Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з дисципліни Технології автоматизованого обліку економічної інформації (варіант №18) Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства Виконав:студент групи ЗС-504 Юрчук С.Л. Перевірив:викладач Якубовський Б.Л. м.Бердичів 2007 р. Зміст 1. Носії інформації, їхній склад та характеристика 2. Розробка АРМ прибуток підприємства Список використаної літератури. 1. Носії інформації, їхній склад та характеристика Інформація (дані) під час руху та перетворення (обробки) завжди розміщується на певних носіях. Кожний носій даних — це матеріальний об'єкт, який містить відомості, доступні лише людині, або лише ЕОМ, або одночасно і людині і ЕОМ. Отже, носії інформації являють собою засоби реєстрації даних, які забезпечують зв'язок між інформацією та людиною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ. У комп'ютерних системах використовуються різноманітні види носіїв інформації. Вибір носія інформації залежить від рівня використання структурного складу технічних засобів збору, реєстрації, передачі і обробки первинних даних, а також загального рівня механізації та автоматизації задач управління. Наприклад, зі умов автоматизованої обробки економічної інформації як носія інформації можуть бути використані первинні документи, перфоркартки, перфострічки, магнітні стрічки, магнітні диски, магнітні картки і т.ін. Усі носії економічної інформації можна класифікувати за кількома ознаками. Так, за фізичною структурою носії інформації бувають паперові, магнітні, діелектричні, напівпровідникові; за формою подання інформації — друковані та рукописні документи, носії з магнітним записом і перфораційні; за конструктивним виконанням — довільної форми, стрічкові, карткові, дискові тощо; за можливістю використання — одноразового і багаторазового використання; за кратністю запису — із записом, що витирається, та записом, що не витирається; за способом обробки — ручні, машинні та змішаної обробки тощо. Залежно від способу фіксування та обробки носії інформації можна умовно поділити на три групи: 1) не придатні для автоматичного вводу до ЕОМ; 2) придатні для автоматичного вводу до ЕОМ; 3) результатної інформації. До 1-ї групи належать різноманітні первинні документи (облікові, планові, статистичні тощо). Такі документи призначені для реєстрації первинних даних У них знаходять відбиття, певні кількісні та якісні характетеристики об'єкта управління, результати виконання господарських операцій. Отже, первинні документи мають юридичний статус. Носії 2-ї групи, у свою чергу, поділяються на дві підгрупи: перфораційні і носії з магнітним записом. Підгрупа перфоносіїв містить перфокартки та їх різновиди і перфострічки. Застосування перфокарток для обробки економічної інформації пов'язане з здатністю поступово нагромаджувати дані та зберігати їх протягом тривалого часу; дані на перфокартках можна використовувати багато разів, порівняно легко вносити до них зміни і доповнення, виконувати об'єднання, вибір і групування масивів на спеціальному обладнанні, причому ввід даних до ЕОМ провадити у будь?якій послідовності.

Водночас перфокартки мають обмежену інформаційну ємність, для них характерна незворотність запису даних і незначна швидкість вводу даних до ЕОМ, вони легко деформуються під час переробки і потребують великої площі для зберігання масивів. Перфострічки мали безмежну інформаційну ємність, а також значно більшу швидкість вводу даних порівняно, ніж у перфокарткачці але водночас їм притаманні низька фізична стійкість, неможливість попереднього впорядкування інформації і складність внесення змін до масивів даних. Широке застосування перфострічки в ІС першого і другого етапів розвитку пов'язане з використанням засобів дистанційної передачі даних. Перфокартки і перфострічки широко застосовувались в інформаційних системах обробки даних першого і другого етапів розвитку, а в сучасних ІС перфоносії майже не використовуються. Їм на зміну прийшли магнітні носії запису —диски, картки, стрічки тощо. Останнім часом за кордоном, зокрема в США, почали застосовувати специфічні магнітні носії даних, які умовно називають «міхурі». Вони належать до зовнішніх носіїв пам'яті прямого доступу і порівняно з магнітними дисками мають значно вищі щільність і швидкість запису, і виключну надійність завдяки відсутності механічних елементів. Для зберігання різноманітної документальної інформації все ширше застосовуються фотохромні носії даних, що являють собою касетні мікрофільми і карткові мікрофіші. Інформаційна ємність мікрофільму завширшки 3,5 см і завдовжки і м становить, наприклад, близько 20 млн. байт. Засоби пам'яті, які використовують мікрофільми і мікрофіші, особливо ефективні в інформаційно-по шукових системах для зберігання технологічної та проектно-конструкторської документації, нормативно-технічних даних, стандартів тощо. У комп'ютерних інформаційних системах використовуються відеотермінальні засоби (дисплеї) для оперативного вводу і виводу даних. Носієм інформації в такому разі є екран електронно-променевої трубки, на якому індиціюється як алфавітно-цифрова, та і графічна інформація. Система подання знаків дисплея ґрунтується на телевізійному растрі. Інформаційна ємність відеотерміналів, які використовуються в сучасних персональних ЕОМ становить 2000 знаків. Дисплеї, які безпосередньо входять до складу ЕОМ або абонентських пунктів користувачів, забезпечують діалоговий режим обробки даних. Іноді для оперативної фіксації певних сталих даних вигідні користуватися жетонними носіями (пластмасовими, металевий тощо) з пробиттями, які читаються спеціальними засобами. Прикладом таких носіїв можуть бути перепустки працівників, які використовуються в автоматизованих системах табельного обліку, обладнаних комплексом технічних засобів автоматизованої прохідної підприємства. Носіями результатної інформації можуть бути всі різновиди перфораційних та магнітних носіїв. Крім того, результатна інформація може бути виведена на рулонний папір, бланки друкарської форми, на екран відеотерміналів . 2. Розробка АРМ прибуток підприємства В завданні згідно варіанта побудована система АРМ прибуток підприємства : Таблиця «Надходження коштів»: Таблиця «Вибуття коштів»: Таблиця «Журнал» Структура з’єднання таблиць та встановлення між ними зв’язок : Журнал ведення прибутку підприємства Журнал Список використаної літератури «Інформаційні системи і технології в економіці».

За редакцією доктора економічних наук, професора В.С.Пономаренка. Київ. 2002. Конспект лекцій з предмету «Технології автоматизованої обробки економічної інформації».

Он добился этого, не нарушая золотого правила всех времен, гласящего, что хорошо обученные войска слишком дорого стоят, чтобы зря ими разбрасываться. По-видимому, опыт научил его, что в таких условиях решающий результат может быть достигнут только при наличии хорошо разработанного стратегического плана, в котором непрямые действия играют главную роль. В то время как до Тюренна полководцы маневрировали, опираясь на мощь крепостей, которые одновременно являлись защищенными складами для снабжения полевых армий, Тюренн совершенно освободился от системы операционных баз и в сочетании внезапности с подвижностью видел не только ключ к победе, но и обеспечение своей собственной безопасности. Это был оправданный расчет, а не азартная игра. Ибо нарушение устойчивости противника в физическом и моральном отношении являлось достаточной гарантией для обеспечения собственной безопасности. Глава VII. XVIII в. - Мальборо и Фридрих II Война за Испанское наследство (1701-1713) замечательна своим необычайно двойственным характером

1. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

2. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

3. Реферат о Пугачеве

4. Носов "Незнайка на Луне"

5. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

6. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
7. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи
8. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word`2000)

9. Перспективные технологии в энергетике

10. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

11. Изучение перспективных сортов крупноплодной малины в условиях Подмосковья

12. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

13. Магний

14. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

15. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы

16. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Інформаційні системи і технології підприємства

18. реферат

19. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»

20. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

21. Реферат по биографии Виктора Гюго

22. Магний при патологии беременности и родов
23. Заболевания носа
24. Опухоли полости носа и придаточных пазух носоглотки

25. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

26. Заболевания носа, горла, уха. ЛОР-болезни

27. Магний в организме человека

28. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

29. Раменки - былое, настоящее и перспективное будущее

30. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word

31. Как написать хороший реферат?

32. Сборник рефератов о конфликтах

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Сборник рефератов о конфликтах

34. Реферат по экскурсоведению

35. Олимпийское образование: определение сущности и перспективные направления научных исследований

36. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

37. Інформаційне забезпечення

38. Реферат по экологии
39. Реферат Евро
40. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

41. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

42. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

43. Евгений Иванович Носов

44. Синтез и физико-химические свойства магний - алюминиевого сорбента со структурой гидроталькита

45. Реферат по Мексике

46. Систематика локальных комплексов как одно из перспективных направлений современного ландшафтоведения

47. Інформаційна політика України

48. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

49. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

50. Перспективные архитектуры генетического поиска

51. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

52. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

53. Свойства силиката магния с примесью хрома в пористом кремнии

54. Новые и перспективные методы исследования письменной речи
55. Эволюция и перспективные направления развития классификационных программ по художественной гимнастике
56. Акация белая как перспективное древесное растение в озеленении и защитном лесоразведении

57. Обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО "За мир и труд" Павловского района Краснодарского края)

58. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

59. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

60. Гигантский магнит

61. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

62. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

63. Інформаційні ресурси України

64. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

65. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

66. Предмет та методологія інформаційного права України

67. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

68. Методи збору журналістської інформації

69. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

70. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність
71. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
72. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

73. Автоматизированная информационная система магазина "Магнит"

74. Автоматизована обробка економічної інформації

75. Алгоритми шифрування інформації

76. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

77. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

78. Використання діаграм при обробці табличної інформації

79. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

80. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

81. Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації

82. Інформатика та інформаційні процеси

83. Інформаційна безпека, пошук інформації

84. Інформаційна структура Російської Федерації

85. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

86. Інформаційні системи
87. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
88. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

89. Інформаційно-довідкова система

90. Клавіатура ПК. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках

91. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

92. Корпоративні інформаційні системи

93. Магнітооптичні диски. Програма Kodak Imaging

94. Накопичувачі інформації

95. Основи інформаційної безпеки

96. Пошук інформації в Інтернеті

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Пристрої введення (виведення) аналогової інформації в ЕОМ (аналого-цифрові інтерфейси)

98. Пристрої реєстрації інформації

99. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.