Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність капітальних інвестицій, їх види і форми здійснення 1.2 Джерела фінансування капітальних інвестицій, їх формування та використання 1.3 Економічна сутність відтворення основних засобів, знос та амортизація капітальних інвестицій РОЗДІЛ 2 СТАН ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТОВ „ЗЕЛЕНЬКІВСЬКЕ” 2.1 Аналіз здійснення капітальних інвестицій у відтворенні основних засобів в ТОВ „Зеленьківське” 2.2 Амортизаційні відрахування, як джерела відтворення основних засобів в ТОВ „Зеленьківське” 2.3 Особливості капітальних інвестицій в ТОВ „Зеленьківське” у зв‘язку з бюджетною формою фінансування РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Основні напрямки раціонального використання основних засобів 3.2 Контроль капітальних вкладень у відтворенні основних засобів 3.3 Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП На сучасному етапі розвитку економіки сільського господарства воно потребує значної підтримки у процесів відтворення ресурсного потенціалу. Серед основних факторів економічного зростання сільського господарства важливе місце належить стану ресурсів галузі, зокрема, основним засобам. З множини джерел їх відтворення, важливим є кредитне забезпечення. Об’єктивна необхідність застосування кредиту для відтворення основних засобів зумовлена специфікою відтворювального процесу в галузі, що має сезонний характер. На даний час, за умов обмеженості власних коштів сільськогосподарських підприємств, низької інвестиційної привабливості галузі, значного спаду виробництва, спрацьованості більшості основних ресурсів кредитне забезпечення відтворення основних засобів є реальним джерелом формування матеріальної бази сільськогосподарського виробництва. Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств є дієвим заходом виходу економіки із кризи. Це особливо актуально для періоду, коли економіка галузі перебуває в спаді, а стабілізація і розвиток гальмуються через відсутність чітких пріоритетних програм. Становлення кредитного забезпечення аграрного сектора економіки України, що відбувається останнім часом, характеризується сукупністю норм, які регулюють відносини, що виникають у сфері створення, функціонування а розвитку кредитної інфраструктури, в тому числі відносин, що виникають у процесі ринкових перетворень аграрного сектора. Проте на сучасному етапі недостатньою є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення визначення кредитного потенціалу для забезпечення відтворення ресурсів, особливо основних засобів сільськогосподарських підприємств. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язання наступних завдань: оцінити сучасний стан забезпечення відтворення основних і оборотних засобів галузі кредитами, визначити тенденції і вплив факторів, що визначають їх розвиток та уагальнити методичні засади визначення кредитного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Найбільш вагомим у даному питанні є дослідження Н. Зарук та Д.Мурзіна. Ними встановлено, що розрізняють кредитний потенціал банківский - надлишкові резерви банку чи банківської системи та підприємств – можливість додаткового залучення кредитних ресурсів. Кредитні потенціали позичальника і кредитора взаємовиключають один іншого. У кредитора він залежить від ресурсів, а в позичальника – від здатності погасити зобов’язання. Сучасні методики оцінки кредитоздатності дають змогу оцінити поточний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та його найближчу перспективу. Проте, найчастіше у підприємств виникає потреба оцінити обсяг кредитних засобів, які необхідні для фінансування витрат і капітальних вкладень. Отже, дана робота присвячена вивченню явища капітальних інвестицій. Це питання є дуже актуальним на сьогоднішній день, зважаючи на сезонність сільськогосподарського виробництва і спричинена нею нерівномірність одержання аграрними підприємствами готової продукції та надходження грошових коштів від її реалізації зумовлюють необхідність залучення ними короткострокових кредитів для поповнення обігових коштів з метою забезпечення своєчасного здійснення поточних господарських операцій. Мета даної бакалаврської роботи полягає у вивченні теоретичних аспектів капітальних інвестицій, які виникають при здійсненні підприємницької діяльності в сільському господарстві, обґрунтування шляхів покращення законодавчого та фінансового впливу держави в цьому процесі. Важливість та необхідність якнайскорішого вирішення вказаних питань для досягнення зазначеної мети ставляться наступні завдання: -дати характеристику економічної сутності капітальних інвестицій у відтворенні основних засобів сільськогосподарського підприємства; -дослідити і проаналізувати капітальні інвестиції, які характерні для аграрного сектору; -проаналізувати роль держави в розвитку капітальних інвестицій; -висвітлити сутність і еволюцію капітальних інвестицій сільськогосподарського виробництва; -знайти основні шляхи підвищення ефективності діяльності капітальних інвестицій. Об’єктом дослідження є ТОВ „Зеленьківське” розташоване в селі Ромашки, смт. Рокитне Рокитнянського району Київської області. Предметом дослідження є теоретичні та практичні методики оцінки кредитоздатності дають змогу оцінити поточний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та його найближчу перспективу. Проте, найчастіше у підприємств виникає потреба оцінити обсяг кредитних засобів, які необхідні для фінансування витрат і капітальних вкладень. РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність капітальних інвестицій, їх види і форми здійснення Відновлення основного капіталу на діючих підприємствах здійснюється за рахунок капітальних вкладень. За визначенням Лайко П.А. капітальні інвестиції – витрати на створення нових, розширення, реконструкцію та модернізацію діючих основного капіталу. До капітальних інвестицій на підприємствах відносяться: витрати на зведення будівель, споруд та інших об'єктів, включаючи будівельно-монтажні роботи, вартість обладнання та інвентаря, які входять до кошторисів будівництв; витрати на придбання машин та обладнання, які не входять до кошторисів будівництва; витрати на придбання транспортних засобів, обчислювальної техніки та інше; витрати на будівництво й обладнання житлових будинків, дитячих дошкільних установ, об'єктів культурно-побутового призначення та інше .

Крім цього, до складу капітальних витрат відносяться: проектно- пошукові витрати; витрати на відтворення земельних ділянок та переселення в зв'язку з будівництвом; витрати на технічний нагляд за будівництвом; витрати на науково-дослідницькі роботи, а передбачені в кошторисах на будівництво; витрати на утримання керівництва підприємств, які будуються; інші витрати, які не відносяться до монтажних та будівельних виробів, передбачені зведеним кошторисом на будівництво. Основним видом витрат, які належать до капітальних вкладень у будівництві, є будівельно-монтажні роботи. При цьому до складу будівельних робіт входять: роботи по зведенню, розширенню та реконструкції постійних і тимчасових будівель та споруд, а також повязані з ними роботи з монтажу залізобетонних, металевих та інших будівельних конструкцій; облаштування та розробка підкранових шляхів; зведення зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання, каналізації, теплофікації, газифікації та енергопостачання; пристрій основ, фундаментові опорних конструкцій під обладнання; озеленення та впорядкування території забудівлі; інші будівельні роботи. До складу монтажних робіт відносяться: збирання і встановлення технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного й іншого обладнання на місці його постійної експлуатації; пристрої підводок води, повітря, пари до обладнання; ізоляція та фарбування обладнання і трубопроводів; інші роботи. Поняття «капітальні вкладення» є тотожним поняттю «інвестиції». У зв'язку з цим поняття «капітальні вкладення» розглядається як інвестиції, які спрямовані на створення нового, розширення, реконструкцію та модернізацію діючого основного капіталу . Основний капітал- це вартість матеріально-речових цінностей, що використовуються підприємствами у виробничій і невиробничій сферах діяльності протягом тривалого часу (більше року). У відповідності до діючої типової класифікації основний капітал групується в залежності від його функціонального призначення, галузевої належності, речового натурального складу та інше. Показники, що бактеризують стан основного капіталу та ефективність його використання, можуть бути: - рівень забезпечення підприємства основним капіталом; - стан основного виробничого капіталу; - ефективність використання основного виробничого капіталу. До показників, що характеризують рівень забезпечення підприємства основним виробничим капіталом, відносяться: частка основного виробничого капіталу у майні підприємства; капіталоозброєність і капіталомісткість. Частка основного виробничого капіталу визначається відношенням його вартості до вартості майна підприємства. Це співвідношення (коефіцієнт) повинно складати не менше 0,5. Капіталоозброєність – показник, що характеризує рівень забезпеченості основним виробничим капіталом промислово-виробничого персоналу підприємства. Розраховується капіталоозброєність праці (КОп), грн., за та кою формулою: КОп = СВОВК : Чр, де СВОВК- середньорічна вартість основного капіталу, грн.; Чр- середньоспискова чисельність робітників. Зростання рівня капіталоозброєності – шлях до підвищення продуктивності праці.

Мы всегда должны видеть возможности, чтобы использовать для Бога те таланты, которые Он вручил нам. Мир - театр; его жители - актеры, приготовляющиеся сыграть свою роль в последней великой драме. В основной массе человечества не существует единства, кроме единства людей, объединившихся в определенные союзы для достижения своих эгоистичных целей. Бог видит все это. Он приведет в исполнение Свои намерения относительно восстающих против Него. Мир не отдан в руки людей, хотя [28] Бог и допустил элементам смущения и беспорядка господствовать на протяжении некоторого времени. В настоящее время злые силы работают, чтобы предоставить последнюю великую сцену в драме веков, - явится сатана в образе Христа и будет действовать со всяким обольщением в тех, которые соединены вместе в тайных обществах. Те, кто страстно увлекается различными союзами, (в которых нет Христа), содействует планам врага. За причиной последует следствие. Беззаконие уже почти достигло своих пределов. Мир в замешательстве и великий ужас вскоре постигнет всех людей. Конец очень близок

1. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

2. Основні засоби підприємства

3. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

4. Інвестиції в основний капітал

5. Режим оподаткування капітального будівництва

6. Аудит основних засобів
7. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
8. Контроль та ревізія використання основних засобів

9. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

10. Облік основних засобів

11. Облік основних засобів підприємства

12. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

13. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

14. Амортизація основних засобів

15. Аналіз ефективності використання основних засобів

16. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

17. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

18. Социокультурные функции и роль физической культуры в формировании основных качеств и свойств личности

19. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

20. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

21. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

22. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
23. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
24. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

25. Звітність сільськогосподарських підприємств

26. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

27. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

28. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

29. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

30. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

31. Інвестиційна активність підприємства

32. Роль контролінгу в системі управління підприємством

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

34. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

35. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

36. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

37. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

38. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
39. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
40. Основные проблемы цитологии и роль клетки в развитии живого

41. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

42. Основные законы Российской империи 23 апреля 1906г, их роль в историко-правовой науке

43. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

44. Роль и основные понятия философии

45. Федеральные налоги и их роль в формировании бюджетов. Основные направления налоговой политики России в области федеральных налогов

46. Безработица: ее основные причины, экономическая роль и методы регулирования

47. Коммерческие банки. Их основные операции и роль в экономике

48. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Статистика основного капіталу

50. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

51. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

52. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

53. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

54. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)
55. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
56. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

57. Роль материнского генома в развитии потомка

58. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

59. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

60. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

61. Роль рек в освоении и заселении Сибири

62. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

63. Роль транспорта в организации экономического пространства России

64. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

65. Основные этапы формирования политической карты мира

66. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

67. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

68. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

69. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

70. Роль государства в экономике
71. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ
72. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

73. Задачи сводки и основное ее содержание

74. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

75. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

76. Основные направления внешней политики республики Беларусь

77. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

78. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

79. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

80. Финансовый менеджмент и его роль

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

81. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

82. Конституция - основной закон государства

83. Основные политические права и свободы граждан

84. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

85. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

86. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ
87. ООН: история создания и основные направления деятельности
88. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

89. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

90. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

91. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

92. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

93. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

94. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

95. Основные причины и закономерности появления государства и права

96. Идеи правого государства и его основные признаки

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

98. Государство, его основные признаки и формы правления

99. Основные концепции правопонимания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.