Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація касових операцій у банківських установах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ДИПЛОМНА РОБОТА на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Тема роботи: «Організація касових операцій у банківських установах» ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах 1.1 Сутність та особливість організації касової роботи у банківських установах 1.2 Організація обліку касових операцій у банківських установах 1.3 Організація контролю за касовими операціями у банківських установах Розділ 2. Аналіз організації касових операцій на прикладі діяльності Донецької філії ВАТ „Кредитпромбанк” 2.1 Загальна характеристика ВАТ „Кредитпромбанк” 2.2 Організація та аналіз готівкових грошових розрахунків у Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанку” 2.3 Організація здійснення та облік готівкових розрахунків в ВАТ „Кредитпромбанк” 2.4 Інкасація грошової виручки інкасаторами-збирачами ВАТ „Кредитпромбанку” 2.5 Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах ВАТ „Кредиторомбанку” 2.6 Контролінг цінностей ВАТ „Кредиторомбанку” Розділ 3. Перспективи удосконалення касових операцій у банківських установах 3.1 Удосконалення автоматизації в організації обліку розрахунків 3.2 Міжнародні сучасні тенденції розвитку касових операцій Вступ В сучасній ринковій економіці комерційні банки – банки другого рівня банківської системи України традиційно займають провідне місце в організації і здійсненні грошових розрахунків. Комерційні банки є суб’єктами господарської діяльності, проте характер їх діяльності специфічний. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з іншого – задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів – фізичних та юридичних осіб в послугах. Взагалі, банк має унікальне, природне призначення здійснювати посередницькі операції пов’язані з обслуговуванням руху грошових коштів. В ринковій економіці між банками і суб’єктами господарської діяльності виникають відносини з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів і здійснюються вони через процедуру розрахунків. Це стало можливим, бо всі розрахунки між суб’єктами господарської діяльності здійснюються з допомогою грошей. Із їх допомогою завершується перетворення грошової форми виділених засобів у виробничі запаси, одержання виручки і заключного в ній чистого доходу, тобто грошові розрахунки виступають найважливішим фактором забезпечення кругового обігу коштів, а їх своєчасне завершення є необхідною умовою процесу відтворення. Зазначені теоретичні положення є основою для організації розрахунків підприємств, організацій, населення через банк, звідси бере початок найважливіша платіжно-розрахункова функція банків. Грошові потоки забезпечують розрахунки, а розрахункова платіжна операція має бути зафіксована бухгалтерським записом. Розвиток обліку і товарного виробництва обігу грошей історично паралельно тісно перепліталось. При цьому банки, здійснюючи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, будучи посередниками в перерозподілі капіталів, суттєво збільшують загальну ефективність виробництва, сприяють росту продуктивності суспільної праці.

Готівкові розрахунки застосовуються в основному у взаємовідносинах підприємств і організацій з населенням, тобто обслуговують рух грошових доходів і витрат населення. У розрахунках між підприємствами та організаціями майже всі господарські платежі (крім дрібних) здійснюються шляхом безготівкових перерахувань. Новий підхід в організації обліку розрахунків з використанням принципів міжнародних стандартів потребує поглиблених знань в теоретичному плані. Великого значення також набувають питання, пов’язані з вивченням практичних аспектів, методів і форм грошових ресурсів, кредитування, розрахунків. За останнє десятиріччя розрахунки, що здійснюються в банківській сфері, зазнали суттєвих змін. В першу чергу це стосується введення електронних платежів та нових платіжних систем . Ефективна платіжна система забезпечила управління ліквідними коштами. А це значить, що гроші були в розрахунках до трьох тижнів, а стали обертатися за кілька годин, вивільнена маса грошей пішла на коррахунки у банках, зміцнила позицію ліквідності, тобто ліквідна стаття в балансі „Гроші і коррахунки” збільшилась. Потребу в грошах господарства задовольняли тепер вже за рахунок цієї статті балансу, а відповідно статті є гроші в касі (якщо розрахунки готівкою) і гроші на коррахунках (якщо розрахунки безготівкові). В кінцевому рахунку зменшилась емісія (випуск грошей в обігу), що в свою чергу привело до зниження інфляції. Потреба в грошах була задовільнена реальними грошима, утвореними в процесі господарства. В свою чергу, значно знижені витрати на виготовлення грошей. Питання по організації касових розрахунків та організації їх обліку в комерційних банках і на сьогодні є надзвичайно актуальними. Саме широке застосування безготівкових розрахунків в господарському обороті, а також на рівні міжбанківських розрахунків (електронними платежами) дають змогу скоротити готівковий обіг, а значить здешевіти сам процес його організації та інше. Правильність відтворення касових операцій в бухгалтерському обліку, правильна організація їх обліку, достовірність інформації надто важливі в оперативній банківській роботі і відіграють важливу роль в організації платіжного обороту. Таким чином, метою написання даної дипломної роботи є всебічне дослідження організації касових операцій в комерційних банках. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання: розглянуто теоретичні та правові аспекти організації і обліку касових операцій в банку; проведено аналіз основних показників економічної діяльності комерційного банку; досліджено практичні питання здійснення касових операцій на прикладі діяльності ВАТ „Кредитпромбанк” на протязі 2002 - 2004 років; запропоновано можливі напрямки удосконалення організацій та обліку касових операцій. Під час написання роботи як джерела інформації використовувалися публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативно-законодавчі акти, статистичні дані тощо. Дослідження проводилося за допомогою методів економічного аналізу та вивчення економічних процесів залежно від конкретних цілей і задач, а саме: аналітичного, групувань, балансового, статистичного та інших.

Розділ 1. Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах 1.1 Сутність та особливість організації касової роботи у банківських установах Національному банку України як головному банку держави належить монопольне право на емісію грошей, випуск в обіг національних грошових знаків (банкнот та монет). Як центральний банк держави він здійснює грошово-кредитну політику і розпоряджається резервними фондами грошових білетів і монет. Резервні фонди перебувають у виключному віданні Національного банку України і можуть витрачатися лише на підставі його письмових вказівок про випуск грошей в обіг або про видачу їх для потреб Автономної Республіки Крим, територіальних управлінь, інших установ НБУ. Зрозуміло, що такі операції належать до виключної компетенції Національного банку. Касові операції банку становлять досить великий обсяг роботи і характеризують одну з головних функцій банку. Більше того, контроль стану ринку операцій з готівкою, що його покладено на банківську систему, є однією із важливих передумов поліпшення економічної ситуації в Україні. Банки, здійснюючи своєчасне касове обслуговування контрагентів (клієнтів), забезпечують тим самим збереження їхніх коштів, а також сприяють додержанню емісійно-касової дисципліни. Основні аспекти банківської діяльності за цими напрямами викладено в Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 за №337. Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, громадські та інші підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також особи, що є суб'єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок у банку, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. За потреби вони можуть одержати готівку з установ банку для розрахунків з оплати праці, грошових виплат та заохочень, купівлі цінних паперів, виплати дивідендів, гонорарів, стипендій, пенсій, витрат на службові відрядження, господарські потреби тощо. Постановою Правління Національного банку України від 18.01.99 за № 14 передбачено, що за касове обслуговування банк бере з клієнта плату в розмірі, передбаченому договором на касове обслуговування, але не більше 1,0 % від виданої суми готівки. Плату за касове обслуговування бюджетних організацій, військових частин рекомендується встановлювати в менших розмірах з урахуванням того, що доходи, одержані від комплексного обслуговування державного бюджету, покривають у цілому відповідні витрати банку. Видача готівки підприємствам зв'язку на виплату пенсій здійснюється безкоштовно на підставі того, що Національний банк підкріплює каси банків на ці операції безкоштовно. Підприємства можуть мати у касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі, що встановлюється щорічно протягом першого кварталу, а за необхідності ліміти можуть переглядатися протягом року. Ліміт залишку готівки в касі для кожного контрагента встановлюється тим банком, у якому відкрито його поточний рахунок. Установи банків здійснюють повний контроль за дотриманням чинного порядку ведення касових операцій у народному господарстві України.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

2. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

3. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

4. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

5. Організація ресурсної бази банків в Україні

6. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр
7. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
8. Організація документування господарських операцій

9. Організація складського обліку запасів в установах

10. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

11. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

12. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

13. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

14. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

15. Суспільна організація життя слов

16. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

18. Організація праці менеджера

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
23. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
24. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

25. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

26. Рельєф та ландшафтна організація

27. Кредитні операції банків

28. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

29. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

30. Організація біржової торгівлі

31. Організація кредитної роботи в комерційному банку

32. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Узагальнена схема надання банківських гарантій

34. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

35. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

36. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

37. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

38. Організація охорони праці на виробництві
39. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
40. Організація охорони праці на виробництві

41. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

42. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

43. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

44. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

45. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

46. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

47. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

48. Етапи організації бухгалтерського обліку

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

49. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

50. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

51. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

52. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

53. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

57. Організація і методика аудиту

58. Організація і методика аудиту доходів підприємства

59. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

60. Організація облікової політики підприємства

61. Організація обліку в магазині "Світанок"

62. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

63. Організація обліку доходів

64. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Організація обліку на підприємстві

66. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

67. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

68. Організація праці бухгалтера

69. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

70. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
71. Організація управлінського обліку на підприємстві
72. Основи організації бухгалтерського обліку

73. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

74. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

75. Становлення професійних бухгалтерських організацій

76. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

77. Банківська документація, реквізити банківських документів

78. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

79. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

80. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

81. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

82. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

83. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

84. Організація роботи Верховної Ради України

85. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

86. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
87. Правова організація працевлаштування громадян
88. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

89. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

90. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

91. Організація баз даних

92. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

93. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

94. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

95. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

96. Створення Організації Об’єднаних Націй

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Організація науково-інформаційної діяльності

98. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

99. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.