Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Информационные компьютерные технологии

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ Херсонський Державний Педагогічний Університет Фізико-математичний факультет Кафедра інформаційних технологій ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇЇКурсова робота Виконавець студент 351-ої групи спеціальності “ПМСО. Англійська мова та літе- ратура, основи інформатики”, фа- культету іноземної філології, ден- ної форми навчання. Резніков Д. Ю. Керівник викладач Валько Н. В.Херсон 2001 Зміст Вступ 3 1. Поняття інформаційної технології4 1.1 Що таке інформаційна технологія 4 1.2 Етапи розвитку інформаційних технологій 4 1.3 Складові частини інформаційної технології 8 1.4 Інструментарій інформаційної технології 9 2. Види сучасних інформаційних технологій10 2.1 Інформаційна технологія опрацювання даних 10 2.2 Інформаційна технологія керування 12 2.3 Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 14 2.4 Інформаційна технологія експертних систем16 3. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій19 3.1 Старіння інформаційної технології19 3.2 Методологія використання інформаційної технології 20 3.3 Небезпека та труднощі використання інформаційних технологій22 Висновки24 Список використаної літератури25 Вступ Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних компю’ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо. Насправді, перспективи розвитку інформаційних компю’ютерних технологій безмежні. Саме тому мною була обрана така цікава та невичерпна тема курсової роботи, в якій було зроблено спробу дати відповіді на запитання що являє собою інформаційна технологія, яки існують види інформаційних технологій. Також розглядаються етапи розвитку інформаційних технологій, перспективи їх використання. Не обминув я своєю увагою і ті проблеми та небезпеку, які пов’язані з використанням інформаційних технологій. 1. Поняття інформаційної технології 1.1 Що таке інформаційна технологія Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам.

Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів. 1.2 Етапи розвитку інформаційних технологій Існує декілька точок зору щодо розвитку інформаційних технологій із використанням комп'ютерів, що визначаються різноманітними ознаками поділу. Загальним для усіх викладених нижче підходів є те, що з появою персонального комп'ютера почався новий етап розвитку інформаційної технології. Основною ціллю стає задоволення персональних інформаційних потреб людини як для фахової сфери, так і для побутової. Ознака поділу - вид задач і процесів опрацювання інформації: 1-й етап (60 - 70-і рр.) - опрацювання даних в обчислювальних центрах у режимі колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної технології була автоматизація операційних рутинних дій людини. 2-й етап (з початку 80-х рр.) - створення інформаційних технологій, спрямованих на розв'язання стратегічних задач. Ознака поділу - проблеми, які стоять на шляху інформатизації: 1- й етап (до кінця 60-х рр.) характеризується проблемою опрацювання великих обсягів даних в умовах обмежених можливостей апаратних засобів. 2-й етап (до кінця 70-х рр.) пов’язаний з поширенням ЕОМ серії IВМ/360. Проблема цього етапу - відставання програмного забезпечення від рівня розвитку апаратних засобів. 3-й етап (з початку 80-х рр.) - комп'ютер стає інструментом непрофесійного користувача, а інформаційні системи - засобом підтримки прийняття його рішень. Проблемами цього етапу є максимальне задоволення потреб користувача і створення відповідного інтерфейсу для роботи в комп'ютерному середовищі. 4-й етап (з початку 90-х рр.) - створення сучасної технології міжустановних зв'язків і інформаційних систем. Проблеми цього етапу дуже багаточислені. Найбільше суттєвими з них є: • укладання угод і встановлення стандартів, протоколів для комп'ютерного зв'язку; • організація доступу до стратегічної інформації; • організація захисту і безпеки інформації. Ознака поділу - перевага, яку надає комп'ютерна технологія: 1-й етап (з початку 60-х рр.) характеризується досить ефективним опрацюванням інформації при виконанні рутинних операцій з орієнтацією на централізоване коллективне використання ресурсів обчислювальних центрів. Основним критерієм оцінки ефективності інформаційних систем, які створювались, була різниця між витраченими на розробку і зекономленими в результаті впровадження коштами.

Основною проблемою на цьому етапі була психологічна - погана взаємодія користувачів, для яких створювалися інформаційні системи, і розроблювачів через розходження їхніх поглядів і розуміння розв'язуваних проблем. Як наслідок цієї проблеми, створювалися системи, які користувачі погано сприймали і, незважаючи на їх достатньо великі можливості, не використовували повною мірою їх потенціал. 2-й етап (з середини 70-х рр.) пов'язаний з появою персональних комп'ютерів. Змінився підхід до створення інформаційних систем -орієнтація зміщається убік індивідуального користувача для підтримки прийнятих ним рішень. Користувач зацікавлений у проведеній розробці, налагоджується контакт із розроблювачем, виникає порозуміння між обома групами спеціалістів. На цьому етапі використовується як централізоване опрацювання даних, характерне для першого етапу, так і децентралізоване, що базується на розв'язанні локальних задач і роботі з локальними базами даних на робочому місці користувача. 3-й етап (з початку 90-х рр.) пов'язаний з поняттям аналізу стратегічних переваг у бізнесі і заснований на досягненнях телекомунікаційної технології розподіленого опрацювання інформації. Інформаційні системи мають своєю метою не просто збільшення ефективності опрацювання даних і допомога керівнику. Відповідні інформаційні технології повинні допомогти організації вистояти в конкурентній боротьбі й одержати перевагу. Ознака поділу - види інструментарію інформаційної технології: 1-й етап (до другої половини XIX ст.) - &quo ;ручна&quo ; інформаційна технологія інструментарій якої складали: ручка, чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом переправки через пошту листів, пакетів, депеш. Основною метою інформаційної технології цього періоду було представлення інформації в потрібній формі. 2-й етап (з кінця XIX ст.) - &quo ;механічна&quo ; технологія, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, диктофон, оснащена більш досконалими засобами доставки пошта. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами. 3-й етап (40-60-і рр. XX ст.) - &quo ;електрична&quo ; технологія, інструментарій якої складали: великі ЕОМ і відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони. На цьому етапі відбувається зміна мети технології. Акцент в інформаційній технології починає зміщуватись з форми представлення інформації на формування її змісту. 4-й етап (з початку 70-х рр.) - &quo ;електронна&quo ; технологія, основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створені на їхній базі автоматизовані системи керування (АСК) і інформаційно-пошукові системи (ІПС), оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів. Центр ваги технології ще більш зміщується на формування змістовної сторони інформації для управлінського середовища різноманітних сфер громадського життя, особливо на організацію аналітичної роботи. Безліч об'єктивних і суб'єктивних факторів не дозволили вирішити поставлені перед новою концепцією інформаційної технології задачі.

Иванов Санкт-Петербург, июль 2000 г. [8] ВВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ФАНТОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ Компьютеризация всех сфер общественной деятельности и повседневной жизни человека - самый впечатляющий феномен последней четверти XX в. В наиболее развитых странах - США, Германии, Великобритании, Японии количество компьютеров на тысячу жителей достигло к концу 1990-х гг. уровня 250-400 единиц. Этот уровень конечно уступает показателям таких "идолов" XX в., как автомобиль (в среднем в 1,5 раза) и телевизор (в 2 раза), но темпы распространения компьютеров гораздо выше. С момента появления персонального компьютера на массовом рынке прошло примерно двадцать пять лет. Для достижения того же уровня распространенности, какой к началу XXI в. имеет компьютер, телевизору в свое время потребовалось около сорока лет, а автомобилю порядка семидесяти. Помимо количественного роста, большое впечатление на любого аналитика производит рост числа функций - способов применения компьютерных технологий. Из просто вычислительной машины, именуемой ныне полузабытой аббревиатурой ЭВМ, компьютер превратился в универсальное устройство, которое с равным успехом может служить профессиональным инструментом ученого, инженера, бизнесмена, юриста, врача, а также средством обучения, повседневного общения, развлечения

1. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

2. Технология комплексного тестирования - инструмент формирования информационного пространства процесса физического воспитания

3. Принципы разработки бюджета капитальных вложений

4. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

5. Разработка бизнес-плана для получения кредита в коммерческом банке для модернизации технологии переработки руды на гидрометаллургическом заводе

6. Социальные технологии как новый этап развития
7. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.
8. Эффективное управление учебной деятельностью с помощью компьютерных информационных технологий

9. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проблемы его методического обеспечения

10. Преступления в сфере информационных и компьютерных технологий

11. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности

12. Разработка Web-сайта для кафедры "Вычислительная техника и информационные технологии"

13. Разработка информационной технологии организации электронного документооборота

14. Структура, принципы функционирования и технологии глобальной информационной сети

15. Повышение эффективности логистической деятельности предприятия на основе использования информационных технологий

16. Применение компьютерных информационных технологий в создании учредительных документов для подготовки деятельности фирмы ООО "Медиатур"

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Разработка предложения по совершенствованию деятельности ОГУ "БелИФ" на основе технологий информационного менеджмента

18. Опыт использования компьютерных информационных технологий обучения при преподавании курса "Физика" по пакетам прикладных программ: "Открытая физика", "Физика в картинках"

19. Влияние космоса на современные информационные технологии

20. Использование информационных технологий в туризме

21. Автоматизированные информационные технологии в офисе

22. Информационное общество и глобальные компьютерные коммуникации
23. Основы информационных технологий
24. Безопасность информационных технологий

25. Использование лазеров в информационных технологиях

26. Определение эффективности применения информационной технологии

27. Разработка информационно-справочной системы "Сводка погоды" /Prolog/

28. Разработка информационно-справочной системы "Картотека ГАИ" /Prolog/

29. Разработка информационно-справочной системы "Технический паспорт автомобиля" /Prolog/

30. Разработка информационно-справочной системы "Технический паспорт автомобиля" /Prolog/

31. Разработка фрагмента информационной системы "АБОНЕНТЫ ГТС"

32. Разработка информационно-справочной системы

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

34. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

35. Разработка информационно-справочной системы

36. Информационные технологии

37. Информационные технологии в экономике

38. Разработка справочно-информационной системы «Детский сад» в среде СУБД
39. Новые информационные технологии обучения в математике
40. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

41. Новые информационные технологии обучения в математике

42. Информационные технологии в социальной сфере

43. Применение информационных технологий в процессе обучения химии

44. Автоматизированные информационные технологии в учете денежных средств

45. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

46. Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия

47. Информационные технологии в коучинге

48. Информационные технологии в экономике. Информационные технологии

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

49. Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций

50. Военные информационные технологии

51. Современные информационные технологии в правоохранительной деятельности

52. Информационные технологии в туризме Калининградской области

53. Информационные технологии в туристической деятельности

54. Информационные технологии в управлении предприятием
55. Информационные технологии управления
56. Особенности в проектировании и практической разработке медицинской информационной системы

57. Информационные Технологии в Управлении

58. К проблеме внедрения информационных и Интернет-технологий в систему образования

59. Методические аспекты сочетания традиционной и информационной технологий в обучении

60. Опыт использования информационых технологий

61. Использование новых информационных технологий при обучении химии в ВУЗе

62. Образовательные технологии и информационный мир в экологическом представлении

63. Новые информационные технологии в изучении истории психологии

64. Креативная образовательная среда на основе информационных и телекоммуникационных технологий как фактор саморазвития личности

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Проблемы и информационные технологии валеологизации образования

66. Внедрение информационных технологий в преподавание предметов школьного курса

67. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

68. Принципы успешной информационной кампании

69. Повседневность компьютерно -информационной культуры

70. Информационные технологии в сфере туризма
71. Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта
72. От высоких информационных технологий - к спортивным победам

73. Комплексное внедрение информационных технологий в розничной торговле

74. Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона

75. Современные информационные технологии - кредитные карточки

76. Применение информационно-аналитических технологий структурно-динамического имитационного моделирования

77. Автоматизированные информационные технологии в бухгалтерском учете

78. Информационные технологии управления

79. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

80. Электронные виды информационных ресурсов в области социально-экономических и гуманитарных знаний (концепция разработки)

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

81. Российский путь в информационные технологии 21 века

82. Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия

83. Основы информационных технологий

84. Системология новая информационная технология компьютеризации инженерных знаний

85. Информационные технологии в экономике. Электронная коммерция

86. Новые информационные продукты и технологии
87. Понятие информационных технологий
88. Современные информационные технологии и проблемы археологической информатики

89. Информатика и информационные технологии

90. Глобальные компьютерные сети в информационной модели обучения

91. Информационные технологии

92. Итология - наука об информационных технологиях

93. Информационные технологии, поддерживающие управление бизнес процессами

94. Роль современных информационных технологий в повышении эффективности управления

95. Разработка информационной системы интеллектуального здания на примере музея-усадьбы Н.Е. Жуковского

96. "Высокие технологии" и проблемы информационного неравенства в России

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

97. Информационные технологии управления страховой деятельностью

98. Информационные технологии аудиторской деятельности

99. Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.