Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра обліку і аудиту Курсова робота на тему: Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ «Рівненський ЦУМ» Виконала: студентка ОА-36, ФЕіП Паламарчук Аліна Юріївна Перевірила: асистент кафедри обліку і аудиту Мосійчук Марія Миколаївна Рівне – 2008 Зміст Вступ 1.Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності 2.Організація та вимоги до первинного обліку 3.Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства. 3.1. Облік активів 3.1.1. Облік необоротних активів 3.1.2. Облік оборотних активів 3.2. Облік зобов’язань 3.2.1. Облік забезпечень 3.2.2. Облік довгострокових зобов’язань 3.2.3. Облік поточних зобов’язань 3.2.3.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. 3.2.3.2. Облік поточних зобов’язань затовари роботи і послуги 3.2.3.3. Облік розрахунків з одержаних авансів 3.2.3.4. Облік розрахунків з оплати праці 3.2.3.5. Облік розрахунків зі страхування 3.2.3.6. Облік розрахунків з бюджетом 3.2.3.7. Облік інших поточних зобов’язань 3.3. Облік власного капіталу 3.4. Облік доходів 3.5. Облік витрат 4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства 5. Індивідуальне завдання Висновки Список використаної літератури Вступ Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством. Метою даної курсової роботи є дослідження організації та методики обліку активів , зобов’язань , капіталу , доходів та витрат підприємства на прикладі ВАТ “Рівненський ЦУМ”. Для досягнення мети курсової роботи вирішуються наступні завдання: ознайомлення із організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності; ознайомлення з організацією та вимогами до первинного обліку; розглянуто аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства; вивчення економічної сутності, складу та структури зобов’язань; ознайомлення з обліком власного капіталу, а також обліком доходів та витрат ВАТ “Рівненський ЦУМ”; розглянуто склад та порядок формування фінансових звітів підприємства. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, індивідуального завдання, висновків, списку використаної літератури та додатків. У Вступі обгрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено її мету та завдання.

У першому розділі описано організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У другому розділі курсової роботи розглянуто організацію та вимоги до первинного обліку, описано порядок відображення господарських операцій з об’єктами обліку у первинних документах. У третьому розділі досліджується вивчається економічна характеристика об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних нормативних документів. Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів обліку. Розглядається облік зобов’язань, забезпечень, облік власного капіталу,облік доходів та витрат. У четвертому розділі курсової роботи вивчається порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку. Також в курсовій роботі є індивідуальне завдання, яке передбачає складання, на підставі головної книги за березень 2008 року Журналу господарських операцій за даний період. В процесі курсової роботи були опрацьовані нормативно – законодавчі джерела інформації. А також нормативно – розпорядчі документи, фінансова звітність, облікові реєстри , первині документи ВАТ “Рівненський ЦУМ”. 1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. ВАТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ” вул. Соборна, 17, м. Рівне, 33028, Україна Відкрите акціонерне товариство ” Рівненський Центральний Універмаг (надалі-Товариство) засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових коштів та майнових сертифікатів(майна) в процесі приватизації державного майна,викупленого у держави(акт прийому-передачі від 30 липня 1993 року,Свідоцтво №12 від 30 липня 1993 року). Товариство є правонаступником орендного підприємства Рівненський Центральний Універмаг та організацією орендарів Рівненський Центральний Універмаг. Товариство є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Острозького центрального універмагу. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації та набуває всіх прав і несе обов’язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку,самофінансування та самоокупності,має самостійний баланс,розрахунковий та валютний рахунки,круглу печатку зі своїм найменуванням,кутовий та інші штампи,фірмові бланки,емблему,знак для товарів та послуг,інші реквізити. Товариство створене з метою одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера,члена трудового колективу в умовах ринкової економіки. На підприємстві колективна форма власності, загалом керівництво має достатню кваліфікацію та практичний досвід роботи. Для галузі, в яків працює Товариство тривалий виробничий цикл не характерний. Товариство має колективну форму власності, а сам процес керівництва здійснюється колегіально. За період проходження мною практики на підприємстві не відбулося жодних змін у складі керівництва, у складі власників та у формі власності.

Всі обов’язки облікового персоналу наведено у посадових інструкціях відповідно чинного законодавства. Що ж стосується матеріального стимулювання праці, то на підприємстві передбачено матетеріальну допомогу, що видається раз на рік у передбачених чинним законодавством випадках, які не оподатковуються. Предметом діяльності товариства є: Інвестиційна діяльність; Інноваційна діяльність; Розробка,виробництво та реалізація товарів народного споживання,громадського харчування,товарів виробничо-технічного призначення,будівельних матеріалів та сировини; Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками,предметами гігієни та санітарії,косметично-парфумерними виробами,товарами побутової хімії,синтетичними миючими засобами та іншими побутовими товарами,проведення торгівельних операцій як на території України,так і за її межами; Здійснення орендних операцій будь- якого виду,здійснення лізингових операцій; Надання суб’єктам господарської діяльності послуг,у тому числі та інших,як в Україні так і за її межами; роботи та роботи по благоустрою території; Виконання робіт по будівництву об’єктів житла та соціальної сфери; Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків; Будівництво та експлуатація: автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств; Надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; Торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва; Закупівля та реалізація паливно мастильних матеріалів; Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом; Товарообмін,закупівля та конструкцій, технологічного та іншого обладнання,нових технологій ,транспорту,техніки,меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному або іноземних ринках; Посередницька діяльність між підприємствами ,організаціями та окремими громадянами; Переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства; Виробництво,переробка,зберігання,закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції; Організація громадського харчування; Торгівля алкогольними напоями,тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва; Купівля та продаж нерухомості і надання послуг,пов’язаних з рухомим та нерухомим майном; Редакційно-поліграфічна та поліграфічна діяльність; Перекладацька діяльність; Медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування; Розробка, впровадження,закупівля та реалізація медичних препаратів,ліків та обладнання; Надання послуг з охорони колективної та приватної власності,а також охорони громадян,монтажу,ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації; Здійснення юридичної практики; Виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно з чинним законодавством; Організація навчальних закладів як в Україні так і за її межами; Розробка,впровадження,обслуговування та постачання засобів комп’ютерної техніки, програмних продуктів,обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки,комплектуючих та витратних матеріалів; Виробництво,прокат,реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції,а також організація та експлуатація радіо- , теле- та відео студій,каналів кабельного і супутникового телебачення; Організація,участь або представництво у подіях,благодійних акціях,а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним та іншими програмами з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів,формування тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами; Організація театрально-концертної діяльності; Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні(міжнародний туризм)та вітчизняних туристів в Україні(внутрішній туризм),організація туристичних поїздок за межи України(закордонний туризм); Екскурсійна діяльність; Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму; Експорт та імпорт товарів,капіталів та робочої сили; Видобування,переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини,за винятком заборонених законодавством; Заготівля,зберігання,переробка лісу та лісо продуктів; Архітектурне та будівельне проектування житлових,громадських та промислових споруд,проектування інженерних мереж і систем; Інші види діяльності,не заборонені чинним законодавством України.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

3. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

4. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

5. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

9. Організація бухгалтерського обліку

10. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

11. Організація і методика аудиту грошових коштів

12. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

13. Облік поточних зобов’язань

14. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

15. Організація обліку в магазині "Світанок"

16. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

17. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

19. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

20. Етапи організації бухгалтерського обліку

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Організація обліку
23. Організація обліку власного капіталу підприємства України
24. Організація обліку запасів на підприємствах

25. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

26. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

27. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

28. Організація управлінського обліку

29. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

30. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

31. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

32. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

33. Організація та методика виконання курсових

34. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

35. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

36. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

37. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

38. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Основи побудови обліку праці та її оплати

41. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

42. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

43. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

44. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

45. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

46. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

47. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

48. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

49. Облік та амортизація необоротних активів

50. Організація облікового процесу на підприємстві

51. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

52. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

53. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

54. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
55. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
56. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

57. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

58. Організація захисту державної таємниці в Росії

59. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

60. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

61. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

62. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

63. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

64. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

66. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

67. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

68. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

69. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
72. Міжнародні фінансові організації та їх роль

73. Світова організація торгівлі: цілі та функції

74. Україна та міжнародні економічні організації

75. Економічні та правові основи управління організацією

76. Кризове явище функціонування та розвитку організації

77. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

78. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

79. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

80. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

82. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

83. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

84. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

85. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

86. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
87. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
88. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

89. Організація та проведення туристичних походів

90. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

91. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

92. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

93. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

94. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

95. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

96. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

98. Організація приймання товару в аптеці

99. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

100. Організація праці менеджера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.