Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Характеристика Конституції 1919 р.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Донецька державна академія управління Кафедра правознавства ДИПЛОМНА РОБОТА з дисципліни: «Історія держави і права» на тему: « Характеристика Конституція 1919» виконала: студентка 5 курсу групи П-03-1 перевірила: к.ю.н., доцент Мізіліна Л.Ю. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ПРАВА УСРР, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1.1 Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції (весна 1918 — кінець 1920 роки) 1.2 Етапи становлення та розвитку радянського права (весна 1918 — кінець 1920 роки) РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1919 РОКУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 2.1 Всеукраїнський з’їзд рад 1919 року та його наслідки 2.2Прийняття Конституції України 1919 року та її основні положення РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1919 РОКУ НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 3.1 Суспільно-політичні та правові зміни в Україні після прийняття та затвердження Конституції 1919 року 3.2 Вплив Конституції 1919 року на розвиток конституціоналізму в Україні в 20-ті – 30-ті роки ХХ століття ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Ідеї конституціоналізму в Україні мають давні історичні витоки. Вони сягають часів Київської Русі, коли на віче укладалися договори між князем і народом, князем і дружиною що відображено, в різних редакціях &quo ;Руської Правди&quo ;. Пізніше особливу роль у формуванні конституційних ідей відіграла конституція Пилипа Орлика 1710 р. В силу історичних причин вона не розглядала Україну як цілковито самостійну державу, однак, запровадила низку демократичних на той час державних інституцій. Конституції відображають стан і долю держави та передують практиці її становлення і розвитку, хоча й не завжди успішно. Процес конституційного будівництва в Україні супроводжується становленням і розвитком вітчизняної наукової конституційної думки. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб на основі історичного та правового аналізу документів виявити закономірності створення та зміст Конституції УРСР 1919 рр. та її вплив на становлення Радянської України. Ця мета насамперед пов'язана з необхідністю вирішення комплексу практичних і теоретичних проблем подальшого розвитку української державності на основі порівняння виявлених аналогічних практичних проблем конституційного розвитку того часу із сьогоденням. З урахуванням цього об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникали у сфері законодавчого забезпечення життя громадян УРСР з урахуванням їх практичного застосування. Предметом дослідження обрано відповідні юридичні норми, що закріплювали права держави та громадян УРСР у період з 1919 на національному та союзному рівнях. РОЗДІЛ 1. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ПРАВА УСРР, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1.1 Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції (весна 1918 — кінець 1920 роки) Боротьба за відновлення радянської влади. Під час громадянсь­кої війни Україна була окупована австро-німецькими військами.

Аналіз подій весни 1918 р., а також попереднього періоду дозволяє, як це не прикро, зробити висновок, що громадянська війна розпочалася насамперед як війна сил, керованих соціалістичними парті­ями. Найбільш жорстку позицію, що виключали політичний плю­ралізм, займали більшовики. Логіка боротьби призвела до виходу &quo ;на поле бою&quo ; праворадикальних сил, аж до &quo ;білого руху&quo ;. До цієї боротьби підключилися також іноземні інтервенти. Більшовики опинилися у внутріполітичній, а невдовзі — і в зовнішньополітич­ній ізоляції, що, можливо, і стало одним з основних чинників, які підштовхнули їх на згубний шлях. Більшовики й у теоретичному плані розглядали громадянську війну як виправданий у певних умовах метод утвердження соціалізму. Отже, війну було розпочато відповідно до фатального лозунга Леніна про перетворення війни імперіалістичної у війну громадянську. Ленін проголошував, що більшовики — єдина партія, яка не боїться такої війни. &quo ;Наша партія за громадянську війну&quo ;, — повторював за ним Троцький. Народ не розпочинав війни. Вибір був у руках політичних партій, перш за все їх лідерів. Коди б вони виявили більше державної мудрості, терпимості, то шанс на мирний характер перетворень у країні, можливо, не був би втрачений. Події жовтня 1917 р. могли бути не переворотом, а процесом радикальних реформ, більш або менш мирно здійснюваних демократичною владою, підтриманою широкими верствами суспільства. Були потрібні подальші драматичні події, щоб окремі, поки що розрізнені вибухи громадянської війни перетворилися на війну повномасштабну. Однією з таких подій був Брест, наслідки якого виявилися трагічними. Сам Ленін називав Брест &quo ;нещасним ми­ром&quo ;. Він уразив патріотичні почуття народу. Це був той &quo ;фунда­мент&quo ;, на якому розгорнувся антибільшовицький рух в різних регіонах країни. Україна теж не була винятком. Суворі &quo ;военно-економічні&quo ; заходи в містах, продрозкладка, комнезами, селянські заколоти стали наслідками &quo ;нещасного ми­ру&quo ;. Він також був каталізатором дальшого розвитку воєнної інтер­венції. У цілому події 1918—1920 рр. в Україні розгорталися в загаль­ному контексті громадянської війни на території дореволюційної Росії. Разом із тим вони мали свою специфіку і визначалися особливим драматизмом, який виявився у надзвичайній запеклості боротьби за владу, в більш складному, ніж у інших регіонах колишньої імперії, комбінуванні найрізноманітніших політичних сил, їх шви­дкій змінюваності біля керма влади, у поєднанні гасла соціального визволення з гаслом національно-державного суверенітету та ін. Про українські національно-державні структури, які протис­тояли радянській владі, періоду, що вивчається (Центральна Рада, Гетьманщина, ЗУНР, Директорія), вже йшлося у розділі другому. Австро-німецькі війська, які у лютому вступили в Україну, вже у середині квітня 1918 р. окупували всю її територію. Радянська влада в Україні була проголошена поза законом. Влада в Україні у перший час після окупації знаходилася ще у Центральної Ради, згодом — у гетьмана, а фактично —в австро-німецького командування.

Повернення землі поміщикам, примусове вилучення хліба, каральні експедиції окупантів викликали бурхливу реакцію у біль­шості українського народу. Розгорнулася широка повстансько-пар­тизанська боротьба проти загарбників. Керівництво цією боротьбою здійснювалося представниками кількох політичних партій.1 Повстанські загони очолювали україн­ські есери, ліві есери, анархісти, більшовики, деякі інші партії. Під час збройної боротьби на політичну арену вийшли різноманітні отамани, діяльність яких стала однією з характерних рис громадя­нської війни в Україні. Серед них були такі суперечливі фігури, як Махно, Зелений, Григор'єв. Більшовики, спираючись на допомогу радянської Росії, докла­дали чимало зусиль, щоб відновити в Україні радянську владу. Боротьба за відновлення органів радянської влади розпочалась ще на початку окупації України австро-німецькими військами. 18 кві­тня 1918 р. у Таганрозі, куди евакуювалися ЦВК і Народний Секретаріат, відбулася сесія ЦВК Рад України, де було створено Бюро для керівництва повстанською боротьбою в тилу окупантів (Повстанбюро) у складі 9 чоловік. Найбільш значну групу в Повстанбюро складали більшовики, його головою був М.Скрипник. До складу Повстанбюро входили також ліві есери та ліві українські соціал-демократи. Постійнодіючі вищі органи влади республіки згорнули свою діяльність. Засідання ЦВК Рад України до III Всеукраїнського з'їзду Рад більше не скликалися. Повстанбюро здійснило певну роботу по мобілізації українського населення на боротьбу проти австро-німецьких окупантів, а також Центральної Ради, а згодом — гетьманщини. Повстанбюро розповсюдило на території України маніфест ЦВК від 19 квітня 1918 р. із закликом до робітників і селян підняти повстання, керувало створенням на місцях військо­во-революційних комітетів і формуванням українських військових сил у &quo ;нейтральній зоні&quo ;. Проте Повстанбюро не виконало повніс­тю завдань, які доручили йому більшовики. Цим значною мірою пояснюється його розпуск у липні 1918 р. І з'їздом КП(б)У. На прийнятті цього рішення настоювала частина делегатів партійного з'їзду, щоб у такий спосіб виключити зі складу радянських органів України лівих есерів. Подальшу роботу по відновленню радянської влади в Україні очолила партія більшовиків, яка сформувала спеціальний орган — Центральний військово-революційний комітет (ЦВРК). Члени ЦВРК призначалися і відкликалися ЦК КП(б)У. Головою ЦВРК був О.Бубнов. До складу ЦВРК входили В.Затонський, Ю.Коцюби­нський та декілька військових. ЦВРК і підпільні більшовицькі організації, виконуючи рішення І з'їзду КП(б)У, створювали місцеві ревкоми. Вони створювалися спочатку як органи підпільної боротьби і підготовки повстання. У майбутньому ревкоми мали стати — до виборів Рад — органами місцевої влади. Завдання вигнання окупантів ставало особливо актуальним в зв'язку з демократичною революцією, яка розпочалася у Німеччині в листопаді 1918 р. У такій ситуації ЦК РКП(б) визнав повстання в Україні назрілим. Одночасно було визнано за доцільне утворити групу військ Курського напрямку на чолі з Реввійськрадою у складі В.А

С помощью вооруженных рабочих матросы отразили это выступление сил контрреволюции и были готовы перейти в контрнаступление, но лидеры «независимых» сорвали его. В январе 1919 г. буржуазия спровоцировала пролетариат на преждевременное выступление и использовала его неподготовленность для разгрома революционного движения. 15 января были зверски убиты вожди революции К. Либкнехт и Р. Люксембург. Принятая 31 июля 1919 г. Учредительным собранием Веймарская конституция 1919 закрепила установление буржуазной республики. Вопрос 85. Итоги ноябрьской революции 1917–1918 гг Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, революция, в результате которой была свергнута монархия и установлена буржуазно-парламентская республика. Перед началом ноябрьской революции Германия была одной из наиболее развитых капиталистических стран. Решающую роль в её экономической жизни играли тресты и картели. В сельском хозяйстве преобладало крупное юнкерское землевладение, перестроившееся на капиталистический лад, но сохранявшее ещё значительные пережитки феодализма

1. Загальна характеристика конституції України

2. Веймарская Конституция 1919 года

3. Общая характеристика Конституции 1787 г. Соединенных Штатов Америки

4. Конституция США: Общая Характеристика

5. Конституція УРСР 1919 року

6. Измерение количественных и качественных характеристик звезд
7. Характеристика звезд
8. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

9. Характеристики ВМС Великобритании

10. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

11. Экономико-географическая характеристика Юга США

12. Австралия - экономико-географическая характеристика

13. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

14. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

15. Характеристика Австралии

16. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

17. Экономико-географическая характеристика Московского региона

18. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

19. Экономико-географическая характеристика Японии

20. Комплексная характеристика Бразилии

21. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

22. Общая характеристика Туниса
23. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
24. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

25. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

26. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

27. Комплексная характеристика Словении

28. Китай. Характеристика страны

29. Социально-экономическая характеристика Индии

30. Экономическая характеристика Псковской области

31. Характеристика политико-географического положения Китая

32. Страноведческая характеристика Грузии

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

34. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

35. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

36. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

37. Принятие конституции США. Билль о правах

38. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.
39. Сравнительная характеристика средневековых государств
40. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

41. Первая российская конституция

42. Характеристика налоговой системы Великобритании

43. Конституция Болгарии (Контрольная)

44. Конституция Индии

45. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

46. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

47. Конституция Болгарии

48. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Особенности конституции США

50. Классификация конституций

51. Конституция - основной закон государства

52. Конституция Российской Федерации и ее развитие

53. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

54. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития
55. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
56. Конституция, как Основной Закон РФ

57. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

58. Политический режим как сущностная характеристика государства

59. Характеристика Чикаго

60. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

61. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

62. Пьер Огюст Ренуар (1841-1919)

63. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

64. Характеристика Иудушки Головлева

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

65. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

66. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

67. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

68. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

69. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

70. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года
71. Конституція Пилипа Орлика
72. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

73. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

74. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

75. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

76. Характеристика дополнительных устройств к ПК

77. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

78. Общая характеристика системы Windows

79. Установка и основные характеристики Linux

80. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Общая характеристика аксиоматики Гильберта

82. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

83. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

84. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

85. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

86. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты
87. Общая характеристика дыхательной системы
88. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

89. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

90. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

91. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

92. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

93. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

94. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

95. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

96. Неосторожная преступность: общая характеристика

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

98. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

99. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.