Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний маркетинг” Виконала: студентка 5 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Котельницька Наталія Перевірив: Викладач Крайнюченко Ольга Феодосіївна Київ – 2009 Зміст 1. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності 2. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок Задача Список використаної літератури 1. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети маркетингу 1 Інтернаціоналізація світового господарства зумовила нові детермінанти економічного розвитку, динамізацію конкурентного середовища, певне ускладнення соціально-культурного середовища, що, у свою чергу, сформувало нові світові пріоритети маркетингу (рис. 1). – «Топ» менеджмент, керований ринком. Домінуючою концепцією як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу стає ринкова, а не збутова чи виробнича орієнтація. Зусилля менеджменту концентруються не на збуті вже виробленої продукції, а на вивченні і створенні попиту. – Глобалізація міжнародної маркетингової діяльності. Існує зростаюча взаємозалежність серед країн Тріади, економічне, соціально-культурне та політико-правове середовище яких стає більш однорідним. З’являються наднаціональні сегменти, які посилюють ринкові можливості фірми. Рис. 1. Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети маркетингу Відповідальний маркетинг. Загострення в останні десятиріччя глобальних проблем людства (забруднення довкілля, проблематичні наслідки використання нових технологій, використання Світового океану, проблема озброєння тощо) зумовлює демонстративну стурбованість фірм загальнолюдськими проблемами, а не тільки досягненнями ринкового успіху. – Орієнтація на конкуренцію. Ключовим чинником успіху як на нових, так і на зрілих товарних ринках є готовність та здатність фірм спрогнозувати дії конкурентів на внутрішньому і на зовнішньому ринках та випередити їх. Така готовність передбачає наявність у персоналі фірми спеціалістів-аналітиків, а здатність — наявність системи моніторингу за конкурентами. – Розробка прогностичних систем. Традиційні методи передбачення обсягів продажу в турбулентному середовищі не завжди ефективні. Тому основою маркетингових дій фірм стає маркетинговий план, здатний враховувати організаційну гнучкість та непередбачені обставини. – Адаптований (персоніфікований) маркетинг. Світовий ринок характеризується як «ринок споживача», а останній бажає отримати персоніфіковане рішення своїх проблем. Це зумовлює посилення уваги фірм до процесу сегментації, особливо за персоніфікованими критеріями сегментації (стиль життя, рівень прихильності до торгової марки, соціальний статус, персональні демографічні характеристики тощо). – Реструктуризація портфеля товарів. Посилення та динамізація конкурентного середовища на світових товарних ринках обумовлюють необхідність диверсифікації компаніями своїх товарних портфелів у бік створення наукоємних, оригінальних, унікальних товарів (послуг), товарів ринкової новини.

Засобами вирішення проблем, що виникають у зв’язку з появою нових пріоритетів, є посилення стратегічних підходів до формування маркетингового комплексу. Інтернаціоналізація - це явище в маркетингу, що виникає внаслідок взаємозалежності ринків як результат глобалізації. &quo ;Ринки вже не сприймаються як окремі одиниці, але усе більш як єдиний ринок&quo ; 2. Міжнародний маркетинг при цьому направляє розвиток підприємства за наступною схемою 3: 1. попереднє вивчення ринків країн, що можуть становити інтерес, вибір найбільш сприятливого чи регіону країни; 2. визначення способу присутності підприємства на цьому ринку; 3. визначення комерційної пропозиції в розрізі товарів, послуг і цін, пристосованих як до сприятливих, так і до несприятливих варіантів ринку; 4. визначення комерційної політики, політики збуту комунікацій і підбор торгового персоналу. 5. виходить у своїй глобальній політиці з принципу &quo ;мислити глобально і локально&quo ;, підкреслюючи цим необхідність розробки товарної політики і на локальному, і на глобальному рівнях . Така розробка включає чотири етапи: · аналіз локальних потреб у даній країні; · глобалізація концепції товару, розробленого локально; · адаптація товару до кожного конкретного середовища; · реалізація обраної стратегії за допомогою адаптованого операційного маркетингу. Що стосується керування маркетингом, то найбільш важливим наслідком глобалізації є необхідність визначати географічний цільовий ринок у рамках країн і розробляти активні й оборонні стратегічні варіанти, приймаючи в розрахунок нову взаємозалежність ринків. Мислити глобально, але виходячи з локальної реальності. Компанії переглядають свої стратегічні позиції для того, щоб реагувати на зміни економічної, конкурентної і соціально культурного середовища, а також інтернаціоналізацію світового господарства. Можна виділити сімох нових пріоритетів міжнародного маркетингу 4: 1. Реструктурування портфеля товарів. Щоб відповісти на виклик нових конкурентів, західноєвропейським компаніям треба диверсифіцировати свій товарний портфель сторону забезпечення більшої доданої вартості, ґрунтуючись або на технологічному розвитку, або на організаційних ноу-хау 2. Адаптований маркетинг. У суспільстві достатку розбірливі споживачі рас зчитують знайти персоніфіковані рішення своїх проблем, і фірма повинна задовольнити цим чеканням за допомогою сегментації, заснованої на безпосередній реакції й інтерактивній комунікації. 3. Орієнтація на конкуренцію. Ключовим фактором успіху для зрілих і стагнируючих ринків є здатність спрогнозувати дії конкурентів і перехитрити суперників. Така здатність припускає наявність системи спостереження за конкурентами. 4. Розробка прогностичних систем. Традиційні методи прогнозу продажів у турбулентному середовищі малоефективні, і фірмі варто розробити системи, засновані на організаційній гнучкості і плануванні з урахуванням непередбачених обставин. 5. Глобальний маркетинг. Існує зростаюча взаємозалежність серед країн, індустріальна і культурна “тканина” яким стає більш однорідною. З'являються наднаціональні сегменти, що представляють собою ринкові можливості для фірми.

6. Відповідальний маркетинг. У суспільстві з'являються нові потреби, що обумовлюють необхідність в екологічно чистих продуктах Фірми починають демонструвати заклопотаність як індивідуальним, так і колективним добробутом суспільства, а не просто задоволенням короткострокових потреб. 7. Генеральний менеджмент керований ривком. Успішна реалізація концепції маркетингу усередині фірми вимагає міжфункціональної координації і корпоративної культури, що стимулює сприйняття концепції маркетингу. Плануючи вихід на зовнішні ринки, діяч міжнародного маркетингу повинний вивчити економіку кожної цікавлюючої його країни. Привабливість країни як експортний ринок визначається двома характеристиками. Перша з них - структура господарства. Господарська структура країни визначає її потреби в товарах і послугах, рівні доходів і зайнятості та інше. Існують чотири типи господарських структур. Другий економічний показник - характер розподілу доходів у країні. На розподілі доходів позначаються не тільки особливості господарської структури країни, але й особливості її політичної системи По характері розподілу доходів діяч міжнародного маркетингу поділяє країни на п'ять видів: країни з дуже низьким рівнем сімейних доходів; країни з переважно низьким рівнем сімейних доходів; країни з дуже низьким і дуже високим рівнями сімейних доходів; країни з низьким, середнім і високим рівнями сімейних доходів; країни з переважно середнім рівнем сімейних доходів. Типи маркетингу / форми міжнародного маркетингу 5 За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволюціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об’єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо). Можна виділити чотири критерії типізації маркетингу та шість форм міжнародного маркетингу (рис. 2). Залежно від геополітичних меж діяльності суб’єктів виділяються два типи маркетингу: внутрішній та міжнародний. Внутрішній маркетинг — маркетингова діяльність, націлена на внутрішній (основний для фірми) ринок. Міжнародний маркетинг — маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів. Маркетинг товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуг, промисловий, аграрний та банківський маркетинг — це типи маркетингу залежно від об’єкта, тобто суттєвих особливостей товару та відповідного товарного ринку, які визначатимуть особливості побудови маркетингового комплексу (товарна політика, цінова політика, політика розповсюдження та комунікаційна політика). Стратегічний та оперативний — це два типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми. Стратегічний маркетинг — маркетингова діяльність щодо створення усталеної (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу. Оперативний маркетинг — маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї.

Надіючись ще на „світову революцію”, Москва не хотіла відштовхувати від себе пролетаріят европейських народів показом жорстокого давлення неросійських народів. Врешті, деякою мірою заважили довгорічні остороги й незадоволення декотрих авторитетних українських комуністів, яким нахабна колоніяльна політика російських большевиків перешкоджала комунізувати Україну. „Українізація” і спротив русифікаторів XII З'їзд РКП(б) 17 квітня 1923 р. засудив усі місцеві націоналізми і одночасно оголосив російський великодержавний націоналізм за небезпечний ухил. Декрет про українізацію, виданий 1 серпня 1923 року, ствердивши, що дотогочасна формально визнана рівність між російською й українською мовами в Україні є недостатня, та що „в наслідок невеликого розвитку української культури взагалі”, в наслідок браку підручників і недостатньо підготовленого персоналу, російська мова має перевагу в Україні, – заповів, що уряд, „щоб усунути цю нерівність, уживає низки практичних заходів, які... мусять забезпечити українській мові місце, відповідне чисельності та питомій вазі українського народу на території УРСР”

1. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

2. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

3. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

4. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою
7. Методологічні основи міжнародного маркетингу
8. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

9. Наслідок психічних травм. Синдроми шизофренії

10. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

11. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

12. Раціоналізація трудових процесів

13. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

14. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

15. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

16. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

17. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

18. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

19. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

20. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

21. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

22. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Громадські організації як вид об’єднань громадян

25. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

26. Українізація: її суть та наслідки

27. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

28. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

29. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

30. Планерування як загальна функція маркетингу

31. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

32. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

34. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

35. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

36. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

37. Україна та міжнародні економічні організації

38. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
39. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
40. Організація міжнародного менеджменту

41. Організація ярмарок та аукціонів

42. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

43. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

44. Лабораторне заняття як форма організації навчання

45. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

46. Демократія як форма організації суспільства

47. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

48. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

49. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

50. Корпорація як форма організації сучасної фірми

51. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

52. Фірма як організаційна форма підприємництва

53. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

54. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...
55. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
56. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

57. В. Высоцкий - "Он был чистого слога слуга..."

58. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

59. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

60. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

61. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

62. Семья: как она складывается

63. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

64. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

66. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

67. Введение в маркетинг (Доклад)

68. Бюджет маркетинга

69. Маркетинг в банковской сфере

70. Маркетинг (Шпаргалка)
71. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере
72. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

73. Внедрение отдела маркетинга на предприятии /на примере Леспромхоза/

74. Маркетинг образовательных услуг

75. Рынок и его задачи. Маркетинг

76. Эволюция маркетинга в мире и в России

77. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

78. Маркетинг

79. Проблемы маркетинга

80. Реклама и маркетинг

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Рекламная деятельность в системе маркетинга

82. Сущность и основные принципы маркетинга

83. План маркетинга лекарственного препарата

84. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

85. Комплекс маркетинга для фирмы

86. План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")
87. Маркетинг
88. Котлер "Основы маркетинга" (JW)

89. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

90. Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта

91. Основы международного маркетинга

92. Специфика маркетинга консалтинговых услуг

93. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

94. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

95. Проблемы маркетинга

96. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Маркетинг

98. Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)

99. Маркетинг. Компьютерное моделирование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.