Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основні показники економічного стану України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Завдання №1 Визначити організаційно-правовий статус, мету діяльності, основні завдання та функції органів державної влади в Україні відповідно до чинного законодавства або інших нормативно-правових активів. № варіанту Назва органу державної влади Назва відповідного нормативно-правового акту 6 Міністерство фінансів України Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» №1837–2006-п Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів. Мінфін у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Мінфін організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Основними завданнями Мінфіну є: забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю та здійснення контролю за її проведенням Державною податковою адміністрацією, Держмитслужбою, ГоловКРУ, Державним казначейством; забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України; здійснення заходів з підвищення ефективності управління державними фінансами; проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу фінансово-економічного становища держави, перспектив її подальшого розвитку; підготовка проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; розроблення в установленому порядку проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, прогнозних показників зведеного бюджету України, організація роботи, пов'язаної із складенням та виконанням Державного бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу; удосконалення міжбюджетних відносин; здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства; розроблення стратегії фінансування державного бюджету; забезпечення здійснення державних запозичень, надання державних гарантій, погашення та обслуговування державного боргу; удосконалення методів фінансового і бюджетного планування; здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків та бюджетних установ), а також фізичних осіб – підприємців; реалізація державної політики у сфері випуску та проведення лотерей; реалізація державної політики у сфері розроблення та виробництва голографічних захисних елементів, здійснення державного контролю і координація діяльності державних органів у цій сфері; участь у розробленні разом з іншими органами виконавчої влади державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення напівдорогоцінного каміння; інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави.

Мінфін відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: 1) бере участь у розробленні прогнозних показників і програм економічного і соціального розвитку України; 2) визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, загальний рівень доходів і видатків бюджету, обсяг його фінансування для підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України; 3) готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік разом із пропозиціями щодо визначення строку і порядку його розгляду в Кабінеті Міністрів України; 4) готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України; 5) розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і строк їх подання; 6) здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством; 7) здійснює методичне керівництво з питань складення та виконання бюджету; 8) регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом та державними цільовими фондами; 9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення міжбюджетних відносин; 10) коригує показники фінансової бази пенсійної системи, забезпечує її збалансованість та стабільність; 11) забезпечує у межах своїх повноважень організацію та здійснення контролю за інвестуванням пенсійних коштів і виконанням пенсійних програм; 12) координує у межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів; 13) проводить аналітичні дослідження впливу державної податкової політики на податкову систему в частині економічного зростання; 14) розробляє пропозиції щодо формування державної податкової політики, визначає порядок подання центральними та місцевими органами виконавчої влади матеріалів для проведення аналізу ефективності податкової системи і пропозицій щодо її удосконалення; 15) прогнозує на поточний період і на перспективу податкові надходження до бюджету, готує пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення державних витрат; 16) розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України програми державних запозичень, бере участь в організації роботи, пов'язаної із залученням фінансових ресурсів в економіку України відповідно до законодавства; 17) здійснює у межах своїх повноважень операції з державним боргом з метою погашення та обслуговування державних боргових зобов'язань; 18) подає в установленому порядку висновки про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень до місцевих бюджетів чи іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, забезпечує ведення загального реєстру запозичень до місцевих бюджетів; 19) визначає порядок отримання короткотермінових позичок Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету; 20) здійснює в установленому порядку випуск облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики, казначейських зобов'язань та інших державних цінних паперів, передбачених законодавством, визначає обсяг їх емісії за строком погашення у межах загального обсягу емісії; 21) бере участь у: проведенні державної експертизи проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок кредитів, що залучаються державою або під державні гарантії; розробленні та здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки; підготовці пропозицій щодо основних засад грошово-кредитної політики України, поліпшення стану розрахунків і платежів; розробленні заходів, спрямованих на формування та реалізацію інвестиційної політики; 22) співпрацює у межах своїх повноважень з міжнародними фінансовими організаціями, укладає з ними за дорученням Президента України або Кабінету Міністрів України міжнародні договори про отримання позик та надання гарантій, укладає інші договори у межах спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; 23) розробляє у межах своїх повноважень пропозиції щодо удосконалення валютних, фінансових, кредитних, податкових і митних відносин з іншими державами, забезпечує підготовку та реалізацію спільних проектів з цих питань; 24) бере участь у підготовці заходів, спрямованих на збільшення валютних ресурсів України і забезпечення економного витрачання іноземної валюти.

Під час укладання міжнародних договорів готує висновки про фінансові умови і можливі наслідки їх виконання, розробляє разом з Державною податковою адміністрацією відповідно до законодавства проекти міжнародних договорів з питань оподаткування та проводить за дорученням Кабінету Міністрів України у межах своїх повноважень переговори з відповідними органами іноземних держав стосовно їх укладення; 25) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 26) опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 27) готує експертні висновки стосовно визначення вартісної величини впливу законопроектів на дохідну чи видаткову частину бюджетів і пропозиції щодо доцільності їх прийняття, можливості та строку набрання ними чинності; 28) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм; 29) надає відповідно до законодавства за поданням органів стягнення відстрочку у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів); 30) проводить експертизу та погоджує кошториси, а також штатні розписи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 31) вживає в установленому законодавством порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання та застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету; 32) погоджує проект плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби; 33) визначає основні організаційно-методичні засади державного внутрішнього фінансового контролю, дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; 34) здійснює перевірки правильності складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджетів, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів; 35) забезпечує розроблення та впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ); 36) забезпечує розроблення та затверджує в установленому порядку: національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку; плани рахунків та інструкції про їх застосування підприємствами, установами і організаціями (крім банків і бюджетних установ); типові форми регістрів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, методичні рекомендації та інші нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств, установ і організацій (крім банків і бюджетних установ); нормативно-правові акти з питань регулювання облікової політики суб'єктів державного сектору економіки; 37) координує в межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади щодо розроблення та виконання нормативно-правових актів з питань обліку суб'єктів державного сектору економіки, що належать до сфери їх управління; 38) проводить моніторинг розроблення та виконання галузевих методичних рекомендацій, підготовлених на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 39) формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 40) здійснює державний контроль за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; 41) організовує у межах своїх повноважень виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань; 42) забезпечує реалізацію державної політики у сфері розроблення та виробництва голографічних захисних елементів, здійснює державний контроль і координує діяльність державних органів у цій сфері, встановлює порядок виробництва, обліку та проведення сертифікаційних випробувань зазначених елементів, їх закупівлі для державних потреб; 43) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління; 44) здійснює ліцензування: виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; випуску та проведення лотерей; організації діяльності, пов'язаної з проведенням азартних ігор; розроблення, виробництва і проведення сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів; інших видів господарської діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Тому ці часи, як період репресій, відділяємо в окрему частину „Нарису Історії ОУН”.] ДРУГА САБОТАЖНА АКЦІЯ Польська політика колонізації українських земель Повне знищення українського характеру окупованих Польщею українських земель польський уряд вирішив провести двома шляхами: через послідовне нищення політичного, культурного й економічного життя українського населення і через колонізацію тих земель польським елементом. Польські колоністи мали надати українським землям під Польщею характеру виразно двонаціональної країни з тенденцією польщення української меншини або змушування її еміґрувати до США й Канади, щоб таким способом зробити місце для нових польських колоністів. Ті польські мотиви спонукали польський уряд – однаково, чи це був уряд соціялістів, чи уряд пілсудчиків, – присвятити справі колонізації українських земель особливу увагу. І так, уже в грудні 1920 р. був виданий окремий закон про колонізацію „східніх теренів Польщі” військовими поселенцями. На підставі того закону, на протязі 1920-1928 років, передано в руки польських колоністів, колишніх військовиків, на Волині й Поліссі 259.162 гектарів землі, на яких осіло круглo 20 тисяч польських поселенців, спроваджених із польських земель.[133] На підставі ж закону про парцеляцію земель спроваджено у той самий час на українські землі кругло 60 тисяч „цивільних” польських колоністів

1. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3. Регіональна економіка промисловості України

4. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

5. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

6. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища
7. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"
8. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

9. Статистичні показники енергетики на території України

10. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

11. Основні риси перехідної економіки України

12. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

15. Вплив російської кризи на економіку України

16. Особливості перехідної економіки України

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

17. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

18. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

19. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

20. Сучасний стан сільского господарства України

21. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

22. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
23. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
24. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

25. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

26. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

27. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

28. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

29. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

30. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

31. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

32. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

34. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

35. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

36. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

37. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

38. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
39. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
40. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

41. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

42. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

43. Вплив валютних курсів на економіку України

44. Економіка України в умовах глобалізації

45. Економічна і національна безпека України

46. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

47. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

48. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

50. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

51. Атомна енергетика України і РПС

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

54. Політичні права і свободи громадян України
55. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
56. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

57. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Історія України

60. Історія соборності України

61. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

62. Господарство України періоду утвердження капіталізму

63. Період гетьманщини України

64. Центральна Рада і пролетаріат України

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

66. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

67. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

68. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

69. Загальна характеристика конституції України

70. Господарське право України
71. Конституційний суд України
72. Цивільне право України

73. Суверенітет України

74. Проект кримінального кодекса України

75. Бюджетна ситема України

76. Державний бюджет України і бюджетне право

77. Управління фінансами України

78. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

79. Організаційна система управління природокористуванням України

80. Машинобудування України

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Бідність в України

82. Міжнародний ринок туристичних послуг України

83. Машинобудівний комплекс України

84. Роль і значення АПК для господарства України

85. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

86. Грошовий обіг України
87. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
88. Стан української мови

89. Грошові розрахунки в господарському обороті України

90. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

91. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

92. Закон україни про міліцію

93. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

94. шпори з цивільного права України

95. Заповідники України

96. Культура та побут населення України

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Легка промисловість України i транспорт

98. Сільське господарство i харчова промисловість України

99. Електроенергетика України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.