Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ1.Загальна характеристики ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 1.1.Організаційно-економічна характеристика ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 1.2.Фінансова діяльність ЗАТ”Житомирпромспецбуд”: зміст та характеристика 1.3.Трактування поняття “податок з власників транспортних засобів” у літературних джерелах Розділ2.Податок з транспорту: фінансово-економічне значення для підприємства 2.1.Об’єкти і суб’єкти оподаткування 2.2. Порядок обчислення і сплати податку з власників транспортних засобів 2.3.Пільги при оподаткуванні податком.Відповідальність платників Розділ3.Шляхи удосконалення роботи ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 3.1.Напрями удосконалення порядку розрахунку та сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів на ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 3.2.Прогноз основних показників діяльності ЗАТ”Житомирпромспецбуд” на 2007рік Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. З метою оптимізації діяльності підприємств використовують різні засоби: фінансовий аналіз, економічний аналіз, найрізноманітніші методи дослідження, які повинні виконувати різні функції. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності. Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства.

Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п. Основним предметом цієї курсової роботи є дослідження економічного механізму підприємства Закрите акціонерне товариство “Житомирпромспецбуд” і аналіз податку з власників транспортних засобів, розгляд способів оптимізації його сплати. З цією метою ми будемо використовувати різні засоби, в тому числі фінансовий аналіз. Розділ1.Загальна характеристики ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 1.1.Організаційно-економічна харалтеристика ЗАТ”Житомирпромспецбуд” ЗАТ “Житомирпромспецбуд” створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу ЗАТ “Житомирпромспецбуд”. Предметом діяльності ЗАТ “Житомирпромспецбуд” є: • будівництво і ремонт споруд господарського і комунального призначення; • виготовлення обладнання і виробів будівничого призначення ; -реалізація і отримання прибутку вироблених виробів; -товариство також здійснює іншу діяльність передбачено його статутом і іншими установчими документами. ТОВАРИСТВО самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність - тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність. ТОВАРИСТВО має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічних операцій, що не заборонені законодавством: Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності за усіма видами діяльності ТОВАРИСТВА, зазначеними в п. З.1. Різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як в Україні, так і за кордоном. Спільна підприємницька діяльність ТОВАРИСТВА та іноземних партнерів з предмету діяльності ТОВАРИСТВА. Організація і проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як в Україні, так і за кордоном. Товарообмінні операції, інші форми зустрічної торгівлі. Товариство має право створювати філії, дочірні підприємства, представництва, виробництва й інші організації необхідні для виконання своєї діяльності. Філії, представництва й інші відособлені підрозділи Товариства наділяються основними й оборотними коштами за рахунок майна Товариства й діють на підставі положення про їх, затверджуваних Товариство Керує діяльністю філій, представництв і інших відособлених підрозділів Товариства здійснюють особи, призначувані Товариством.

Вони діють у силу повноважень, заснованих на дорученні, виданої Товариством. Товариство вправі від свого імені містити договори, контракти, угоди й інші юридичні акти з юридичними й фізичними особами, у тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, зберігання, доручення, комісії, Орендні (лізингові) операції. Надання послуг із працевлаштування, навчання, стажування громадян України за її межами та громадян інших держав на території України. ТОВАРИСТВО може здійснювати види зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним Законодавством. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВАРИСТВО має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних відносин. ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, за результатами якого складає звітність, що надсилається уповноваженим на її прийняття органам державної влади України. Ревізія (аудит) інформації про зовнішньоекономічні операції, відображеної у звітності ТОВАРИСТВА, здійснюється контролюючими органами ТОВАРИСТВА або підприємствами, що проводять аудит. ТОВАРИСТВО несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність на умовах і в порядку, у видах і формах, передбачених Законом України &quo ;Про зовнішньоекономічну діяльність&quo ; та зовнішньоекономічними угодами (контрактами). Робочий колектив нараховує 190 працюючих, а саме: П’ять бухгалтерів (включно з головним бухгалтером); Сто сорок п’ять працівників (зайнятих у будівництві, виробництві у столярному і арматурному цехах, заготівельних підрозділах тощо); Сорок посадових осіб включно з апаратом управління. Підприємство створене двома юридичними особами, а саме: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю &quo ;Центробуд&quo ; - Закрите акцiонерне товариство &quo ;Фiрма &quo ;Укрпромспецбуд” власник кількість акцій, шт від загальної кількості акцій, % код за ЄДРПОУ найменування країна адреса 25304497 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю &quo ;Центробуд&quo ; Україна вул.Бородiя, 49, м. Житомир, Житомирська обл., Україна, 10001 400000 77.3419 01273540 Закрите акцiонерне товариство &quo ;Фiрма &quo ;Укрпромспецбуд&quo ; Україна Харкiвське шосе, буд 13-А, м. Київ, Україна, 02090 117184 22.6581 Наше підприємство є акціонерним товариством з лінійно-функціональною структурою управлінняі має таку загальну вертикальнуструктуру структуру(Схема 1.1.): Правління здійснює поточне упраління товариством, з правління можна почати аналіз організаційної структури підприємства(Схема 1.2.).Усі підрозділи цехи і бригади взаємодіють з підрозділами підпорядкованими голові правління). Функціональні керівники керують роботою відділів підприємства. Між функціональними відділами виникають функціональні зв’язки. Функціональні керівники не мають безпосереднього виходу на працівників. Управлінська структура підприємства пронизана лінійно-функціональними зв’язками. Функціональними керівниками являються начальники всіх відділів та управлінь сформованих по функціональній ознаці. Багатолітній досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, які частіше повторюються і рідко змінюються задачі і функції.

Этносы Этнос (от греч. этнос племя, народ)P это такая группа людей, членов которой объединяет сознание своей генетической связи с другими представителями этой группы, общностью исторического происхождения, единством языка. В этой группе складывается определенная этническая культура («стереотип поведения», «этническое самосознание»). В стереотипе поведения выделяют стереотип бытового поведения (его еще называют «образ жизни»). Стереотип бытового поведения складывается из многих факторов: это специфика пищи, одежды, жилища, гигиены, транспорта, характера семейных отношений, распределения семейного бюджета, соотношения и чередования труда и отдыха, стиль общения. Кроме бытового стереотипа есть стереотип небытовой деятельности; так, существует стереотип поведения дворянства, отличающийся в разных странах. В качестве примера этому можно сопоставить стереотип поведения французского и английского дворянства в XVIIXVIIIPвв.; первое ориентировалось на служение абсолютному монарху, второе не считало зазорным занятия коммерцией

1. Трудовий договір та порядок його укладення

2. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

3. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

4. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

5. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

6. Грошові розрахунки та їх документообіг
7. Діловий текст. Його редагування та виправлення
8. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

9. Розрахунок та проектування привода

10. Розрахунок та конструювання двосхилих дощатоклеєних балок

11. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

12. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

13. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

14. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

15. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

16. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

18. Міський бюджет: пріоритети та механізми

19. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

20. Процес управління та його основні стадії

21. Видатки бюджетів на науку та культуру

22. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
23. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку
24. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

25. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

26. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

27. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

28. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

29. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

30. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

31. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

32. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Ґрунт та його родючість

34. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

35. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

36. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

37. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

38. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю
39. Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, налог на имущество, налог на транспорт)
40. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

41. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

42. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

43. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

44. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

45. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

46. Підряд та його види

47. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

48. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

49. Поняття права природокористування та його види

50. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

51. Право водокористування та його види

52. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

53. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

54. Взяття під варту - строки та порядок виконання
55. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева
56. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

57. Імператор Олександр Другий та його реформи

58. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

59. Расизм та його прояви на сучасному етапі

60. Генеральний Секретаріат та його склад

61. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

62. Романтизм та його значення в мистецтві

63. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

64. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

66. Методика та порядок проведення презентацій

67. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

68. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

69. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

70. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
71. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
72. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

73. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

74. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

75. Класифікація персоналу та форми його наймання

76. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

77. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

78. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

79. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

80. Політичне управління та його соціотехніка

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Властивості алюмінію та його сплавів

82. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

83. Умовивід та його види

84. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

85. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

86. Будова двигуна та його робота
87. Гіперзвук та його властивості
88. Туризм та його вплив на світову економіку

89. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

90. Валютний ринок та його регулювання

91. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

92. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

93. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

94. Порядок формирования и исполнения расходной части бюджета

95. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

96. Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

98. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

99. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.