Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Аналіз романа Т. Драйзера "Американська трагедія"

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Анотація Актуальність теми дослідження даної курсової роботи визначається необхідністю розгляду художніх образів творчості Драйзера у вигляді цілісної художньої системи, у якій можливе виділення різних художніх моделей особистості, а також завданням аналізу художніх засобів створення представлених моделей особистості. Предметом дослідження в курсової роботі є художні моделі особистості героїв Драйзера, створені письменником під впливом складного комплексу філософських, естетичних і морально-психологічних пошуків письменника. Об'єктом дослідження в дисертаційному творі є роман Драйзера: «Американська трагедія» (A America ragedy, 1925) у якому найбільше яскраво представлені особистісні характеристики героїв, типологічно близьких по ряду ознак і складових художню систему образів письменника. Робота складається з вступу, двох розділів, шістьох підрозділів, висновку та списку літератури. Обсяг роботи становить 33 сторінки. ЗмістВступ Розділ 1. Творчість американських письменників на рубежі 19-20 сторіччя 1.1 Американська література кінця 19 початку 20 сторіччя 1.2 Творчість Теодора Драйвера 1.3 Роман Т. Драйзера «Американська трагедія» Розділ 2. Специфіка образу головного героя у романі Т.Драйзера «Американська трагедія» 2.1 Анатомія американського правосуддя 2.2 Головна ідея роману Т.Драйзера «Американська трагедія» 2.3 Трагічна Америка за романом Т.Драйзера Висновок Список літератури Вступ Теодор Драйзер (1871 -1945) - один з видатних письменників США рубежу XIX-XX століть. Саме в цей час в американській дійсності відбуваються зміни, які зачіпають не тільки соціальні сторони існування американців, але й трансформують особистість. Драйзер створив у своїх добутках систему образів, за допомогою яких аналізував соціально-психологічні характеристики особистості, особливості її свідомості й підсвідомості. У даній дисертації досліджуються художні моделі особистості, створені письменником у романах «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Трилогії бажання», «Геній», «Американська трагедія», «Оплот». Актуальність теми дослідження даної курсової роботи визначається необхідністю розгляду художніх образів творчості Драйзера у вигляді цілісної художньої системи, у якій можливе виділення різних художніх моделей особистості, а також завданням аналізу художніх засобів створення представлених моделей особистості. Предметом дослідження в курсової роботі є художні моделі особистості героїв Драйзера, створені письменником під впливом складного комплексу філософських, естетичних і морально-психологічних пошуків письменника. Об'єктом дослідження в дисертаційному творі є роман Драйзера: «Американська трагедія» (A America ragedy, 1925) у якому найбільше яскраво представлені особистісні характеристики героїв, типологічно близьких по ряду ознак і складових художню систему образів письменника. Творчість Т.Драйзера було предметом уваги дослідників, починаючи з виходу у світло його першого роману «Сестра Керри» в 1900 році. Однієї з перших робіт, присвячених біографії й творчості Т.Драйзера, можна назвати книгу Д.Дадли, де втримуються не тільки біографічні дані, але й представлені відкликання сучасників про особистість письменника і його творчості.

Серед робіт, присвячених вивченню біографії й творчої спадщини письменника, необхідно виділити книги Ф.Матиссена, А. Кейзина й Ч.Шапиро, М.Тьядер, Р.Лундена, Р.Лехана, для яких характерна увага не тільки до біографії Драйзера, але й до художніх образів письменника. Вони є об'єктом дослідження багатьох критиків, однак не представлені у вигляді єдиної образної системи. Особливо серед робіт перерахованих авторів варто виділити тритомне видання епістолярної спадщини Драйзера, випущене за редакцією Р.Элиаса й представляющее великий інтерес, тому що подає додаткові відомості, як про особистість письменника, так і про його світоглядні принципи. Метою курсової роботи є дослідження різних художніх моделей особистості, створених письменником у його творчості, а саме: особистості « героя-кар'єриста», генія, фінансиста, особистості, здатної до здійснення злочину, особистості, схильної до суїциду. Поставлена мета припускає рішення наступних наукових завдань: Дослідження художньої своєрідності особистості « героя-кар'єриста» у творчості Драйзера на прикладі жіночих і чоловічих образів, що увібрали в себе як загальні якості американського національного характеру з його прагненням до успіху й багатства, так і особистісні характеристики кожного конкретного героя, що обумовили його поводження. Аналіз особливостей художнього типу творчої особистості й особистості фінансиста, з обліком особливої атмосфери в американському суспільстві на початку XX століття. Вивчення психологічних особливостей і художньої характеристики особистостей, схильних до здійснення злочину в романах «Американська трагедія», а також виявлення причин асоціального поводження особистостей і мотивів злочинів. Розділ 1. Творчість американських письменників на рубежі 19-20 сторіччя 1.1 Американська література кінця 19 початку 20 сторіччя На початку XX столітті проблематика американської літератури визначається фактом величезного значення: найбільш багата, сильна капіталістична країна, що йде на чолі всього миру, породжує найбільш похмуру й гірку літературу сучасності. Письменники придбали нову якість: їм стало властиве відчуття трагізму й приреченості цього миру. «Американська трагедія» Драйзера виразила прагнення письменників до більших узагальнень, яке відрізняє література США того часу. В XX ст. новела не грає вже настільки важливої ролі в американської літературі як в XIX, їй на зміну приходить реалістичний роман. Але всі їй продовжують приділяти значну увагу романісти, і цілий ряд видатних американських прозаїків присвячують себе переважно або винятково новелі. Один з них О.Генрі (Вільям Сидні Портер), що зробив спробу намітити інший шлях для американської новели, як би «в обхід» уже явно критико-реалістичного напрямку, що визначилося. О.Генрі так само можна назвати засновником американського happy e d (що було присутнє в більшості його оповідань), що у наслідок буде дуже успішно використовуватися в американській ходовій белетристиці. Не дивлячись на іноді не дуже похвальні відгуки про його творчість, вона є одним з важливих і поворотних моментів у розвитку американського оповідання XX століття.

Особливості побудова сюжету оповідання визначалися істотними життєвими закономірностями й повністю входили в загальну художню завдання реалістичного зображення дійсності. На початку XX ст. з'явилися нові плини, які внесли оригінальний внесок у становлення критичного реалізму. В 1900-е г. у США виникає плин «разгребателей бруду». «Разгребатели бруду» - велика група американських письменників, публіцистів, соціологів, суспільних діячів ліберальної орієнтації. У їхній творчості існували два тісно взаємозалежних потоку: публіцистичний (Л.Стеффенс, И.Тарбелл, Р.С. Бейкер) і лиературно-художній (Е.Синклер, Р.Херрик, Р.Р.Кауффман). На окремих етапах свого творчого шляху з рухом muckrakers (як назвав їхній президент Т. Рузвельт в 1906 р.) зближалися такі великі письменники, як Д. Лондон, Т. Драйзер. Виступу «разгребателей бруду» сприяли зміцненню соціально-критичних тенденцій у літературі США, розвитку соціологічної різновиду реалізму. Завдяки їм публіцистичний аспект стає істотним елементом сучасного американського роману. 10-е г. відзначені реалістичним зльотом в американській поезії, получившим назву «поетичного ренесансу». Цей період пов'язаний з іменами Карла Сендберга, Едгара Чи Майстри, Роберт Фроста, В. Линдсея, Е. Робинсона. Ці поети звернулися до життя американського народу. Опираючись на демократичну поезію Уитмена й досягнення реалістів-прозаїків, вони, ламаючи застарілі романтичні канони, закладали основи нової реалістичної поетики, що включала в себе відновлення поетичного словника, прозаизацыю вірша, поглиблений психологізм. Ця поетика відповідала вимогам часу, допомагала відображенню поетичними засобами американської дійсності у її різноманітті. 1900-е й 10-е г. ознаменувалися довгоочікуваною появою великого критико-реалистичекого роману (Ф. Норрис, Д. Лондон, Драйзер, Е. Синклер). Уважається, що критичний реалізм у новітній літературі США зложився в процесі взаємодії трьох історично визначилися факторів: це - реальні елементи протесту американських романтиків, реалізм Марка Твена, що виростав на самобутньо-народній основі, і досвід американських письменників реалістичного напрямку, що сприйняли тією чи іншою мірою традицію європейського класичного роману XIX сторіччя. Американський реалізм з'явився літературою суспільного протесту. Письменники-Реалісти відмовлялися приймати дійсність як закономірний результат розвитку. Критика імперіалістичного суспільства, що складалося, зображення його негативних сторін стає відмітними ознаками американського критичного реалізму. З'являються нові теми, висунуті на перший план умовами, що змінилися, життя (руйнування й зубожіння фермерства; капіталістичне місто й маленька людина в ньому; викриття монополістичного капіталу). Нове покоління письменників пов'язане з новим регіоном: воно опирається на демократичний дух американського Заходу, на стихію усного фольклору й адресує свої добутки самому широкому масовому читачеві. Доречно сказати про стильове різноманіття й жанрове новаторство в американському реалізмі. Розвиваються жанри психологічної й соціальної новели, соціально-психологічного роману, роману-епопеї, філософського роману, широке поширення одержує жанр соціальної утопії (Беллами «Погляд назад», 1888), створюється жанр наукового роману (С.

Социальный строй Америки предстает уродливым и кошмарным. В последние годы жизни писатель обратился к публицистике, побывал в Советском Союзе, принимал участие в акциях компартии США, активно выступал за открытие «второго фронта» и оказание помощи СССР в войне против Германии. Народная демократия стала лейтмотивом его творчества. «Америку стоит спасать»P так называется одна из его публицистических работ. Когда читаешь романы Драйзера, поневоле размышляешь о нынешней ситуации в РоссииP та же эпоха капитализации жизни, то же отвратительное стремление к наживе любым способом. Некоторые современные русские писатели пытаются сказать об этом, но пока нет таланта, равного Драйзеру. Геннадий Иванов Гилберт Кийт Честертон (18741936) На закате жизни Честертон высказал, по его мнению, всем известную истину: «Чем выше существо, тем длиннее его детство». Если это действительно так, то Гилберт Кийт Честертон был «существом» очень высокого порядка, о чем свидетельствуют и его облик, и образ жизни, и творчество, сохранившие озорство и гениальность избегнувшего дурного воспитания ребенка

1. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

2. Трагедия творческого сознания в романе Владимира Набокова "Защита Лужина"

3. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

4. Трагедия Григория Мелихова в романе М.Шолохова «Тихий Дон»

5. Трагедия Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

6. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
7. Интертекстуальные связи романов М. Алданова с трагедией И.В.Гете “Фауст” (о гетевских реминисценциях в тетралогии “Мыслитель”
8. Зміст і еволюція поняття мотивації

9. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

10. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

11. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

12. Трагедия Григория Мелехова в романе "Тихий Дон"

13. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

14. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

15. Економічний зміст лізингу

16. Роль та вміст води в організмі

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

18. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

19. Поняття, предмет та зміст господарського договору

20. Поняття, сутність і зміст права

21. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

22. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій
23. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
24. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

25. Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

26. Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада"

27. Трагедия Григория Мелехова в романе "Тихий Дон"

28. Ідейно-художній аналіз твору "Маріо і чарівник" Томаса Манна

29. Суть і зміст ризик-менеджменту

30. Сутність та зміст контролю

31. Поняття, зміст і функції науки

32. Сутність і зміст педагогічної етики

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

33. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

34. Зміст правового виховання молодших школярів

35. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

36. Предмет політології, сутність та зміст

37. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

38. Раціональний зміст гегелівської діалектики
39. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки
40. Зміст поточних планів та організація їх розробки

41. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

42. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

43. Николай II: трагедия личности, трагедия страны

44. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

45. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

46. Принцип театрализации в романе Теккерея "Ярмарка тщеславия"

47. Экранизация романов Шолохова

48. Образ Петербурга в романе Достоевского "Преступление и наказание"

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Художественный мир в романе Виктора Пелевина "Жизнь насекомых"

50. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

51. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

52. Сатин и Лука по роману Горького "На дне"

53. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

54. Поиски истины по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"
55. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"
56. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)

57. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

58. Дьявол и его свита в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

59. Каким видит Лермонтов героя своего времени в романе "Герой нашего времени"

60. М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"

61. Почему повесть "Княжна Мери" занимает центральное место в романе "Герой нашего времени" ?

62. Развитие личности главного героя в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

63. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

64. Роман "Мастер и Маргарита"

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

65. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

66. Семья Болконских в романе "Война и Мир"

67. Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"

68. Художественный мир в романе Курта Воннегута "Сирены Титана"

69. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

70. Женский вопрос в романе "Война и мир"
71. Образ Наполеона в романе "Война и мир"
72. "Преступление и наказание" - роман-предупреждение

73. "Отцы и дети" в романе Тургенева

74. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

75. Фантастические образы в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

76. Роман Евгения Замятина "Мы"

77. Первый роман о Салавате Юлаеве (Злобин)

78. Фантастика и реальность в романе "Мастер и Маргарита" Булгакова

79. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

80. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

81. Замятин роман «Мы» (1920г.)

82. Образ Кузнецова в романе Ю.Бондарева "Горячий снег"

83. Крепостное крестьянство в романе Пушкина "Евгений Онегин"

84. Базаров герой своего времени по роману Тургенева "Отцы и дети"

85. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

86. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)
87. Булгаковская Москва в романе «Мастер и Маргарита».
88. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

89. Тема Судьбы в романах Пушкина

90. Лирические отступления в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

91. Природа в романе Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

92. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

93. Идеи Ницще в романе Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"

94. Крушение идеи "сверхчеловека" в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

95. Трагедия Шекспира «Гамлет»

96. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Особенности интерпретации легенды о похождениях Дон Жуана в комедии Ж.-Б.Мольера "Дон Жуан" и трагедии А.С.Пушкина "Каменный гость"

98. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

99. Федор Никитич Романов - патриарх Филарет

100. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.