Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний Університет водного господарства та природокористування Кафедра гідротехнічних споруд Пояснювальна записка до курсового проекту на тему: “Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом” Виконав: студент ІІІ курсу, ФВГ,ГМФ, групи 3 Лебейчук О.М. Перевірив: Бондар В.М. Рівне-2006 Вступ Сучасний стан будівельних робіт у водному господарстві, а також експлуатації споруд показує на недостатній стан стосовно водоохоронних заходів від таких споруд на НПС. Як і раніше відбувається забруднення малих річок, складання стічних вод без очищення в водотоки, розорювання заплав, ярів, балок до межинного рівня природних водотоків. Особливо порушений стан малих річок. Водозахисні споруди на Україні складаються із системи протипаводкових ГТС на річках і споруд, призначених для захисту від підтоплення і затоплення річками населених пунктів, об’єктів, земель. В курсовому проекті до складу споруди входять земляна гребля з дрібного піску, баштовий водоскид, донний водовипуск, горизонтальна водовідвідна труба, водобійний колодязь і відвідний канал. Гребля – це водопідпірна споруда, що перегороджує водотік для підйому рівня води, зосередження напору в місці розміщення споруди і створення водосховища. Баштовий водоскид – це вид зубчастого водоскиду, в якому збір води і регулювання витрат здійснюється баштою. Баштовий водоскид автоматичної дії призначений для скидання з водосховищ повеневих витрат. Донний водоспуск призначений для пропуску невеликих витрат. З допомогою водовідвїдної труби вода скидається з башти у нижній б’єф. Водобійний колодязь влаштовується для спряження води, яка витікає з водоскидної споруди. Відвідний канал з’єднує кінцеві споруди і відвідне русло річки. Крива залежності Q = f (h) І. Розміщення і компонування вузла споруд В цілому розміщення гідроспоруд виконують на основі техніко-економічного порівняння варіантів розташування а також на основі порівняння умов найбільш оптимального використання водосховища . При цьому повинні бути вирішені питання: а) компенсування витрат сільськогосподарського виробництва; б) інженерного захисту населених пунктів і промислових об’єктів; в) рибогосподарського використання водосховища; г) охорони і раціонального використання природних ресурсів. Компоновка вузла і склад споруд встановлюється із врахуванням: а) забезпечення найбільш повного і раціонального використання створюваного водосховища; б) розвитку зрошення, обводнення, водопостачання; в) заходів, що забезпечують відповідну якість води; г) найбільш повного використання місцевих будівельних матеріалів; д) умов і методів виконання робіт; ж) забезпечення довговічності споруд. ІІ. Вибір створу гідровузла Гідровузлом називається загальний комплекс ГТС, об’єднаних умовами сумісної роботи та розташуванням. За основною галуззю водного господарства вони бувають: водозабірні, гідроенергетичні, воднотранспортні та ін. Взагалі, створ гідровузла вибирається на основі техніко-економічного порівняння варіантів і в залежності від топографічних, інженерно-геологічних умов будівництва, а також потреб охорони зовнішнього середовища.

При виборі створу земляної греблі необхідно орієнтуватися на створ, що розміщується в найбільш вузькій частині річкової долини з метою максимального зменшення об’єму робіт при її будуванні. При можливості вісь греблі повинна бути нормальна до загального напрямку річкової долини і течії річки. При цьому також необхідно враховувати: а) місце знаходження і потужності кар’єрів місцевих будівельних матеріалів; б) можливість пропускати будівельні витрати в період будівництва споруди, а також можливість прокладки по гребеню греблі шляхів сполучення; в) загальний календарний план будівництва. При проектуванні всі ці умови врахувати неможливо і через це створ як греблі, так і гідровузла в цілому необхідно вибрати в найбільш вузькій частині річкової долини. Увибраному створі будуємо поперечний профіль долини річки (рис.2.1). ІІІ. Визначення класу гідротехнічних споруд Постійні гідротехнічні споруди поділяються на 4 класи і відповідно з класом визначаються значення коефіцієнтів надійності, умов робіт і т.п. при розрахунках їх по граничних станах. Клас гідровузла встановлюємо по класу греблі. Він встановлюється в залежності від висоти греблі і типу грунту основи. Для цього, скориставшись раніше побудованим геологічним профілем долини річки (рис. 2.1), встановили, що грунт можна віднести до крупних пісків. Для визначення приблизної висоти греблі знаходимо глибину води перед нею: d=↓НПР - ↓дна d = 266,45– 256,8 = 9,97(м) Нпр=d 2 Нпр= 9,97 2= 11,97(м) Оскільки Нпр&l ;15 м , то по класифікації таблиці 3.1 метод.вказівок клас греблі буде ІV. IV. Земляна гребля. Визначення основних розмірів поперечного профілю Земляні греблі відносяться до водопідпірних споруд з формою, що в поперечному перерізі схожі на трапецію. Основні елементи профілю показано на рис.4.1. Рис.4.1 Основні елементи грунтової гребліа)поперечний розріз; б)вид з верхнього б’єфу, поєднаний з геологічним розрізом. 1-тіло греблі, 2-гребінь, 3-надовбні, 4-низовий укіс, 5-зворотній фільтр, 6-дренажна призма, 7-поверхня водоупору, 8-шар грунту, що знімається, 9-водопроникний шар, 10-понур. 4.1. Закладання укосів гребліКоефіцієнт закладання укосів з урахуванням фізико-механічних характеристик грунтів греблі і її основи, висоти греблі, умов виконання робіт та експлуатації діючих сил і таке інше. Для попереднього визначення коефіцієнтів закладання укосів греблі використовуємо таблицю 4.1 метод.вказівок, в якій приведено коефіцієнти закладання укосів в залежності від прийнятої висоти греблі. Згідно з таблицею 4.1 для висоти греблі 11,97м закладання верхового укосу приймаємо m1 = mh = 2,5, низового – m2 = m = 2,25. 4.2. Гребінь гребліШирина гребеню греблі визначається в залежності від умов виконання робіт і експлуатації. Приймаємо що гребінь греблі буде використовуватись для проїзду транспорту, ширина його вибирається в залежності від категорії дороги, яка буде проходити по гребню. В курсовому проекті по гребеню греблі проектується дорога ІІІ категорії, основні розміри якої надані в таблиці 4.1. Таблиця 4.1. Розміри елементів дороги Елементи дороги Розмір, м Ширина проїзної частини 7 Ширина земляного полотна 12 Ширина обочини 2,5 Для забезпечення стоку атмосферних опадів гребінь греблі виконується двосхилим з поперечним похилом в обидві сторони від осі 0.0

2. Вздовж проїзної частини по обочинах з інтервалом 2 м встановлюються надовби висотою 0,8м. Конструкція гребеня греблі знаходиться за залежністю: вгр = вп.ч. 2вобк = 7,0 2 2,5 = 12,0м. 4.3. Визначення відмітки гребеню Відмітку гребеню греблі (↓ГрГ) необхідно визначити із умов розміщення його над розрахунковим рівнем води. Перевищення гребню греблі визначається для двох випадків стояння рівнів води у верхньому б’єфі: 1) при нормальному підпірному рівні НПР (рис.4.2,а) 2) при форсованому підпірному рівні ФПР (рис.4.2,б) Відмітка ФПР може бути визначена тільки після розрахунків водоскиду. Для цього потрібно знати висоту шару форсування . Цю висоту можна прийняти в залежності від максимальної скидної витрати . ↓ФПР= ↓НПР Нф Так як максимальна скидна витрата Qmax= 19,8м3/с, то Нф=0,6 тоді за формулою: ↓ФПР = 266,45 0,6= 267,05м Перевищення гребня hs в обох випадках визначається за залежністю: , де - висота накату вітрових хвиль забезпеченістю 1%; - вітровий нагін води у верхньому б’єфі; - запас підвищення гребня греблі, м. Перелічені вище параметри залежать від значень швидкості вітру 4%=16 м/с, 50%= 7,3 м/с і довжини розгону вітрової хвилі = 4600м. а) w4%=16 м/с Vw50%=7,3м/с L1=4,6 км L2=L1 0,1L=5,06 км в) Рис.4.2. Розрахункові схеми для визначення відмітки гребня і параметри хвиль Перший розрахунковий випадок: Дано:↓НПР = 266,45м; Vw4% = 16м/с; L1=4600м; =21600c; d1 = 9,97м; mh = c g φ = 3 Визначаємо безрозмірні значення: ; ; По кривій графіка (рис.4.6. метод.вказівок 041-51) знаходимо відповідні значення: ; ; Порівнюємо значення і вибираємо менше: ; Середня довжина хвилі: Знаходимо висоту хвилі 1% забезпеченості. При значенні по графіку(рис.4.9. метод.вказівок 041-51) знаходимо значення k1% =2,1, а потім за формулою: h1% = k1%   = 2,05 0,41 = 0,84м. Так як h1% &l ;1м, то приймаємо кам’яне кріплення. Висота накату на укіс хвилі забезпеченістю 1% по накату визначається за залежністю: При цьому = 0,7; = 0,8. При максимальній швидкості вітру м/с і mh = 3, то ksp=1,1 Визначаємо пологість хвиль за відношенням . З графіка (рис.4.8 мет.вк.) при значенній пологості , знаходимо m=3, що =1,8; За формулою визначаємо hru 1%: hru 1%=0,8 0,7 1,1 1,8 0,84 = 0,93м. Висота вітрового нагону води: = де = Для розрахунку в спрощеному варіанті, приймаємо, що кут =0, тоді напрямок вітру співпадає з віссю греблі. Запас а приймаємо як більше із двох значень: 0,5м і 0,1  h1% = 0,1 0,84 = 0,084м: а =0,5м Перевищення греблі по першому розрахунковому випадку: =0,93 0,005 0,50 = 1,435м Відмітка ↓ГрГ по першому розрахунковому випадку: ↓ГрГ = ↓НПР = 164,85 1,435 = 166,28м. Другий розрахунковий випадок: Дано: ↓ФПР = 165,45м; Vw50% = 5,1м/с; L2= 1,1L1 = 2420м; =21600c; d2 = 18,55м; m = 2,40 Визначаємо безрозмірні значення: По кривій графіка (рис.4.6 метод.вказівок) знаходимо відповідні значення: ; ; Порівнюємо значення і вибираємо менше: ; Середня довжина хвилі: . Висоту хвилі 1% забезпеченості знаходимо по графіку значення k1% = 2,1, і потім за формулою h1% = k1% знаходимо: h1% = 2,1 0,11= 0,29м = 0,8; = 0,7(взято для кам’яного кріплення укосу).

Не отвергая ни того ни другого, можно предположить еще и третью ее функцию: оплетка должна была предохранять гребцов и пассажиров от падения за борт, то есть выполняла роль ограды релингов. При этом она совсем не мешала гребле, так как весла проходили под ней или сквозь нее: они опирались на планширь, где были укреплены колышки или ременные петли - пращуры современных уключин. Корабли описываемого типа и процесс гребли изображены на стенах пирамиды Сахуры. В зависимости от ветра и волны гребцы могли работать стоя или сидя. Кэссон замечает, что "гребцы всегда изображены в особого типа плавках, сделанных из плетеного материала, с квадратным куском кожи на задней части. Это, несомненно, была защита от трения: гребец должен был держать свое весло так, как в средние века, поднимаясь на ноги при каждом ударе и бросая себя на сиденье при толчке..." (111, с. 15). Момент такого наивысшего напряжения, когда гребцы делают гребок, высоко приподнявшись над скамьями, изображен в храме Хатшепсут. По мнению X. Ханке, "наибыстрейший темп гребли отборных гребцов царской барки составлял 26 тактов в минуту, что обеспечивало судну скорость около 12 километров в час (6,48 узла. - А. С.)" (105, с. 18)

1. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

2. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

3. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

4. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

5. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

6. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
7. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель
8. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

9. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

10. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

11. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

12. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

13. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

14. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

15. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

16. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

18. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

19. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

20. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

21. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

22. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
23. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)
24. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

25. Управління запасами матеріалів на підприємстві

26. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

27. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

28. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

29. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

30. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

31. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

32. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

33. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

34. Різання матеріалів, верстати та інструменти

35. Шліфування матеріалів

36. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

37. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

38. Матеріалістичне вчення Карла Маркса
39. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів
40. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

41. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

42. Матеріалістична філософія Нового часу

43. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

44. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

45. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

46. Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

47. Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

48. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

49. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

50. Аналіз експортного потенціалу Харківської області

51. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

52. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

53. Основні методи боротьби з інфляцією

54. З.М.Бабур (1483 - 1530). Жизнь и творчество
55. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
56. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

57. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

58. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

59. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

60. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

61. Производство красителя "Кислотного алого"

62. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

63. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм

64. Кризисы личности и психосексуального развития у детей по З. Фрейду, Э. Эриксону

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

65. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

66. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

67. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

68. Тактика гребли

69. Ал-фараби

70. Понимание материала и сознания
71. Материя и ее основные свойства (Контрольная)
72. Некоторые философские уроки З. Фрейда

73. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

74. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

75. Структура организации материи

76. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

77. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

78. Таблиця дат з історії (1917-21)

79. Прощание с Матерой. Распутин В.

80. Фрейд З. Анализ конечный и бесконечный

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Пио Бароха-и-Несси. Алая заря

82. Лимнийская икона Божией Матери

83. Ситкинская икона Божией Матери

84. Порт-Артурская икона Божией Матери

85. Лекції з української та зарубіжної культури

86. Дорога к алым парусам
87. Сын, достойный своей матери
88. Образ матери в литературе XX века

89. Контрольна з маркетингу

90. Геометрический материал на уроках математики

91. Вечный круговорот материи во вселенной

92. Единая теория структуры материи

93. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

94. Резус-конфликт между матерью и плодом

95. Шовный материал

96. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

97. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

98. Виробнича практика з менеджменту

99. Аль-уд (ла-уд)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.