Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Державна політика в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота з політології Зміст1. Державна політика як особливий вид діяльності в суспільстві 2. Формування політичної науки в Україні: історія та сучасність 3. Політична система суспільства та політичний режим 4. Етнонаціональна політика 5. Політична свідомість: зміст, структура, типологія ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Державна політика як особливий вид діяльності в суспільстві Держава — основний і найважливіший інститут політичної системи суспільства. Той факт, що держава володіє суверенною владою, і визначає верховенство її щодо всіх інших організацій. Держава здійснює управління системою державних організацій, громадських об'єднань і трудових колективів, що становлять політичну систему соціальне неоднорідного (зокрема, класового) суспільства. Держава — це публічна влада, яка поширює свою дію на суспільство. Вона володіє монополією на примус щодо населення у межах певної території, має право на проведення від імені суспільства внутрішньої та зовнішньої політики, виняткове право видавати закони та правила, які є обов'язковими для всіх громадян, право на збирання податків, мита тощо. Положення держави як центра, ядра політичної системи – суспільства зумовлюється тим, що тільки вона: - виступає офіційним представником усього (або більшості) населення суспільства; - є уособленням суверенітету народу (нації), реалізує його права на самовизначення; - зобов'язана забезпечити і захистити основні права людини, всіх і кожного, хто знаходиться на її території; - бере на себе обов'язок задовольнити загальносоціальні потреби; - встановлює формально обов'язкові для всіх загальні правила поведінки юридичні норми; - володіє владою суверенною, тобто верховною і самостійною, формально незалежною від будь-якої організації або особи. До основних ознак держави належать: наявність особливої системи органів та установ, &quo ;що здійснюють функції державної влади; наявність права, яке закріплює певну систему норм, санкціонованих державою; наявність певної території, на яку поширюється юрисдикція даної держави. Держава — це організація політичної влади панівної частини населення у соціальне неоднорідному, організація політичної влади панівної частини у соціально неоднорідному, зокрема класовому, суспільстві, за допомогою якої здійснюється керівництво суспільством в інтересах цієї його частини, а також управління загальносуспільними справами. Держава існувала на всіх етапах розвитку; суспільства, виключаючи період первісного, соціально однорідного суспільства. Утворення перших в історії людства держав було викликано у кінцевому підсумку поділом суспільства як етнічного утворення на соціально-економічні класи та інші соціальні групи з різноманітними, нерідко протилежними інтересами. Своїми передумовами державна організація суспільства має: розподіл населення по адміністративно-територіальних одиницях і здійснення публічної влади за територіальними ознаками. Саме розподіл підданих за територіальними ознаками, тобто розрив старих родових і племінних зв'язків, відрізняє державу від попередньої — бездержавної — організації суспільства. Розподіл державою населення за територіальною ознакою сприяв формуванню націй.

Територіальний поділ населення відбиває специфічні особливості державної влади як публічної влади, що не співпадає безпосередньо з населенням. Територіальна структура держави забезпечує зв'язок органів влади з населенням у центрі та на місцях, керівництво і контроль над громадською життєдіяльністю. Перші в історії держави згодом підкоряли собі інші народи (як державні, так і бездержавні) або ж самі втрачали незалежність в результаті воєн чи інших подій. Згодом набирають сили нації, які, проживаючи компактно на своїй історичній території, внаслідок конкретних причин перебували у складі інонаціональних або багатонаціональних держав. Відносно самостійним чинником утворення нових держав стало здійснення цими націями права на політичне самовизначення. За певних обставин цей чинник набуває вирішального значення і приводить до формування національних держав. Нові держави утворюються в процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних формувань. Саме за останнім варіантом відбувається утвердження незалежності держави Україна. Національній державі притаманні такі особливості: 1) утворюється нацією, яка компактно проживає на певній території і, як правило, становить більшість серед населення даної країни; 2) є результатом здійснення відповідною нацією її основного загальносоціального права на політичне самовизначення; 3) створює, забезпечує всі необхідні умови для збереження і розвитку надбань даної нації в економічній, політичній, соціальній, духовній сферах життя, збагачення її. духовності, культури, мови, традицій тощо; 4) поєднує піклування про «свою» націю із створенням належних умов для розвитку всіх інших націй, етнічних груп, які проживають на території держави і входять до складу її народу (без додержання цього державу слід вважати не національною, а націоналістично-шовіністичною). Органи державної влади – складова частина державного механізму, наділена владними повноваженнями, обсяг яких визначається Конституцією України та законами. Діяльність органів державної влади забезпечують посадові та службові особи, які працюють на професійних засадах, можуть здійснювати юридично чинні дії та мають спеціальний статус державного службовця. Організація та діяльність органів державної влади здійснюється за принципом народного суверенітету, одним з елементів якого є поділ державної влади на: - законодавчу (здійснює Верховна Рада України); - виконавчу (Кабінет Міністрів України, міністерства та ін. центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації); - судову (Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції - Верховний Суд України, місцеві суди). Окреме місце в системі органів державної влади займає Президент України та органи прокуратури. Державотворення - комплексний довготривалий процес, спрямований на утворення держави, який включає культурні, політичні, міфологічні, релігійні та інші чинники. Державотворення в Україні починається від Антського союзу племен, потім - Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, продовжується за часів Козацької України, а в ХХ ст. - УНР та сучасної України.

Згідно з чинним законодавством, Україна є унітарною парламентсько-президентською республікою. В Україні діють такі основні інститути державної влади: Президент, Законодавча, Виконавча і Судова влада. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. На основі та на виконання Конституції України і законів України Президент видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України. Парламент — Верховна Рада України — згідно зі статтею 75 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Конституційний склад Верховної Ради України становить 450 народних депутатів, котрі обираються шляхом таємного голосування на 5 років на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Уряд України — Кабінет Міністрів України — згідно зі статтею 113 Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До його складу входять: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, і, на даний час, дев'ятнадцять міністерств. З прийняттям нової Конституції України у 1996 році було закладено міцний правовий фундамент для розвитку суспільства і державності України. Країна вступила в новий етап свого розвитку, що є продовженням процесу докорінного реформування державної влади, який розпочався після проголошення незалежності України у серпні 1991 року. Конституція визначила низку принципово нових положень щодо організації і функціонування демократичної, соціальної, правової держави. Конституція України складається з преамбули та 15 розділів (161 статті). У преамбулі проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою „від імені Українського народу”, що його складають „громадяни України всіх національностей”, а її основою є реалізація „українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення”. У преамбулі зафіксовано завдання забезпечення в Україні прав і свобод, гідних умов життя людини, досягнення громадянської злагоди, розвитку та зміцнення демократичної, соціальної, правової держави. Розділ І Конституції України має назву „Загальні засади” і складається з 20 статей. У ньому закріплені основні принципи конституційного ладу нашої держави, які є базою для конституційного регулювання найважливіших суспільних відносин. Зокрема, у статтях 8, 9 і 19 закріплено такі основні принципи побудови та функціонування національної правової системи: верховенство права, що передбачає неухильне дотримання правових принципів незалежно від міркувань стосовно їхньої політичної доцільності; найвища юридична сила Конституції. Конституція України є Основним Законом і актом вищої юридичної сили, що обумовлює прийняття законів та інших нормативно-правових актів на основі Конституції та у повній відповідності з нею; норми Конституції є нормами прямої дії.

Бідолашні нацменшини! Тяжко їм ведеться. Або щось тут не додумали ідеологи двомовності, або треба кидати нарешті передвиборчу риторику і потрошку переходити до державної політики. Яка має бути значно тоншою за оприлюднені вище циганські тези. Отже, чому політики говорять про двомовність? Невже в Україні живе тільки два народи? Скажімо, кримські татари - чим вони гірші за росіян? І гагаузи? Невже у нас знову з’являється привид “старшого брата”? Апологети офіційного статусу російської миттєво реагують: “Росіян більше”. Але ми запитаємо їх - чи у мадярському селі на Закарпатті російська теж повинна вважатися офіційною? Як там із кількістю її носіїв? Ми особисто не вивчали в школі української мови. Щоб не перевантажуватися зайвими предметами - тоді це було запросто. Сьогодні, слава Богу, ситуація змінилася. Тепер українська називається державною і вважається обов’язковою для вивчення. Але виникає цілком резонне запитання - навіщо державі потрібно, щоб усі вчили українську? Сьогодні в Україні можна цілком комфортно жити без державної мови

1. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

2. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Податкова політика України

4. Інформаційна політика України

5. Державна політика в галузі охорони праці

6. Сучасна мовна політика України
7. Державна політика стимулювання зайнятості
8. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

9. Валютна політика України

10. Структура системи соціального захисту населення і політики України

11. Митна політика України на сучасному етапі

12. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

13. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

14. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

15. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

16. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

17. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

18. Економіко- і політико-географічне положення України

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

21. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

22. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
23. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
24. Економічні чинники регіональної політики в Україні

25. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

26. Державне регулювання соціальної політики

27. Державна промислова політика

28. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

29. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

30. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

31. Національна політика СРСР в роки перебудови

32. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

34. Процентна політика комерційного банку

35. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

36. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

37. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

38. Державний ощадний банк України
39. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
40. Організація облікової політики підприємства

41. Формування облікової політики підприємства

42. Концепція регіональної політики

43. Державна служба в Україні

44. Історія створення Державного Гімну України

45. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

46. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

47. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

48. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

49. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

50. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

51. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

52. Політика суцільної колективізації

53. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

54. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
55. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"
56. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

57. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

58. Маркетингова політика комунікацій

59. Маркетингова цінова політика

60. Товарна політика і комерційна діяльність

61. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

62. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

63. Ціноутворення та цінова політика підприємства

64. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

65. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

66. Міжнародні відносини та зовнішня політика

67. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

68. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

69. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

70. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
71. Етнонаціональні відносини й національна політика
72. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

73. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

74. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

75. Природа політики

76. Політика великих держав на Близькому Сході

77. Політика як суспільне явище

78. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

79. Політика і етика: соціально-філософський аспект

80. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

82. Соціальна політика

83. Соціальна політика та соціальне партнерство

84. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

85. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

86. Бюджетна політика держави
87. Грошово-кредитна політика
88. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

89. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

90. Фінансова діяльність та політика держави

91. Фінансова політика та бюджетний процес

92. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

93. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

94. Амортизаційна політика на підприємстві

95. Антимонопольна політика держави та її сутність

96. Державне кредитування В Україні

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

97. Інноваційна політика

98. Механізм фіскальної політики держави

99. Особливості інноваційної політики розвинених країн


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.