонування керування документообігом і швидким витягом потрібної інформації для ухвалення рішення з потоку документації (поза залежністю від її характеристик: фінансова, технічна, нормативно-довідкова чи управлінська) необхідна особлива система керування документами. Ця система повинна вирішувати задачі швидкого і якісного обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства, забезпечувати швидкий доступ вищої управлінської ланки до фінансово-економічної інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних економічних ситуаціях. Так само в рамках цієї системи повинні використовуватися програмні продукти, що дозволяють здійснювати планування, аналіз і оптимізацію фінансово-економічної діяльності. Таким чином, підсистема керування інформацією повинна вирішувати наступні задачі: створення (введення інформації), твердження; розсилання; збереження; здійснення контролю за змінами, розподіл прав доступу окремих користувачів до конкретної інформації. Між керівником і підсистемою планування, аналізу й оптимізації, необхідно установити постійний обмін інформацією, і для останньої підсистеми керівник повинний бути менеджером вичерпного структурованого сховища даних, необхідного для функціонування підсистеми. У підсистемі планування, аналізу й оптимізації роботи повинен бути реалізований вичерпний математичний опис функціонування підприємства з погляду фінансового аналізу, розрахунку прибутку, збитків, ефективності інвестування, що дозволило б використовувати існуюче програмне забезпечення для підвищення якості прийнятих рішень. Для задач управління підприємством в області стратегічного менеджменту і перспективного планування необхідні такі інформаційні засоби і технології, що дозволили б побудувати детальну фінансову модель підприємства, &quo ;віртуальну компанію&quo ;. На основі цієї моделі вони повинні створювати документи, що відповідають вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (I er a io al Accou i g S a dards, IAS). При цьому одним із ключових факторів виступають гнучкі параметри введення даних, що повинні забезпечувати повний облік специфіки української дійсності (податкове середовище, затримки платежів і т.п.). Такого роду інформаційна технологія обов'язково повинна відповідати вимогам логотипа &quo ;Desig ed for Wi dows 9x/ &quo ;, мати можливість групової роботи над проектами в мережі, достатні можливості по обміну даними, що дозволили б керівнику цілком зосередитися на аналізі результатів проекту і не витрачати час на розрахунки і підготовку звітності.

Фінансова модель не повинна обмежуватися описом зовнішніх фінансових потоків. Вона повинна дозволяти моделювати внутрішню структуру підприємства: розподіл витрат і виробленої продукції між підрозділами; звіт про прибутки і збитки для кожного підрозділу; звіт про прибутки і збитки для окремих видів діяльності. Це дасть можливість використовувати отриману модель для проведення внутрішньовиробничого бюджетування в рамках реалізованих проектів. Для моделювання роботи підприємства повинне використовуватися представлення його діяльності у виді набору взаємозалежних проектів, кожний з яких повинний описувати виробничу і фінансову діяльність, як підприємства в цілому, так і окремих структурних підрозділів, що входять у його склад і враховувати взаємні фінансові зобов'язання і грошові потоки. Окремим проектом повинна описуватися операційна діяльність апарата управління. Для реалізації оперативного аудита підприємства також повинні використовуватися відповідні інформаційні технології. Вони повинні дозволяти використовувати автоматичний опис стартового балансу підприємства і поточного фінансового положення. Таким чином, ця технологія повинна виступати одночасно і як самостійний засіб, і як аналітичний модуль, що перетворює інформаційну технологію стратегічного керування і планування в комплексну систему аналізу і планування діяльності підприємства. Аудиторська підсистема даної технології повинна дозволяти аналізувати бухгалтерську звітність, що представляється, проводити попередню переоцінку балансу за даними детального опису структури активів і пасивів підприємства, що повинно підвищити вірогідність результатів. Також вона повинна працювати зі структурними підрозділами, забезпечуючи консолідацію фінансової звітності. Для прогнозування різних параметрів функціонування будь-якого підприємства необхідно використовувати могутні засоби прогнозування. Вони повинні бути достатні для рішення самих складних задач прогнозування. Застосування прогнозування при керуванні великими комерційними проектами повинні скоротити ризики необдуманих рішень і максимізувати прибуток. Застосування підсистеми прогнозування дозволить при прогнозуванні ряду відслідковувати співвідношення між одержуваним прогнозом одного ряду і розрахованим раніше прогнозом іншого ряду. Для прогнозування ризикованих ситуацій необхідне використання засобів аналізу проектного ризику й анкетування, що повинні доповнити технологію до системи, що забезпечує повну організаційно-технологічну підтримку управлінського процесу. Спільне використання цих підсистем дозволить охопити майже всі ключові стадії процесу аналізу управлінського рішення. Серед основних можливостей конфігурації варто відзначити наступні: Конфігурація дозволяє зберігати необмежену кількість версій даних, що описують один і той же період діяльності підприємства. Це можуть бути, наприклад, різні варіанти планів (оптимістичний, песимістичний, середньозважений і т.д.), дані про фактичну діяльність фірми, дані по декількох незалежних підприємствах. Додавання нової версії не вимагає змін в програмі або структурі бази даних.

Порівняння різних версій даних дозволяє вибрати з декількох варіантів розвитку ситуації найбільш відповідний для поточних цілей фірми, провести аналіз відхилення фактичних даних від запланованих, порівняти результати, досягнуті різними фірмами. Версії також можуть відрізнятися деталізацією інформації, що зберігається, по облікових періодах від дня до року. Бюджетування і аналіз інформації можливі в розрізі центрів фінансової відповідальності і напрямів діяльності фірми. При цьому підтримується консолідація даних до рівня всієї фірми в цілому, групи підрозділів або проектів. Конфігурація дозволяє проводити мультивалютну консолідацію даних. Інформація про різні фінансові потоки зберігається в тій валюті, в якій це зручно для кожної області діяльності фірми. При формуванні зведених звітів дані можуть бути приведені до будь-якої вибраної валюти. Це дозволяє, наприклад, понизити вплив інфляції при плануванні і аналізі фінансової інформації. У конфігурації підтримується можливість розрахованої на багато користувачів роботи. Всі дані зберігаються в єдиній базі, тому зміни, зроблені одним користувачем, зразу ж доступні для інших. При розрахованій на багато користувачів роботі всі учасники планово-облікового процесу оперують єдиною обліковою системою, напрямів діяльності, фінансових показників і бюджетної статті: таким чином, розв'язується проблема стиковки даних, підготовлених різними відділами. Засоби розділення доступу до даних конфігурації &quo ;Фінансове планування&quo ; дозволяють для кожного користувача індивідуально встановити перелік об'єктів аналітичного обліку і інтервали часу, в рамках яких він може переглядати і змінювати дані. Засоби конфігурації дозволяють імпортувати дані з інших облікових систем, підготовлені і згруповані по аналітичних розрізах управлінського обліку. У комплект поставки входять механізми, що дозволяють набудувати відбір і вивантаження даних з будь-яких (не обов'язково типових) конфігурацій, що використовують компоненти &quo ;Бухгалтерський облік&quo ; або &quo ;Оперативний облік&quo ; сімейства програм &quo ;1С: Предприятие 7.7&quo ;. Засоби обміну даними підтримують як стандартний текстовий формат, так і сучасний формат ХМЬ. Таким чином, ці засоби можна використовувати як конвертер даних з бухгалтерської (торгової) системи в управлінську, для отримання звітності в будь-яких нестандартних угрупуваннях і аналітичних розрізах, використовуваних в управлінському обліку. Завантажені в базу &quo ;Фінансового планування&quo ; з інших облікових систем дані можна використовувати наступними способами: консолідувати дані по декількох підприємствах до одного бюджету; розглянути обороти в перерахунку по курсах різних валют; провести багатовимірний план - фактний аналіз виконання бюджетів; аналізувати прибутковість, ліквідність і платоспроможність за фактичними даними; провести статистичний аналіз даних; використовувати фактичні дані для автоматичного створення планів на майбутні періоди з можливістю відбору і індексації даних; використовувати для реалізації ковзаючого планування, замінюючи, у міру надходження фактичної інформації, частина планових даних на реальні, що дозволяє точніше оцінити вірогідність досягнення запланованих результатів і, при необхідності, скоректувати плани на періоди, що залишилися.

Между тем сегодня ученые на разнообразном материале показали, что всё не столь однозначно. Хаос и порядок относительны, хаос всегда по-своему детерминирован и чем хаотичнее система, тем более простым закономерностям она подчиняется. И тем легче ею управлять разумеется, коль скоро задача управления достаточно элементарна. Иллюзия неуправляемости возникает тогда, когда мы с простой системой пытаемся обращаться, как со сложной, и наши воздействия оказываются бесполезными. Завзятому горожанину трудно понять, как деревенский пастух управляет большим стадом. Государственный деятель растеряется, если ему доверить детсадовскую группу, с которой привычно справляется опытная воспитательница. Академик, умело руководящий научным коллективом, окажется беспомощным в компании бомжей, а если он не врач-психиатр, то любой санитар даст ему сто очков вперед в умении работать с соответствующим «контингентом» больных. Повторю: простой и глупой системой управлять легче (этому меньше надо учиться), чем сложной и умной, для этого требуются более простые приёмы, которыми, однако, тоже нужно владеть

1. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

2. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

3. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

4. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

5. Інформаційні системи і технології на підприємстві

6. Інформаційні системи і технології у фінансових установах
7. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
8. Компютерні інформаційні системи

9. Інформаційні системи

10. Корпоративні інформаційні системи

11. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

12. Інформаційні системи в маркетингу

13. Інформаційні технології управління маркетингом

14. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

15. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

16. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

17. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

18. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

19. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

20. Інформаційна система НБУ

21. Корпоративна інформаційна система R/3

22. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
23. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL
24. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

25. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

26. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

27. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

28. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

29. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

30. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

31. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

32. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

34. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

35. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

36. Правовий статус підприємств

37. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

38. Планування діяльності підприємств
39. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
40. Економічний аналіз підприємств

41. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

42. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

43. Кредитування підприємств

44. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

45. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

46. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

47. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

48. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Доходи сільськогосподарських підприємств

50. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

51. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

52. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

53. Звітність сільськогосподарських підприємств

54. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
55. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
56. Облік собівартості продукції на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

60. Організація обліку на підприємстві

61. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

62. Організація управлінського обліку на підприємстві

63. Розподіл прибутку державних підприємств

64. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

65. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

66. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

67. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

68. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

69. Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

70. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
71. Системне програмування та операційні системи
72. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

73. Інтернаціоналізація підприємств

74. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

75. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

76. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

77. Організація обліку на торгівельному підприємстві

78. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

79. Управління запасами матеріалів на підприємстві

80. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

82. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

83. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

84. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

85. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

86. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
87. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
88. Основи управління персоналом підприємств

89. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

90. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

91. Рух кадрів на підприємстві

92. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

93. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

94. Управління інноваційним розвитком підприємств

95. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

96. Управління якістю на підприємстві

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты

97. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

98. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

99. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.