Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Державний фінансовий контроль (ревізія)

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Міжгалузевий інститут управління Кафедра обліку та аудитуКонтрольна робота з “Державного фінансового контролю (ревізії)” варіант № 7 Виконавець: студентка 4-го курсу групи БД – 101 Чуркіна Ольга Юріївна Київ – 2003р. ПЛАН Організація і завдання комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства 3 1.1.Організація проведення ревізії на підприємстві 3 1.2.Основні завдання ревізії 5 Контроль і ревізія операцій з основними засобами. 7 2.1. Завдання і джерела ревізії основних засобів. 7 2.2.Ревізія дотримання умов збереження основних засобів 8 2.3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 10 2.4.Ревізія правильності нарахування амортизації і зносу основних засобів. 14 2.5. Ревізія ремонту основних засобів. 19 Складання проміжного акту ревізії наявних грошей у підзвітних осіб. 21 Список використаної літератури 24 Організація і завдання комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Ревізія є складовою частиною господарського контролю, одним з методів його здійснення. Назва цього методу походить від латинського слова revisio – “перегляд” або “знову оглядаю”. Згідно із Законом України “Про Державну контроль-ревізійну службу в Україні” ревізія – це метод документального контролю діяльності підприємства за дотриманням законодавства з фінансових питань; достовірності обліку та звітності; спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення коштів і матеріальних цінностей; попередження фінансових зловживань.1.1.Організація проведення ревізії на підприємстві.На підставі наказу керівника відомства про призначення ревізії ревізору видається посвідчення на відрядження. Посвідчення на перевірку повинно містити: посаду, прізвище, ім’я, по батькові, об’єкт чи мету перевірки, термін її проведення. Посвідченню при реєстрації в спеціальному журналі Держцінінспекції надається відповідний порядковий номер. Службові особи контрольно-ревізійної служби зобов’язані пред’явити керівнику підприємства, що ревізується, розпорядження (наказ) на проведення ревізії, службове посвідчення і поставити свої підписи в журналі реєстрації перевірок підприємства. Журнал реєстрації затверджено законодавством та передбачає наступне: ведення журналу здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах; журнал ведеться суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок; у випадку наявності у суб’єктів підприємницької діяльності територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів в кожному з них ведеться окремий журнал; журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством; журнал прошивається суб’єктом підприємницької діяльності і завіряється печаткою та підписом директора або власника (для юридичних осіб), або лише підписом (для фізичних осіб) суб’єкта підприємницької діяльності; представник контролюючого органу перед початком повинен обов’язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, і поставити свій підпис.

Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в Журналі є підставою для недопущення його керівником підприємства до проведення перевірки. Після пред’явлення повноважень керівник ревізійної бригади відразу організовує проведення інвентаризації касової готівки, бланків суворого обліку та інших грошових документів. Якщо з будь-якої причини касира немає на місці, то ревізор зобов’язаний опломбувати касу до появи касира та з’ясувати причини його відсутності. Результати інвентаризації касової готівки оформляються проміжним актом. Після цього вирішуються організаційні питання з керівником підприємства, що ревізується: виділення приміщення для роботи бригади ревізорів, його обладнання (наявність столів, незгораючого сейфу, справність замків і можливість опломбування приміщення), побутові питання. Потім здійснюється знайомство з підприємством, технологічним процесом виробництва, встановлюються ділові зв’язки з колективом підприємства, тобто ревізор інформує апарат управління про мету контрольно-ревізійної роботи. Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться разом з керівником, спеціалістами та головним бухгалтером. При цьому ревізор перевіряє, чи усунені керівництвом недоліки в роботі, відмічені попередньою ревізією. Тут же ревізор знайомиться з веденням обліку і звітності, фіксує існуючи у посадових та матеріально відповідальних осіб документи, складає їх опис. Це робиться з метою попередження можливої заміни і підробки документів. Матеріали обстеження використовуються для складання робочого плану або сітьового графіка ревізії. На наступному етапі ревізор вивчає установчі документи підприємства. Потім відділ кадрів готує ревізорам список керівників та спеціалістів кожного структурного підрозділу і матеріально відповідальних осіб. Після ознайомлення з підприємством ревізори уточнюють план ревізії, складають план проведення інвентаризації активів і доручають бухгалтерії підготувати необхідні облікові дані для порівняння з результатами інвентаризації. На підставі плану інвентаризації керівник підприємства видає наказ на її проведення. Конкретні види запасів, що підлягають інвентаризації за місцями їх зберігання, визначаються ревізором, який виходить із конкретних завдань ревізії. Якщо під час підготовки до ревізії або на її початку буде встановлено, що на підприємстві відсутній належний бухгалтерський облік, що робить неможливим якісне проведення ревізії, то ревізори подають керівництву контроль-ревізійного підрозділу доповідну записку, на підставі якої контрольно-ревізійна служба пред’являє письмові вимоги керівництву об’єкта контролю щодо приведення обліку у відповідність до чинного законодавства, із зазначенням конкретних строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію слід почати після поновлення обліку. Ревізори не повинні поновлювати облік на підприємстві, яке ревізується, та проводити ревізію за поновленим ними ж обліком.1.2.Основні завдання ревізії. Як самостійного розділу науки про господарський контроль: а) розробка та впровадження в практику ревізійної роботи наукових способів та прийомів ефективного виявлення господарських порушень, розкрадань та безгосподарності; б) вивчення причин та умов, що породжують порушення, та шляхів їх попередження; в) дослідження проблем підвищення ефективності проведення ревізії та скорочення витрат на ревізійну роботу.

Як практичної діяльності: а) підвищення ефективності ревізії, що проводиться; б) підвищення ефективності виробництва та забезпечення збереження майна; в) попередження та ліквідація крадіжок та безгосподарності; г) виявлення та усунення господарських порушень; д) попередження порушень; е) виявлення резервів виробництва; є) здійснення державного контролю за витрачанням коштів та матеріальних цінностей і їх збереження; ж) перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів. Залежно від того, у якого економічного суб’єкта проводиться ревізія, завдання можуть змінюватись. При проведенні ревізії виконання бюджетів, перевірці стану роботи фінансових органів Державного казначейства в областях: Дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових органів Державного казначейства; Ревізія поточного рахунку і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством; Правильність витрачання коштів на утримання фінансових органів та органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. При проведенні ревізії в бюджетних установах: Забезпечення керівництвом установи виконання чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансів та фінансової діяльності; Правильність та обґрунтованість розрахунків кошторисних призначень, правильність і дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. При проведенні ревізії в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади: Забезпечення виконання положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади України, в частині реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю; Законність і правильність утворення в міністерстві централізованих фондів, їх розміри та витрачання за цільовим призначенням, правильність спрямування та використання бюджетного фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманої за рішенням уряду чи Міністерства фінансів України; Правильність розрахунків витрат на утримання апарату міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх утримання При проведенні ревізії на підприємствах і в організаціях державної та комунальної власності: Дотримання чинних нормативних актів щодо цільового та ефективного витрачання коштів і матеріальних цінностей, забезпечення їх збереження, використання фінансових інвестицій, нематеріальних активів, цільового та ефективного використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, та встановлення фінансових можливостей до їх повернення, достовірності звітності та належного стану бухгалтерського обліку; Правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації, законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахувань коштів до галузевих державних фондів.

Розгром шведських вйськ пд Полтавою 1709 р. перекреслив намагання ¶вана Мазепи звльнити Украну. Вн змушений був вткати вд гнву Петра ¶ за Дунай в турецьк володння, де невдовз й помер. Проводячи полтику старшинського самоврядування, гетьмансько влади, Петро ¶ призначив у 1709 р. резидента (в наступному роц двох) для контролю за дяльнстю гетьманського уряду. Царський резидент контролював економчну, фнансову, вйськову, зовншньо-полтичну дяльнсть гетьманського уряду. А в травн 1722 р., ще за життя гетьмана ¶вана Скоропадського, царським манфестом було створено Малоросйську колегю як центральний орган державного управлння у справах Лвобережно Украни. Малоросйська колегя мстилася у Глухов, складалася з президента колег (бригадира Вельямнова), шести офцерв командирв розташованих на Лвобережнй Укран царських полкв та прокурора. Усх призначав цар. У цивльних справах Малоросйська колегя пдлягала Сенату в Петербурз, у вйськових головнокомандуючому росйськими вйськами в Укран

1. Контроль і ревізія

2. Державний фінансовий контроль в Україні

3. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

4. Організація фінансового контролю в Україні

5. Фінансовий контроль державних коштів

6. Районна державна адміністрація
7. Контроль – функція управління
8. Правові засади фінансового контролю

9. Фінансовий контроль

10. Контроль та ревізія використання основних засобів

11. Ревізія як елемент методу економічного контролю

12. Приватизація як засіб припинення державної власності

13. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

14. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

15. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

16. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

17. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

18. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

19. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

20. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
23. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням
24. Атестація державних службовців

25. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

26. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

27. Державні службовці і корупція

28. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

29. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

30. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

31. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

32. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

34. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

35. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

36. Удосконалення системи контролю в органах державної служби

37. Розмежування понять: "бюрократія" і "бюрократизм" в системі державної служби

38. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
39. Державна фінансова підтримка санації підприємств
40. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

41. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

42. Організація і методика податкового контролю

43. Фінансова санація та банкрутство підприємств

44. Фінансова санація та банкрутство підприємства

45. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

46. Фінансово-господарський контроль

47. Державний контроль за використанням і охороною води

48. Приватизація майна державних підприємств

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

49. Фінансова санація підприємства

50. Фінансова стратегія підприємства

51. Созвездие, в ктором я живу (созвездие Тельца)

52. Биохимический контроль в спорте

53. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района

54. Финансовый контроль
55. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования
56. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

57. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

58. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

59. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

60. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

61. Конституционный контроль

62. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

63. Контроль за расходами физических лиц

64. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Технические средства таможенного контроля

66. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

67. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

68. Финансовый контроль

69. Финансовый контроль: формы, методы, органы

70. Организация бюджетного контроля
71. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль
72. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

73. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

74. Морфология сказки В. Я. Проппа

75. Владимир Высоцкий "Я к микрофону встал, как к образам"

76. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова

77. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

78. Чувства добрые я лирой пробуждал

79. В.Я. Пропп "Морфология сказки"

80. Если б я был губернатором ...

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки

81. Как я представляю себе автора "Слова о полку Игореве"

82. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

83. Сопоставительный анализ стихотворений Мандельштама "Заблудился я в небе - что делать?..."

84. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

85. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

86. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби
87. Что я знаю о Великой Отечественной Войне
88. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

89. Контроль передачи информации

90. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

91. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

92. Программированное обучение и контроль по физиологии

93. Организация и контроль питания больных

94. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

95. Семейное воспитание в наследии Я.А. Коменского

96. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

98. Дидактические принципы Я.А.Коменского

99. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.