Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ПЛАН1. Загальні положення про МШП 2. Облік наявності та руху малоцінних швидкозношуваних предметів на складі і в експлуатації 3. Облік вибуття швидкозношуваних предметів засобів праці з експлуатації 4. Облік повернення МШП з експлуатації на склад 5. Особливості обліку матеріалів і сировини Список використаної літератури 1. Загальні положення про МШП На кожному підприємстві є значна кількість малоцінних засобів праці, які відносяться до швидкозношуваних предметів. За економічним призначенням вони аналогічні до основних засобів праці, але обліковуються окремо. Це зроблено з метою спрощення планування та обліку, а також вирішення ряду фінансових питань. Як засоби праці у процесі використання ці предмети теж поступово передають свою вартість заново виробленим продуктам, але в межах операційного періоду, у зв'язку з чим до них застосовують специфічні методи обліку. До цих і швидкозношуваних предметів відносять предмети, що служать менш як один рік (незалежно від їх вартості) або мають вартість, яка менша від встановленої норми за одиницю (незалежно від строку служби). Водночас є й інші ознаки (спецодяг, спецобладнання тощо), за якими матеріальні цінності відносять до групи оборотних. Основою побудови бухгалтерського обліку швидкозношуваних предметів є їх економічна класифікація, а головною ознакою, взятою за основу класифікації, — склад і функціональна роль цих предметів у процесі виробництва. У плануванні та обліку швидкозношувані предмети доцільно поділяти на такі групи: інструменти і пристрої загального користування (різальні, ударні, слюсарно-вимірювальні тощо); інструменти та пристрої спеціального призначення (моделі, прес-форми, вимірювальні прилади); змінне обладнання, використовуване для заміни зношених частин без ремонту; технологічна тара, багаторазово використовувана у технологічному процесі; виробничий інвентар — робочі столи, обладнання, що сприяє охороні праці, шафи, стелажі, тумбочки тощо; спеціальний одяг, взуття і запобіжні пристрої (рукавиці, халати, комбінезони, захисні окуляри тощо); постільні приналежності (подушки, матраци, простирадла і т. ін.). Цю класифікацію використовують у групуваннях, вона важлива для правильного відображення в обліку затрат діяльності. На підприємствах у межах груп, згідно з потребою, можна встановлювати підгрупи. Основною обліковою одиницею МШП є кожний предмет (найменування інвентарного об'єкта). Він може визначатися паспортом, прейскурантом, технічними умовами та іншими ознаками. Синтетичні облікові одиниці — це групи, підгрупи та інші класифікаційні ознаки. Поточний облік швидкозношуваних предметів має відбуватися за цінами придбання (можливе також виділення транспортно-заготівельних затрат). У цьому разі транспортно-заготівельні затрати обліковуються в межах кожної класифікаційної групи. В окремих випадках підприємства обліковують транспортно-заготівельні затрати в цілому за рахунком. Для бухгалтерського обліку наявності, руху і використання оборотних засобів праці відповідним планом передбачено рахунок «Малоцінні і швидкозношувані предмети». Рахунок малоцінних і швидкозношуваних предметів має забезпечувати формування зведених показників їх наявності, зносу, руху і залишків.

Від моменту надходження до вибуття всі малоцінні швидкозношувані предмети мають бути закріплені за матеріально відповідальними особами. 2. Облік наявності та руху малоцінних швидкозношуваних предметів на складі і в експлуатації Малоцінні швидкозношувані предмети надходять на склад підприємства у загальному порядку придбання матеріальних цінностей або виготовляються самими підприємствами. Тому надходження предметів документально оформляється так само, як облік сировини і матеріалів. При надходженні МШП від постачальників за цінами купівлі, націнки збутових організацій та на суми транспортно-заготівельних затрат робиться такий запис за рахунками бухгалтерського обліку: Дебет рахунка «Малоцінні і швидкозношувані предмети». Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Облік наявності МШП на складі, а також документальне оформлення і облік руху — надходження, внутрішнє переміщення і передача (видача) зі складу в експлуатацію предметів — здійснюється згідно з чинними основними положеннями з обліку запасів. Такий облік забезпечує відображення всіх операцій, пов'язаних з відпуском, використанням і зносом таких предметів. Залежно від спрямованості відпуску і використання швидкозношуваних предметів в обліку відображаються такі операції: використання малоцінних і швидкозношуваних предметів в цехах, магазинах, фермах, дільницях тощо, виробництво при виготовленні продукції, наданні послуг; використання для потреб адміністративного і загальновиробничого характеру; відпуск на потреби обслуговуючих і непромислових виробництв; знос у результаті експлуатації дорогих швидкозношуваних предметів. На підставі первинних документів (накладних, вимог тощо) передані в експлуатацію малоцінні швидкозношувані предмети списуються зі складу записом: Дебет рахунка «Матеріальні затрати» Кредит рахунка - «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субрахунок «Малоцінні предмети»). Передаючи МШП в експлуатацію, відповідну частку ТЗЗ списують на ті рахунки, на яких відображається погашення вартості (знос), амортизація цих предметів. Частка ТЗЗ, що належить до облікової вартості предметів, переданих в експлуатацію, визначається як відношення суми залишків цих затрат на початок місяця і поточних витрат за місяць до суми залишку предметів на початок місяця і прибулих предметів, перемноженої на 100. У місцях експлуатації таких предметів бухгалтерія має організувати оперативний облік і контроль за зберіганням та додержанням термінів їх експлуатації. 3. Облік вибуття швидкозношуваних предметів засобів праці з експлуатації Швидкозношувані предмети засобів праці можуть вибути з експлуатації з різних причин: через повне зношення, поламання, реалізацію тощо. У всіх випадках на вибуття з експлуатації швидкозношуваних предметів комісія складає Акт на списання. Вона констатує непридатність подальшого використання окремих предметів. На всі предмети (зазначаючи їх кількість, ціну та суму) у порядку номенклатурних номерів складають загальний акт у межах однієї групи і однієї матеріально відповідальної особи. На предмети, на які нараховано амортизації (знос) 100 %, доцільно складати окремий акт.

В актах має бути зазначена сума відображеного в обліку на день ліквідації зносу (амортизації) щодо кожного об'єкта. Акти на списання комірник використовує для оперативного складського обліку, а бухгалтерія — для аналітичного і синтетичного обліку вибуття та зносу швидкозношуваних предметів. На підставі актів про вибуття зношених або непридатних швидкозношуваних предметів з експлуатації робляться відповідні записи. На суму залишкової вартості ліквідованого ДШП: Дебет рахунка залишкового «Списання оборотних активів» Кредит рахунка «Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації». Субрахунок «Швидкозношувані предмети». Одержані при ліквідації брухт, паливо, запасні частини, ганчір'я тощо оприбутковуються за ціною, яку встановлює комісія, у разі можливого їх використання. Залишки, одержані від ліквідації, здають на склад за накладною. Залишки, оцінені за встановленими цінами, оприбутковуються як допоміжні матеріали або запасні частини на рахунки: на вартість відходів від предметів, що стали непридатними за ціною можливого їх використання або реалізації: Дебет рахунка «Сировина і матеріали» (або іншого рахунка виробничих запасів) Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності». 4. Облік повернення МШП з експлуатації на склад У деяких випадках можливе повернення малоцінних та дорогоцінних швидкозношуваних предметів з експлуатації на склад. При цьому за субрахунком «Малоцінні і швидкозношувані предмети» має бути відкритий субрахунок другого порядку: «Малоцінні і швидкозношувані предмети на складі, що були в експлуатації». Повернення МШП з експлуатації на склад оформляється накладною. У разі такого повернення предметів, за якими було вже нараховано 100 % зносу (амортизації), вони оприбутковуються повною ціною бухгалтерським проведенням: Дебет субрахунка «Малоцінні і швидкозношувані предмети на складі», субрахунок другого порядку «Які були в експлуатації» Кредит рахунка «Затрати на виробництво» Кредит рахунка «Адміністративні затрати» Кредит рахунка «Загальновиробничі витрати» Кредит рахунка «Затрати на збут» (або інші рахунки, на які раніше було списано вартість таких предметів). Особливості обліку окремих видів малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємствах у міжсезонний (ремонтний) період полягають у тому, що серед цих предметів найбільшу частку становлять інструменти й пристрої загального та спеціального користування. У цей період експлуатовані інструменти й пристрої перебувають у постійному русі: частину їх видають робітникам у постійне користування на більш чи менш тривалий час, інші - через певний час збирають для перевірки і незабаром повертають знову (вимірювальні інструменти), а деякі відпускають на короткий час (кілька годин, зміну). Облік видачі інструментів на робочі місця ведуть по-різному. Інструменти й пристрої, що перебувають у тривалому користуванні робітника, при видачі відображають у його особистій інструментальній картці-книзі. Видаючи інструменти на короткий час, застосовують спеціальні металеві жетони-марки без облікових записів у документах або реєстрах. На відміну від інструментів і пристроїв господарський інвентар, спецодяг І постільні приналежності при передачі в експлуатацію зберігаються у приміщеннях, де використовуються.

Что кто из них принял [в качестве основы], будь то один [элемент] или несколько, то именно это и в таком же количестве он и считает всеобщей сущностью, а все остальное — его постоянными и преходяшими состояниями и свойствами И каждый из этих [элементов] считается вечным, ибо невозможно, чтобы они из самих себя изменялись [во что-нибудь другое); все же прочее возникает и гибнет бесчисленное множество раз. Таков один способ определения природы: она есть первая материя, лежащая в основе каждого из [предметов], имеющих в себе самом начало движения и изменения. По другому же способу она есть форма (morphn) и вид (eidos) соответственно определению [вещи]. А именно, как искусством называется соответствующее искусству и искусственное, так и природой — соответствующее природе и природное. И как мы никогда не скажем, что предмет соответствует искусству, если ложе существует только в возможности, но еще не имеет вида ложа, так и относительно предметов, созданных природой. Ибо мясо и кость в возможности еще не имеют собственной природы и не существуют по природе, пока не примут вида соответственно определению, с помощью которого мы и называем это мясом, а это костью

1. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

2. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

3. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

4. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах

5. Облік виробничих запасів

6. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"
7. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку
8. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

9. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

10. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

11. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

12. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

13. Матеріальний потік і його характеристики

14. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

15. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

16. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

17. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

18. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

19. Предмет педагогики и ее основные задачи

20. Предмет психологии и ее основные задачи

21. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
23. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
24. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

25. Соотношение предмета преступления с орудиями и средствами совершения преступления

26. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

27. Предмет, задачи, сущность и основные понятия управленческой психологии

28. Предмет релігієзнавства. Основні елементи і функції релігії

29. Предмет аналитической химии и основные этапы её развития

30. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

31. Виробничі запаси - облік та аналіз

32. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Облік і аудит нематеріальних активів

34. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

35. Організація обліку запасів на підприємствах

36. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

37. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

38. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи
39. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
40. Предмет соціальної психології

41. Структура организации материи

42. Рыбные запасы Якутии

43. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

44. Предмет, метод, источники Административного права

45. Предмет и метод гражданского права

46. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

47. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

48. Предмет Правоведение

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

49. Предмет Правоведение

50. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

51. Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка

52. Культура как предмет исследования

53. Материал для сочинения по литературе

54. Информация как предмет защиты
55. Построение реалистичных изображений предметов сервировки стола (стакана, фужера, рюмки, заполненных напитками) ([Курсовая])
56. Предмет правовая информатика

57. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

58. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

59. Предмет судебной медицины

60. Объект и предмет преступления

61. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

62. Предмет судебной медицины

63. Экология. Предмет и методы

64. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее

65. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

66. Предмет политологии

67. Конспект лекций по предмету Горячая Штамповка

68. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

69. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

70. Психология и ее предмет
71. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики
72. Предмет психологии, ее задачи и методы

73. Предмет формальной логики

74. О предмете психология

75. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

76. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

77. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

78. Социология как наука. Предмет и функции социологии

79. Социология и её предмет

80. Предмет физика

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Физическая природа времени гравитации и материи

82. Уильям Джеймс о предмете философии и религии

83. Понятие материи (Контрольная)

84. Формирование категории "Материя"

85. Возникновение и становление философских учений. Предмет философии, его историческая трактовка

86. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.
87. История как предмет философского исследования
88. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

89. Философия, ее предмет и роль в обществе

90. Структура организации материи

91. Особенности химической формы развития материи

92. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

93. Организация учета движения производственных запасов

94. Учёт, контроль и анализ производственных запасов

95. Учет товарно-материальных запасов

96. Отчет о товарообороте и запасах товаров

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

98. Предмет и задачи мировой экономики и международных экономических отношений

99. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

100. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.