Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет комп’ютерних наук Кафедра комп’ютерних систем і мереж Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу Реферат 2007 Анотація В даному документі описана програма, призначена для створення та оптимізації розкладу занять для факультетів вищих навчальних закладів, розроблена в середовищі Borla d Delphi 7. Розглянуто алгоритми роботи програми в цілому, а також алгоритми роботи її окремих модулів. Представлено графічний вигляд екранних форм програмних модулів. Програмний документ містить: розділів - 3, сторінок - 27. Зміст Анотація Загальні відомості Функціональне призначення Опис логічної структури Використовувані технічні засоби Виклик і завантаження Вхідні дані Вихідні дані Список літератури Загальні відомості Тема розробки: „Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу&quo ;, умовне позначення теми розробки 482.362.80915-71. Програма для складання розкладу &quo ;Schedule&quo ; створена в середовищі Delphi 7 і розрахована на роботу в мережі за протоколами CP, SPX або amedPipe. Вона призначена для автоматичного створення розкладу занять для стаціонарної форми навчання на один факультет. Програма розроблена для операційних систем сімейства Microsof Wi dows від Wi dows 95 до Wi dows Vis a. Мінімальні апаратні вимоги: Pe ium 100, 32 Mb RAM, 10 Mb HDD, Microsof Office 97, але для комфортної роботи бажано мати машину з тактовою частотою не менше 800 MHz (основна потужність процесора використовується при оптимізації, якщо розклад оптимізується вручну - достатньо мінімальної конфігурації). Для роботи програми &quo ;Schedule&quo ; необхідно: 1. Встановлений та налаштований сервер баз даних FireBird 1.5 на серверній машині. 2. База даних. 3. Наявність зв’язку по мережі клієнтської машини з серверною. 4. Встановлена та налаштована програма &quo ;Schedule&quo ; на клієнтській машині. Можливий варіант роботи сервера і клієнта на одній машині. Програма має два режими роботи - ручний та автоматичний. В автоматичному режимі вона дозволяє генерувати розклад занять на факультет та оптимізувати його; в ручному режимі лише генерується коректний, але не оптимальний розклад. Користувачу надається можливість після генерування або автоматичної оптимізації змінювати розклад шляхом переміщення комірок з заняттями на вільні місця. Кінцевий варіант розкладу можна зберегти у файл для подальшої роботи або експортувати в Microsof Excel. Також існує можливість експортувати в Microsof Word часткові розклади для окремих груп та викладачів. Функціональне призначення Дана програма призначена для створення розкладу для факультету вузу на основі навчального навантаження для груп з врахуванням вимог і побажань викладачів, а також наявності приміщень для проведення занять. Розклад складається на один семестр, при цьому враховується можливість навчання по першому і другому тижнях. Програма забезпечує введення вхідних даних розкладу користувачем та збереження їх в базі даних, складання розкладу на один семестр для факультету вузу, тобто визначення для кожної навчальної групи або підгрупи часу проведення занять, назви навчальної дисципліни, виду заняття, прізвища викладача та місця проведення заняття (наприклад, аудиторії або лабораторії).

Опис логічної структури Програма складається з 23 модулів, 22 форм, 137 процедур та 3 функцій. Основна логіка програми зосереджена в головному модулі &quo ;Mai U i &quo ;, решта модулів є допоміжними. Алгоритм програми За своєю структурою алгоритм програми поділяється на дві великі частини, а саме: алгоритм генерації розкладу та алгоритм оптимізації розкладу. Алгоритм генерації розкладу на основі вхідних даних генерує певний розклад з дотриманням усіх необхідних умов коректності, але який при цьому не є оптимальним. Алгоритм оптимізації на основі неоптимальних генерованих варіантів розкладу оптимізує останній шляхом використання генетичних алгоритмів. Блок-схему алгоритму програми наведено на рис.3.1 Рис. 3. 1. Блок-схема алгоритму програми & bsp; Алгоритм генерації розкладу. На етапі генерації розкладу спершу вводяться такі поняття, як: заняття для потоку, заняття для групи та заняття для підгрупи. Заняттям для потоку вважається лекція, яка проводиться одним викладачем з одного предмету на одному курсі, але для декількох груп. Заняттям для групи вважається заняття, яке проводиться для усіх підгруп певної групи одним викладачем з одного предмету. Заняття, яке проводиться для окремої підгрупи вважаються заняттям для підгрупи. На основі саме цих даних і відбувається генерація розкладу. Зовнішній вид основної форми програми наведено на рис.3.2 Виділений пункт &quo ;Генерувати&quo ; головного меню приводить в дію алгоритм генерації розкладу. Рис. 3. 2. Основна форма програми Принцип генерації наступний. Спочатку програма з навчального навантаження виділяє заняття для потоків, груп і підгруп. Далі випадковим чином, рівномірно по днях, але якомога ближче до першої пари, розміщуються заняття для потоків, для кожного заняття вибирається приміщення з набору придатних саме для цього заняття. Потім так само розміщуються на вільні місця заняття для груп та підгруп. При цьому враховуються наступні дані: а) кількість годин даного заняття за семестр; б) можливість проведення викладачем даної пари; в) придатність вибраного приміщення для даного заняття; г) чи є вибране приміщення вільним для даної пари. Рис. 3.3. Блок-схема алгоритму генерації розкладу. Під час генерації працює процедура, яка випадковим чином міняє місцями робочі тижні деяких пар у 50% пар розкладу. Це дозволяє ще на стадії генерації мінімізувати кількість можливих вікон для студентів та більш компактно розмістити усі види занять. Блок-схему алгоритму генерації розкладу наведено на рис.3.3 Блоки 2 і 3 аналогічні за будовою до блоку 1. Відмінність полягає у використанні змінних Y і Z замість змінної X, а також кількостей груп і підгруп відповідно замість кількості потоків. Згадані блоки містять алгоритми розміщення занять для потоків, груп і підгруп. Величини X, Y і Z є параметрами програми, що можуть бути змінені користувачем і означають, відповідно, кількості спроб вставки у розклад потоків, груп і підгруп. За замовчуванням ці величини встановлюються рівними 200. Алгоритм оптимізації розкладу. Програма дозволяє проводити оптимізацію розкладу в автоматичному режимі, тобто без втручання користувача.

Вигляд форми, що відображає процес оптимізації розкладу, наведено на рис.3.4. Рис. 3.4. Вигляд форми, що відображає процес оптимізації розкладу В основу оптимізації покладено принцип генетичних алгоритмів. Цей принцип полягає у застосуванні основних принципів природної еволюції до математичної моделі задачі. Основними перевагами таких алгоритмів є: можливість застосування до вирішення широкого кола досить складних задач, де інші типи алгоритмів неефективні; знаходження розв’язку, близького до оптимального, за порівняно невеликий час; простота корекції умов оптимізації; можливість контролю процесу оптимізації. Згідно з принципами генетичних алгоритмів на початку оптимізації відбувається початкова ініціалізація, тобто генерація певної популяції хромосом, що складається з особин. Кожна хромосома є допустимим, але не оптимальним розв’язком задачі складання розкладу - тобто кожна хромосома є певним розкладом. Далі для кожної хромосоми популяції розраховується цільова, або фітнес-функція, яка є мірою оптимальності даної хромосоми. Потім до популяції застосовуються такі генетичні оператори, як схрещування (кросовер), мутація та вибір (селекція) хромосом. В результаті формується нове покоління (популяція), яка з великою імовірністю містить більш оптимальних представників, ніж попереднє. Генетичні оператори повторюються до виконання умови закінчення оптимізації, після чого з останнього покоління вибирається найкращий представник, конвертується у розклад і вважається розв’язком поставленої задачі. Цей розв’язок не є оптимальним, але близький до оптимального. Отриманий розклад відображається на головній формі програми у вигляді таблиці. Він може змінюватись користувачем в ручному режимі, також може бути збережений у файл для подальшої роботи або експортований у Microsof Excel у вигляді, придатному для друку та використання. Програма також дозволяє експортувати в Microsof Word часткові розклади для навчальних груп та окремих викладачів у вигляді, зручному для друку. Рис. 3.5. Блок-схема алгоритму оптимізації розкладу Блок-схему алгоритму оптимізації розкладу наведено на рис.3.5 Блок 1 містить початкову генерацію популяції хромосом; блок 2 - оптимізацію популяції методом генетичного алгоритму. Величина означає розмір популяції, тобто кількість особин, що її формують. Умовою закінчення оптимізації є або закінчення часового проміжку, виділеного на оптимізацію, або синтез певного числа поколінь. Ці величини є параметрами програми і можуть бути змінені користувачем. За замовчуванням часовий проміжок встановлюється рівним 10 хв., а максимальна кількість поколінь рівною 10000. Використовувані методи. Під час створення програми були використані наступні основні методи. Оскільки задача складання оптимального розкладу є представником класу P-повних задач, для знаходження близького до оптимуму розв’язку було використано один із сучасних методів розв’язування подібних задач - метод генетичних алгоритмів. Цей метод показує непогану ефективність, коли звичайні методи перебору малоефективні. Також були використані методи нечіткої (розмитої) логіки, а саме для опису деяких типів частково невизначених початкових даних.

На практике это означает профессиональную непригодность ученого в силу физиологических ограничений, независимо от уровня интеллекта и полученного образования. Печально, не правда ли? Тем не менее, подвергнув изображение незначительной обработке, его можно сделать вполне читаемым и для дальтоника. Здесь нужно учитывать, что в электронной микроскопии, томографии и многих других областях науки и техники, где используется «синтетическая» визуализация, абсолютное значение цвета не так уж и важно, поскольку зависимость между измеряемой величиной и обозначающим ее цветом весьма условна. Предлагаемый учеными из Стэнфордского университета алгоритм позволяет обрабатывать проблемные изображения, делая их более наглядными для людей с ограниченным цветоощущением. Лицензирование алгоритма для применения в сторонних разработках платное, но можно испытать его в действии, загрузив файл изображения на сервер разработчиков и увидев результат на своем мониторе через несколько секунд. Попытки компенсировать дальтонизм при помощи окрашенных контактных линз или очков с окрашенными стеклами успехом не увенчались, поскольку они дают лишь простейшее окрашивание изображения, без учета психофизиологии восприятия цвета

1. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

2. Инфляция как форма проявления макроэкономической нестабильности: причины, виды и формы (на примере Республики Беларусь)

3. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

4. Правові форми використання земель

5. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

6. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)
7. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах
8. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

9. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

10. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

11. Гибридные формы промысловых рыб

12. Патологические формы простейших и их биология

13. Геологическаа форма движения материи

14. Инфляция: сущность и формы проявления

15. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

16. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Формы государственного регулирования экономики

18. Монархическая форма правления

19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

20. Организационно-правовые формы юридических лиц

21. Юридические формы защиты прав потребителей

22. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей
23. Алгоритмы экономической (кадастровой) оценки городских земель и территориально-экономического зонирования
24. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

25. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

26. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

27. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

28. Референдумы и его формы

29. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

30. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

31. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

32. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

33. Формы и порядок проведения таможенного контроля

34. Источники (формы) права

35. Нетипичные формы правления

36. Реализация норм права: понятие и формы

37. Форма государства

38. Форма государства
39. Формы государства
40. Формы государственного устройства

41. Форма (устройство) государства

42. Форма государства

43. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

44. Форма правления и формы государственного устройства

45. Республика как форма правления

46. Форма государственного устройства

47. Форма государств

48. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

49. Финансовый контроль: формы, методы, органы

50. Организационные формы предпринимательской деятельности

51. Нетрадиционные формы урока

52. Формы обращения в английском языке

53. Первобытные формы религии. Миф

54. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом
55. Диалект как основная форма существования языка
56. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

57. Особенности вариационной формы в творчестве И. Брамса

58. Формы творческой активности в американской джазовой практике

59. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

60. Рекурсивные алгоритмы

61. Распределенные алгоритмы

62. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

63. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

64. Пример базы данных на Delphi 2.0

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

65. Циклические алгоритмы

66. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

67. Программирование на Object Pascal в среде Delphi

68. Возможности системы программирования Delphi для создания пользовательского интерфейса

69. Алгоритм создания базы данных складского учета

70. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике
71. Учебник для продвинутых по Delphi 7
72. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

73. Понятие об алгоритмах

74. Алгоритм компактного хранения и решения СЛАУ высокого порядка

75. Алгоритмы и протоколы маршрутизации

76. Математическое моделирование биологических форм

77. Атопический дерматит, локализованная форма (история болезни)

78. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок

79. Множественная миелома, диффузно-узловая форма (история болезни)

80. Первичная рожа правой голени, эритематозно-геморрагическая форма, средней степени тяжести

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

82. Понятие предварительного расследования и его формы

83. Формы соучастия

84. Ответственность за хищения в форме мошенничества

85. Распространение и формы кислорода в природе

86. Использование алгоритмов при изучении орфографии в начальных классах
87. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)
88. Содержание и формы работы социального педагога в школе

89. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

90. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора

91. Нетрадиционные формы урока

92. Состояние развития различных форм мышления у младших школьников

93. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

94. Формы государства в конкретной стране. Индия

95. Формы правления в зарубежных странах

96. Тоталитаризм: сущность, форма, конкретные примеры

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Типы и формы государства

98. Формы государства

99. Формы осуществления народовластия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.