Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Гра як метод виховання молодших школярів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто гра мала важливі соціальні функції. З розвитком суспільства, нагромадження знань, засобів матеріальної і духовної культури, прискорення темпів життя, гра поступово втрачала свою навчальну функцію. Вона починає вважатися не серйозним заняттям, стає переважно привілеєм дітей із заможних класів, обслуговує лише дозвілля. У школі з її традиційним бажанням уникати будь - якої стихійності, з поглядами на дитину як на слухняного виконавця, до тепер для гри не було місця. Майбутні педагоги навчалися за схемою: у дитячому садку - діти граються, а в школі - вчаться, щоб підготуватися до життя, а після школи працюють. Різке розмежування видів діяльності за місцем перебування людини, ніби узаконило в свідомості педагогів однобічність поведінкової і пізнавальної сфер школяра. Сучасна психологія вивчає, що гра охоплює всі періоди життя людини. Це - важлива форма її життєдіяльності, а не вікова ознака. З грою людина не розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми проведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. Розробкою теорії дитячих ігор, зіпсуванням ролі структури і значення гри для виховання і навчання дітей займалися психологи Ж. Піаже, А.С. Виготський, Д.В. Ельконін та інші. А.С. Макаренко вважав дитячі рольові ігри такими ж важливими для розвитку дитини, як для дорослого справжню працю. Однак, зазначав він, що тільки та гра є педагогічно цінною, в якій дитина активно діє, будує, комбінує людські відносини. За цих умов вона може грати в різні ролі - бути командиром, виконавцем, творцем, знаходити умови для виявлення своїх здібностей та життєвої активності. Величезні можливості дає застосування ігор під час екскурсій на природу. Розкрити перед дітьми різноманітність і красу навколишньої дійсності, привернути увагу до малопомітних, але істотних ознак легше, якщо залучати дітей до активного емоційного сприймання. Саме цьому сприяють сюжетні ігри та ігри-вправи з природнім матеріалом. їх мета - навчити дітей знаходити потрібний предмет за допомогою аналізатора - (дотику, смаку, запаху), оперуючи істотними ознаками; описувати предмети й знаходити їх за описом; знаходити ціле за частиною і частину за цілім; групувати предмети за місцем. Діти дуже добре сприймають ігри на природничу тематику: &quo ; Загадай - ми відгадаємо&quo ;, &quo ; Знайди дерево за насінням&quo ; , Магазин&quo ;. Широкі можливості є для проведення ігор - занять та ігор - вправ. Так, для розвитку усного мовлення й логічного мислення дітей, доцільно проводити такі ігри : &quo ;З якого дерева листя?&quo ; , &quo ;Знайти такий самий предмет&quo ;, &quo ;Чиї це інструменти?&quo ;. Головні умови ефективності застосування дитячих ігор - органічне включення в навчальний процес; захоплюючі назви; наявність справді ігрових елементів, зокрема зачинів, римування; обов'язковість правил, які не можна порушувати; використання лічилок. Коли якусь гру використовують надто часто, виникає небезпека втрати інтересу дітей до неї, бо зникає новизна.

У цьому разі, лишаючи незмінними ігрові дії, в зміст треба вносити щось нове: ускладнювати правила, змінювати предмети, включати елементи змагання, починати гру з несподіваної лічилки або ігрового зачину. Мета курсової роботи: 1. Дослідження теоретичних основ гри як методу організації діяльності школярів. 2. Пошук і розробка методики проведення творчих ігор. Завдання курсової роботи: 1. Науково осмислити можливості використання ігор у вихованні молодших школярів. 2. Підготувати методичні рекомендації для вихователів із впровадження у навчально-виховний процес творчих ігор. Цими питаннями у своїх працях займалися такі відомі педагоги як: Бондаренко А.К. &quo ;Дитячі ігри&quo ; , Усова А.П. &quo ;Роль игры в воспитании детей&quo ;, Ельконин Д.В. &quo ;Психологія ігри&quo ;, Меджерицкая Д.В. &quo ;Вихователю про дитячу гру&quo ; та багато інших. Розділ І. Гра як вид діяльності дітей молодшого шкільного віку § 1. Гра - активна форма пізнання навколишньої дійсності Психологічні дослідження О. Леонтьєва, О. Запорожця, Д. Ельконіна, А. Люблінської та інших показали, що грі притаманні риси, характерні для будь - якої діяльності. Гра - активна форма пізнання навколишньої дійсності. Різноманітність її форм вводить дитину в коло реальних життєвих явищ. Дитина пізнає якості і властивості предметів, їх призначення, способи використання, засвоює зв'язки і відносини між людьми, правила і норми поведінки, пізнає саму себе, свої можливості і здібності. Дослідження даної проблеми (О. Усова, Р. Жуковська, Т. Макарова, П. Саморукова та інші) показали, що місце гри у пізнанні світу інше, ніж праці і навчання. У ній здійснюється практичне дійове освоєння раніше одержаних знань. Інтерес дитини до тієї чи іншої гри поступово вичерпується в міру засвоєння знань і умінь, що її складають, тому вона розвивається, з'являються нові сюжети, ролі. Гра - діяльність свідома і цілеспрямована. У кожній грі є значуща для дитини ціль. Навіть найпростіша гра - дія з предметами, спрямована на якусь мету. Чим менша дитина, тим більший наслідувальний характер мають ігрові дії. Поступово рівень усвідомлення зростає. Щоб досягти мети , дитина відбирає необхідні засоби, здійснює певні дії та вчинки, вступає у різноманітні стосунки з товаришами. Діти домовляються про тему і зміст гри, розподіляють ролі, повною мрою планують свою діяльність. Усе це свідчить про її цілеспрямованість, свідомий характер. Крім загальних рис, гра має специфічні функції, зумовлені психологічними особливостями цього виду діяльності, характерними саме для неї. Гра - це вільна, самостійна діяльність, що здійснюється за особливою ініціативою дитини, де значною мірою реалізується бажання виявити свій задум, по-своєму діяти, змінювати реальне життя. Гра вільна від обов'язків перед дорослими. Вона являє собою своєрідний прояв самодіяльності та самостійності. Граючи, дитина виходить із власних безпосередніх потреб та інтересів, на що вказував видатний психолог О.Запорожець. Воля і самостійність дитини виявляється у виборі гри чи її змісту; у добровільності об'єднання з кимось для гри; у вільному входженні в гру і виході з неї.

Одна з особливостей гри - наявність творчої основи. Вона завжди пов'язана з ініціативою, вигадкою, кмітливістю. У дослідженні О.  Усової, Р.  Жуковської відзначено, що у цьому процесі активно працює уява дитини, емоції, почуття. Прояви ініціативи і творчості різноманітні. В одних іграх творчість пов'язана з побудовою сюжету і вибором змісту, ролі, в інших виявляється у виборі способів дії, в їх варіативності (хованки, ігри у доміно, м'яч, тощо). Багато ігор вимагають уміння погоджувати дії партнерів, виходячи з цього, швидко змінювати тактику своєї поведінки чи способи дій (рольові, рухливі ігри). Як зазначає В. Аванесова, значна творча гра - робота відбувається і в дидактичних іграх, які мають на меті розвиток пізнавальної активності, допитливості, швидкості розумових дій, ініціативи у прийманні рішень. Творчий елемент завжди глибоко індивідуалізований, він є носієм індивідуальності кожного гравця, тому гра є засобом розвитку творчості, формування здібності дітей. Важлива риса творчої гри - її емоційна насиченість. Більшість дослідників відзначають силу і природність почуттів, які переживає дитина і які пов'язані з виконуваними ролями: турбота, ніжність &quo ; матері&quo ;, відповідальність &quo ;лікаря&quo ;, справедливість &quo ;вихователя&quo ;, тощо. У колективних іграх виявляються дружба, товариськість, взаємна відповідальність. Дитині приносить задоволення досягнення результату, подолання труднощів. У більшості ігор мають місце елементи емоції. Важлива частина розробки проблеми теорії гри - її виховні можливості та педагогічна цінність. Вихідні положення зарубіжних теорій щодо походження суті, значення гри для дитини поширюються і на проблему використання її як засобу розвитку дитини молодшого шкільного віку. Сучасні теорії &quo ;ігротерапії&quo ;, методологічною основою яких є фрейдизм, вважаються цінними на тій підставі, що доводять, що за допомогою гри нормалізуються стосунки дитини з навколишньою дійсністю. Гра знімає негативізм, ліквідує егоїзм, вередування, тощо. Дійсно, гра &quo ;покращує природу дитини&quo ;, як стверджують представники цієї течії. Разом з тим, слід шукати значні можливості гри як засобу виховання, а не просто &quo ;втілення&quo ; небажаних проявів поведінки дитини. Дослідження виховних можливостей гри йде двома різними напрямками: визначення можливостей гри як форми організації життя дітей та вивчення місця гри у педагогічному процесі. Саме ці найважливіші проблеми дають можливість педагогам ефективно використовувати гру як засіб виховання, правильно здійснювати педагогічне керівництво. Проблема гри як форми організації життя дітей розроблена у дослідженнях О. Усової. Розглядаючи етап розвитку ігрового колективу, вона встановила наявність реальних стосунків, тобто таких, що існують між людьми, які виховуються в одному колективі та ігрових, які регламентуються змістом гри. Педагог також вказала на можливість виникнення якостей, необхідних дитині для входження до ігрового колективу: встановлення зв'язків з дітьми, що граються, підпорядкування своїх дій ролям, контроль і виконання правил гри, тощо.

Батисту-и-Сальдивара — главу «восстания сержантов», и контрреволюция перешла в наступление.   К. в 1934—39. В январе 1934 Батиста сверг правительство Грау, заменив его правительством К. Мендиеты (1934—36). Фактически власть перешла к Батисте, установившему военно-полицейский режим. Учитывая условия, сложившиеся на К. после событий 1933, американское правительство согласилось в 1934 на отмену «поправки Платта», но сохранило за собой военно-морскую базу в Гуантанамо и все экономические позиции и привилегии. В июне 1934 США ввели систему квот на ввоз кубинского сахара, а в сентябре подписали торговый договор, закрепивший экономическую зависимость К. Страну вновь охватила волна забастовок и митингов протеста. В марте 1935 вспыхнула всеобщая стачка с требованием ликвидации военно-полицейского режима и восстановления демократических методов управления. В 1937 правые оппозиционные партии — Республиканское действие, Республиканско-демократическая, «АБЦ» требовали проведения выборов. Левые партии оппозиции — аутентики (Кубинская революционная партия, КРП), Аграрно-национальная, Революционный союз, создавшие своё политическое объединение под названием Народно-революционный блок, выступали за созыв Учредительного собрания и создание новой демократической конституции

1. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

2. Проблемы ипотечного кредитования и возможные методы усиления его роли в экономическом росте Республики Казахстан

3. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

4. Педагогічний експеримент як метод дослідження

5. Исследование роли государства на рынке жилищно-коммунальных услуг России и методов его регулирования

6. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг
7. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
8. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

9. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

10. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

11. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

12. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

13. Роль математических методов в экономическом исследовании

14. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

15. Роль и значение метода direct-costing планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции

16. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

17. Ревізія як елемент методу економічного контролю

18. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

19. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

20. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

21. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

22. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення
23. Заохочення працівників як метод управління персоналом
24. Методы оценки управленческого потенциала руководителей и роль центров оценки в современной организации

25. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

26. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

27. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

28. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

29. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

30. Лабораторне заняття як форма організації навчання

31. Методи виховання

32. Методи та технології інтерактивного навчання

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

33. Навчання як головний шлях до освіти

34. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

35. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

36. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

37. Педагогіка як наука про виховання людини

38. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
39. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення
40. Роль и место физических методов исследования при изучении некоторых разделов химии высокомолекулярных соединений в школе и в вузе

41. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

42. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

43. Роль трудового виховання в становленні особистості

44. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

45. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

46. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

47. Форми і методи краєзнавчої роботи

48. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

49. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

50. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

51. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

52. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

53. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

54. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду
55. Виникнення соціальної роботи як професії
56. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

57. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

58. Молодь як об’єкт соціальної роботи

59. Заняття туризмом, як метод загартування

60. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

61. Безработица: ее основные причины, экономическая роль и методы регулирования

62. Роль конкуренции и методы антимонопольного регулирования в современном мире

63. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

64. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные

65. Методы исследования в цитологии

66. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

67. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

68. Методы психогенетики

69. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

70. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
71. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы
72. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

73. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

74. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

75. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

76. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

77. Роль транспорта в организации экономического пространства России

78. Методы и модели демографических процессов

79. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

80. Добыча золота методами геотехнологии

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Государственное регулирование экономики: формы и методы

82. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

83. Основні методи боротьби з інфляцією

84. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

85. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

86. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней
87. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
88. Метод гражданско правового регулирования

89. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

90. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

91. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

92. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

93. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

94. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

95. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

96. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

97. Страхование и его роль в рыночной экономике

98. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

99. Финансовый контроль: формы, методы, органы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.